Et lavt testosteronniveau gør mænd til bedre fædre
Allerede under kvindens graviditet falder testosteronniveauet hos faderen og medvirker til, at han i højere grad vil drage omsorg for den nyfødte. Det har ifølge amerikansk professor i psykologi stor indflydelse på barnets kognitive og sociale udvikling.
fædre psykologi forældreskab faderrole graviditet testosteron hormon parforhold omsorg pleje spædbarn baby aggression empati medfølelse gråd ængstelse adskillelse forskning studie Strange Situation testosteronniveau stigning fald emotionelt helbred

Et lavere testosteronniveau gør mænd mere empatiske og mindre aggressive, hvilket igen gør dem til bedre fædre. Det er konklusionen på et studie, der leverer indsigt i mændenes forældreskab og kan hjælpe fædrene til at blive mere omsorgsfulde forældre. (Foto: Shutterstock)

Et lavere testosteronniveau gør mænd mere empatiske og mindre aggressive, hvilket igen gør dem til bedre fædre. Det er konklusionen på et studie, der leverer indsigt i mændenes forældreskab og kan hjælpe fædrene til at blive mere omsorgsfulde forældre. (Foto: Shutterstock)

Partner The Conversation

Videnskab.dk oversætter artikler fra The Conversation, hvor forskere fra hele verden selv skriver nyheder og bringer holdninger til torvs

De fleste småbørnsforældre ved godt, at der kan gå lang tid mellem en god nats søvn.

Men hvad de fleste småbørnsforældre ikke ved er, at babygråd kan være skyld i et fald i de nybagte fædres testosteronniveau, og at det har vist sig at være positivt.

Et lavere testosteronniveau gør nemlig fædrene mere empatiske og mindre aggressive, hvilket igen gør dem til bedre fædre.

Det er konklusionen i et amerikansk studie, der leverer indsigt i mændenes forældreskab og kan hjælpe fædre til at blive mere omsorgsfulde forældre, som jeg udførte sammen med Patty Kuo, postdoc ved University of Michigan. 

Historien kort
 • Amerikansk studie viser, at et lavere testosteronniveau gør fædrene mere empatiske og mindre aggressive.
 • Fædre anses ofte for at være sekundære forældre.
 • Resultaterne kan bruges til at belyse faderens forældreskabsevner og betydning.

Babygråd udløser emotionelle reaktioner

Babygråd kan udløse en række emotionelle reaktioner hos både moderen og faderen - lige fra empati og afmagt til irritation og vrede. Den mest ønskværdige reaktion er empati, fordi irritation og vrede kan føre til aggressiv adfærd, der bringer barnet i fare.

I forbindelse med vores studie fandt vi, at hvis barnet græd, og faderens testosteronniveau som følge deraf faldt, var fædrene også mere omsorgsfulde og følsomme, når de var sammen med deres lille barn.

Vi fandt også, at mændene var mere omsorgsfulde og følsomme fædre, hvis de rapporterede, at de havde et kærligt og hengivent forhold til barnets mor.

Selvom om mænd, der har børn, ofte har et lavere testosteronniveau end mænd, der ikke har børn, er det ikke altid lykkedes tidligere studier at finde en sammenhæng mellem fædrenes tilknytning til deres børn og deres testosteronniveau.

Vi vidste, at mænd oplevede et testosterondyk, og at de rapporterede mere medfølelse med et spædbarn, når de hørte babygråd.

Men vi spekulerede på, om fædrene ville udvise den samme respons, hvis det var deres eget barn, der var ængstelig og græd.

Strange Situation-proceduren

Strange Situation-proceduren

Strange Situation-proceduren indebærer, at et barn observeres i 20 minutter, mens barnets forælder og en fremmed skiftevis forlader og kommer ind i forsøgslokalet. Barnet oplever følgende situationer:

 • En forælder og et barn introduceres til forsøgslokalet.
 • Forælder og barn er alene i lokalet. Forælderen deltager ikke, mens barnet undersøger rummet.
 • En fremmed person kommer ind i lokalet, taler med forælderen, og nærmer sig så barnet. Forælderen forlader lokalet.
 • Første separationsepisode: Den fremmede persons adfærd er rettet mod barnet.
 • Første genforeningsepisode: Forælderen vender tilbage, hilser og trøster (om nødvendigt) barnet, og forlader så lokalet igen.
 • Anden separationsepisode: Barnet er alene.
 • Den fremmede person kommer igen ind i lokalet og retter atter sin adfærd mod barnet.
 • Anden genforeningsepisode: Forælderen kommer ind igen, hilser på barnet og tager barnet op. Den fremmede person forlader lokalet.

Barnets egen undersøgende adfærd og reaktion på separation og genforening observeres, og tilknytningsmønsteret kategoriseres som tryg eller utryg.

For at granske fædrenes respons benyttede vi et af tilknytningsteoriens forskningsparadigmer, der vurderer spædbarnets tilknytning til forældrene. Den såkaldte Strange Situation-procedure, der er skabet af den amerikanske udviklingspsykolog Mary Ainsworth i 1960'erne. Du kan læse mere om proceduren i faktaboksen.

Fædrene blev adskilt fra spædbørnene i intervaller på tre minutter og så efterfølgende genforenet med dem.

Spædbørnene blev ofte synligt oprevne og ængstelige i løbet af denne kortvarige adskillelse og søgte trøst hos deres fædre, når de vendte tilbage.

Vi bad efterfølgende fædrene om at interagere med hver sin baby i 15 minutter og om at lære deres 1-årige barn en svær opgave.

Vi observerede, hvor omsorgsfulde og følsomme fædrene var, mens de interagerede med barnet.

Før forsøget, efter adskillelsesepisoderne og efter indlæringsopgaven indsamlede vi spytprøver fra mændene, så vi var i stand til at se, hvor meget testosteronniveauet ændrede sig.

De fædre, der oplevede et større fald i testosteronniveauet efter adskillelsesepisoderne, var mere omsorgsfulde og følsomme i løbet af indlæringsopgaven.

Vi granskede, om faderen støttede barnets forsøg på at løse opgaven og den måde, han reagerede over for barnet, hvis det blev frustreret over opgaven.

Intervention over for aggressive fædre

I løbet af forsøget afdækkede vi et aspekt, der kan fremme faderens gode forældreskab, fordi tidligere forskning har vist, at barnets sociale, emotionelle og kognitive udvikling er knyttet til, hvor følsom og lydhør faderen er.

Vores fund har afgørende konsekvenser for udviklingen af interventioner, der kan hjælpe fædre med at drage omsorg for deres børn, fordi vi nu ved, hvordan vi kan hjælpe fædrene med at håndtere deres barns gråd og frustration.

Hvorfor? En stigning i testosteronniveauet som respons på et grædende spædbarn, kombineret med faderens manglende evne til at berolige barnet, kan føre til aggressive tendenser, som sætter barnet i fare for mishandling.

På baggrund af vores studie mener vi, at fædrenes empati og faldende testosteronniveau formede deres reaktion. 

Hvis faderen eksempelvis fortolker barnets gråd som en måde at kommunikere uro eller ængstelse, og derfor er medfølende, vil faderen opleve et fald i testosteronniveauet. Det udløser en omsorgsfuld reaktion.

Hvis faderen derimod finder gråden irriterende og føler, at de er ikke er i stand til at trøste barnet, kan faderens testosteronniveau stige, hvilket udløser en negativ reaktion.

Interventionsindsatsen kan rettes mod at hjælpe fædrene til at trøste deres grædende spædbørn på en beroligende måde.

Fædrene får det bedre, hvis de kan trøste

Et særskilt studie, foretaget af min kollega Carolyn Dayton, lektor ved Wayne State University, viste, at fædrene ofte brugte færre strategier end moderen i forsøget på at berolige deres små børn.

fædre psykologi forældreskab faderrole graviditet testosteron hormon parforhold omsorg pleje spædbarn baby aggression empati medfølelse gråd ængstelse adskillelse forskning studie Strange Situation testosteronniveau stigning fald emotionelt helbred

Faderlig omsorg og pleje, vejledning samt økonomisk støtte har en stor effekt på barnets emotionelle helbred, sociale kompetencer og kognitive udvikling. (Foto: Shutterstock)

Det kunne for eksempel være knus, kram eller det at vugge barnet, når det græd i løbet af det første år efter fødslen.

Vi ved ikke, om det skyldes, at fædrene simpelthen ofte er mindre involveret i spædbarnets pleje end mødrene, eller om fædrene ikke har lige så mange strategier i deres repertoire, fordi de ikke har lært, hvad de skal gøre. 

Det er her, det sundhedsfaglige personale kan tilbyde hjælp ved undervise både mødre og fædre i effektive, beroligende teknikker.

Når fædrene var mere involverede og delte spædbarnsomsorgen med deres partnere, følte mændene, at de var bedre til at være fædre. 

Barnets gråd havde også i mindre grad en negativ effekt på mødrene, når barnet var et år gammelt.

Resultaterne indikerer, at engagerede fædre, der er i stand til effektivt at berolige deres børn, bidrager til familiens samlede velfærd.

Hormonniveau falder under graviditeten

Kvinder gennemgår en lang række forandringer i løbet af en graviditet, eksempelvis vægtstigning, unikke spisevaner og mindre energi.

Overgangen er mindre markant for mændenes vedkommende, og tidligere forskning har vist, at de fleste ændringer sker efter fødslen.

Et studie fra University of Michigan under ledelse af psykologen Robin Edelstein afslører, at mænd oplever hormonelle ændringer, selv før, de bliver fædre

Disse ændringer kan være et resultat af psykologiske forandringer, som mænd oplever, mens de forbereder sig på at blive fædre, ændringer i parforholdet eller endda fysiske forandringer, de oplever sammen med deres gravide partnere.

Ikke desto mindre kan fædrenes hormonelle forandringer få afgørende konsekvenser for fædrenes adfærd. 

Bedre rustet til at klare den nye forælderrolle

Som led i studiet undersøgte forskerne fra University of Michigan spytprøver fra 29 par, der ventede deres første barn.

Forskere testede for fire prænatale hormoner, herunder testosteron, på fire separate tidspunkter (12, 20, 28 og 36 uger) i løbet af hele graviditeten for at måle eventuelle forandringer.

fædre psykologi forældreskab faderrole graviditet testosteron hormon parforhold omsorg pleje spædbarn baby aggression empati medfølelse gråd ængstelse adskillelse forskning studie Strange Situation testosteronniveau stigning fald emotionelt helbred

Hvis faderen eksempelvis tolker barnets gråd som en måde at kommunikere uro eller ængstelse, og derfor er medfølende, vil faderen opleve et fald i testosteronniveauet. Det udløser en omsorgsfuld reaktion. Hvis faderen derimod finder gråden irriterende og føler, at de ikke er i stand til at trøste barnet, kan faderens testosteronniveau stige, hvilket udløser en negativ reaktion. (Foto: Shutterstock)

Mænd, der udviste et større fald i testosteronniveauet, rapporterede mindre fjendtlig adfærd over for deres spædbarn, og deres partnere rapporterede, at de ofte hjalp til med det huslige arbejde. 

Kvinderne udviste en markant prænatal stigning i alle fire hormoner, hvilket stemmer overens med tidligere studier.

De vordende fædres testosteronniveau begyndte at falde flere måneder før fødslen, hvilket kan have afgørende konsekvenser for barnet udvikling efter fødslen.

Som tidligere nævnt er fædre med et lavere testosteronniveau bedre rustet til at klare den nye forælderrolle og til at levere den omsorgsfulde og lydhøre pleje, der kan bidrage til barnets sunde udvikling.

Faderrollen har stor betydning

På nuværende tidspunkt viser resultaterne fra disse særskilte studier, at biologiske forandringer allerede er begyndt, mens de vordende fædre forbereder sig på forældrerollen. 

Resultaterne viser også, at de tydeligvis er i stand til at drage omsorg for og trøste deres grædende spædbørn. 

Resultaterne viser desuden, at empatiske fædre, der har et kærligt og hengivent forhold til deres partnere, og som også oplever et testosterondyk som respons på det grædende spædbørn, leverer pleje og omsorg, der fremmer barnets sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Selvom mødrene som regel bruger flere timer end fædrene på omsorg og pleje af barnet, har et stigende antal studier dokumenteret faderrollens store betydning for sundhed og udvikling.

Fædrene er i stigende grad involverede i deres børns omsorg, og alligevel anser mange studier fortsat faderen som den sekundære forælder - og ikke som en uundværlig person i barnets liv.

Men faderlig omsorg og pleje, vejledning og læring samt økonomisk støtte har en stor effekt på barnets emotionelle helbred, sociale kompetencer og kognitive udvikling.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Brenda Volling modtager støtte fra National Institutes of Health. Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation.

Oversat af Stephanie Lammers-Clark

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk