Har du også indtaget cannabis uden at vide det?
Analyser afslører, at en del populære kosttilskud indeholder ulovlige mængder af det euforiserende stof i cannabis.
Cannabis produkter olier ulovlige

Som forbruger skal man være varsom, hvis man har lyst til at prøve CBD-olie på egen krop. De to forskere bag artiklen kalder det »et lotteri, hvor man ikke kan være sikker på, hvorvidt det, man køber, er ensartet, sundhedsskadeligt eller ulovligt.« (Foto: Shutterstock)

Som forbruger skal man være varsom, hvis man har lyst til at prøve CBD-olie på egen krop. De to forskere bag artiklen kalder det »et lotteri, hvor man ikke kan være sikker på, hvorvidt det, man køber, er ensartet, sundhedsskadeligt eller ulovligt.« (Foto: Shutterstock)

'Verdens mest hypede ingrediens'. Sådan præsenteres produkter baseret på cannabisplanten i reklamer.

Som kosttilskud, i fødevare- og kosmetikindustrien ses et hurtigt stigende udvalg af vingummi, mineralvand, juice, olier, shampoo og cremer med mere indeholdende ekstrakter fra cannabisplanten.

Forbrugere – heriblandt flere kendte skuespillere og politikere – samt producenternes hjemmesider lovpriser produkterne.

De beskriver, at produkterne blandt andet har en positiv effekt på søvnløshed, depression, gigtsmerter, manglende sexlyst, eksem, stofmisbrug, kvalme, skizofreni og inflammation, resistente bakterier, epilepsi, behandling af angst og meget andet.

Den videnskabelige dokumentation bag disse lovprisninger er dog stadig meget begrænset. Hvorvidt lovprisningerne holder videnskabeligt vand eller ej, er dog ikke vores ærinde i denne artikel.

I stedet vil vi fokusere på, hvorvidt man som forbruger kan stole på, at disse produkter ikke indeholder euforiserende stofrester fra cannabisplanten.

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Cannabisplanten indeholder mange forskellige stoffer

En cannabisplante kan indeholde over hundreder forskellige naturligt forekommende stoffer kaldet cannabinoider.

De to vigtigste cannabinoider er delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). THC har den euforiserende virkning, man bliver 'skæv' af. CBD har ingen euforiserende virkning, men fortalerne mener, den er hovedårsagen til alle de gode effekter, vi opremsede ovenfor.

CBD, THC og de øvrige cannabinoider udvindes som en olie af cannabisplanten (oftest Cannabis Sativa), hvorpå man separerer cannabinoiderne fra hinanden.

At få adskilt det angiveligt gode CBD fra THC og de øvrige cannabioder er ikke helt let. Det indebærer en større kemisk proces, som løbende skal kontrolleres og overvåges.

Medicinalindustriens produktion er underlagt en meget streng kontrol og overvågning i den forbindelse. Men – og det er et meget vigtigt men – producenter af kosttilskud, herunder CBD-olie-producenter, er ikke omfattet af samme lov.

Man kan som forbruger derfor ikke være sikker på, at de kosttilskudsprodukter, man køber, er ensartede og overholder lovgivningen om indhold af euforiserende stoffer.

Produktion af CBD-olie foregår i fem led, der bl.a. indbefatter udvinding af kuldioxid, tilsætning af smagsstoffer
og kvalitetskontrol. (Tegning: Tina Eriksen)

Illegal CBD sælges på nettet

Lovgivningen om indhold af euforiserende stoffer tillader, at kosttilskud maximalt må indeholde 0,2 procent THC.

Det er derfor strafbart at købe og være i besiddelse af CDB-olie og andre produkter med mere end 0,2 procent THC-indhold, medmindre det er til medicinsk eller videnskabeligt brug (jf. reglerne i 'Bekendtgørelsen om euforiserende stoffer').

På Retskemisk Afdeling under Retsmedicinsk Institut i Odense hjælper vi løbende politiet med at analysere forskellige stoffer.

Om retskemiske undersøgelser
  • Retskemiske undersøgelser udføres i Danmark i henhold til aftale mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og universiteterne i Odense (Syddansk Universitet), Århus og København.
  • Undersøgelserne kan rekvireres af dommere, politi og statsadvokaturerne i Danmark, Færøerne og Grønland.
  • Retskemiske undersøgelser omfatter bl.a. analyse for trafikfarlige stoffer, lægemidler og misbrugsstoffer i døde og levende mennesker, samt beslaglagt narkotika.

I perioden 2016-2019 modtog vi forskellige CBD-produkter til analyse for THC, da politiet mistænkte produkterne for at have et højere indehold af THC end den tilladte grænseværdi.

Den mistanke kunne vi bekræfte. Vores analyser viste således, at flere af produkterne indeholdt op mod 1 procent THC – altså op til 5 gange mere end tilladt.

Sådan gjorde vi

Dette fund gjorde os nysgerrige. Var det en generel tendens, at CBD-produkter ofte indeholder mere THC end tilladt? Det satte vi os for at undersøge.

Vores undersøgelse omhandlede udelukkende CBD-olier, da det er dem, som oftest anvendes for at opnå en helbredende eller lindrende effekt.

På Retskemisk Afdeling indkøbte vi 39 forskellige CBD- olier, fordelt på 13 forskellige mærker fra forskellige, men helt almindelige netbutikker i EU.

De fleste mærker blev indkøbt i flere forskellige koncentrationer, for eksempel 3, 5, 10, 20 eller 40 procent CBD. Dermed kunne vi undersøge, om der er en sammenhæng mellem CBD-koncentration og indholdet af THC.

Nogle mærker informerer om THC-indholdet, andre gør ikke, mens en tredje variant er, at etiketten blot er påtrykt 'THC free'.

Et udvalg af de analyserede CBD-olier med forskellig farve, udseende og konsistens. (Foto: Anders Bramming)

Vi analyserede olierne med samme standardmetode, som vi anvender til analyse af beslaglagt narkotika indeholdende THC.

Analysemetoden, som er anvendt, er effektiv og lever op til internationale guidelines for retskemiske analyser.

De indkøbte olier fra forskellige producenter har meget forskellig farve, konsistens og lugt. Olierne findes fra klar lysegul tyndtflydende til næsten sort, tyktflydende og grumset.

Koncentration af THC i forskellige CBD-olier. Det oplyste indhold af CBD er angivet efter navnet på produktet. Næsten 4 ud af 10 af de analyserede CBD-olier indeholder mere end de tilladte 0,2 procent THC. (Tabel: Tine Eriksen)

Næsten hver fjerde CBD-olie indeholder mere THC end tilladt

Den årvågne læser bemærker måske, at der er mere end 39 produkter i tabellen. Det skyldes, at der er flere gengangere, fordi Retskemisk Afdeling løbende har modtaget disse produkter fra politiet til analyse.

Men hvad viser tabellen egentlig? Den viser, at 21 prøver svarende til hele 38 procent af de analyserede CBD-olier, indeholder mere end de tilladte 0,2 procent THC.

Det er primært to produkter der scorer rigtig højt på THC-indholdet. Tabellen viser også, at der kan være forskel på koncentrationen af THC i det samme produkt.

CBD-olier fra syv andre producenter har også et højere THC-indhold end tilladt. Flere af disse producenter har dog både produkter, der er under grænseværdien på 0,2 procent og produkter, som er højere end grænseværdien.

'THC free' er ikke fri for THC

38 procent af de produkter, som har for højt indhold af THC, har også et højt CBD-indhold (15-40 procent CBD). 62 procent af de produkter, som har for højt indhold af THC, har et lavt CBD-indhold (3-10 procent CBD).

Et højt CBD-indhold er altså ikke automatisk lig med et højere THC-indhold.

Ej heller kan man kigge på konsistensen. De CBD-olier, som er tyktflydende, grumsede og næsten sorte, er ikke væsentlig anderledes med hensyn til overholdelse af grænseværdien end mange af de klare, tyndtflydende olier.

Nogle produkter er mærket 'THC free'. Vores analyser viser, at produkterne ikke er fuldstændigt fri for THC. I nogle af de af produkter 'uden THC' er grænseværdien på 0,2 procent tilmed overskredet.  

Det uregulerede udbud er et lotteri for forbrugeren

Cannabis-industrien er stadig på forsøgsbasis i Danmark, men i store dele af verden er den vidt udbredt og i stigende vækst.

Med det øgede fokus og den mulige fuldstændige legalisering af medicinsk cannabis har nogle af cannabisplantens andre indholdsstoffer fået massiv omtale, særligt produkter indeholdende CBD.

Troen på CBD’s formodede gavnlige effekter i hjernen og kroppen er stor og gør det til et meget omtalt stof inden for sundheds-, fødevare- og kosmetikindustrien.

Har man som forbruger lyst til at prøve CBD-olie på egen krop, skal man være varsom.

Vores undersøgelse viser nemlig, at anskaffelse af CBD-olie er et lotteri, hvor man ikke kan være sikker på, hvorvidt det, man køber, er ensartet, sundhedsskadeligt eller ulovligt (hvilke CBD-olier, der er ulovlige i Danmark, kan du se her).

CBD-olier, der sælges som kosttilskud, er ulovlige

Efter denne artikels udgivelse har Videnskab.dk og Forskerzonen været i kontakt med Fødevarestyrelsen, og det har ført til en ekstra vinkel på selvsamme CBD-olie-problematik.

Ifølge lovgivningen om euforiserende stoffer – som ovenstående artikel fokuserer på – er det strafbart at købe eller være i besiddelse af produkter med et indhold af THC, som overstiger 0,2 procent (medmindre det er til medicinsk eller videnskabeligt brug).

Parallelt med lovgivningen om euforiserende stoffer, er der også fødevarelovgivningen. Den indebærer, at CBD-olier, der markedsføres som kosttilskud, slet ikke kan sælges lovligt i Danmark og resten af EU på nuværende tidspunkt, oplyser Fødevarestyrelsen.

CBD-olier er nemlig omfattet af EU's novel food regler, og hverken CBD eller andre cannabinoider er indtil videre blevet risikovurderet og godkendt i EU. De kan derfor ikke bruges lovligt i fødevarer eller kosttilskud, oplyser Fødevarestyrelsen.  

Samtidig findes en grænseværdi for THC i kosttilskud, som – uanset indhold af CBD – skal overholdes. Overskrides denne, er olierne, som indeholder ganske lidt THC, ligeledes ulovlige i henhold til Fødevarestyrelsens lovgivning på området.

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

  • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
  • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
  • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
  • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk