Annonceinfo

Mænd tror, kvinder vejer for meget

Mænd er tykkere, end de selv tror. Til gengæld opfatter de kvinder som tykkere, end de er, viser en ny dansk undersøgelse. De skæve kropsbilleder går igen i synet på vores børn og kan give store problemer for begge køn.

Det er ikke kun voksne kvinder, der bliver fejlbedømt. Forældre har en tendens til at tro, at deres døtre er overvægtige, inden de er det. Til gengæld ser de ikke sønnernes overvægt. (Foto: Colourbox)

Avisernes weekendsektioner er fulde af slankeopskrifter og motionstips, tv-fladen vrimler med folk, der gerne vil tabe sig, og enhver damebladslæser med respekt for sig selv kan recitere BMI-formlen i søvne. 

Vi lever i et vægtfikseret samfund, men alligevel har vi danskere en skæv opfattelse af, hvornår man er undervægtig, normalvægtig og overvægtig.

Mens mænd undervurderer deres egen overvægt, bliver kvinder opfattet som tykkere, end de egentlig er - af både dem selv og deres samlevere.

Det viser en ny undersøgelse fra forskningsinstituttet AKF (Anvendt KommunalForskning), som er offentliggjort online af det britiske tidsskrift 'Health'.

Forskellige selvbilleder

I studiet er flere  end 1000 personer blevet spurgt om deres højde og vægt. Derefter har de svaret på, hvilken vægtkategori de ville placere sig selv i: undervægtig, normalvægtig, let overvægtig, overvægtig eller svært overvægtig.

Det viste sig, at der var nogle klare skævheder i, hvordan mænd og kvinder vurderede sig selv.

  • Mænd undervurderede generelt deres egen vægt. Det vil sige, en del af de mænd, der efter BMI-skalaens officielle retningslinjer var overvægtige, betragtede sig selv som normalvægtige. 
     
  • Desuden var der en tendens til, at betydeligt overvægtige mænd og kvinder undervurderede deres egen overvægt.
     
  • De kvinder, der efter retningslinjerne var undervægtige eller normalvægtige, havde derimod en tendens til at overvurdere deres egen vægt. En del af dem beskrev altså sig selv som normalvægtige, selv om de var undervægtige, eller som overvægtige, selv om de lå i det normale område.

»Kvinder er nok lidt hårdere ved sig selv, mens mænd er lidt mere tilgivende og synes, at de ser da meget godt ud,« siger sociolog Vibeke Tornhøj Christensen, som står bag undersøgelsen.

Mænd er også hårde ved kvinder

Studiet viser altså, at selvom BMI-skalaens kategorier er de samme for kvinder og mænd, så måler de to køn sig i høj grad på forskellige skalaer – en tendens, der tidligere er påvist i lignende studier fra udlandet.

Som noget nyt spurgte Vibeke Tornhøj Christensen også mændene og kvinderne, hvordan de opfattede deres ægtefælle eller samlevers vægt.

Her viste det sig, at mens kvinderne undervurderer deres mænds vægtniveau en smule, så havde mændene en klar tendens til at overvurdere kvindernes vægt, hvis kvinderne var undervægtige eller normalvægtige.

Fakta

BMI står for Body Mass Index.

En persons BMI-tal fortæller om sammenhængen mellem højde og vægt, og er den officielle måde at beregne over- eller undervægt.

Tallet udregnes ved hjælp af formlen: vægt (kg) / (højde x højde (m))

<18,5: Undervægtig
18,5-24,9: Normalvægtig
25-29,9: Let overvægtig
30-34,9: Overvægtig
35+: Svært overvægtig

BMI-skalaen er blevet kritiseret, fordi den ikke tager højde for, hvor meget af vægten, der er muskler, og hvor meget der er fedt.

Derfor kan man ikke bruge BMI-skalaens kategorier for folk, som er meget muskuløse.

I gennemsnit skulle der kun et BMI på 22,59 til, før mændene vurderede deres partner som overvægtig, selvom man ifølge de danske og internationale retningslinjer først er overvægtig med et BMI på mere end 25.

»Det viser, at det ikke kun er kvinder, der banker sig selv i hovedet med deres vægt, men at der i meget høj grad sker en overførsel af opfattelser mellem kønnene, så begge køn får denne opfattelse,« siger Vibeke Tornhøj Christensen.

Fundet overrasker forskeren lidt.

»Når mændene begynder at opfatte kvinder som overvægtige, inden de er det, så går det jo lidt i mod den generelle idé om, at mænd godt kan lide en kvinde med lidt på sidebenene,« siger Vibeke Tornhøj Christensen.

Vi ser også skævt på vores børn

Vibeke Tornhøj Christensen understreger, at hun ikke som sådan har undersøgt mændenes eller kvindernes idealer.

