Om forfatteren

Global opvarmning udsat

Det er meget muligt at vi er midt inde i en 20-års periode, hvor den globale temperatur ikke vil klatre opad på termometeret

Den grønne kurve viser de tyske forskernes prognoser for den globale middeltemperatur, sammenlignet med observationer (rødt) og prognoser som ikke har medtaget data om havstrømme (sort). Differencen mellem den sorte og grønne kurve viser at global opvarmning bliver betydelig mindre når hav-data er medtaget for den perioden vi er inde i nu, men at temperaturen omkring 2025 bliver som forventet.
(Illustration: IFM-GEOMAR)

Annonce: