Annonceinfo

Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade

Mennesker skal overraskende nok ikke være bekymrede for at indånde tæt brænderøg i op til flere timer på én gang. Det viser ny dansk forskning.

Du kan roligt gå en tur i nabolaget, uden at lungerne eller kroppen bliver mærket af det - også selvom luften skulle være tæt af brænderøg. Kortvarig indånding af selv høje koncentrationer af røg skader nemlig ikke. (Foto: Colourbox)

Det er helt forståeligt, hvis de seneste års debat har gjort dig en smule nervøs for, hvad det gør ved din krop at indånde brænderøg. En del forskning har vist, at brænderøg har potentiale til at skade vores celler, påvirke vores lunger, sætte gang i kræft eller endda slå mennesker ihjel.

Ny dansk forskning giver debatten et par nuancer. Undersøgelser fra Aarhus og Københavns universiteter viser, at hvis mennesker bliver udsat for en stor mængde brænderøg i tre timer, så er det ganske vist ubehageligt og giver irritation i lungerne, men det har ingen længerevarende effekt på lungernes evne til at fungere eller på vores celler eller andre funktioner i kroppen.

»Vi kan kun se meget diskrete forandringer i luftvejene efter tre timers udsættelse, og den ellers høje koncentration, vi har brugt, er ikke nok til at udløse svære symptomer hos raske. Måske ville den udløse symptomer hos astmatikere, men dem har vi ikke undersøgt i denne omgang,« siger Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed - Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet.

Kortvarig brænderøg påvirker ikke kroppen

Torben Sigsgaard og hans kolleger har undersøgt luftvejene hos 20 personer, som er blevet udsat for enten ren luft, en del partikler eller mange partikler fra brænderøg, mens de opholdt sig i et tillukket kammer. 

Et andet hold fra Københavns Universitet har i forlængelse af samme forsøg undersøgt forsøgsdeltagernes kroppe uden for luftvejene for at finde ud af, om brænderøgen for eksempel stressede DNA, skabte betændelsestilstand i kroppen eller påvirkede blodkarrene – effekter man i forvejen kender fra partikler i trafikken.

Fakta

Deltagerne i forsøget tilbragte af tre omgange tre timer i et kammer, hvor de blev udsat for tre forskellige typer luft: filtreret luft, en del partikler og mange partikler.

Tidsintervallet tre timer er et udtryk for det muliges kunst: Når deltagerne skal ind, forsøget rigges an og køres, og forskerne efterfølgende skal lave målinger, løber et forsøg alt i alt fra kl. 8 om morgenen til kl. 20 om aftenen. Tre timer er på den måde den praktiske grænse for, hvor længe man kan trække på forsøgspersonerne i løbet af dagen, beretter Torben Sigsgaard.

Find ud af mere om partikelmængden, de blev udsat for, i boksen under artiklen.

Resultatet af undersøgelsen af deltagernes kroppe var mindst lige så tydelig som undersøgelsen af deres luftveje: Timelangt ophold i et rum fuld af brænderøg påvirker ikke kroppen – andre steder end luftvejene – så det kan måles.

»Vi har tidligere fundet en effekt af trafikforurening i lavere koncentration, omend i lidt længere tid, så vi havde da en forventning om, at vi også kunne måle noget her. Men vi finder ikke nogen som helst effekt af udsættelse for brænderøg i tre timer i ret høj koncentration,« konkluderer Steffen Loft, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Du møder næppe et så højt niveau af brænderøg

Den høje koncentration af partikler ligger ifølge Steffen Loft over, hvad man vil blive udsat for, hvis man gik en tur en kold dag, hvor folk i nabolaget fyrer løs i deres brændeovne.

»Det her er, så det kan mærkes i luftvejene, så man vil sjældent komme i nærheden af at opleve det niveau, medmindre ovnen er i stykker, skorstenen fungerer virkelig dårligt, eller man har et åbent ildsted indendørs,« bemærker professoren.

Forsøget er lavet efter alle kunstens regler. Det er dobbeltblindet og randomiseret, hvilket blandt andet betyder, at selv forskerne ikke har været klar over, om de analyserede prøver fra personer, der havde været udsat for mange partikler, færre partikler eller ren luft.

Så slemt ser det ud i en dal på Tasmanien, når der er hhv. meget og ingen forurening fra brændeovne, rapporterer forskere i British Medical Journal. Hvis den slags tæt og konstant røg bliver fjernet, nedbringer det dødelighed, viser studiet. Et nyt amerikansk studie viser, at også antallet af astmatilfælde blandt børn ryger ned i takt med mindre brænderøg. (Foto: BMJ)

Men før du kækt beslutter dig for dagligt at stikke næsen helt ind i skorstenen, så du rigtig kan nyde duften af friskfyret træ, skal du vide, at dette forsøg – ligesom stort set alle andre forsøg med effekten af partikler på mennesker – har sine forbehold, der piller ved sikkerheden i resultaterne.

Forsøget er lavet:

  • På særlige mennesker med disponering for allergiske lidelser (atopi). Det kan betyde, at den dårlige effekt af brænderøg så at sige er druknet, fordi personerne i forvejen var mærket i lunger og krop. Måske var resultaterne blevet anderledes, hvis personerne i stedet havde klare anlæg for astma, funderer Torben Sigsgaard.
     
  • På forholdsvis unge mennesker på mellem 19 og 55 år (medianen for de 20 personer var 25 år). Resultaterne havde muligvis været anderledes, hvis man f.eks. havde undersøgt ældre mennesker med anlæg for hjertesygdom.
     
  • Over forholdsvis kort tid. Tre timers intens påvirkning fra brænderøg giver en indikation af, om partiklerne er skadelige, men det er usikkert, hvordan effekten ville være, hvis man f.eks. hver dag gennem et halvt år bliver udsat for partikler på samme måde.
     
  • Med optimal afbrænding af tørt brænde i en god ovn af typen Morsø. Resultaterne havde formentlig været anderledes, hvis man f.eks. var hoppet helt over i den anden grøft og havde afbrændt vådt, trykimprægneret træ i en dårlig ovn, tilsluttet en dårlig skorsten.
Konstant brænderøg giver astma og tidligere død

Den nyeste forskning fra USA og Australien viser faktisk, at det har en mærkbar effekt på udviklingen af astma hos børn, samt på dødelighed – hvor tidligt man dør – hvis man virkelig nedsætter udledningen af brænderøg i beboelsesområder.

»Så der er stadig nogle problemer med brænderøg, men fordi vores studier er solide, ser det ud til, at man kan konkludere, at en udsættelse for brænderøg i kort tid ikke gør nogen skade, så længe man fyrer brænde som anbefalet,« bemærker Steffen Loft.

Begge artikler om de danske studier er publiceret i tidsskriftet Particle and Fibre Toxicology.

Forsøgspersoner udsat for kæmpe mængde brændepartikler

I Danmark kommer mængden af partikler i brænderøg i brændeovnskvarterer sjældent over 30-40 µg/m3.

Seniorforskere Ole Hertel og Helge Rørdam Olesen fra Aarhus Universitet har været med til at lave studier af brænderøg i byerne Slagslunde og Gundsømagle. Baseret på de erfaringer vurderer Ole Hertel, at hvis man står meget tæt på en skorsten og indånder røg fra dårlig fyring, så kan man muligvis komme op i nærheden af 200 µg/m3 – »men det vil være ganske ekstremt«.

Deltagerne i de to forsøg fra Københavns og Aarhus universiteter fik endnu højere doser på helt op til 354 μg/m3.

Til sammenligning blev der i Kinas hovedstad Beijing for nyligt målt helt op til 800 µg/m3 ved den amerikanske ambassade. »Men det er i et helt andet forureningsklima og under ekstremt dårlige spredningsforhold,« bemærker Ole Hertel.

Interessante kommentarer til den engelske artikel-oversættelse

Hej Thomas

Tak for dit svar.

Jeg vil opfordre alle til at læse de interessante og på mange måder skarpe kommentarer til din artikel på sciencenordic.com (I Danmark er der nogle gange en tendens til, at der lidt går gruppe-psykotisk andedam i diskussionen):

http://sciencenordic.com/no-serious-harm-breathing-wood-smoke

Mvh. Ryan Lund

For hårdt vinklet overskrift på Ryan Lunds indlæg?

Hej Ryan,

Jeg kan ikke ud af det, som du skriver, Torben Sigsgaard har skrevet til dig, se, at der skulle være noget forkert i hverken artikel eller overskrift.

Artiklen gør en del ud af de forbehold, du åbenbart har fået Torben til at gentage over for dig. Overskriften bruger ordet "intens", som dækker over, at det drejer sig om koncentreret røg. Oprindeligt havde vi faktisk ordet "kortvarig" med i overskriften, men det blev droppet, for det er nok et definitionsspørgsmål, om man som almindelig dansker (ikke-videnskabsmand) vil opfatte tre timers rå røg i lungerne som en kortvarig oplevelse, uagtet at det er kort tid i forhold til f.eks. afrikanske kvinder, der nogle steder står i mange timer med hovedet begravet i bålrøg hver eneste dag.

Det er jo netop en pointe både i starten og slutningen af artiklen, at masser af forskning - inkl. den nyeste - viser, at langvarig påvirkning fra brænderøg er skadelig.

Man kan så diskutere, om der eksplicit skulle have stået "raske mennesker" i enten rubrik eller underrubrik, men det bliver til gengæld hurtigt pointeret i Torbens første citat, at undersøgelsen intet siger om f.eks. astmatikere - en pointe, der også bliver gentaget senere. Og så er det måske spørgsmålet, om man ikke også kan gradbøje definitionen af 'rask' en smule, eftersom Torben har det ekstra forbehold, at den dårlige effekt fra brænderøg måske kan være druknet i forsøgsresultaterne, fordi forsøgspersonerne i forvejen har haft lidt ringere lunger end andre.

Det ville egentlig også undre mig, hvis Torben havde det store nye at tilføje, eftersom han - helt i overensstemmelse med normal praksis på Videnskab.dk - har haft hele artiklen til gennemsyn og sagt god for indholdet i sin helhed.

/Thomas, Videnskab.dk

Svar fra Sigsgaard: For hårdt vinklet artikeloverskrift !

Så har professor, Ph.D. og læge Torben Sigsgaard, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet skrevet sin uddybende respons til mig i relation til ovenstående artikel.
Af Torben Sigsgaards respons fremgår det helt klart, at Hoffmanns artikeloverskrift er alt for hårdt vinklet set i forhold til de reelle forskningsresultater:

”Kære Ryan

Hermed mit uddybende respons på de mange henvendelser jeg har fået for resumeet på videnskab.dk

Venlig hilsen

Torben

Vore studier har ikke vist tegn på større inflammatoriske eller genotoksiske forandringer efter udsættelse for brænderøg i 3 timer i vort kammer.
Det ændrer ikke noget på vor opfattelse af at brænderøg er skadelig for mennesker, der vedvarende udsættes derfor.
Det eneste vi kan sige ud fra vore undersøgelser er at raske mennesker ser ud til at tolerere denne engangsdosis uden de store negative helbredseffekter.

Når det er sagt skal man huske omstændighederne ved forsøget:
Vi benyttede optimal forbrænding efter de forskrifter der gælder for testning af brændeovne.
Vi udsatte kun unge raske personer, der var disponerede til allergi, men som ingen symptomer havde på allergiske lidelser.
Kun i tre timer hvilket betyder, at vi kun kan sige noget om akutte forandringer

Hvad har vi ikke viden om:
Om sårbare individer vil have problemer med denne valgte eksponering og tid.
Sårbare i denne forbindelse er fx. børn, gamle, astmatikere, KOL-patienter og Hjertepatienter.
Vi ved ikke noget om hvorvidt gentagne udsættelser vil føre til forandringer i de samme personer.

Dette betyder samtidig at vi ikke ser nogen grund til at ændre vore estimater af brænderøgspartiklernes skadelige bidrag i den generelle luftforurening, hverken for sygelighed eller for dødelighed.”

Indlæg slettet - spam

Et indlæg er slettet, da der var tale om reklamespam.

Redaktionen

Takk.

Takk.

Forsker: Stearinlys er en meget alvorlig kilde til forurening

Når væggene bliver sorte, gør lungerne så ikke også det?, sagde professor Steffen Loft, der forsker i folkesundhed på Københavns Universitet i 2006.
http://avisen.dk/stearinlys-ikke-gode-for-sundheden_88570.aspx

Stearinlys er en meget alvorlig og overset kilde til forurening af vores indeklima og egentlig også en underlig form for forurening. For det er en forureningskilde, som vi selv beslutter os for at aktivere. Og da den er en del af vores hyggekultur, er det svært at gå imod den med den viden, vi har på nuværende tidspunkt«, sagde forsker Alireza Afshari i 2008.
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/familieliv/ECE476515/lys-sviner...

Der kan findes mange historier om stearinlys og sod i medierne, men det er som om, det drukner i alle advarslerne om alt muligt.

Stearinlys

S.A
Interessant,kan du henvise til denne undersøkelsen om stearinlys med en nett-link?

ER STEARINLYS DØDELIGE ???

DEN ROMANTISKE HYGGESPREDER ER EXTREMT USUND.
Selv det bedste (mindst sodende) stearinlys forurener mere end en cigaret !!!
Vi behøver næppe afskaffe juletræet af den grund, men man bør nok overveje levende lys på bordet hver weekend, og hverdagshygge med levende lys er den sikre førtids-død.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Egypten er præget af sand- og

Egypten er præget af sand- og salt-storme fra ørken. Det kan være dødelig.

Ægypternes lunger dårlige. Er røg mere skadelig, end vi tror?

Ægypterne døjede med dårlige lunger. Undersøgelser af mumier viser, at også adel, præster og præstinder var ramt af en form for luftforurening, hvis årsag endnu ikke er nærmere kendt. Umiddelbart ligner skaderne det som kendes fra luftforurening i vore dage, stammende fra fossile brændstoffer.

Ægyptene lavede mad og metaller og de havde minedrift - og mon ikke der opstod en del røg i køkkenet og i værkstedet, og måske brugte man røg rituelt.

"Og det tager du ingen skade af. Se selv, du er lige så frisk i dag som i går".

http://www.livescience.com/14420-ancient-egyptian-mummies-lung-disease-p...

Passiv brænderøg bør sammenlignes med passiv tobaksrøg

Ifølge min meget omfattende videnskabelige samt miljø- & sundhedsfaglige viden om brænderøgsforureningens veldokumenterede negative helbredseffekter ville det have været betydeligt mere korrekt, hvis overskriften i stedet havde været:

”Kortvarig intens brænderøg i lungerne gør tilsyneladende ingen alvorlig skade”

Samt at følgende meget interessante, væsentlige og internationalt videnskabeligt veldokumenterede pointe i artiklen havde haft en mere prominent placering, således at også den travle læser når at få denne information med:

“Konstant brænderøg giver astma og tidligere død

Den nyeste forskning fra USA og Australien viser faktisk, at det har en mærkbar effekt på udviklingen af astma hos børn, samt på dødelighed – hvor tidligt man dør – hvis man virkelig nedsætter udledningen af brænderøg i beboelsesområder.”

Ildsjæl

Som aktiv bålmager formoder jeg at man nøjes med at trække vejret igennem næsen, da man jo her har et meget effektivt filter der frafiltrerer hvad der måtte komme af støv og diverse partikler.

Faren ligger muligvis i den ved enhver forbrænding dannelse af røggas, som bl.a. består af Ozon, der i større mængde kan være stærkt irriterende på luftveje og øjne, sikkert også direkte skadeligt, denne jordnære Ozon dannes ved en proses hvori indgår Ilt, diverse
Kvælstofilte,og Kulilte under påvirkning af bl.a. sollys og varme.

Til trøst kan anføres at Ozon er så ustabil at den efter mindre end en time er nedbrudt.

Med venlig hilsen
Asger Schrøder-Petersen

BRÆNDERØG ER IKKE USKADELIGT !!!

ALMINDELIG SUND SANS SIGER, AT NATURLIGVIS ER OGSÅ BRÆNDERØG SKADELIGT.
Måske er det mindre skadeligt end andre røgtyper, men sundt er det ikke (SILDERØGERIER eller ej).
Prøv lige at overveje, hvor mange år man var om at erkende tobaksrygningens skadelighed.
Så viser en enkelt korttidsundersøgelse på unge raske forsøgspersoner nok ikke så meget.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel, - der elskede at lave bål som barn/ung.

-og hva er en tobaksigaret og

-og hva er en tobaksigaret og papiret innsatt med av parfyme og smakstoffer ?