Alligevel er hun ikke i tvivl om, at når mænd og kvinder overvurderer kvindernes vægt, så handler det i høj grad om det meget slanke kvindeideal, man oplever i medier, reklamer og på film.

Idealerne gælder ikke kun voksne, de smitter også af på opfattelsen af børn. Det viser et parallelt studie, hvor Vibeke Tornhøj Christensen har undersøgt forældres opfattelse af deres børns vægt.

»Her kan man se, at det samme mønster går igen. Forældrene har en tendens til at vurdere pigerne til at være overvægtige, lidt før de er det, mens drengenes vægt undervurderes. Man er ligesom hårdere ved døtre end ved sønner,« siger hun.

Nogle forældre overvurderer altså deres døtres vægt, mens andre forældre ikke opfatter deres børn som overvægtige, selv om de er det.

Urealistisk syn på vægt påvirker sundheden

At der er forskellige fysiske idealer for mænd og kvinder er ikke så mærkeligt, forklarer Vibeke Tornhøj Christensen.

Fakta

I undersøgelsen har sociolog Vibeke Tornhøj Christensen lavet en omfattende statistisk analyse af data fra 1019 personer.

En af de usikkerheder, der er knyttet til studiet, er, at personerne selv har angivet deres egen og partnerens højde og vægt.

Tidligere undersøgelser har vist, at folk har en tendens til at rapportere, at de vejer lidt mindre, end de egentlig gør.

Det kan betyde, at mændene faktisk undervurderer deres egen vægt endnu mere, end der fremgår af undersøgelsen, mens kvinderne måske ikke overvurderer deres vægt helt så meget.

Den mulige underrapportering gælder både for mænd og kvinder, og påvirker derfor næppe de kønsforskelle, der kan læses ud af undersøgelsen.

»Mænd skal være stærke og muskuløse beskyttere, og derfor må de gerne være store – om det så egentlig er mere fedt end muskler, det gør måske ikke så meget. Samtidig er der en opfattelse af, at det kvindelige og feminine, det er tyndt og slankt,« siger hun.

Men både det at undervurdere og overvurdere sin egen (eller partnerens) vægt kan give problemer.

På den ene side kan det være et sundhedsproblem, når mænd eller kvinder undervurderer deres egen overvægt - og det gør de mere og mere, viser et amerikansk studie fra 2008. For hvis ikke man tror, man er overvægtig, er der mindre chance for, man gør noget for at tabe sig.

Skævt kropsbillede skaber pres på kvinder

På den anden side kan det det skæve kropsbillede skabe et unødvendigt pres på kvinder.

»Det kan betyde, at nogle kvinder går rundt og bekymrer sig om deres vægt, selvom de ikke har brug for det, og måske bliver ulykkelige, fordi de ikke kan leve op til de idealer, der findes,« siger Vibeke Tornhøj Christensen.

Det gælder ikke mindst for de helt unge piger, der kan blive presset til at tabe sig, inden de rent faktisk har et problem.

Vibeke Tornhøj Christensen mener derfor, at forældre og sundhedsmyndigheder skal være opmærksomme på, hvad der er sundhed, og hvad der er signaler fra medierne.

»Men det er ikke en let problematik, for samtidig er der befolkningsgrupper, som har problemer med overvægt,« siger hun.

»På den ene side skal man passe på med at overproblematisere vægt og sundhed, og på den anden side er der et behov for, at disse ting bliver problematiseret for særlige befolkningsgrupper.« 

Min svigerinde tilgiver mig aldrig...

...da en dag, hvor dét kom på tale, jeg mente, at hun vejede ca lidt over 1/10 ton. Men hendes lille underkuede mand - min stakkels broder - er sgutte for køn, for uden for konens hørerækkevidde, kan han godt nævne, at han har et KÆMPE-fradrag i skatten, da madammen er hjemmegående :-))))

Jeg bliver nødt til at sige det igen!

I artiklen står der:
Vibeke Tornhøj Christensen mener derfor, at forældre og sundhedsmyndigheder skal være opmærksomme på, hvad der er sundhed, og hvad der er signaler fra medierne.

HUSK at erfaringer (dødsfaldsstatistikker fra livsforsikringsselskeber) viser at der er LIGE SÅ FARLIGT at være undervægtig som overvægtig.

Så kvinder, hold jer inden for +/- 10% af idealvægten (ikke BMI), og husk at der er mænd der foretrækker lidt 'kød på knoglerne' ;-)

Twiggy 'syndromet' har intet at gøre med hvad mænd foretrækker, men har alene noget at gøre med at disse 'modedesignerer' ønsker et 'stativ' hvor deres tøj tager sig bedst ud.

(Formålet er jo at promovere dem selv og deres tøj med henblik p salg, og ikke udnævne en 'idealkvinde').

Eu não sou gordo, eu sou apenas ossos grandes!

"I'm Not Fat, I'm Just Big-Boned!"

Re: Re: Re: Det er jo bare noget, du tror Stål : )

Nu er dette jo ikke et pornosite, ellers kunne du få en beskrivelse af avlsarbejdet, der ofte følger efter "tú es ...", som normalt er en indledning, ikke en afslutning :-D

Når man vil vide, om man er overvægtig, kigger man i et spejl.

Spejlet fortæller mig, at BMI-index er utroværdigt, det er en slags "alle mennesker bruger størrelse 41 i sko", en grov tommelfingerregel - hvilket minder mig om, at der findes mennesker, som har så massiv en knoglestruktur, at de ikke kan flyde i ferskvand. Min mors fætter var en sådan, hvad man kaldte 'en knokkelstærk karl'. Hans BMI-index ville sandsyndlingvis vise fedme, selvom han så mager ud.

Træning

Mænd styrketræner, det gør kvinder ikke (jaja, men det her er statistik).

Endvidere styrketræner mænd for at opbygge muskelmasse mens kvinder ikke har samme fokus på de få, tunge repetitioner.
Det ødelægger fuldstændig undersøgelsen, medmindre altså at de trænende mennesker er sorteret fra. I hvilket tilfælde undersøgelsen viser at folk der ikke træner fejlvurderer egen vægt og andres vægt. Det lyder i mine ører ikke så overraskende.

Personligt tror jeg at det aktive segment er mere kropsbevidste, men mon ikke der i hvert fald er en forskel?

Skulle man være lidt fræk kunne man jo gætte på at mænd med flere muskler>fedt kunne forklare tendensen til at mænd bliver "undervurderet", også dem som ikke er "meget muskuløse".

Re: Re: Det er jo bare noget, du tror Stål : )

Det kan jo være, at de bare skal finde en måde, at sige tak for ydelsen på.

Tak for snakken, dansen, drinken, komplimenterne... Du er meget.... øh... (panik - hvordan skal jeg sige noget der høster godt i fremtiden også?...): ..........."miaw - tú es muy atlético" : )

Re: Det er jo bare noget, du tror Stål : )

"tú es muy atlético" og "you are very atlethic" hører jeg gang på gang, men jeg er altså småfed iflg. BMI-indexet.

Dutte, du kan få lov at måle efter :)

Re: Aldersfordeling

Som Erik Feenstra så rigtigt skriver, er der betydelig forskel på, hvad mænd vurderer er en ideel kvindevægt, herunder er alderen en vigtig faktor, men ikke den eneste.

Siden 15-års alderen har jeg foretrukket hunner med mindst 1 og op til 3 cm fedtlag, instinktivt (sandsynligvis genetisk kodet) vurderet til at være tilstrækkeligt velnærede til at få børn og samtidig behageligt bløde at røre ved. Kvinden på billedet herover har et ideelt fedtlag, og i spejlet kan man se, at hun er kvindeslank i topklasse.

Typer som bladsmørernes erklærede ideal, Twiggy, fandt og finder jeg direkte uhyggelige.

Det er jo bare noget, du tror Stål : )

.

BMI-indexet

BMI-indexet er den bedste af de ubrugelige, hypotetiske metoder, der anvendes til at bedømme, om man er overvægtig, mens bedømmeren sidder på sin fede bagdel og guffer blødt brød.

Mit BMI-index (mand) er 25,9 = let overvægtig

Målt for 2 minutter siden:

Brystmål: 109 cm
Livmål: 92 cm
Hoftemål: 97 cm
Muskelmasse: Gennemsnitlig + en lille smule.

BMI-indexet er groft misvisende (læs: totalt værdiløst) for mit vedkommende.

Når man vil vide, om man er overvægtig, kigger man i et spejl, og har man en tydelig talje, flad mave og ret fremtrædende brystkasse, er man som mand atletisk bygget (noget jeg ret ofte hører fra kvinder), ikke fed og heller ikke (nødvendigvis) meget muskuløs.

Aldersfordeling

Kunne være interessant at få oplyst om der i mændenes opfattelse af kvindernes vægt, var en forskel alt efter alder (mændenes). Synes ofte at have oplevet, at noget, som jeg ville karakterisere som en særdeles velproportioneret repræsentant for kvindekønnet, blive bedømt som "fed", af knægte på min søns alder (21). Ligeledes har jeg bemærket at de kvinder som denne aldersgruppe udtrykte lyster over, mest giver mig lyst til at byde staklen på et solidt måltid mad.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg