Forskere: Personligt ansvar kvalt i velfærd
23 marts 2011

Er det realistisk, at danskerne faktisk gør det, politikerne stadig mere indtrængende beder om, nemlig begynder at tage mere personligt ansvar for de mange velfærdsopgaver, der tynger statskassen mod bunden?

Næ. Vi har erkendt den økonomiske krise, mange har endda mærket den, men vi er stadig langt fra at handle kollektivt i forsøget på at rette landets situation op, vurderer en velfærdsstatsforsker, en historiker og en filosof over for Kristeligt Dagblad.

Og det er paradoksalt nok især velfærdsstatens egen skyld. Siden dens udformning i 1950'erne har dens grundlæggende menneskesyn ændret sig fra danskeren som den fællesskabsorienterede borger til at være kritisk bruger, siden egoistisk forbruger – til i dag at være ansvarsløs kunde, forklarer professor Jørn Henrik Petersen fra Center for Velfærdsforskning på Syddansk Universitet:
"Politikerne undrer sig i denne tid højlydt over, at de har så svært ved at få danskerne til at gøre rent hos deres forældre på plejehjemmet og påtage sig andre opgaver, der traditionelt har været velfærdsstatens. Men det skyldes jo, at vi gennem de seneste årtier er blevet opdraget til ikke at tage ansvar. Så længe vi vil betale, gør andre det sure for os. Vi har forvist fællesskabsfølelsen, vi tænker ikke længere i helheder, og derfor er ingen virkelig villige til at stille og besvare det grundlæggende spørgsmål: Er vores samfund på vej i den retning, vi ønsker?", siger Jørn Henrik Petersen til Kristeligt Dagblad.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.