Arkæologer graver i den skjulte fortid ved Cæsars Forum
Med nye udgravninger kaster danske og italienske arkæologer nyt lys over et ellers glemt kvarter i Rom.
rom arkæologi udgravning historie

Fotoet af Alessandrino-kvarteret, der er taget inden nedrivningen påbegyndtes, vidner om et meget anderledes byrum, end det vi ser i dag i Roms centrum. (Foto: Public domain)

Fotoet af Alessandrino-kvarteret, der er taget inden nedrivningen påbegyndtes, vidner om et meget anderledes byrum, end det vi ser i dag i Roms centrum. (Foto: Public domain)

Cæsars Forum ligger centralt placeret på et af de mest befærdede steder i Rom, byernes by, side om side med Forum Romanum og blot få hundrede meter fra det berømte Colosseum. 

Pladsen er helt central, ikke bare i byen Rom, men i den vestlige verdens historie.

En tredjedel af Cæsars Forum ligger fortsat uudgravet hen. Det er netop hér, vi i samarbejde med italienske forskere startede udgravninger i december 2018.

rom arkæologi udgravning historie

Udgravningsfeltet i startfasen af de nye dansk-italienske udgravninger. (Foto: Giovanni Murro)

I denne artikel vil vi fortælle om, hvordan udgravningerne er en unik mulighed for at forstå – og genfortolke – Roms byhistorie, fra antikken til moderne tid. 

Et dyrt og omstændigt byggeprojekt

Opførelsen af Cæsars Forum i år 54 f.v.t. blev begyndelsen på en tradition, der ikke blot gav genklang hos de efterfølgende kejsere og deres fora-arkitektur, men også fik indflydelse på den arkitektur, der sidenhen har præget byplanlægning i hele den vestlige verden – store åbne pladser har igennem historien været populære i mange byer. 

Et forum var det politiske og administrative centrum i en romersk by. Det var hér, at retssager og taler blev afholdt, ligesom der også lå markedshaller og tabernaer (en romersk butikstype) samt religiøse bygninger på et forum. Det var, med andre ord, et bycentrum.

Selve Cæsars Forum-komplekset målte omtrent 50 x 100 meter og husede Venus Genetrix-templet, dedikeret til den mytiske stammoder til Cæsars slægt, placeret i dets nordlige ende, mens forum-pladsen ellers var omkranset af søjlehaller på de øvrige tre sider. 

Ikke alene var arkitekturen imponerende – selve konstruktionen af forummet var dyrt og omstændigt. 

Vi ved fra de antikke kilder, at jorden alene kostede Cæsar 100 millioner sestertier, og at der skulle opkøbes private ejendomme for at gennemføre projektet. 

Første fase af byggeprojektet, der blev indledt i 54 f.v.t., indbefattede desuden en omfattende udjævning af området, der oprindeligt skrånede op imod Kapitolhøjen – den vigtigste af Roms syv berømte høje. 

Cæsar så dog aldrig selv sit forum stå færdigt, og Cæsars Forum blev først færdiggjort af hans adoptivsøn Octavian, den senere kejser Augustus.

forum rom arkæologi

De tre genrejste søjler fra Venus Genetrix-templet giver en idé om pladsens svundne storhedstid. (Foto: Giovanni Murro) 

LÆS OGSÅ: Romerrigets 2.000 år gamle veje præger stadig Europas økonomi

Hele Roms historie på syv meter

Det er imidlertid ikke kun faserne fra Cæsars tid og den efterfølgende kejsertid, der gør stedet interessant. 

Området, hvor de igangværende dansk-italienske udgravninger finder sted, gemmer på hele Roms byhistorie – helt tilbage fra tiden inden byen Rom opstod og frem til nutiden. 

De tidligste kulturlag i området stammer fra den sene bronzealder, hvor området var en gravplads. Efter gravpladsen gik ud af brug i løbet af det 10.-9. årh. f.v.t., blev området inddraget til beboelse i det fremvoksende Rom, og dét blev det ved med at være igennem de efterfølgende århundreder – ned igennem den arkaiske og republikanske periode, helt frem til anlæggelsen af Cæsars Forum. 

rom arkæologi udgravning historie

Cæsars Forum set fra den sydlige ende. I højre side af billedet skimtes rækværket på det moderne gadeplan – det er netop bag dette, de nye udgravninger finder sted. (Foto: Sine Saxkjær)

Det gør det muligt for projektet at undersøge faserne omkring Roms opståen og tidlige urbane udvikling. Dette er en sjældenhed i Rom pga. den tætte moderne bebyggelse og den mere end tretusinde år lange byudvikling.

Mindst lige så interessante er de kulturlag, der følger efter Cæsars Forum og efter antikken – her er det muligt at følge Roms videre udvikling op igennem middelalderen og renæssancen, helt frem til moderne tid. 

Hele Roms omkring 3000 år lange historie findes gemt i de omtrent syv meter kulturlag, der ligger imellem det moderne gadeplan og grundfjeldet. Det er dem, som vi er i gang med at arbejde os ned igennem. 

Ved at bruge den nyeste teknologi inden for både arkæologiske og naturvidenskabelige metoder vil udgravningerne kunne bidrage til en bedre forståelse af Roms byudvikling samt til genovervejelser af tidligere fortolkninger på tværs af den lange kronologi. 

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Arkæologi er en undersøgelse af historien i omvendt rækkefølge

I en arkæologisk udgravning graver man oppefra og ned igennem kulturlag – man undersøger så at sige historien i omvendt rækkefølge. 

Undersøgelserne af Roms komplette historie starter derfor med den moderne byhistorie. Første fase af udgravningerne har afdækket rester fra Alessandrino-kvarteret, der lå gemt under adskillige meter moderne fyldlag. 

Boligkvarteret blev oprindeligt opført i anden halvdel af det 16. årh. e.v.t. På dette tidspunkt – længe efter Cæsars Forum havde stået i alt sin pomp og pragt som hjertet i det romerske imperium – lå området hen som en del af en marsk, der var vokset frem siden det 11. årh. e.v.t., hvor de sidste middelalderhuse på stedet var blevet forladt. 

Kvarteret dækkede hele kejserfora-området og fik navn efter den kardinal, der havde igangsat urbaniseringen af området - Kardinal Alessandrino, der kaldtes således efter hans fødested, Alessandrina i Piemonte. 

Kvarteret voksede og blev med tiden et af de mest tætbeboende boligkvarterer i det centrale Rom – og sådan stod det helt frem til starten af forrige århundrede, naturligvis med ombygninger og renovationer, ligesom blandt andet en sammensmeltning af Piazza Venezia og Via Cavour betød, at dele af kvarteret allerede blev revet ned i slutningen af 1800-tallet

LÆS OGSÅ: Grækerne 'koloniserede' Italien, før Rom blev magtcentrum

Danske og italienske arkæologer har brugt den nyeste teknologi til at udgrave Alessandrino-kvarteret ved Cæsars Forum i Rom. (Video: Carlsbergfondet)

Alessandrino-kvarteret er et glemt kapitel

I starten af 1930'erne blev det besluttet at anlægge en paradevej mellem Piazza Venezia til Colosseum, hvilket blev Alessandrino-kvarterets endeligt. 

Via dell'Impero, der i dag bærer navnet Via dei Fori Imperiali, blev indviet af Mussolini i 1932; forinden var hele Alessandrino-kvarteret blevet revet ned og kvarterets beboere, ca. 1000 familier, flyttet ud i nye boligkvarterer, der var opført i udkanten af Rom – det drejer sig om kvarterene Gordini, Pietralata, Prenestino, S. Basilio samt Tiburtino.

rom arkæologi udgravning historie

Udgravede rum fra Alessandrino-kvarteret. Det meget kompakte fyldlag bevidner den hårdhændede nedrivning, hvor resterne af de væltede husene blev tromlet, før de blev dækket over med jord. (Foto: Giovanni Murro)

Det kan i dag være svært at forestille sig det centrale Rom uden det åbne område ved Via dei Fori Imperiale og kejserforaerne, men for mindre end 100 år siden var det et helt andet urbant rum. 

Det er samtidig et kapitel af Roms byhistorie, der i dag er næsten glemt. Ikke alene blev kvarteret revet ned og er dermed fysisk forsvundet, men fokus i tidligere udgravninger har først og fremmest været på de antikke faser, mens middelalderen i nyere tid også er blevet et fokus i udgravningerne i kejserfora-området. 

Alessandrino-kvarteret derimod har ikke fået megen opmærksomhed indtil nu. 

Fascisternes forvanskning af historien

De lidt mere end 300 år, som udgør Alessandrino-kvarterets levetid, fra slutningen af 1500-tallet og frem til starten af 1930’erne, rummer ellers skelsættende begivenheder i Roms – og Italiens – historie. 

Eksempelvis blev Peterskirken indviet i 1626, Rom var under fransk besættelse fra 1798-1814, og Italien blev et samlet rige – med Rom som hovedstad – i 1870. 

For ikke at nævne den fascistiske æra i Italiens moderne historie. 

Forbundet til sidstnævnte, har Alessandrino-kvarteret i nogen grad også lidt under historieforvanskning. I den brede kollektive erindring huskes kvarteret endnu som et slumkvarter uden historiemæssig værdi, hvilket har tjent til at retfærdiggøre Mussolinis rydning af det. 

Men de arkæologiske levn vidner imidlertid om et middelklassekvarter. 

LÆS OGSÅ: Akvædukter: Romerrigets vandforsyning var det »mest beundringsværdige i hele verden«

Vi undersøger nær og fjern fortid

Det er ved at være sidste chance for at undersøge denne del af Roms historie:

I størstedelen af kejserfora-området er levnene fra Alessandrino-kvarteret for længst fjernet for at bringe antikke faser frem i lyset. 

I det igangværende Cæsars Forum-projekt behandler vi imidlertid den nære fortid på lige fod med Roms øvrige urbane faser. Det vil sige, at levnene, der består af husrester såvel som kælderstrukturer, udgraves, registreres og dokumenteres på samme måde, som man ville gøre med eksempelvis kejsertidslevn eller bronzealder-gravene på stedet. 

Ved at vælge denne tilgang også til den historiske fortid, vil udgravningerne kunne bidrage til at give et mere nuanceret billede på Alessandrino-kvarteret og dets beboere – både i 1920'erne, men også tilbage til kvarterets oprindelse 300 år tidligere. 

LÆS OGSÅ: Derfor holder romersk beton i 2.000 år, mens nyt krakelerer

LÆS OGSÅ: Du kan takke Romerriget for, at du skal følge loven

Alessandrino-kvarterets gulve med oktagonale – ottekantede – fliser er typiske for 1910-1930'ernes huse i Rom. (Video: Carlsbergfondet)

Om projektet

Udgravningerne udføres i samarbejde mellem Centre for Urban Network Evolutions på Aarhus Universitet, Det Danske Institut i Rom samt Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

Projektet ledes af Jan Kindberg Jacobsen, Rubina Raja og Claudio Parisi Presicce. Til opstart fik Cæsars Forum-projektet i marts 2017 bevilget 11 millioner kr. af Carlsbergfondet, mens Aarhus Universitets Forskningsfond netop i sidste måned, oktober 2019, bevilgede yderligere 10 millioner kr. i støtte til projektet under fondens nye flagskibsinitiativ, 'AUFF Flagskibe', som er fondens nye virkemiddel, der skal løfte projekter med helt usædvanligt high impact-potentiale.

I 2020 udkommer den dansksprogede bog Cæsar, redigeret af Trine Arlund Hass og Sine Grove Saxkjær, på Aarhus Universitetsforlag. Idéen til bogen er udsprunget af projektets fokus.

Læs mere om Centre for Urban Network Evolutions her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs her om, hvordan forskerne tog billedet af atomerme.