Østersøen gemmer på lommer med ophobet kviksølv
Kilde: 
11 januar 2016

KORT NYT FRA DANMARK

Østersøen er kendt for at have et forhøjet indhold af kviksølv, og nu viser resultaterne fra et forskningstogt i 2014, at noget af kviksølvet ligger gemt i dybe iltfattige lommer. Her kan koncentrationerne være op til 50 gange højere end gennemsnittet. Det skriver Ingeniøren.

Undersøgelserne af Østersøen viste, at kviksølvet af den organisk bundne form – methylkviksøkv – typisk ligger gemt på dybder over 100 meter i områder, hvor der ikke er nogen særlig aktivitet. 

»Det kom som en overraskelse, fordi niveauerne af methylkviksølv i Østersøen generelt ikke er alarmerende. Men de her dybe områder viser altså et markant andet billede,« siger Anne Lærke Sørensen, der i dag arbejder som postdoc på Stockholms Universitet, til Ingeniøren. Hun har sammen med forskere fra Umeå Universitet i Sverige foretaget undersøgelser af Østersøren i 2014 og 2015, men resultaterne fra sidste år er stadig i gang med at blive analyseret.

Anne Lærke Sørensen forklarer til Ingeniøren, at hun mistænker, at methylkviksølvet kan trænge op fra de dybe område og blande sig med Østersøvandet. Det kan ifølge hende forklare, at niveauerne af methylkviksølv kan svinge i vandet samt fisk og skaldyr.

Methylkviksølvet er ifølge Anne Lærke Sørensen interessant, fordi det skabes ved hjælp af bakterier, der omsætter de menneskeskabte og uorganiske kviksølvsforbindelser, der kommer ud i Østersøen fra luften og floder. Næringsstoffer, der tilføjes Østersøen, har kviksølv i sig, og det optages af alger, der synker til bunds og fjerner kviksølvet fra overfladevandet. Men med en bestræbelse på at sænke udledningen af næringsstoffer, kan det have en direkte effekt på filtreringen af kviksølvet.

Anne Lærke Sørensen skal ifølge Ingeniøren næste år undersøge, hvad der vil ske med det overordnede methylkviksølvsindhold i Østersøen, hvis indholdet i dybet sænkes.

Læs også:

Er fisk i virkeligheden sundt?

Kviksølv-forurening gør EU's børn milliarder af euro fattigere

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

aml

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.