Inneklima og maling

Skummelt!

Kan dette også ha en sammenheng med hva vi i Norge kaller Heksesot? Som kommer kun på vannbasert maling.

ingen synlige gener, hvis man er ung og rask

Hej Thomas Hoffmann
Du skrev: "Intens brænderøg i lungerne gør ingen alvorlig skade
Mennesker skal overraskende nok ikke være bekymrede for at indånde tæt brænderøg i op til flere timer på én gang. Det viser ny dansk forskning."

Det er desvære misvisende. Du skulle have tilføjet: "hvis man er rask og ung."

Ikke mindst er det uheldigt i forhold til andre medier, der ukritisk aftrykker din artikels første linier. - Dermed får kommunerne endnu et falsk argument for at erklære brænderøg for en uvæsentlig forurening over for folk, der næsten daglig oplever røggener i hjemmet - især om vinteren. Se www.braenderoeg.dk/Dagens partikeltal.

Venlig hilsen Solveig Czeskleba-Dupont
cand.scient og formand for LOB

Vægelsindethed

Det er skægt med prof. Loft, brænderøg er uskadeligt i selv moderate doser, medens selv det mindste strejf cigaretrøg skulle være at sammenligne med krigsgas. Man skulle ellers tro, at 99,9% af det der måtte være i en cigaret, går igen i favnebrænde. Men lad mig gætte, røg er kun farlig hvis den kommer fra en cigaret

indeklima

Prøv for eksempel at søge på "Google":

MI KONSERVERINGSMIDDEL

Se så hvad der kommer frem alene på dette ene emne.
Bare dette ene ud af sikkert mange..

indeklima

Tak for linket Thomas.
Den frikender jo stort set partiklerne i indendørsluft. At der kan være andre (marginale) tilfælde af f.eks skimmelsvamp og ionisering, er vel uden for emnet, som jo er om røgpartikler.
VH

Indeklima

Måske noget i denne dur, Erling?

http://videnskab.dk/krop-sundhed/indendors-luftforurening-mindre-slemt-e...

Og så er danske forskere faktisk i gang med en anden, større test af indånding af partikler i hjemmet. Det skal vi nok følge op på.

VH Thomas, Videnskab.dk

Diverse indlæg

Der er kommet en masse gode indlæg om sagen fra forskellige synsvinkler.
Og det må siges at være et vundet slag for sandheden, for denne er næsten altid en kompliceret størrelse med mange facetter. Så tak for det.
Ralf Frimand var vist den første til at kommentere, at undersøgelse af langtidsvirkningen er forbigået i tavshed. Det kan jeg bestemt heller ikke lide.Man kan næsten få tanken om lobbyarbejde og betalt rapport - uden jeg dog vil komme med beskyldninger. Men det er jo en accepteret faktum, at tobaksrygning først viser sin skadelige virkning efter mange år. Det samme med f. eks. alkohol.
Hvis man vil undersøge udviklingen af antal tilfælde af astma nu og før, er der noget jeg gerne vil pege på, som må spille en markant rolle: nemlig indeklimaet. Vi har i løbet af den sidste generation udviklet os til et indendørs-folk. Desværre har jeg ikke læst om nogen undersøgelse af dette.

Gamle Ötzi, 45 år, havde sorte lunger for 5000 år siden

Ismanden Ötzi havde lunger, der var sorte af røg, hvilket tyder på, at han havde tilbragt en stor del af tiden foran åben ild. Han var 45 år, da han døde på gletsjeren ca. 3200 f. Kr., og var da et af de ældste medlemmer i samfundet.
http://www.iceman.it/en/node/261

Fra bronzealderen kendes næsten ingen skeletter af mennesker, der var over 50 år gamle.

Selv i det gamle Rom havde de 15-årige i gennemsnit kun udsigt til at blive 52 år. Der er selvfølgelig andre årsager hertil end brænderøg.
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy

Ikke meget over 40 år.

"Jeg tænker, om årsagen til, at man engang i oldtiden ikke blev meget over 40 år, kunne være, at folk sad i huler og hytter og indåndede røg fra bålet døgnet rundt."

Dette er en misforståelse. De havde ikke brænde så at de kunne fyre hele døgnet. Og folk blev ofte mere end 60 år gamle når de klarede 8 års aldren. Som regel kunne klare en infektion ved at de passede hinanden. Men det, som var alvorligt var når der udbrød epidemier. For så var der ingen til at hente vand eller lave mad.

Gjorde røg i husene livet kort i oldtiden?

"Konstant brænderøg giver astma og tidligere død:
Den nyeste forskning fra USA og Australien viser faktisk, at det har en mærkbar effekt på udviklingen af astma hos børn, samt på dødelighed, hvis man virkelig nedsætter udledningen af brænderøg i beboelsesområder".

Man skal ned i bunden af artiklen for at finde den oplysning. Den svarer jo ikke helt til det, der står i overskrifterne.

Jeg tænker, om årsagen til, at man engang i oldtiden ikke blev meget over 40 år, kunne være, at folk sad i huler og hytter og indåndede røg fra bålet døgnet rundt.

@ Ralf Frimand

Enig !

Partikkel forurening fra ??

Hvis I har læst den artikel jeg referer til, vil se at den undersøgelse der henvises til jo netop fritager partikler i luften for at være skadevolderne, så bliver der jo spørgsmålet om luftarter der bliver udledt til atmosfæren, dette være sig i form af diverse mere eller mindre syntetiske tilsætningsstoffer der flyder rundt omkring i luften om os.
Dette kan jo være duftstoffer, konserveringsmidler, diverse additiver til olier og plastik samt fødevarer.
Antallet af disse tilsætningsstoffer er sikkert ganske uoverskueligt både i virkning og antal.

Kanskje er det alle

Kanskje er det alle kjemikaliene som benyttes i tobakk-produksjonen som er skadeligst?

Man kunne ønske sig at et tilsvarende forsøg blev lavet

med cigaretrøg ?

Er røg farlig

@Steen Ahrenkiel
Du har fuldstændig ret.
Jeg har besøgt adskillige røgerier gennem tiden og bemærket det samme.
Men prøv lige at tænke på, at mennesket har tilpasset sig røg i hundredtudsindvis af år, så når man ellers ser på hvad vi iøvrigt har kunnet tilpasse os, så skulle det være mærkeligt, om det ikke også var sket med hensyn til røgen, som må have været i luften konstant, der hvor vore forfædre boede.
Med venlig hilsen
Erik Nørgaard

SILDERØGERIER.

Som ung besøgte jeg et af de små bornholmske silderøgerier. Der sad en gammel dame dagligt år ud og år ind i tæt brænderøg. Hendes job var netop at få brændet til at ryge mest muligt. Hver gang der kom åbne flammer fra brændet, skulle hun slukke flammerne med en våd klud på en lang pind, så det rigtigt kunne ose istedet.
Naturligvis tog hun ikke skade af arbejdet, for dengang anede man jo ikke, at noget sligt var potentielt skadeligt.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Partikkel forurening fra røg

Under relaterede artikler kunne I godt også have nævnt:

"Luftforening sender små børn på hospital"

Videnskab .dk - 28.3.2012

Spild af tid og useriøst?

Jeg mener ikke man kan anvende dette forsøg til nuancering af den debat som I nævner. Den beskæftiger sig med påvirkning man får ved længere tids påvirkning og det undersøger I bestem ikke.
Jeg har selv brændeovn og bruger den dagligt (i vinterhalvåret). Det gør mange af mine naboer også. Der er mange der vokser op i, og lever i, sådanne omgivelser.
Forsøget er lavet efter alle kunstens regler. Ja det er fint. Men I anvender kun 20 personer. Hovedsageligt unge og raske mennesker. De udsættes for røg i 3 timer hvilket er ingen ting i forhold til hvad man udsættes for over bare 1. år hvis man bor i et område hvor der er mange brændeovne. Hvis I vil sammenligne jeres forskning med de undersøgelser I nævner burde I have et større og bredere grundlag, efter min mening.

Glæder mig til at hører mere seriøst fra jer.

Røk fra ved.

Jeg mener at en norsk undersøkelse mener å vise at tømmerhuggere som ( i gamle dager) overnattet i små røykfullte tømmer-hytter sjelden ble forkjølet tross våte klær og kalde vintre.
Og at det kunne skyldes at de lå i og pustet inn røk fra ved. ( Spesielt fra løv-trær.)

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg