Lundbeckfonden melder sig ind i corona-kampen: Vil give 30 mio. kroner til forskning
Lundbeckfonden logo

Flere danske fonde haste-uddeleler millioner til forskning i, hvordan konsekvenserne af virussen kan mindskes. Nu også Lundbeckfonden. (Logo: Lundbeckfonden)

Flere danske fonde haste-uddeleler millioner til forskning i, hvordan konsekvenserne af virussen kan mindskes. Nu også Lundbeckfonden. (Logo: Lundbeckfonden)

Kilde: 
21 marts 2020

Forskerne arbejder i disse dage på højtryk for at udvikle en vaccine og afbøde coronakrisen, og nu åbner flere fonde op for pengekassen. 

En af dem er Lundbeckfonden, der sætter 30 millioner kroner af til forskningsprojekter målrettet coronakrisen. 

Det fremgår af en pressemeddelelse

Direktør i Lundbeckfonden Lene Skole forklarer, at pengene skal bruges til at tilvejebringe ny viden om COVID-19-pandemien. 

»I Lundbeckfondens optik er tilvejebringelse af ny viden, så vi kan handle på et oplyst grundlag, altafgørende, og det afspejler sig i vores tilgang til Covid-19-pandemien. Vi ønsker med denne bevilling at yde et bidrag til at afbøde effekterne af den igangværende pandemi i Danmark, både for patienterne og deres pårørende og for samfundet generelt,« lyder det Lene Skole. 

Af pressemeddelelsen fremgår det, at pengene primært er afsat til projekter, der kan igangsættes med det samme, fordi vi står i en akut situation. 

»Der kan søges om støtte til forskningsbaserede projekter, der har et patientnært fokus. Målet er at projekterne skal kunne have umiddelbar effekt i den akutte situation og skal derfor kunne igangsættes med det samme,« skriver Lundbeckfonden i deres pressemeddelelse. 

Til hvert projekt kan søges op til fem millioner kroner, og ansøgninger vil blive vurderet løbende, og der vil typisk være en svartid på 48 timer. 

Derudover skal ansøgere være tilknyttet danske universiteter, hospitaler og i dette særlige tilfælde også kommuner, patientforeninger, tænketanke eller lignende organisationer. hvordan bevarer vi biodiversiteten

Facebook-gruppen 'Red Verden' serverer konstruktive klimanyheder og inspiration til handling - meld dig ind i dag!nan

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.