Forskere, der rådgiver myndighederne, må gerne deltage i den offentlige debat
Kilde: 
08 marts 2016

KORT NYT FRA DANMARK:

I kølvandet på kvælstofdebatten har spørgsmålet om ytringsfrihed blandt forskere meldt sig. Det er blandt andet blevet problematiseret, at forskere, der tidligere har løst opgaver for myndighederne, deltager i den offentlige debat.

Men det gavner demokratiet, at forskere bidrager med deres viden til samfundsdebatten, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) på Aarhus Universitet er blandt dem, der leverer rådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet. Men denne aftale om rådgivning forhindrer ikke forskerne i at deltage i den offentlige debat. Det har Aarhus Universitet fået direktør for DCA Niels Halberg til at forholde sig til.

Ifølge Niels Halberg er det enhver forskers ret og pligt at deltage i samfundsdebatten ud fra deres viden og kompetencer. Han mener, at det ud fra et demokratisk synspunkt ville være dybt betænkeligt, hvis forskere blev begrænset til kun at afgive faglige vurderinger inden for myndighedsrådgivningens rammer.

»Nogle vil netop mene, at det er med til at sikre demokratiet, at dygtige og kompetente forskere bidrager med deres viden og fortolkninger udover, hvad et ministerium specifikt beder dem om at udtale sig om i specifikke produkter,« siger han i pressemeddelelsen.

Niels Halberg påpeger også, at et andet problem er, at der kun er et begrænset antal eksperter inden for fagområderne.

»Hvis man gør det vanskeligt for forskere, som arbejder med myndighedsrådgivning, at deltage i den offentlige debat, så kan konsekvensen blive, at det bliver forskere, som ikke har ekspertise på det pågældende fagområde, der deltager i debatten,« siger han i pressemeddelelsen.

Niels Halberg tilføjer, at især området landbrug og miljø er komplekst, da der er stærke og forskelligt rettede holdninger blandt de forskellige parter.

Læs også:

Landbrugspakke og vandmiljø: Hvad snakker forskerne om?

Gennembrud: Sådan kan landbruget gøde mindre

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

pmd

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.