Annonceinfo

Er e-cigaretter sundhedsskadelige?

Spørg VidenskabenE-cigaretter bliver stadig mere populære, men er det farligt at dampe løs på dem? Og hvad med passiv rygning fra de elektroniske cigaretter? Læs her, hvilken forskning der findes på området, og få forskernes svar på, om e-cigaretterne er skadelige for vores helbred.

Emner: ,
Helt nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at godt 200.000 danskere bruger e-cigaretter dagligt eller en gang imellem. Men hvordan påvirker det egentlig kroppen at dampe løs på de elektroniske cigaretter? (Foto: Shutterstock)

For få år siden havde ingen hørt om e-cigaretter, men de elektroniske cigaretter er i løbet af kort tid blevet populære blandt danskerne.

Mange damper løs på e-cigaretterne, fordi de ønsker at kvitte de rigtige smøger, men som Videnskab.dk tidligere har beskrevet, kan unge ikke-rygere også finde på at eksperimentere med e-cigaretter. 

E-cigaretterne kan have en 'harmløs' smag af chokolade, jordbær, lakrids eller lignende - men er det harmløst for sundheden at få dampen fra e-cigaretter ned i lungerne?

Det vil Videnskab.dk's læser Thomas Boel gerne vide - og det vil vi da egentlig også, så derfor har vi taget Thomas' spørgsmål op i denne udgave af Spørg Videnskaben.

»Er der overhovedet noget sundhedsskadeligt i e-cigaretter? Og i så fald, hvor farlige er de i forhold til almindelig tobaksrygning?« skriver Thomas Boel i en e-mail.

Vi har spurgt en række forskere og eksperter om, hvordan vores helbred bliver påvirket af e-cigaretterne.

Stor forskel på indhold i e-cigaretter

Lad os begynde med at slå fast, at der kan være stor forskel på, hvad e-cigaretter indeholder.

Når man suger på en e-cigaret, får man opvarmet damp ned i lungerne – en damp, som kommer fra særlige væsker, der fyldes på e-cigaretterne.

Væskerne fås både med og uden nikotin - et afhængighedsskabende stof, der også findes i rigtige cigaretter.

Normalt indeholder væsken til e-cigaretter også smagsstoffer og opløsninger af forskellige andre stoffer – hovedsageligt de såkaldte 'glycol-stoffer', fortæller chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Jørgen Falk.

»Det, man bruger til at lave væsken, er typisk propylen-glycol og glycerin, som er rimelig fælles for alle e-cigaretterne. Det er stoffer, som minder om stofferne i den frostvæske, som man putter på biler,« siger Jørgen Falk. Han har været med til at udforme Sundhedsstyrelsens anbefalinger om e-cigaretter.

Stofferne propylen-glycol og glycerin findes blandt andet også i kosmetikprodukter og lægemidler, ligesom de bruges som tilsætningsstof i visse fødevarer.

Nikotin øger risiko for blodpropper

Fakta

En elektronisk cigaret (e-cigaret) består ofte af et cigaretformet stålhylster, som indeholder en lille udskiftelig beholder med væske.

Strøm leveret af et lille batteri får væsken til at fordampe, og når man suger på mundstykket, får man denne opvarmede damp ind i munden og ned i lungerne.

Indeholder væsken nikotin, optages det i blodbanen ligesom ved tobaksrygning.

I Danmark er det lovligt at sælge e-cigaretter uden nikotin.

E-cigaretter med nikotin er derimod ulovlige at sælge i Danmark - ingen nikotinholdige e-cigaretter er blevet godkendt af myndighederne indtil videre.

Alligevel viste Sundhedsstyrelsens rygevaneundersøgelse fra 2012, at hovedparten af e-cigaret-brugere anvender nikotinholdig væske.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Men spørgsmålet er så, om det skader helbredet at inhalere dampen fra cigaretvæsken?

Netop fordi der er så stor forskel på, hvad e-cigaretterne indeholder, er det svært for forskerne at sige noget håndfast om, hvordan det påvirker os at dampe på dem.

Hvis vi først ser på de væsker, som indeholder nikotin, så påpeger Jørgen Falk fra Sundhedsstyrelsen, at nikotin i sig selv påvirker vores helbred.

»Nikotin er et ret potent stof, som er afhængighedsskabende. Der er også undersøgelser, som tyder på, at nikotin kan give øget risiko for blodpropper,« siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver nikotindampe fra elektroniske cigaretter optaget i blodbanen via mundslimhinden og luftvejene.

Undersøgelse: Mindre skade på lungefunktion

En nyere undersøgelse fra det videnskabelige tidsskrift Inhalation Toxicology tyder på, at man optager nogenlunde samme mængde nikotin i blodet fra e-cigaretter, som man gør fra rigtige cigaretter.

Samme undersøgelse viste dog også, at forsøgsdeltagernes lunger blev langt mindre påvirket af damp fra e-cigaretter, end de gjorde af cigaretrøg, fortæller lektor i miljømedicin Andreas Flouris, som stod bag eksperimentet.

»Vi kunne tydeligt se i undersøgelsen, at tobakscigaretterne gav en væsentlig forstyrrelse af lungernes funktion, men det er jo ikke nyt. Når det gjaldt e-cigaretterne, kunne vi også se en lille forstyrrelse af lungefunktionen, men det var langt mindre end ved de rigtige cigaretter.«

»Men det er vigtigt at understrege, at vi kun så på den akutte effekt på lungerne. Vi kan ikke vide, hvad der sker, hvis man får damp fra e-cigaretter ned i lungerne igennem flere måneder eller år,« siger Andreas Flouris, som er ansat ved det canadiske University of Ottowa og forsker i e-cigaretter ved Centre for Research and Technology i Grækenland.

Stor usikkerhed om langtidsvirkninger af damp

I Danmark er der ikke lavet større videnskabelige forsøg med e-cigaretter, men forskningsoverlæge Charlotta Pisinger fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ved Glostrup Hospital er i færd med at indsamle videnskabelig litteratur på området.

Hun påpeger ligesom Andreas Flouris, at der er stor usikkerhed om, hvordan længere tids brug af e-cigaretter påvirker helbredet.

»Umiddelbart vil man forvente, at den største skade sker på lungerne. Der er også lavet eksperimenter med lungerne, hvor man kan se, at de reagerer negativt på, at man damper e-cigaretter. Der er mange, som oplever bivirkninger - typisk fra luftvejene, men også fra hjertet og det neurologiske system,« siger Charlotta Pisinger og fortsætter:

Fakta

Virker e-cigaretter som rygestopmiddel?

E-cigaretter markedsføres ofte som et effektivt middel til rygstop.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har i en rapport fra 2009 præciseret, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for, at e-cigaretter er effektive i forhold til rygestop. Siden da er der dog kommet flere undersøgelser på området.

Den mest grundige er formentlig en undersøgelse fra det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Undersøgelsen viste, at 7,3 procent af de forsøgsdeltagere, som brugte e-cigaretter, lykkedes med et rygestop efter seks måneder – nogenlunde samme resultat, som de forsøgsdeltagere, der brugte nikotinplaster.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, The Lancet

»Men der er også folk, som fortæller om bedring af for eksempel tobakshosten, når de holder op med at ryge og kun bruger e-cigaretter.«

Kan indeholde kræftfremkaldende stoffer

Charlotta Pisinger påpeger, at nogle undersøgelser også har fundet kræftfremkaldende stoffer i væskerne til e-cigaretter.

»Selvom nogle væsker er nikotinfri og bliver markedsført som fuldstændig harmløse, så er der masser af smagsstoffer i dem, og de her stoffer kan uden tvivl rumme en helbredsrisiko. I produkter med kanelsmag er der for eksempel fundet rigtig mange kræftfremkaldende stoffer,« siger Charlotta Pisinger.

Ifølge Charlotta Pisinger har forskningen i e-cigaretter hidtil været fokuseret på sammenligninger med rigtige cigaretter - og dermed også stoffer, som kendes fra smøgerne. Derfor ved forskerne endnu ikke, hvordan dampen fra stoffer såsom propylenglycol påvirker helbredet på længere sigt, forklarer hun.

»Måske er væsken propylenglycol, som normalt udgør omkring 90 procent af indholdet i væsken fra e-cigaretter, det skadeligste stof på lang sigt? I små doser er det ret uskadeligt, men hvad når man inhalerer det 300 gange dagligt i 40 år?« funderer Charlotta Pisinger i en e-mail til Videnskab.dk.

Forsker: E-cigaretter er ikke så slemme

Spørger man overlæge Philip Tønnesen, som forsker i rygeafvænning og lungesygdomme, er han dog ikke nær så skeptisk over for indholdet i e-cigaretter.

Han påpeger, at mens rigtige tobakscigaretter indeholder en farlig cocktail af mange kræftfremkaldende og skadelige stoffer, så ser e-cigaretterne ikke nær så slemme ud.

»Tobaksrygning er dødsensfarligt. Der kan også være visse skadelige stoffer i e-cigaretter, men de indeholder langt fra alle de samme kræftfremkaldende stoffer, som man finder i rigtige cigaretter,« siger Philip Tønnesen fra Glostrup Hospital.

Han henviser blandt andet til en amerikansk undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Tobacco Control af 12 forskellige typer e-cigaretter. Forskerne undersøgte både e-cigaretterne og rigtige cigaretter, og de tjekkede, hvorvidt dampen fra produkterne indeholdt fire forskellige grupper af giftige og kræftfremkaldende stoffer.

»Vi fandt, at dampen fra e-cigaretter indeholdt nogle giftige stoffer. Niveauet af giftstofferne var 9-450 gange lavere end i cigaretrøg,« skriver forskerne om deres resultater i undersøgelsen.

Er e-cigaretter bedre end rygning?

Samlet set må vi altså konkludere, at videnskaben endnu ikke har et entydigt svar på, hvordan det påvirker helbredet at dampe løs på e-cigaretter. 

Men på baggrund af den nuværende viden på området fraråder landets øverste sundhedsmyndighed, Sundhedsstyrelsen, altså fortsat brugen af e-cigaretter.

Fakta

Flere og flere bruger e-cigaretter

Nye tal fra Sundhedsstyrelsens rygevaneundersøgelse 2013 viser, at stadig flere danskere bruger e-cigaretter.

I 2010 var der én procent, der dagligt eller en gang imellem røg e-cigaretter, mens det nu er fem procent, svarende til godt 200.000 danskere.

Desuden viser undersøgelsen, at ca. 80 procent af dem, der ryger e-cigaretter, også er tobaksrygere.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Men hvad nu, hvis man er ryger? Er det så ikke mindre skadeligt at bruge e-cigaretter end rigtige tobakscigaretter?

Spørger man forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, så ved vi det ikke endnu.

»Der er ingen tvivl om, at det ikke er risikofrit at bruge e-cigaretter, men skaden er formentlig en del mindre end ved rygning.«

»Men vi kan ikke sige det med sikkerhed, fordi vi ikke kender langtidsvirkningerne ved at bruge e-cigaretter. De har ikke været på markedet længe nok til, at langtidsvirkningerne kan nå at opstå og blive dokumenteret,« siger hun.

Spørger man overlæge og rygeafvænningsforsker Philip Tønnesen, er han til gengæld ikke i tvivl om, at e-cigaretter er langt mindre skadelige end rigtige cigaretter.

»Myndigheder som Sundhedsstyrelsen er selvfølgelig nødt til at være meget forsigtige i deres udmeldinger, men man har også lov at bruge sin sunde fornuft og se på, hvad e-cigaretter rent faktisk indeholder.«

Sundhedsstyrelsen: Damp er sandsynligvis mindre skadeligt

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at man bruger e-cigaretter som et middel til at holde op med at ryge.

»Når folk spørger, om det er mindre skadeligt end almindelige cigaretter, så kan vi kun sige: 'Ja, det er ret sandsynligt, men det er ikke sikkert.'«

»Og den usikkerhed betinger, at vi ikke kan anbefale, at man anvender e-cigaretter – heller ikke som middel til at holde op med at ryge,« siger Jørgen Falk fra Sundhedsstyrelsen.

Philip Tønnesen understreger da også, at han anbefaler at bruge godkendte lægemidler – og ikke e-cigaretter – hvis man vil forsøge at holde op med at ryge.

»De undersøgelser, som findes indtil videre, tyder ikke på, at e-cigaretter er særligt effektive som rygestopmiddel i forhold til andre produkter.«

Hvad med passiv damp?

Til sidst skal vi se på den passive rygning – eller rettere dampning – fra e-cigaretterne.

citatNår jeg får patienter ind, som er holdt op med at ryge ved hjælp af e-cigaretter, og som ikke kan undvære dem, så siger jeg, at de skal fortsætte med e-cigaretterne.
- Philip Tønnesen, overlæge

For er det skadeligt, hvis sidemanden på dit kontor damper løs på sin e-cigaret?

Hvis vi vender tilbage til den græske forsker Andreas Flouris, så viste hans undersøgelse, at det førte til stort set samme mængde nikotin i blodet, når forsøgsdeltagerne blev udsat for passiv e-cigaretdamp, som når de blev udsat for passiv tobaksrygning.

Til gengæld så forsøgsdeltagernes lungefunktion ud til at blive langt mindre påvirket af e-cigaretdampen end af cigaretrøgen.

»Vi fandt en lille smule forstyrrelser af lungefunktionen, når forsøgspersonerne blev udsat for damp fra e-cigaretter, men ud fra et statistisk synspunkt havde det reelt ingen effekt. Passiv tobaksrøg havde derimod en betydelig effekt på lungerne,« siger Andreas Flouris.

Myndigheder: Undgå passiv damp

Hos Sundhedsstyrelsen påpeger chefkonsulent Jørgen Falk, at det endnu er uvist, præcist hvordan vi bliver påvirket af passiv dampning fra e-cigaretter.

»Der er stor usikkerhed om, hvad der sker, hvis man bliver passivt udsat for dampen. Derfor er vores anbefaling, at hvis man absolut vil bruge e-cigaretter, så bør man bruge dem udendørs, så man ikke generer andre med det,« siger Jørgen Falk.

Verdenssundhedsorganisationen WHO og et anerkendt tysk statsinstitut for risikovurdering, BfR, anbefaler også, at e-cigaretter indtil videre behandles som almindelige tobaksprodukter, når det gælder reglerne om røgfrie miljøer.

Nogle helt præcise og entydige svar på, hvordan vores helbred bliver påvirket af e-cigaretter, er videnskaben altså ikke nået frem til endnu.

Konklusionen må være, at det er mest sikkert for helbredet at holde sig helt væk fra de elektroniske cigaretter. Men hvis alternativet er at ryge rigtige cigaretter, så tyder det på, at e-cigaretterne er mindre skadelige - men også at forskerne endnu ikke ved eller kan sige noget om, hvordan dampen påvirker kroppen på lang sigt.

Vi siger tusind tak til Thomas Boel for hans spørgsmål - der er en T-shirt på vej til hans postkasse. Samtidig skal der lyde en tak til eksperterne Andreas Flouris, Charlotta Pisinger, John Bang, Jørgen Falk og Philip Tønnesen for deres svar. 

Skulle du selv have et spørgsmål, som du gerne vil have videnskaben til at forsøge at svare på, så skynd dig at sende os en mail på sv@videnskab.dk

Den nikotinholdige væske fra e-cigaretter kan være livsfarlig, hvis børn eller andre uheldige sjæle ved en fejl kommer til at drikke den. (Foto: Shutterstock)
Livsfarligt at drikke væsken fra e-cigaretter

Når en e-cigaretvæske indeholder nikotin, kan det være livsfarligt, hvis børn eller andre uheldige personer kommer til at drikke e-cigaretvæsken.

Det fortæller John Bang, som er speciallæge i arbejdsmedicin og rådgiver om forgiftninger ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

»Nikotin er giftigt, og hvis en voksen indtager omkring 40-60 milligram kan det være en dødelig mængde. De her ampuller med rygevæske indeholder typisk omkring 18 milligram nikotin per milliliter, så hvis man drikker to milliliter, kan man være tæt på en dødelig dosis.«

»For børn skal der mindre til, og det farlige er, at væsken godt kan se indbydende ud for børn, når den står på sofabordet, og der er billeder af jordbær eller lignende på flasken,« siger John Bang, som rådgiver om forgiftning ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

Væsken er usund for huden

Ifølge John Bang har Giftlinjen i de senere år oplevet et stigende antal henvendelser om folk, som er blevet forgiftede af væsken fra e-cigaretter, men der har endnu ikke været anmeldt dødsfald på grund af forgiftningerne.

»Vi får både henvendelser om folk, som har fået det i munden, i øjnene eller på fingrene. Hvis man får den nikotinholdige rygevæske på fingrene kan det også være et problem, for nikotinen optages gennem huden. Derfor anbefaler vi, at man bruger handsker, hvis man håndterer væsken,« siger overlæge John Bang fra Giftlinjen.

Hos Sundhedsstyrelsen påpeger chefkonsulent Jørgen Falk, at udenlandske undersøgelser har vist, at mærkningen på e-cigaretterne godt kan være helt forkert – selvom et produkt er anført til at være nikotinfrit kan det godt indeholde nikotin og omvendt.

E-cigaretten - det sorte får i klassen

Ja, syntes det var en spændende debat der var kørende herinde, så ville da også lige melde mig ind på banen, med min mening omkring emnet.

Er langt hen ad vejen enige i det meste, som i andre i får kommenteret. Det kan ikke passe, at man føler for forbud mod e-cigaretten med det arguement, at den måske kan henlede til et farlige produtkt. Et produkt der altså allerede tilgengælig på markedet, der er altså tale om tobakscigaretter. For år tilbage, husker jeg da stadigvæk at der ikke var nogen alders restriktioner på tobakscigaretter. Det er der så heldigvis kommet, først op til 16 og herefter til 18 år. Jeg føler det er meget fornuftigt, hvortil e-cigaretten burde have en lignende mindstealder.

Et forbud ville decideret være tåbeligt efter min mening. Jovist vides der endnu ikke helt præcist, hvad konsekvenser det eventuelt kan have, hvis man damper løs på sin e-cigaret. Men på den anden side, viser flere og flere studier for positivitet overfor e-cigaretten. Ligeledes syntes jeg man skal ske det som et substituerende produkt overfor tobakscigaretten og ikke den omvendte vej.

Jeg ser meget positivt i ecigaretten

Meningerne er mange og der er endnu ikke nogen endelig konklusion. Jeg kender efterhånden en del der er skiftet over til e-cigaretter og mange af de melder om at de har fået det bedre på flere områder, om de så senerehen får nogle andre skavanker det kan man jo ikke udelukke, jeg forstår dog ikke hvorfor der ikke bliver investeret noget mere i nogen neutrale undersøgelser.

Sundhedsstyrelsen spænder ben for sig selv.

Sundhedsstyrelsen sætter barren for højt, når de agiterer mod e-cigaretterne.

Sundhedsstyrelsen konkluderer ud fra ganske små, græske, undersøgelser med lav evidens; at e-cigaretter ikke bør bruges som rygestopmiddel. Fordi en lungepåvirkning kan konstateres.

At lungepåvirkningen er langt svagere end fra gængse rygeprodukter, betyder ikke noget i denne sammenhæng.

Fra anden side konkluderes, at e-cigaretter er lige så skadelige som almindelige cigaretter.

Argumentet er(og hold lige fast!); at hvis man ryger e-cigaretter, så kan man få lyst til at ryge almindelige cigaretter.
Så ud fra denne optik, er e-cigaretter derfor lige så skadelige som almindelige cigaretter.

Argumenterne er en Erasmus Montanus værdig - 'mor kan ikke flyve ergo mor er en sten'.

Ved at 'fifle' elitært-dogmatisk med argumenterne på denne måde, tabes den virkelige målgruppen på gulvet.

Indlæg slettet - bruger blokeret

Et indlæg er slettet, og brugeren er blokeret, da vedkommende brugte debatten til at reklamere, hvilket vi ikke tolererer:
http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Redaktionen

Indlæg slettet/redigeret

Et par indlæg er slettet/redigeret, fordi de indeholdt reklamer, hvilket ikke er tilladt i debatten:
http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

En bruger er desuden blokeret, da vedkommende har brudt reglerne flere gange trods advarsler.

Redaktionen

Giftige ting i hverdagen

Er der mange af. Jeg hælder fx frostvæske på min mukkebik, det er lyserødt og lugter henad mandler. Det er forresten dødeligt giftigt for katte, (som jeg har)- og der er hvert år børn, der drikker det...
Wc-rens er også giftigt! Og kloakrens (NaOH), som man kan købe for få penge- og det vil jeg ikke engang have i mit hus- men "kloakrens" lyder tilforladeligt- det fås endda i pulverform- og efter det ætsede metalristen i en vask væk- så gik det op for mig- at det ætser i svær grad.

Jeg opbevarer mine giftige ting børne- og kattesikkert. Hvis jeg har hældt frostvæske på, og uundgåeligt får det på huden- vasker jeg hænder med sæbe.

Klorin er forresten rigtigt usundt at indånde- men det har "alle" vel. (Ja ikke mig, jeg lærte af min kemilærer tilbage i 80-erne- at det var noget rigtigt skidt)
De der læger bruger vel sprit (alkohol), der i forresten er fint til affedtning (af ens hjerne og nerver). Alkohol er meget farligere end tobak.

Mvh
Tine

Røgtåbe 2

Du er ikke en snus bedre. Hvornår finder i tåber ud af, at det ikke er tilladt at reklamere på Videnskab.dk.

Det er måske farligt, men...

Det er måske lidt farligt at damp e-cigaretter, men hvor er den personlige frihed i alt det her? Hvorfor skal det være forbudt at nyde et produkt der ikke generer andre og som er bedre for kroppen end rigtige cigaretter, men fuldt lovligt at købe rigtige cigaretter?

Det er også skadeligt at gå på de store københavnske gader i mylretiden, at tænde stearinlys, og at spise fed mad. Men disse ting forbyder man ikke. Fordi vi er voksne mennesker, som er i stand til selv at tage beslutninger.

Jeg har efterhånden været i e-cigaret branchen i lang tid, og det sår mig gang på gang hvor lidt den personlige frihed fylder i denne debat. Måske er det lidt farligt. Måske ikke. Men hvorfor må jeg ikke selv vælge min risiko?

Mvh
Philip Løvland

Røgtåbe

Du er åbenbart så indhyllet i røgtåger, at det kniber med at læse.

Indlæg redigeret - reklame

Et indlæg er redigeret pga. reklamerende omtale, hvilket er imod vores debatregler:
http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Redaktionen

e cigaret

Jeg er enig med dig, men ved hjælp e cigaret er bedre end tobocco cigaret. Selv om der er nogle ulemper ved at bruge e cigaret, men dens fordel er mere som den største fordel ved e cigaret er dens det bedste alternativ for tobak cigaret man kan slippe af tobak cigaret med e cigaret.

Tidligere ryger

Hej Michael. Jamen, det er da fint, at du er allergisk over for e-cigaretter, og jeg selv damper ikke indenfor, hvis andre er til stede.
Men du har ikke fakta paa din side - tobak er meget, meget farligt for de fleste. Det beviser al statistik og videnskab paa omraadet.
Mvh. Flemming

Tidligere ryger

Jeg er tidligere ryger (40 - 60 cigaretter om dagen) men holdt op for 7 år siden - jeg har aldrig hostet eller haft mærkbare gener af min rygning.
For et års tiden siden havde jeg en kollega som gik og røg på e-cigaret - det var voldsomt generende (jeg er absolut ikke sart) og jeg hostede meget. Min hoste forsvandt da han holdt op med at ryge indendørs.
Jeg er ganske sikker på at disse e-cigaretter er usunde/farlige og man bør derfor forholde sig til dem som man forholder sig til alm. cigaretter.

Taabelige antagelser

Jeg har tidligere holdt pauser paa et arr fra min rygning, som begyndte i teenageaarene, Foerst da jeg fyldte 25, saa 40 og derefter 45 (det holdt 2aar og 6 mdr indtil jeg sad ved en norsk elv uden at fange noget). Nu holdt jeg igen en pause fra oktober, hvor jeg fyldte 60. Denne gang brugte jeg e-cigaret i stedet for nikotin-tyggegummi, og jeg er yderst tilfreds: Min hoste og morgen-hovedpine er borte, mine taender er blevet hvidere og min trang til nikoton er paa retur.
Charlotta Pis-ingers formodning om, at man damper 300 sug paa en dag maa vaere baseret paa en rygers forbrug af 20 cigaretter om dagen. Dette er totalt urealistisk. Jeg begyndte med 24 mg e-juice, men er nu gaaet ned til 18 mg, og jeg damper allerhoejst 40-50 sug paa en dag, for selv som haerdet ryger kan man kun 'taale' en tre-fire sug ad gangen af dampen foer nikotin-depoterne er fyldt op. Charlottas antagelse bygger derfor paa total uvidenhed om emnet (men det skinner tydeligt igennem, at hun fisker efter nogle forskningspenge, saa hun kan udvide sin uvidenhed om e-cigaretter).

Det er min bedste anbefaling til andre nikotin-afhaengige at bruge e-cigaretter med nikotin. Det er hurtigt, nemt og meget billigere end cigaretter (selvom jeg iblandt sniffer lidt aroma fra min kones King's - uden tilsaetningsstoffer - som hun ryger fire-fem stykker af om dagen).

Venlig hilsen,
Flemming Sorensen
journalist DJ

Bil-sammenligning

I denne artikel kan man evt genopfriske sit fransk

http://www.lemonde.fr/sante/chat/2013/10/07/faut-il-encadrer-l-usage-de-la-cigarette-electronique_3491325_1651302.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20131008-[titres]

men i hvertfald læse denne velformulerede sammenligning fra en lungespecialist ml cigaretter og E-cigaretter

"Fumer, c'est un peu prendre l'autoroute à contresens ; vapoter, c'est rouler à 140 km/h au lieu de 130 km/h. Les deux sont dangereux, mais le niveau de danger n'est pas du même ordre."

Eller, at ryge er som at køre mod ensretningen på motorvejen, at vapotere=dampe, er som at køre 140 i stedet for 130 km/t. Begge dele er farligt, men slet ikke i samme grad.

Han anbefaler dog ikke e-cigaretter som rygestop.

Jeg vil vælge en e cigaret til enhver tid

Jeg har i længere tid prøvet og råbe højt omkring regulering af salg af e-juice, fordi der er alt for mange der sælger e-juice, der ikke har de fornødne godkendelser og kontrol af deres produktion.

Kontakter man en af de større anerkendte e-juice producenter, kan man sagtens få dokumentation i form af de fornødne godkendelser. De har desuden også varedeklaration på deres e-juice.

Jeg er helt enig med Benni Lambert omkring regulering, dog syntes jeg at mindste alderen skal være 18 år i stedet for 21 år.

Personlig har jeg dampet i snart 2 år og jeg har haft meget gavn af e cigaretter. Jeg har ikke fået nogle fysiske men tværtimod, for jeg hverken snorker eller hoster længere.

hehe vi ved ikke om propylenglykol er skadeligt?

Sjovt taget i betragtning hvor langt tid vi har været udsat for stoffet og indhaleret det feks via røgmaskiner på discoteker og teater.

Ja faktisk ved vi så meget om stoffet at man allerede for 30år siden overvejede at sætte røgmaskiner op på hospitalerne fordi propylenglykol damp har en god egenskab i at forhindre luftbåren smitte uden at være giftigt for mennesker.

Men undskyld jeg siger det, hvad fanden ved de medicinal branche lobbyister vi kalder sundhedsmyndigheder herhjemme om hvad der er sundt og hvad der er skadeligt???

Sundhedsstyrrelsen påstår at der ikke foreligger nogle videnskabelige puplikationer om cannabis medicinske egenskaber. Det synes jeg er sjovt fordi kan finde over 20000 videnskabelige medicinske puplikationer omkring cannabis på pupmed.

Vi kan også gå ind på kræftens bekæmpelse og sundhedstyrelsens hjemmeside og læse at det at ryge cannabis kan give kræft. Det er næsten endnu sjovere, fordi der er lavet adskillige undersøgelser omkring dette og alle undersøgelse jeg har læst kan ikke påvise nogen correlation imellem kræft og cannabis rygning, også selvom der er tale om livslange kroniske brugere. Tilgengæld finder flere undersøgelser at cannabis rygning modsat cigaret rygning, faktisk forbedrer lungefunktionen, hvilket tilskrives cannabinoidernes anti-inflamatoriske effekt samt andre effekter cannabinoiderne besidder. Det er sjovt fordi kender faktisk en der har kurreret sin KOL ved at ryge cannabis.

En verden fuld af gode velmenende råd til andre end en selv

"Konklusionen må være, at det er mest sikkert for helbredet at holde sig helt væk fra de elektroniske cigaretter"

- og vin, og kvinder og sang. Bed og arbejd !

en e-cigaret er et langt bedre alternativ ifølge mig

Jeg synes det er meget nærliggende at skænke det en tanke, at kræftens bekæmpelse og sundhedsstyrelsen er udsat for markant lobbyisme hver eneste dag. Jeg kender selv en der arbejder i sundhedsstyrelsen, hvor jeg har hørt hvordan de konstant bliver kontaktet af eksterne interesser, som er villige til at sponsorerer og støtte, til gengæld for at de går "imod" e cigaretter.

Et godt eksempel er jo eks. da kræftens bekæmpelse havde sendt deres kvikke kemiker i studiet, i Godaften Danmark. Her var han til debat med en ledende overlæge i lungemedicin.
Deres kemiker begynder så at stå at argumenterer for hvor "slemme" e-cigaretter er, ved at refererer til en japansk undersøgelse. --> Det viser sig jo så bare, at den undersøgelse han står og snakker om, er en undersøgelse som undersøger skadevirkningerne ved at ryge rigtige tobakscigaretter. Men det havde han jo lige "glemt" at tjekke, så han står og argumenterer for alle disse skadelige bivirkninger, som om at det var e-cigaretter som forsagede disse ting.
Overlæge som ellers var meget positiv overfor e-cigaretter og sammenlignede en e-cigaret og en tobakscigaret med at enten blive trådt over foden af en mus eller en elefant.
- Han var helt paf, over kræftens bekæmpelses undersøgelse som de havde taget med. Hvilket jo er klart, da den var det purre opspind.

- Jeg mener det er under alt kritik at stille op til interview i den bedste sendetid, og stå direkte og lyve om at e-cigaretter er skadelige, og henvise til en rapport om tobakscigaretter, som han så står og siger omhandler "e-cigaretter".
- Men sådan er det jo ofte desværre, når organisationer som kræftens bekæmpelse modtager penge fra interesse grupper, som helst ser at e-cigaretter bliver forbudt, så de kan tjene penge på salget af tobakscigaretter osv.

Hvis man kigger på forskellen, mellem afbrændt tobak og papir, op imod damp, så er der ingen tvivl om at forskellen er enorm.

Sjovt nok viser alle de seriøse undersøgelser fra universiteter og hospitaler, at en e-cigaret er langt langt mindre skadelig.

Jeg mener at en e-cigaret er en genial opfindelse, og jeg kender så mange som er stoppet med at ryge, takket være en e-cigaret.

Jeg mener staten burde lave to reguleringer:
1: Tjekke kvaliteten af e-juice, så kun godkendte forhandlere må sælge det. Altså dem hvor det er påvist at kvaliteten er helt i orden.

2: Man kunne indføre et forbud, så alle under 21 ikke kan købe e-cigaretter. Det ville hjælpe på problematikken omkring at unge køber e-cigaretter.

Og derudover lade e-cigaretter med nikotin være lovligt.
Det er jo helt hen i skoven at tobakscigaretter med 4000 skadelige indholdsstoffer er helt lovligt, imens e-cigaretter som består af damp, er ulovlige!

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg