Gådefulde symptomer rammer teenagere - uanset, om de har fået HPV-vaccine eller ej
HPV-vaccinen er ikke skyld i, at flere og flere unge kommer på hospitalet med uforklarede symptomer, konkluderer endnu et studie.
hpv vaccine bivirkninger sikkerhed livmoderhalskræft symptomer

HPV-vaccinen, der beskytter mod kræft i livmoderen, kønsåbninger, mund og svælg, er ikke årsag til, at unge bliver syge. (Foto:  FreeStockPhotos) 

HPV-vaccinen, der beskytter mod kræft i livmoderen, kønsåbninger, mund og svælg, er ikke årsag til, at unge bliver syge. (Foto:  FreeStockPhotos) 

Evidensbarometer
Hvor stærk evidens giver studiet omtalt i denne artikel?
Evidensbarometer
Hvor stærk evidens giver studiet omtalt i denne artikel?
Peer reviewed
(Peer review betyder, at andre forskere har kvalitetssikret den videnskabelige artikel før udgivelse. Læs mere)

Videnskab.dk har vurderet forskningen ud fra 4 kriterier:
  • Videnskabelig publicering
  • Undersøgelsens metode
  • Samlet evidens
  • Særlige bemærkninger

Forskning bliver udgivet, ofte i tidsskrifter, som bliver rangordnet. Kun ganske få tidsskrifter opnår 3 BFI-point. Nogle af de mest anerkendte er Science, Nature og New England Journal of Medicine.

En BFI-score på 2 er også høj. En række gode tidsskrifter gemmer sig i denne kategori.

En BFI-score på 1 er normal. Forskningen har været igennem peer review og er troværdig.

Solid sundhedsvidenskabelig forskning er altid peer reviewed. Det betyder, at uvildige forskere har læst og sagt god for indholdet. Uden peer review indgår tidsskriftet ikke i rangordenen, og konklusionerne er i bedste fald usikre.

Det har stor betydning for konklusionerne, hvilken metode forskerne har benyttet.

Nogle undersøger ting på mus eller måske blot på enkelte personer, mens andre kigger på data fra hele befolkninger eller de sammenligner måske data fra en hel masse forskellige undersøgelser.

Selvom alle typer forskning kan være lige godt udført, så er vægten af resultaterne større, jo længere oppe i dette evidenshieraki, forskningen ligger. 

Jo længere oppe i hierakiet – desto mere kan vi basere behandlinger, politik og livsstilsvalg på forskningen.

H-index er et mål for, hvor meget en forsker fylder i det videnskabelige landskab.

H-index er antallet af gange, forskeren har udgivet videnskab i f.eks. et tidsskrift, parret med antal gange hvert stykke videnskab er blevet refereret af andre forskere.

Kun de mest refererede – citerede – stykker videnskab tæller med for hver forsker. Jo mere forskning, du har udgivet, des større vil chancen være for at have et højt h-index.

Urutinerede forskere med lavt h-index kan dog sagtens lave solid forskning. Derfor vægtes h-indexet mindre end de øvrige parametre i Evidensbarometeret. 

Studiets resultat stemmer overens med resultaterne i adskillige andre befolkningsundersøgelser, som heller ikke har fundet en øget forekomst af sygelighed blandt piger, der har fået HPV-vaccinen. Samlet set er evidensen for, at HPV-vaccinen ikke giver usædvanlig mange bivirkninger, meget stærk. Studiet er bestilt af Folketinget, finansieret af SATS-puljen og har ikke modtaget penge fra vaccine-industrien. 

Studiet giver stærk evidens

Læs mere

Dansk HPV - skandale afblæst: Piger blev ikke syge af vaccinen, skrev Videnskab.dk for nyligt, efter at en række nye studier, som ikke finder usædvanligt mange bivirkninger ved vaccinen, blev præsenteret på et møde i Lægemiddelstyrelsen.

Nu er et af studierne blevet publiceret i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift American Journal of Epidemiology.

Studiet, som er lavet af forskere fra Aarhus Universitetshospital, består af tre analyser og bygger på landsdækkende data fra perioden 2000 - 2014 om mere end 600.000 danske piger mellem 11 og 17 år. 

Sagen kort

I 2014-2015 blev der i en række danske medier, bl.a. i en dokumentarfilm på TV2, rejst mistanke om, at vaccinen giver piger alvorlige bivirkninger.

Sundhedsmyndigheder og forskere forsikrede, at vaccinen er sikker. 

Men i 2016 afsatte Folketinget 7 mio. kr. fra SATS-puljen til at undersøge, om der kunne være noget om snakken. Reimar W. Thomsen var en af de forskere, der fik penge. Læs om de øvrige her

Vaccinerede er ikke mere syge

På forskellig vis har forskerne undersøgt, om der er tegn på, at vaccinen, der blev indført i Danmark i 2009, har ført til, at de unge oftere har været på hospitalet med symptomer som invaliderende træthed, uspecifikke smerter, svimmelhed, lavt blodtryk, besvimelse, hovedpine, hjertebanken eller mavepine. 

»Vi havde en hypotese om, at der kunne være piger med bivirkninger, som er blevet overset i den hidtidige forskning,« siger studiets førsteforfatter Reimar W. Thomsen, der er overlæge på Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og lektor på Aarhus Universitet. 

De fleste tidligere studier, der har undersøgt vaccinens sikkerhed, har kun inkluderet oplysninger om veldefinerede diagnoser som eksempelvis epilepsi, narkolepsi eller autisme. Ingen af dem har fundet, at vaccinerede piger har højere risiko for at få en diagnose end ikke-vaccinerede. 

Men piger, der ikke har fået en veldefineret diagnose, er måske blevet overset, spekulerede forskerne fra Aarhus Universitet. 

»Derfor kiggede vi efter uspecifikke symptomer, der ikke har udløst en veldefineret, endelig diagnose. Men vi har ikke fundet noget som helst, der antyder, at vaccinen har udløst den slags symptomer,« siger Reimar W. Thomsen.

LÆS OGSÅ: HPV-vacciner imponerer i nye studier: Overgår måske endda forskernes håb

Flere unge har symptomer

I 2014-2015 kom HPV-vaccinen ellers i modvind, fordi der blev rejst en mistanke om, at piger var blevet syge af HPV-vaccinen. Pigerne klagede over, at de havde fået symptomer som umådelig træthed, svimmelhed og smerter, efter at de var blevet vaccineret mod livmoderhalskræft.

HPV-vaccinen

HPV-vaccinen beskytter mod livmoderhalskræft og andre kræfttyper, der er forårsaget af Humant Papilloma Virus.

Men ingen af de mange studier, der efterhånden er lavet, har fundet tegn på, at det er vaccinen, der har forårsaget pigernes lidelser. 

Alligevel er Reimar W. Thomsen bekymret. Ikke over vaccinen, men fordi hans og kollegernes studie viser, at antallet af danske teenagere, der har været på hospitalet med de pågældende symptomer, er steget støt i løbet af de seneste årtier. 

Stigningen begyndte allerede, før vaccinen blev indført, finder de. Mere om det senere.

Først skal vi lige høre, hvad uvildige forskere siger til det nye studie.

Du kan hjælpe Videnskab.dk ved at svare på 6 spørgsmål om denne artikel. Klik i boksen herunder:

Det er svært at modbevise en mistanke

Videnskab.dk har bedt to professorer, som er specialiserede i at lave befolkningsundersøgelser, men som ikke selv har forsket i HPV-vaccinen og derfor må antages at være neutrale, om at vurdere det nye studie og de metoder, forskerne har brugt.   

Efter at have læst studiet vurderer de to professorer samstemmende, at det er meget usandsynligt, at der er en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og de symptomer, der for år tilbage blev mistænkt for at være forårsaget af vaccinen.  

»Det er et glimrende og vigtigt studie, hvor forskerne har anvendt tre forskellige analysemetoder med hver deres styrker og svagheder,« lyder det fra Kaare Christensen, der er professor i epidemiologi på Syddansk Universitet. 

»Det er yderst vanskelig at ‘bevise’, at noget ikke eksisterer. Men det her studie taler stærkt imod, at der skulle være en sammenhæng mellem vaccinen og symptomerne,« fortsætter han.

Samme vurdering kommer fra Allan Linneberg, der er professor i epidemiologi og chef for Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

»Det er altid lettere at rejse en mistanke om en sammenhæng, end det er efterfølgende at bevise, at den ikke er der,« siger han og fortsætter: 

»Jeg mener dog på baggrund af den samlede evidens, at det er meget usandsynligt, at den type symptomer og de tilfælde, der blev observeret blandt danske piger for et par år siden, er forårsaget af HPV-vaccinen. Det aktuelle studie støtter konklusionen ved at bruge stærke studiedesigns.« 

LÆS OGSÅ: Trods markante udmeldinger: Ingen nye beviser mod HPV-vacciner

Betryggende, at ingen finder bivirkninger

Befolkningsundersøgelser eller observationsstudier som dem, der er lavet om HPV-vaccinen, er baseret på data om hundredtusinder af danskere. 

I et enkelt observationsstudie kan det som udgangspunkt være svært at påvise eller afvise en sikker årsagssammenhæng - altså vise, at noget med sikkerhed forårsager eller ikke forårsager noget andet, i dette tilfælde, at vaccinen giver eller ikke giver usædvanligt mange bivirkninger.

Men når forskere uafhængigt af hinanden laver flere befolkningsundersøgelser i forskellige lande og bruger alternative analysemetoder, kan de med tiden opnå meget stærk evidens for, at der er - eller ikke er - en årsagssammenhæng. 

LÆS OGSÅ: Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng

Det nye studie læner sig op ad adskillige andre danske og udenlandske befolkningsundersøgelser, der heller ikke har kunnet finde en sammenhæng mellem vaccinen og pigers efterfølgende symptomer og diagnoser. 

»Jeg synes, det er meget betryggende, at man i et land som vores, hvor vi er førende i denne type forskning, ikke kan finde bivirkninger ved HPV-vaccinen. Det skal vi være glade for,« siger Allan Linneberg og tilføjer: 

»Det betyder dog ikke, at man nødvendigvis skal lukke forskning i HPV-vaccinen ned. Hvis der opstår en ny idé til noget, der er værd at undersøge, så skal man da gøre det. Men som myndighed, læge og fagprofessionel kommer der et punkt, hvor man må sige, at på baggrund af den evidens, der foreligger, er vi ikke bekymrede.«

Hvorfor stopper undersøgelsen i 2014?

Forskerne bag det nye studie har fokuseret på perioden 2000 - 2014 for at undgå, at mediedækningen og ‘det danske signal’, som forskerne kalder den epidemi af symptomer, der pludselig spredte sig hos danske piger i 2014-2015, forstyrrer resultatet.

'Det danske signal' gik over efter et stykke tid: I 2015 blev der oprettet fem regionale centre, som skulle behandle og undersøge piger, der mente, de var blevet syge af HPV-vaccinen. Men efter det første år styrtdykkede patienthenvendelserne - i 2018 stod centrene nærmest tomme, skrev Berlingske. Læs mere her.

Unge var syge før vaccinen

I det nye studie har forskerne fra Aarhus Universitet lavet tre forskellige analyser for at undersøge, om HPV-vaccinen kan have gjort unge piger syge:

  • De har undersøgt, om 314.017 vaccinerede piger oftere var på hospitalet med uspecifikke symptomer, i året efter de blev vaccineret, end 314.017 ikke-vaccinerede piger. Resultat: Ikke-vaccinerede var lige så ofte i på hospitalet som vaccinerede.

  • De har undersøgt, om 11.817 piger, der har været i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af uspecifikke symptomer, oftere kom på hospitalet, efter de fik en HPV-vaccine end før. Resultat: Gennemsnitligt var pigerne - både de vaccinerede og de ikke-vaccinerede - lige så ofte på hospitalet med de pågældende symptomer på andre tidspunkter af deres liv, som i året efter nogle af dem blev vaccineret.

  • De har undersøgt, hvor ofte 1.465.049 drenge og piger mellem 11 og 17 år var på hospitalet på grund af lavt blodtryk, uspecifik smerte, besvimelse eller andre uforklarede symptomer mellem 2000 og 2014. Resultat: Flere piger end drenge var på hospitalet med symptomerne, men antallet steg støt i hele perioden, både blandt piger og drenge. HPV-vaccinen, som blev introduceret til piger i 2009, førte ikke til en usædvanlig høj stigning.     

Noget andet forårsager symptomer

Forskernes hypotese om, at vaccinen kan have givet piger alvorlige symptomer, der ikke er blevet opdaget i tidligere forskning, holder altså ikke. 

Tidsmæssig sammenhæng

Studiet fokuserer på pigernes hospitalskontakt i året efter, de er blevet vaccineret, for der skal være en klar tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinen og symptomerne, før man kan tale om, at der er årsagssammenhæng:

Hvis symptomer opstår flere år efter vaccinationen, vil der være tilkommet så mange andre mulige årsager, at det er svært at sandsynliggøre, at vaccinen har medført symptomerne, siger Reimar W. Thomsen. 

Men studiet peger på en anden bekymrende tendens blandt danske teenagere, siger Reimar W. Thomsen: 

Flere og flere unge lider tilsyneladende af voldsom træthed, uspecifikke smerter, svimmelhed, lavt blodtryk, hovedpine, hjertebanken, hovedpine eller mavepine.

»Et af de allervigtigste fund i vores studie er i min optik, at der er sket en støt stigning i antallet af de her uspecifikke symptomer. Der er ingen evidens for, at symptomerne er forårsaget af vaccinen, så der må være noget andet på spil,« siger Reimar W. Thomasen og fortsætter:

»Det er noget, man bør tage fat om og adressere. I stedet for at blive ved med at mistænke vacciner skulle man koncentrere sig om, hvad den reelle årsag til de unges mistrivsel kan være.«

LÆS OGSÅ: HPV-vaccination øger heller ikke risikoen for sygdom blandt drenge

LÆS OGSÅ: Hvad skal jeg vide om HPV og vaccine?

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk