Annonceinfo

Mysterium: Stammer nyfundet dna fra rummet?

Danske topforskere har fundet oldgamle rester af liv, som ikke umiddelbart kan spores tilbage til kendte væsner på Jorden.

Emner: , ,
Det ukendte dna stammer fra dette organiske materiale, der blev fundet i Grønland og ligner et stykke af en finger. Billedet er venligst udlånt af Eske Willerslevs Center for GeoGenetik ved Københavns Universitet.

Det startede som en ekspedition til Grønland for at finde dokumentation for klimaforandringer.

Men da én af verdens førende dna-forskere, professor Eske Willerslev, i sommer vendte hjem fra Indlandsisen, havde han i stedet et overraskende og sandsynligvis sensationelt fund med i bagagen: en rest af noget, der ligner en finger.

Analyser af det fossile dna i laboratorierne på Københavns Universitet har hen over efteråret afsløret, at ’fingeren’ stammer fra et dyr eller en skabning, som tilsyneladende aldrig før er fundet på Jorden.

»Det har virkelig sat os grå hår i hovedet, og samtidig er det et kæmpekick. Vi har efter al sandsynlighed fundet en ny art eller en form for liv, som ingen er stødt på før. Det er helt unikt og ganske enkelt fantastisk,« konstaterer Eske Willerslev, evolutionsbiolog, leder af Center for GeoGenetik og professor ved Københavns Universitet.

Vildt fund bekræftet af uvildige forskere

Eske Willerslev vil ikke tale om fundet i detaljer, før det er offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.

Men han understreger, at prøverne helt ekstraordinært har været til gennemsyn hos kolleger ved det anerkendte dna-center på Ran Lirpa-instituttet ved universitetet i Tel Aviv, så uvildige forskere kunne lave et dobbelttjek af resultaterne.

»For nogle dage siden fik vi at vide, at de har nået samme konklusion som os. Det betyder, at vi står med et fund, der fundamentalt kan ændre vores syn på, hvordan liv har udviklet sig på Jorden,« siger Eske Willerslev, som for første gang i sin karriere indsender videnskabelige artikler om det samme emne til begge de førende tidsskrifter i verden, Science og Nature.

»Det her rummer så mange perspektiver, at vi skal have alle detaljer ud, så vi kan få en bred diskussion af konsekvenserne. Vi vil meget gerne finde ud af, hvor det her dna stammer fra, for det er jo næsten ikke til at holde ud at tænke på, hvad vi skal forholde os til, hvis vi ikke kan spore det tilbage til kendt liv på Jorden,« bemærker Eske Willerslev.

Er I decideret ude i overvejelser om, at dna kan stamme fra andre steder end Jorden?

»Det er på mange måder en vanvittig tanke, som først skal undersøges til bunds. På den anden side må vi forholde os realistisk til tanken og sige, at med det vi ved lige nu, så kan vi ikke afvise den,« lyder det fra Eske Willerslev.

Gyldent søm boret ud af Indlandsisen

Rygterne om Eske Willerslevs fund har i flere måneder svirret på gangene på Københavns Universitet.

Opdagelsen fik for nogle uger siden en anden gruppe forskere til at kigge nærmere på en genstand, som dukkede op for år tilbage under boringer efter iskerner i Indlandsisen.

Genstanden dukkede op under samme ekspedition, hvor gruppen fra Center for Is og Klima med bl.a. Jørgen Peder Steffensen, Dorte Dahl-Jensen og Sune Olander Rasmussen afslørede, at Jordens klima tidligere har ændret sig markant på bare et par år.

I en mail til Videnskab.dk bekræfter centerkoordinator, postdoc Sune Olander Rasmussen fra Niels Bohr Institutet, at holdet ligger inde med et gyldent ’søm’, som for tre år siden kom frem fra en iskerne flere tusinde meter under den grønlandske indlandsis.

Dette smukt udsmykkede gyldne søm dukkede op i samme område af Grønland som den mystiske finger. Forskerne ved endnu ikke, hvilket materiale sømmet er lavet af, hvem der har fremstillet det eller hvad det har været brugt til. (Foto: Center for Is og Klima, Københavns Universitet)

Da forskerne for nylig hørte om Eske Willerslevs fund, blev de for alvor nysgerrige og sendte sømmet til analyse.

»Vi har endnu ikke fået de endelige resultater, men meldingen fra laboratoriet lyder, at det er lavet af et materiale, som ligner guld, men er langt stærkere. Den kemiske sammensætning er mere sofistikeret og kompakt, end noget andet, de har set før. Det gør os nu ikke så meget klogere, så med mindre Eske ved noget, jeg ikke ved, ser jeg ingen grund til at gøre mere ud af den sag. Vi er trods alt klimaforskere, ikke biologer eller kemikere,« skriver Sune Olander Rasmussen.

Ingen mennesker på Grønland i central periode

Det virker umiddelbart besynderligt, at forskere finder både ukendt dna og værktøj af usædvanligt stærkt materiale på det samme område af Indlandsisen, i nærheden af den såkaldte NGRIP-iskerne.

Da en boring ned gennem aflejringer i 3.085 meters dybde svarer til at foretage en rejse på 130.000 år tilbage i tiden, rejser det gyldne søm spørgsmålet, om området af Grønland engang har gemt på et samfund, som kan have kendt til avanceret håndværk og have brugt materialer, som vi muligvis ikke kender til i dag.

En ekspert i forhistoriske folkeslag mener »klart nej«; sådan et samfund har aldrig eksisteret på Grønland.

»For det første kunne mennesker for 100.000 år siden slet ikke arbejde med metaller på den måde. Tænk på, at træhjulet formentlig først blev opfundet for 7-8.000 år siden. For det andet ved vi, at vores egne forfædre, de moderne Homo Sapiens, først kom til Europa for 40-50.000 år siden, og vi har ingen grund til at tro, at inuitter eller andre mennesker skulle have levet på Grønland for mere end 100.000 år siden. Det strider ganske enkelt mod al viden,« konstaterer Nils Bubandt, professor på Afdeling for Antropologi og Etnografi ved Aarhus Universitet.

Tegninger af ildkugle over Jorden

Noget kunne altså tyde på, at dna og søm stammer fra noget andet end en gammel menneskelig kultur – og måske noget, som stadig ligger indkapslet flere kilometer under Indlandsisen.

citatVi undrede os selvfølgelig, da sømmet dukkede op, men da man jo normalt ikke laver søm af guld, virkede det som så usandsynligt et fund, at vi afviste det som forurening eller noget, en kollega havde smidt i hullet for sjov. Vi regnede med, at en eller anden på et tidspunkt ville indrømme, at det var en joke.
- Sune Olander Rasmussen i mail til Videnskab.dk

Det er lykkedes Videnskab.dk at finde enkelte bud på, hvad det kan være, men det er vigtigt at understrege, at vi nu bevæger os ud på tynd is og kun viderebringer overvejelser og ikke fakta.

På et kontor på Geologisk Museum sidder Henning Haack, som er ekspert i objekter, der lander på Jorden fra rummet. Han har senest analyseret meteoritten, som landede på Lolland i 2009 og har et indgående kendskab til overvejelserne om liv i rummet.

Historierne fra Grønland får Henning Haack til at tænke på en samling optegnelser, som ligger i kælderen under Geologisk Museum. De gamle pergamenter refererer folkesagn om en stor begivenhed på himlen, der formentlig ligger mange tusinde år tilbage.

»Vi tager dem frem engang imellem, typisk til julefrokoster, og hygger os med at grine ad tegningerne og lave vilde teorier over, hvad de forestiller. Der er bl.a. én, der viser en stor ildkugle efter et objekt, der ligner den slags flyvende tallerkener, man kun ser i dårlige science fiction-film.«

»De er blevet lidt glemt i kælderen, fordi vi aldrig har haft en udstilling, hvor de var oplagte at vise frem. Men der er da noget, der tyder på, at det måske snart kunne blive aktuelt,« funderer Henning Haack.

Liv kan overleve tur gennem rummet

Henning Haack tilføjer, at hvis der virkelig er indkapslet liv fra rummet i isen under Grønland, så er det en mulighed, at det har overlevet eller i det mindste er blevet bevaret frem til i dag.

»Vi ved fra danske forsøg med bjørnedyr, at nogle former for liv kan klare de mest ekstreme og skånselsløse miljøer, f.eks. i verdensrummet. Derfor kan man ganske enkelt ikke udelukke, at nogen eller noget derudefra kunne klare sig i nedfrosset tilstand, også selvom vi taler mange tusinde år,« vurderer Henning Haack.

Amerikanere vil bore i Indlandsisen
citatDet ville være både ironisk og utroligt, hvis det viser sig, at vi har brugt mange år og ufatteligt mange penge på at søge efter liv i rummet, og så har det hele tiden ligget lige under fødderne på os.
- Elliot Thompson, SETI-instituttet

Videnskab.dk har forhørt sig om ’ildkuglen’ hos verdens førende forskningscenter inden for liv i rummet, SETI-instituttet i USA.

Professor Elliot Thompson fortæller, at mange forskellige kilder nævner en ildkugle på himlen, som formentlig fløj hen over den nordlige halvkugle for omkring 100.000 år siden.

»Hvis de danske forskere virkelig har gjort de opdagelser, du fortæller om, så står vi måske over for et afgørende gennembrud i vores søgen efter liv i universet. Lige nu kan vi ikke gøre så meget andet end at afvente de videnskabelige artikler, men derefter vil vi tage kontakt til forskerne og undersøge muligheden for at tage et kig ned under isen. Det lyder i hvert fald umiddelbart som det mest logiske og fornuftige næste skridt,« skriver Elliot Thompson i en mail til Videnskab.dk.

Fremmed væsen kan måske rekonstrueres

Hvis Eske Willerslev virkelig har fundet dna fra rummet, åbenbarer det et væld af muligheder for studier eller måske endda rekonstruktioner af det fremmede væsen i et laboratorium.

»Men lad os nu lige klappe hesten. Nu skal vi have en ordentlig og saglig debat om vores fund. Så kan vi tale konkrete perspektiver senere,« lyder det fra professoren.

Ifølge Eske Willerslev har Science og Nature lovet at vende tilbage inden for en uge.

 

Iskerneforsker undrer sig over problemer med bor

Adspurgt om iskerneboringerne har kastet andre ekstraordinære opdagelser af sig, nævner Sune Olander Rasmussen fra Center for Is og Klima, at forskerne sidste år kom ud for en underlig oplevelse.

Da de skulle bore de sidste hundrede meter gennem NGRIP-iskernen, sad boret flere gange fast.

»Det var, som om der var noget dernede, der ikke ville give slip. Da vi begyndte at sende en lille pose med alkohol ned i borehullet sammen med boret, forsvandt problemet med ét. Man kommer da til at tænke over, hvad det er, der er dernede nær bunden under den hundredetusinde år gamle is.«

DNA

DNA står selvfølgelig for Den Normale Aprilsnar som alt andet i denne debat.

:o)

DNA

DNA står nu faktisk for deoxyribonucleic acid, sagt på dansk deoxyribonuklein syre. Jeg kan ikke afkode fra dit indlæg om det var en joke, eller det var dit alvor, derfor ville jeg lige påpege fejlen.

Aprilsnar

Lækker aprilsnar,

Virkede spændende til at starte med, men da I begyndte at snakke om fremmede civilisationer og refererede til ildkugler på himlen for 100.000 år siden, uden nogen egentlig sammenhæng, blev det rimelig tydeligt at det var en aprilsnar, og en fin en af slagsen ;)

Mvh Peter Tougaard

Uvederhæftigt.

Hvordan kan man fæste lid til Thomas Hoffmanns beretning, når han ikke engang er klar over, at DNA-instituttets navn er Ran Slirpa, opkaldt efter den kendte datolog af samme navn.

Eftersom videnskab.dk også læses af lægfolk, ville det have været på sin plads at oplyse, at forkortelsen DNA står for Den Naturlige Arvemasse, så misforståelser kan undgås.

At påstå, at arvemassen kommer fra rummet, er også alt for vagt formuleret. Vi ved dog i dag, at der produceres arvemasse i utallige rum verden over, så her mangler der helt klart en forklaring på, fra hvilket rum man mener at fingeren stammer, og hvad den har været brugt til.

Mvh

Ole Bjørn :o)

;-)

Det kunne osse være værd, at huske på hvilken dato det er idag.

Et fingerpeg

En gammel teori er, at kometer kan have bragt organisk materiale til Jorden. I Solsystemets tidligste tid oplevede Jorden et kraftigt bombardement. Hundredtusindvis af små og store legemer ramte både Jorden og de øvrige planeter. En stor del af
legemerne var asteroider og kometer, som indeholdt store mængder vand. I virkeligheden er det sandsynligt, at en stor del af Jordens vand netop stammer fra kometnedslag. Men kometerne kan også have efterladt andre vigtige kemiske stoffer. Komplekse organiske molekyler, som f.eks. aminosyrer, findes på asteroiderne og sandsynligvis også på kometerne.

Murchison meteoritten, en kulholdig chondrit, som faldt ned i Australien i 1969,
indeholdt to typer aminosyrer. Fortidige nedslag kunne have tilført disse vitale byggesten til Jordens oceaner, inden de komplekse celler blev udviklet. Eksperimenter viser, at
komplekse organiske molekyler kan overleve i en nedstyrtende komet eller asteroide, så muligvis har kometnedslag haft en betydelig medvirkning til livets opståen.

At finde en hel ’finger’ er derimod noget helt andet. Det minder om fundet af de små ormelignende strukturer i marsmeteoritten ALH 84001, som skabte stor (kontroversiel) debat i forskerkredse.

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at vi står over for et sensationelt fund, men inden der går for meget Erich von Däniken og aprilsnar i fingeren og guldsømmet, må vi i lighed med Eske Willerslev først klappe hesten og afvente yderligere undersøgelser.

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg