Hycean-planeter: Ny type exoplaneter kan måske rumme liv
Hycean-planeterne har både vand og brint og kan derfor måske danne hjem for liv i rummet. Bliv klog på, hvad vi egentlig ved om disse fascinerende exoplaneter.
mystisk univers hycean planet K2-18B

Hycean-planeten K2-18b blev opdaget i 2015 og ligger 124 lysår borte. Videnskab.dk's faste astro-skribenter, Helle og Henrik Stub, fortæller i denne artikel, hvorfor hycean-planeter er helt specielle. (Grafik: ESA/Hubble, M. Kornmesser)

Hycean-planeten K2-18b blev opdaget i 2015 og ligger 124 lysår borte. Videnskab.dk's faste astro-skribenter, Helle og Henrik Stub, fortæller i denne artikel, hvorfor hycean-planeter er helt specielle. (Grafik: ESA/Hubble, M. Kornmesser)

Der er kommet et nyt navn ind i astronomien, nemlig 'hycean-planeter'.

Navnet er en sammentrækning af hydrogen (brint) og ocean. Det er planeter større end Jorden, og som er dækket af hav og med en tæt atmosfære af brint og vanddamp.

Teorien om hycean-planeter er publiceret i The Astrophysical Journal, og navnet er gået viralt, fordi der er mulighed for liv på denne type planeter.

Der er i virkeligheden tale om planeter, man har kendt i flere år, men som først nu har fået en fælles betegnelse. Således har det bedste eksempel på en hycean-planet, K18-b, været kendt siden 2015. 

Om artiklens forfattere

Helle og Henrik Stub er begge cand.scient'er fra Københavns Universitet i astronomi, fysik og matematik.

I snart 50 år har parret beskæftiget sig med at formidle astronomi og rumfart gennem radio, fjernsyn, bøger og foredrag og kurser.

De står bag bogen 'Det levende Univers' og skriver om aktuelle astronomiske begivenheder for Videnskab.dk, hvor de går under kælenavnet 'Stubberne'.

Fire eller fem typer exoplaneter?

Den inddeling af exoplaneter, vi bruger i dag, omfatter fire hovedtyper:

  • Jordlignende
  • Superjorde
  • Neptun-planeter
  • Store gasplaneter (som Jupiter)

Vi har ikke superjorde i vores solsystem. Det er planeter, som er større end Jorden, men ellers er opbygget på stort set samme måde som Jorden. Selvfølgelig er der forskelle – således er tyngdekraften på en superjord større end tyngdekraften på Jorden.

Artiklen i Astrophysical Journal argumenterer for, at det er rimeligt at indføre en femte hovedtype, nemlig hycean-planeter.

'Der er altså ikke tale om en ny opdagelse, men et forsøg på at forbedre den måde, vi inddeler exoplaneter i forskellige typer.

Da vi kommer til at møde navnet hycean mange gange, vil vi give baggrunden for, at det kan være nødvendigt at indføre en ny type exoplanet – en historie, der fortæller meget om, hvordan forskningen i exoplaneter foregår.

Derefter vil vi se på muligheden for liv på Hycean-planeter.

exoplaneter typer grafik

Exoplaneter bliver for indeværende klassificeret i fire forskellige hovedtyper: jordlignende, superjorde, Neptun-planeter og store gasplaneter. (Grafik: NASA/JPL-Caltech/Lizbeth B. De La Torre)

Hvad vi ved om exoplaneter

Vi kender i dag over 4.000 exoplaneter, men vi har kun set nogle ganske få, fordi de er så langt borte.

I næsten alle tilfælde studerer man exoplaneter ved at studere de stjerner, de kredser om.

Overalt kan man finde billeder af exoplaneter, men det er tegninger baseret på modeller og beregninger – men det vil måske ændre sig om 20-30 år, når der bliver opsendt en ny generation af rumteleskoper.

Lige nu har vi kun de data, vi kan hente ved at studere selve stjernerne, men det er nok til at gøre det muligt at inddele exoplaneter i flere typer, hvor så hycean-planeter er det nyeste skud på stammen.

Sådan studerer man exoplaneter

Der er to grundlæggende metoder til at studere exoplaneter:

Ved den ene metode udnytter man, at når en planet kredser om en stjerne, så er stjernen også påvirket af planetens tyngdekraft. Stjernen kommer derved også til at bevæge sig, og i virkeligheden kredser planet og stjerne begge om det fælles tyngdepunkt.

Det ser vi, ved at stjernen bevæger sig frem og tilbage i forhold til os, med en periode der svarer til planetens omløbstid. Denne bevægelse er meget lille, men stor nok til, at man kan måle den ved at se, hvordan spektrallinjerne for stjernen bliver forskudt.

Nu er vi allerede kommet langt. Omløbstiden giver os planetens afstand til stjernen, og ud fra stjernens bevægelse kan man beregne planetens masse.

Det var allerede to størrelser, nemlig planetens masse M og dens omløbstid T - men der er lang vej endnu.

Den anden metode er baseret på, at exoplaneter kan formørke deres stjerner. Det er så lidt, at formørkelserne kun kan observeres ude fra rummet, men de giver en meget vigtig oplysning, nemlig planetens størrelse eller radius R. En stor planet formørker mere end en lille planet.

Og det er ud fra de tre tal, massen M, Radius R og omløbstid T, at astronomerne udvikler deres teorier om exoplaneter – en meget sjælden gang hjulpet af en direkte måling af sammensætningen af en exoplanets atmosfære.

exoplaneter radialhastighedsmetoden esA

En af metoderne, man kan bruge til at undersøge exoplaneter, er radialhastigheds-metoden. Exoplaneten påvirker også stjernen, så de ender med at kredse om det fælles tyngdepunkt. Hermed komme stjernen skiftevis til at nærme sig (lyset fra stjernen bliver blåforskudt) og fjerne sig (lyset fra stjernen bliver rødforskudt). Det gør det muligt at måle stjernens hastighed og dermed planetens masse. (Grafik: ESO)

Vejen til hycean-planeterne

Hvis man ved hvordan, kan man nu komme meget langt med bare tre tal.

Ud fra radius R kan man beregne planetens rumfang, og så er næste skridt at finde massefylden, som jo er givet ved:

                                                    Massefylde = Masse/Rumfang

Og det er nok ikke for meget sagt, at massefylden er det vigtigste redskab til at studere exoplaneter.

Jorden er en planet af klippe og metal, der har en massefylde på 5,5 gram/cm3. Finder man exoplaneter med en massefylde på 4-6 gram/cm3, er der en god grund til at formode, at planeten har en opbygning som Jorden.

Neptun har en massefylde på 1,6 gram/cm3, og det passer med, at Neptun mest består af is, måske med en lille kerne af klippe og metal.

Desuden er Neptun omgivet af en meget dyb og tæt atmosfære af brint, helium og metan. Neptun har en masse på 17 gange Jordens masse.

Ligner hycean-planeter Jorden eller Neptun?

Nu begynder det at blive interessant, for vi har her taget det første skridt til teorien om hycean-planeter.

Vores solsystem mangler nemlig noget: planeter med en masse mellem Jorden og Neptun, især i området 2-10 jordmasser.

Disse planeter er uhyre almindelige blandt exoplaneter, så det er lidt af et mysterium, hvorfor vi mangler dem.

Men hvad er så disse kloder – ligner de Jorden eller isplaneten Neptun? Svaret skal findes i massefylden.

De mindste af disse kloder med en masse på op til omkring det dobbelte af Jorden har høje massefylder. De anses derfor at være ’superjorde’, større end Jorden, men ellers til at genkende.

De største kloder med masser typisk op mod 10 jordmasser har lave massefylder og anses derfor at ligne Neptun – de kaldes ligefrem for Mini-Neptun-planeter.

De har formodentlig ikke engang en fast overflade, men en atmosfære, hvor trykket kan nå op på tusinder af gange trykket ved Jordens overflade. I praksis vil det derfor være umuligt for os at udforske Neptun-planeter.

exoplaneter typer

Vi kender lige nu til 4.116 exoplaneter, og kun seks af dem har vi ikke været i stand til at klassificere i en hovedgruppe. (Grafik: NASA)

Mød hycean-planeterne

Det ville være meget mærkeligt, om planeter større end Jorden enten var superjorde eller mini-Neptun-planeter.

Der må være nogle mellemtyper, og gradvist begyndte man at finde eksempler på planeter med en mindre massefylde end Jorden, men alligevel for stor en massefylde til at bestå af is som Neptun.

Teoretikere er altid opfindsomme, og gradvist kom man frem til den model, som nu har fået navnet hycean-planeter. 

Massefylden kan bedst forklares, ved at der er tale om en klippeplanet, sandsynligvis med betydelige mængder is.

Hvis planeten så også har en dyb og tæt atmosfære, hvor de mest logiske bestanddele vil være brint, som der er masser af i universet, og vanddamp, så vil den ved formørkelser se større ud, end den i virkeligheden er.

Det vil give en lav værdi af massefylden, og hvis der er meget is, er det også meget logisk at antage, at noget af isen er endt i et ocean.

Som vi kan se nederst i artiklen, har astronomerne god grund til at antage, at hycean-planeter er andet og mere end blot en teori, der er udgivet i et ganske vist meget anerkendt tidsskrift.

Er der liv på hycean-planeter?

Vand anses jo for nøglen til liv, og hvor finder man mere vand end på en hycean-planet, der måske har et ocean, som dækker hele planeten.

Nu ligger det jo lidt tungt med at sende en rumsonde flere hundrede lysår bort for at landsætte en undervandsbåd, som ved selvsyn kunne undersøge, om der er liv i havet.

Men der findes andre metoder, for ifølge teorien har hycean-planeter så dybe og tætte atmosfærer, at vi under særlige forhold kan observere dem.

De særlige forhold er under en formørkelse, hvor lyset fra stjernen skal trænge gennem planetens atmosfære for at nå ned til os

Denne passage vil sætte sig spor i form af spektrallinjer fra de stoffer, som atmosfæren indeholder.

Man vil lede efter de såkaldte biomarkører, som kan være tegn på liv. Og i en atmosfære af brint og vanddamp vil man sikkert også have mulighed for at opdage nogle andre biomarkører end dem, vi kender her fra Jorden.

For os er biomarkører ilt, metan, kvælstofilte, og stoffer som metylklorid og dimetylsulfid, men det vil kræve nogle virkelig store rumteleskoper at tage så gode spektre, at biomarkører kan påvises.

Hycean-planeter befinder sig i den beboelige zone

Hycean-planeter har en anden fordel, nemlig at de ikke er så afhænge af at opholde sig i det, man kalder ’den beboelige zone’ omkring en stjerne.

Det er det område, hvor man på en planet som Jorden kan forvente at finde temperaturer, der tillader flydende have og dermed liv.

beboelig zone exoplaneter

Den beboelige zone er det grønne område omkring stjernen. I vores solsystem er Jorden ret tæt på den indre grænse for den beboelige zone. Venus er udenfor, men den er også 480 grader varm. (Grafik: Petigura/UC Berkeley, Howard/UH-Manoa, Marcy/UC Berkeley)

Men Hycean planeter er ikke jordlignende – alene deres dybe og meget tætte atmosfærer adskiller dem fra Jorden. Og så dybe og tætte atmosfærer har også en meget stor drivhuseffekt, så man kunne godt forestille sig hycean- planeter med liv, selv om de kredser i baner langt uden for den beboelige zone, hvor man ellers vil forvente, at der er for koldt.

På den anden side skal disse planeter heller ikke befinde sig for tæt på deres stjerne, for så bliver de alt for varme. Bare de kommer tæt på den ydre grænse for den beboelige zone, kan deres temperatur let komme op på over 200 grader.

Til slut en lille bemærkning. Det kan godt være, at der findes hycean-planeter med liv, og at der er mange af dem.

Men hvis de er helt dækket af vand, skal vi nu ikke vente at finde tekniske civilisationer. Det vil nemlig kræve, at man kan opbygge en teknologi uden brug af ild, og det er sandsynligvis ikke muligt.

Men derfor kan der da godt findes nogle kloge væsener, som opfatter universet på en helt anden måde, end vi gør.

K2-18b: Det bedste eksempel på en hycean-planet

124 lysår borte findes en planet med det mundrette navn K2-18b, som i dag anses for et af de bedste eksempler, man kender, på en hycean-planet.

Planeten blev opdaget 2015, og den kredser om en lille rød dværgstjerne med en omløbstid på bare 33 døgn.

Ud fra omløbstiden kan man beregne afstanden til stjernen til omkring 21 millioner kilometer, hvilket er mindre end afstanden mellem Solen og Merkur.

På den anden side er stjerne så lille, at den udsender meget mindre lys og varme end Solen.

Planetens masse er 8,6 gange Jordens masse, og dens radius 2,6 gange Jordens radius.

K2-18b består af klippe, metal og is

Regner man lidt på det, så får vi en massefylde på godt halvdelen af Jordens massefylde. Høj nok til, at der må være tale om en planet, der i væsentlig grad består af klippe og måske metal, men som også indeholder en hel del is.

Ud fra 8 formørkelser har man fundet et ret sikkert tegn på vanddamp i atmosfæren, samt tegn på CO2, metan og kvælstof.

Brint har man ikke fundet – her støtter man sig til modelberegninger, der også åbner mulighed for skyer.

Mulighed for regn på K2-18b

Planeten befinder sig i den beboelige zone omkring stjernen, og beregninger viser, at der skulle være muligheder for regn.

Så den lokale vejrudsigt er nok typisk ’overskyet og med mulighed for regn’.

På den anden side er det umuligt at beregne planetens temperatur, da vi ikke kender atmosfærens tæthed og sammensætning præcist, og dermed ikke kan vurdere drivhuseffekten.

Exoplaneter er gode til at holde på deres hemmeligheder.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk