Fonde: »Fornuftigt« at grøn forskning napper 79 procent af forskningsreserven
De store fonde er tilfredse med kæmpe grønt fokus i politikernes fordeling af de knap 2 milliarder kroner.

Der var bred opbakning blandt politikerne til det store fokus på grøn forskning i den nye aftale. (Foto: Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Der var bred opbakning blandt politikerne til det store fokus på grøn forskning i den nye aftale. (Foto: Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Forskningsreserven for 2020 er netop blevet fordelt. Det er penge, som allerede var afsat til forskning i forvejen, men nu er de fordelt til specifikke formål.

Der uddeles i år knap 2 milliarder kroner, og det store fokusområde er grøn forskning, som 1,5 milliarder kroner bliver øremærket til.

»Vi sætter en ny grøn retning for udviklingen af Danmark med den her aftale. Forskningen er helt afgørende for at nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, derfor giver vi den grønne forskning et markant løft. Så vi kan udvikle et mere klimavenligt landbrug, så vi kan rejse med en mindre belastning af kloden, og så vi kan få endnu mere grøn energi.«

Sådan sagde forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen i en pressemeddelelse samtidig med offentliggørelsen.

Budgettet for forskningsreserven på 1,925 milliarder kroner er i år højere end sidste år, hvor der blev fordelt 1,4 milliarder i alt.

Du kan læse flere tal fra aftalen i bunden af artiklen.

Forskningsreserven

Forskningsreserven udgør en mindre del af det offentliges totale investeringer i forskning, der i 2019 er budgetteret til 22,6 milliarder kroner.

Hovedparten af det offentliges samlede forskningsbudget for 2020 bliver fastlagt i de øvrige finanslovsforhandlinger.

Innovationsfonden: Vi har fået et stort ansvar

Politikerne er nået frem til en bred enighed om, at det er en god idé at prioritere grøn forskning, der fokuserer på nye klimavenlige løsninger.

Men hvordan lyder det hos fondene, der modtager pengene. Er de enige i, at det er en god idé at øremærke så stor en del af budgettet til grøn forskning?

»Politikerne har med dagens aftale givet os - i samarbejde med andre aktører i forsknings- og innovationssystemet - en meget stor opgave og et stort ansvar for at accelerere den grønne omstilling og investere i de teknologier og løsninger, der skal gøre det muligt at nå det politiske mål om at reducere vores CO2-udledning med 70 procent om 10 år,« siger Tore Duvold, der er direktør i Innovationsfonden i en pressemeddelelse, og det understreger han igen, da Videnskab.dk ringer ham op.

»Vi er meget tilfredse med at blive tiltroet så stor og vigtig en opgave, som den grønne omstilling er,« siger han.

Men kommer det ikke til at gå ud over andre forskningsprojekter, at så mange penge afsættes til grøn forskning?

»Det er rigtigt, at grøn forskning er en klar og tydelig prioritet i aftalen, men det kan jeg ikke se nogen problemer i. Der er generelt flere penge afsat i år, og desuden er der rigtig mange områder, som kan drejes i retning af grøn forskning. For eksempel kan forskning i kunstig intelligens og anden teknologisk forskning overføres til klimaløsninger og alternative brændstoffer,« siger han. 

I år får Innovationsfonden 629 millioner fra forskningsreserven, som er afsat til forskningsprojekter om grøn omstilling. Sammen med finansloven for 2020 bringer det dem op på i alt 798 millioner kroner til grøn forskning.

LÆS OGSÅ: Regeringen vil give en milliard kroner til grøn forskning

Danmarks Frie Forskningsfond: Glade for at være en del af løsningen på den grønne omstilling

I Danmarks Frie Forskningsfond er bestyrelsesformand David Dreyer Lassen også tilfreds med den overordnede aftale, politikerne er nået frem til. 

»Det ser fornuftigt ud, og jeg er glad for fordelingen. Regeringen har valgt at fokusere på den grønne omstilling i 2020, fordi vi står overfor kæmpe udfordringer på området, og det tror jeg, er en god idé,« siger David Dreyer Lassen om det store fokus på grøn forskning blandt politikerne.

Indenfor egne rækker er han også tilfreds:

»Vi har arbejdet for at vi mindst beholder niveauet på den frie forskning, og det er jeg glad for, at vi gør, og vi er helt sikkert også glade for at være en del af løsningen med de tematiske midler (midler afsat til grøn forskning, red).«

Danmarks Frie Forskningsfond får 340 millioner kroner af forskningsreserven øremærket grøn forskning, og der afsættes derudover 236 millioner kroner af forskningsreserven til DFF’s andre forskningsprohekter.

Det gælder blandt andet 76 millioner kroner til Eliteforsk-programmet Sapere Aude og det helt nye Inge Lehmann-program, som skal styrke ligestillingen indenfor dansk forskning.

David Dreyer Lassen har dog én sidste ting mere på ønskelisten. Han kunne godt tænke sig, at reservemidler fremover blev uddelt med en længere tidshorisont.

»Lige nu er der mange penge til forskning indenfor grøn omstilling næste år, men vi ved ikke, om der også vil være det året efter. Forskere arbejder med langsigtet planlægning, og det kan være svært at vide, hvornår det vil være klogt at søge penge. På sigt kunne vi godt tænke os at diskutere, om det kan gøres anderledes,« slutter han.

LÆS OGSÅ: Grøn omstilling handler lige så meget om samfundet som om teknologi

LÆS OGSÅ:Stor succes med grøn omstilling: Hele verden kan lære af lille by i Island

Sådan bliver de grønne penge fordelt

Forskningsreserven for 2020 består af i alt 1,925 milliarder kroner. Af dem går 1,542 milliarder til grøn forskning. 

Af de penge får blandt andre:

  • Danmarks Frie Forskningsfond 340 millioner kroner.
  • Danmarks Innovationsfond 629 millioner kroner. 
  • Der afsættes 336 mio. kr. til energiteknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Det er blandt andet projekter, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at indfri målet om 70 pct. reduktion af drivhusgasudslip i 2030
  • Der afsættes 111 mio. kr. til miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Det er projekter, der omhandler klimatilpasning og vand, ressourceeffektivitet og affald, støj og luftforurening samt kemikalier.
  • Der afsættes i alt 78 mio. kr. til udviklings- og demonstrationsaktiviteter med fokus på grøn omstilling i landbruget.
  • DMI og GEUS får tilsammen 40 millioner kroner, hvoraf 25 millioner går til DMI og 15 til GEUS.

Derudover afsættes der også penge, som ikke er øremærket grøn forskning. Her får:

  • Danmarks Frie Forskningsfond 236 millioner kroner.
  • Danmarks Innovationsfond 137 millioner kroner. 
  • Grundtvig-Centeret 10 millioner kroner.

Du kan læse flere tal fra Forskningsreserven 2020 i aftalen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.