Iltsvind i Østersøen er ti gange værre end for 100 år siden
Kilde: 
01 april 2014

Østersøen lider under mangel på ilt, og de dårlige iltforhold ved havbunden slår dyr og planter ihjel.

Sådan lyder advarslen fra en forskergruppe, som har undersøgt iltforholdene på Østersøens havbund ud fra data for mere end 100 år.

På baggrund af deres undersøgelse råber forskerne vagt i gevær og påpeger, at det er nødvendigt at udlede færre næringsstoffer i Østersøen, skriver Aarhus Universitet (AU) i en pressemeddelelse.

Forskernes nye undersøgelse er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences.

Undersøgelsen viser, at arealet af områder med iltsvind i Østersøen er øget drastisk gennem det seneste århundrede - fra cirka 5000 kvadratkilometer omkring år 1900 til i dag, hvor de udgør cirka 60.000 kvadratkilometer.

»Vi har analyseret data for vandets indhold af ilt, temperatur og salt, der strækker sig 115 år tilbage i tiden. På basis af denne analyse kan vi fastslå, at det er de mange næringsstoffer fra land, der er den primære årsag til det udbredte iltsvind,« fortæller professor Jacob Carstensen, Institut for Bioscience i pressemeddelelsen fra Aarhus Universitet.

Ifølge pressemeddelelsen påvirker iltsvind ved havbunden hele økosystemet negativt, så bunden bliver omdannet til en ’ørken’, hvor der kun lever bakterier, der kan klare sig uden ilt eller under meget lave iltmængder.

Nogle bakterier kan danne metan, der kan boble op til vandet og rive store områder af den giftige, svolvbrinteholdige havbund med sig – kendt som fænomenet bundvendinger, der kan slå fisk ihjel højere oppe i vandsøjlen.

Læs også:

Iltsvind førte til Jordens første masseuddøen

Forskere jagter fortidens dyr på bunden af Østersøen

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

lb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.