Carlsbergfondet giver 15 millioner til etisk forskning
gener piller medicin personlig medicin

Personlig medicin er fremtiden, og for at undersøge de etiske og juridiske aspekter af, hvad det betyder for patienter og for fagpersoner at få udfordret den fysiske afgrænsning af et menneske, har Carlsbergfondet bevilget 15 millioner kroner til at forske i det. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
19 juni 2017

Carlsbergfondet har netop bevilget 15 millioner kroner til forskning i de etiske aspekter af personlig medicin, også kaldet præcisionsmedicin. 

Det oplyser Carlsbergfondet i en pressemeddelelse.

Professor Mette Nordahl Svendsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet vil de næste 4,5 år stå i spidsen for et forskningsprojekt, der skal kortlægge, »hvordan begreber som person, medicin og behandling afgrænses og forstås i sundhedsorganisatorisk sammenhæng og i offentligheden,« udtaler hun.

Personrettet behandling og big data

Personlig medicin er stadig et relativt nyt begreb, der beskriver udviklingen af medicinsk behandling, der er genetisk tilpasset den enkelte.

I en ikke så fjern fremtid vil det være muligt for lægerne at se på din arvemasse, eller genom, og bedømme, om dine gener øger din risiko for eksempelvis hjertekarsygdomme.

Det vil også gøre det lettere at behandle patienter, fordi lægerne kan bruge genomet til at diagnosticere og optimere medicinsk behandling. Det sker ved at undersøge, hvilke sygdomme der knytter sig til hvilke gener.

Projektet, Personalized Medicine in the Welfare State, også kaldet MeinWe, vil blandt andet undersøge, hvad det betyder for både den enkelte person, for velfærdsstaten og for fagpersoner, når det personlige bliver til datastrømme. 

Oplagt forskningsprojekt

For Carlsbergfondet giver det god mening at støtte MeinWe, forklarer bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

»I lyset af den nye nationale strategi og det øgede fokus, der i disse år er på udviklingen af medicin skræddersyet til den enkelte patient, har Carlsbergfondet fundet det oplagt at igangsætte et forskningsprojekt, der skal kaste et grundvidenskabeligt lys over de etiske, juridiske og organisatoriske udfordringer, som opstår i kølvandet på det hastigt voksende felt,« siger han og fortsætter:

»Vi er glade for at kunne støtte et projekt, der vil bidrage med ny vigtig viden, som kan gøre os bedre i stand til at håndtere etiske aspekter på en proaktiv snarere end en reaktiv måde.«

CB

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.