Naturens gave til videnskaben: Tvillinger er nøglen til at forstå arv og miljø
Hvad har tvillinger betydet for forskningen? Og hvordan kan de hjælpe os i fremtiden?
Tvillingestudier har blandt andet været helt afgørende for den viden, vi har om psykisk sårbarhed i dag, fortæller en dansk professor. (Foto: Shutterstock)

Tvillingestudier har blandt andet været helt afgørende for den viden, vi har om psykisk sårbarhed i dag, fortæller en dansk professor. (Foto: Shutterstock)

Tvillingestudier har blandt andet været helt afgørende for den viden, vi har om psykisk sårbarhed i dag, fortæller en dansk professor. (Foto: Shutterstock)

I hvor høj grad er du et produkt af din genetiske arv? Og hvor meget er du formet af de omgivelser, du er vokset op i?

Spørgsmålet om arv og miljø er i nogle henseender så komplekst, at det bliver anset som absurd.

»Hvad bidrager mest til arealet af et rektangel, dets længde eller dets bredde?« spurgte den canadiske psykolog, Donald Hebbs, under et interview fra 1995 for at sætte det i perspektiv. 

I andre henseender - ikke mindst i sundhedsvidenskaben - er det dog et uhyre relevant spørgsmål, og lige siden man for alvor begyndte at undersøge spørgsmålet videnskabeligt, har tvillingestudier været måden at gøre det på. 

Men hvad gør tvillingestudier så specielle? Hvad har de betydet for forskningen? Og hvordan kan de hjælpe os i fremtiden? Det undersøger vi i denne artikel.

Tema om Arv og Miljø

Videnskab.dk sætter i en artikelserie fokus på sammenhængen mellem vores gener og det miljø, vi er vokset op i.

Følg med i temaet her

CHALLENGE-projektet , et stort forskningssamarbejde mellem Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Rigshospitalet og Newcastle Universitet, har ydet økonomisk støtte til temaet. Temaet er produceret med fuld redaktionel frihed.

Challenge sponsorerer en livechat hos Forskerzonen den 3. juni kl. 13.00. Du kan stille forskere spørgsmål om, hvordan vi indretter vores nye hverdag med coronavirus.

Naturens gave til videnskaben

Tvillinger er helt unikke kilder til at forstå spørgsmålet om arv og miljø, fordi de, hvis de er enæggede, har akkurat de samme gener. Samtidig vokser de for det meste også op i det samme miljø, selvom det ændrer sig mere og mere, som tiden skrider frem.

På den måde kan man sige, at tvillinger er en slags naturens gave til forskningen, fortæller Kaare Christensen, professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet og leder af Det Danske Tvillingeregister til Videnskab.dk.  

»Dét, at man genetisk set har den samme person to gange, gør, at man kommer så tæt på det ideelle eksperimentelle studie, man kan forestille sig,« siger han.

Professor ved Københavns Universitet i genetisk of metabolisk epidemiologi, Thorkild I.A. Sørensen, er enig:

»Det er med enkelte undtagelser den eneste måde, vi virkeligt kan finde ud af, hvad forskellen mellem menneskers genetiske udstyr og baggrund, deres familiemiljø og generelle miljø betyder,« forklarer han.

»Det er måden at undersøge det her på, og det har det været i over 100 år,« tilføjer Thorkild I.A. Sørensen.

LÆS OGSÅ: Arv eller miljø - hvad bestemmer vores personlighed?

Det Danske Tvillingeregister


I Danmark har vi siden 1953 haft Det Danske Tvillingeregister, der siden 1971 har hørt hjemme i Odense på Syddansk Universitet.

Det er verdens ældste med data fra tvillinger, der er født helt tilbage i 1870.

I dag rummer registret oplysninger om alle de 175.518 tvillinger, 873 trillinger og 23 firlinger, der er født fra 1870 og frem til i maj 2019, hvor den seneste opgørelse blev lavet.

Videnskaben har altid været fascineret af tvillinger

Interessen for arv og miljø opstod især op igennem 1800-tallet, hvor både sociologien og biologien voksede frem som selvstændigede videnskabelige fag. Nærmest fra begyndelsen har tvillingestudier spillet en hovedrolle.

Britiske Francis Galton, et victoriansk multitalent og en videnskabelig altmuligmand, der også var Charles Darwins halvfætter, er kendt som manden, der gav tvillinger en plads på den videnskabelige scene. 

I 1875 skrev han artiklen ‘The history of twins, As a Criterion of the Relative Powers of Nature and Nurture’, hvori han diskuterede en række spørgsmål om arv og miljø med udgangspunkt i tvillinger. Arven vejer tungest, konkluderede han.

»Galton får ofte æren for at være den første, der spurgte, hvad tvillinger kan sige om arv og miljø,« forklarer Kaare Christensen.

»Det er på den tid, i takt med at den menneskelige genetik kom på plads, og man begyndte at interessere sig for den i videnskaben, at man bliver opmærksom på, at tvillinger kan bruges til noget,« tilføjer han.

LÆS OGSÅ: Unikt tvillingestudie: Sådan blev astronauts krop påvirket af at være i rummet

Skizofreni-studier blev et gennembrud

Man skal dog godt 80 år frem i historien, før tvillingestudier for alvor bidrager med nogle indsigter, som der stadig vækker genklang i videnskaben i dag, fortæller Kaare Christensen.

»Tilbage i 1930’erne, hvor behaviorismen fyldte meget, havde man den her grundlæggende idé om, at børn var en blank tavle, når de blev født, og man kunne skrive den historie, man havde lyst til hos dem, hvis man var gode forældre,« forklarer han.

Det betød også, at forældrene fik skylden, hvis børn viste tegn på psykisk sårbarhed for eksempel. Især i tilfælde af skizofreni var det den ‘kolde mor’, der fik skylden.

»Man kan forestille sig de stakkels forældrepar, der fik skylden for, at deres barn var skizofrent. De er gået til lægen og får at vide, at det er noget, de selv har gjort ved barnet,« fortæller Kaare Christensen. 

I 1966 gennemførte Leonard Heston et meget kendt adoptionsstudie, der viste, at bortadopterede børn i lige så høj grad kom til at lide af skizofreni som ikke-adopterede. Siden blev det underbygget både i danske adoptionsstudier og i en række tvillingestudier.

I 2017 kunne et stort dansk tvillingestudie, som Kaare Christensen også var med i, påvise, at det langt overvejende er generne, som bestemmer ens sårbarhed for at udvikle skizofreni.

LÆS OGSÅ: 13 gener giver ny indsigt i skizofreni 

Tvillingestudie: Gener påvirker politisk interesse


Tvillingestudier bruges ikke kun i sundhedsvidenskaben. 

Et stort dansk forskningsprojekt, der tager udgangspunkt i Det Danske Tvillingeregister og et amerikansk tvillingeregister har vist, at genetik har betydning for dine politiske holdninger og dit politiske engagement.

Undersøgelsen har blandt andet vist, at omkring 50 procent af variationen for politisk interesse kan forklares ved genetik. 

Læs mere i disse artikler: Gener har stor indflydelse på, hvor du sætter dit kryds og Dine gener påvirker dine værdipolitiske holdninger.

Har givet unik indsigt i psykisk sårbarhed

Det var især i undersøgelser af psykisk sårbarhed, at adoptions- og tvillingestudier fra 1960’erne og frem gav nogle afgørende indsigter.

»Men det gik langsomt,« husker Kaare Christensen. »Jeg læste lærebøger i 1980’erne, hvor det med den ‘kolde mor’ stadig var en gangbar forklaring på skizofreni.«  

»Indsigten fra tvillingestudierne på den tid har måske ikke kureret nogen, men det har gjort det lettere at forholde sig til, at det sårbare ofte er noget, man har med sig i generne. Jeg tror, at det har fjernet meget lidelse på den måde,« siger Kaare Christensen.

I dag kan vi altså takke adoptions- og tvillingestudier for meget af den viden, vi har om psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.

LÆS OGSÅ: Dine gener kan gøre dig psykisk syg 

Tvillinger kan sortere støjen væk

I dag er vi i en fase, hvor man er mest interesseret i at se på forskelle mellem tvillinger. 

Det skal ses i lyset af udviklingen inden for molekylærbiologien, der gør det muligt at undersøge et væld af molekylære mekanismer.

»Det er enormt komplekst, når man vil undersøge sygdomsmekanismer på et molekylært niveau. For det første er vi genetisk forskellige, og her giver enæggede tvillinger en unik mulighed, fordi deres gener er så ens,« fortæller Kaare Christensen.

»Hvis den ene bliver syg, og den anden ikke gør, kan man undersøge en lang række faktorer, uden at generne spiller ‘forstyrrende ind’. Lægevidenskaben bygger jo meget på: ‘Hvad nu hvis man har givet behandling A i stedet for behandling B’,« tilføjer han.

LÆS OGSÅ: Supermikroskop tager 3D-billeder af livets molekyler

Fremtiden: Globalt tvillingeregister på vej

Tvillingerne vil altså blive ved med at spille en hovedrolle i den fortsatte forståelse af gener og miljøets betydning for vores helbred.

I skrivende stund er verdens første globale tvillingeregister også på vej. Den bliver kaldt The CODATwins Project, og den tæller 54 registre fra 24 lande, hvilket giver data på i alt 489.981 tvillinger.

For Thorkild I. A. Sørensen, der deltager i det globale projekt, er det en kæmpe fordel at samarbejde på denne måde.

»Formålet er at se på, hvad arv og miljø betyder frem og tilbage i tiden og forskellige steder på kloden. Vi bliver bedre og bedre til at arbejde i meget store grupper, og det bliver vi også nødt til for at lave mere solid forskning. Det bliver et rigtig vigtigt rationale,« vurderer han.

Videoen herunder er en trailer til dokumentaren 'Tre identiske fremmede', der handler om tre tvillinger, der i 1960'erne blev bortadopteret og undersøgt som led i et forskningsprojekt. Dokumentaren omhandler både mændenes interne forhold og det uetiske i at bortadoptere trillinger hver for sig i forskningens navn.

Anbefaling: Dokumentaren 'Three Identical Strangers' fortæller den vanvittige historie om tre amerikanske trillinger, der blev bortadopteret til tre forskellige familier i 1961 som en del af et forskningsprojekt. (Video: Three Identical Strangers)

I boksen under artiklen kan du desuden læse om en mulig 'bombe under tvillingeforskningen'. Vil du læse mere om konkrete tvillingestudier kan du følge linkene her i artiklen.

LÆS OGSÅ: Tvillingestudie: Cannabis gør ikke teenagere dummere

LÆS OGSÅ: Tvillingestudie på danskere afslører stor genetisk risiko for kræft

En bombe under tvillingeforskningen

I 1990’erne blev der gjort en opdagelse, der så ud til at være en bombe under hele eksistensgrundlaget for tvillingeforskningen og mange af de indsigter, den havde givet. 

I forskningen finder man ud af, at vores begyndelse på livet - altså væksten i livmoderen og derfor også fødselstidspunktet og fødselsvægten - har en betydning for, hvordan det går én i livet.

Der blev påvist en i gennemsnit lidt større risiko for sukkersyge, hjertekarsygdomme, blodtryk og flere andre ting, hvis man er født med lav fødselsvægt.

»Hvis nu det er helt afgørende, hvordan ens liv starter, så har man et problem, når man forsker i tvillinger. Tvillinger fødes tidligere end andre og vejer i gennemsnit et kilo mindre, fordi de har mindre plads i livmoderen,« forklarer Kaare Christensen. 

»Så hvis det her var rigtigt, ville alt det, vi har undersøgt, kun gælde for en meget lille og speciel population. Det vil sige, at det kunne være, at forskning i tvillinger ikke var repræsentativ,« siger han.

En tvillingefødsel er stadig en risikofødsel, men når de kommer igennem den hårde periode i begyndelsen af livet, har de faktisk samme dødelighed og sygdomme som andre i dag. Krisen blev altså afværget.

Vilde opdagelser om tvillinger

1990’erne er samtidig den periode, hvor Kaare Christensen kaster sig over tvillingeforskning.

»I den her periode, hvor jeg også kommer ind på det her felt, havde vi en masse studier, hvor vi undersøgte, om tvillinger er anderledes end andre. Og det gav også en del spændende resultater.«

Mange af studierne viser blandt andet, hvor specielt livet som tvilling kan være. Kaare Christensen opremser: 

  • Tvillinger begik i mindre grad selvmord sammenlignet med andre. Hvorfor? Det kan jo formentligt være, fordi de har en makker i livet. 
  • Tvillinger blev gift en smule senere end andre. Igen, måske fordi de allerede har en (anden slags) partner? 
  • Andres studier har vist, at kvindelige tvillinger har en mindre skilsmissefrekvens, hvilket jo kan være, fordi de kender gamet, og de ved, hvordan det er at følges meget tæt.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk