Kampen mod vandmangel sættes i gang
09 januar 2012

Vandmangel bliver højst sandsynligt en af det 21. århundredes store udfordringer. Konsekvenserne ved mangel på vand er mange – der kan blandt andet komme mangel på sikkert drikkevand, og det kan blive et problem at vande afgrøder. WHO anslår, at en femtedel af verdens befolkning allerede bor i områder med vandmangel, og at behovet for vand vil vokse i fremtiden. 

Det skal intelligente vandpumper nu ændre på. Et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet skal i samarbejde med Grundfos udvikle et avanceret kontrolsystem, som via intelligente pumper er i stand til at styre trykket, således at vandspildet og risikoen for rørbrud bliver minimeret. Projektet bliver økonomisk støttet af Højteknologifonden. Det skriver Aalborg Universitet på universitetets hjemmeside.

»Vandmangel kommer blandt andet af vandspild i det netværk af rør og pumper, der fører vandet fra kilden og ud til forbrugeren. En stor del af dette vandspild skyldes dårlig kontrol af pumperne i systemet. Pumperne skal sikre et fornuftigt tryk hos vandforbrugeren, men når kontrollen af pumperne er dårlig, kan der ske rørbrud i systemet, som i sidste ende betyder, at en masse vand går til spilde,« forklarer erhvervspostdoc Tom Nørgaard Jensen fra Aalborg Universitet om baggrunden for projektet.

Læs også: Flotte billeder: Et snapseglas vand afslører hele søens liv

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.