Er e-cigaretter sundhedsskadelige?
E-cigaretter bliver stadig mere populære, men er det farligt at dampe løs på dem? Og hvad med passiv rygning fra de elektroniske cigaretter? Læs her, hvilken forskning der findes på området, og få forskernes svar på, om e-cigaretterne er skadelige for vores helbred.

Helt nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at godt 200.000 danskere bruger e-cigaretter dagligt eller en gang imellem. Men hvordan påvirker det egentlig kroppen at dampe løs på de elektroniske cigaretter? (Foto: Shutterstock).

Helt nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at godt 200.000 danskere bruger e-cigaretter dagligt eller en gang imellem. Men hvordan påvirker det egentlig kroppen at dampe løs på de elektroniske cigaretter? (Foto: Shutterstock).

Bemærk, artiklen er udgivet i år 2014, så den omfatter ikke de efterfølgende års nye forskning på området.

For få år siden havde ingen hørt om e-cigaretter, men de elektroniske cigaretter er i løbet af kort tid blevet populære blandt danskerne.

Mange damper løs på e-cigaretterne, fordi de ønsker at kvitte de rigtige smøger, men som Videnskab.dk tidligere har beskrevet, kan unge ikke-rygere også finde på at eksperimentere med e-cigaretter. 

E-cigaretterne kan have en 'harmløs' smag af chokolade, jordbær, lakrids eller lignende - men er det harmløst for sundheden at få dampen fra e-cigaretter ned i lungerne?

Det vil Videnskab.dk's læser Thomas gerne vide - og det vil vi da egentlig også, så derfor har vi taget hans spørgsmål op i denne udgave af Spørg Videnskaben.

»Er der overhovedet noget sundhedsskadeligt i e-cigaretter? Og i så fald, hvor farlige er de i forhold til almindelig tobaksrygning?« skriver Thomas i en e-mail.

Vi har spurgt en række forskere og eksperter om, hvordan vores helbred bliver påvirket af e-cigaretterne.

Stor forskel på indhold i e-cigaretter

Lad os begynde med at slå fast, at der kan være stor forskel på, hvad e-cigaretter indeholder.

Når man suger på en e-cigaret, får man opvarmet damp ned i lungerne – en damp, som kommer fra særlige væsker, der fyldes på e-cigaretterne. Væskerne fås både med og uden nikotin - et afhængighedsskabende stof, der også findes i rigtige cigaretter.

Normalt indeholder væsken til e-cigaretter også smagsstoffer og opløsninger af forskellige andre stoffer – hovedsageligt de såkaldte 'glycol-stoffer', fortæller chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Jørgen Falk.

»Det, man bruger til at lave væsken, er typisk propylen-glycol og glycerin, som er rimelig fælles for alle e-cigaretterne. Det er stoffer, som minder om stofferne i den frostvæske, som man putter på biler,« siger Jørgen Falk. Han har været med til at udforme Sundhedsstyrelsens anbefalinger om e-cigaretter.

Stofferne propylen-glycol og glycerin findes blandt andet også i kosmetikprodukter og lægemidler, ligesom de bruges som tilsætningsstof i visse fødevarer.

Nikotin øger risiko for blodpropper

Fakta

En elektronisk cigaret (e-cigaret) består ofte af et cigaretformet stålhylster, som indeholder en lille udskiftelig beholder med væske.

Strøm leveret af et lille batteri får væsken til at fordampe, og når man suger på mundstykket, får man denne opvarmede damp ind i munden og ned i lungerne. Indeholder væsken nikotin, optages det i blodbanen ligesom ved tobaksrygning.

I Danmark er det lovligt at sælge e-cigaretter uden nikotin. E-cigaretter med nikotin er derimod ulovlige at sælge i Danmark - ingen nikotinholdige e-cigaretter er blevet godkendt af myndighederne indtil videre.

Alligevel viste Sundhedsstyrelsens rygevaneundersøgelse fra 2012, at hovedparten af e-cigaret-brugere anvender nikotinholdig væske.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Men spørgsmålet er så, om det skader helbredet at inhalere dampen fra cigaretvæsken?

Netop fordi der er så stor forskel på, hvad e-cigaretterne indeholder, er det svært for forskerne at sige noget håndfast om, hvordan det påvirker os at dampe på dem.

Hvis vi først ser på de væsker, som indeholder nikotin, så påpeger Jørgen Falk fra Sundhedsstyrelsen, at nikotin i sig selv påvirker vores helbred.

»Nikotin er et ret potent stof, som er afhængighedsskabende. Der er også undersøgelser, som tyder på, at nikotin kan give øget risiko for blodpropper,« siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver nikotindampe fra elektroniske cigaretter optaget i blodbanen via mundslimhinden og luftvejene.

Undersøgelse: Mindre skade på lungefunktion

En nyere undersøgelse fra det videnskabelige tidsskrift Inhalation Toxicology tyder på, at man optager nogenlunde samme mængde nikotin i blodet fra e-cigaretter, som man gør fra rigtige cigaretter.

Samme undersøgelse viste dog også, at forsøgsdeltagernes lunger blev langt mindre påvirket af damp fra e-cigaretter, end de gjorde af cigaretrøg, fortæller lektor i miljømedicin Andreas Flouris, som stod bag eksperimentet.

»Vi kunne tydeligt se i undersøgelsen, at tobakscigaretterne gav en væsentlig forstyrrelse af lungernes funktion, men det er jo ikke nyt. Når det gjaldt e-cigaretterne, kunne vi også se en lille forstyrrelse af lungefunktionen, men det var langt mindre end ved de rigtige cigaretter.«

»Men det er vigtigt at understrege, at vi kun så på den akutte effekt på lungerne. Vi kan ikke vide, hvad der sker, hvis man får damp fra e-cigaretter ned i lungerne igennem flere måneder eller år,« siger Andreas Flouris, som er ansat ved det canadiske University of Ottowa og forsker i e-cigaretter ved Centre for Research and Technology i Grækenland.

Stor usikkerhed om langtidsvirkninger af damp

I Danmark er der ikke lavet større videnskabelige forsøg med e-cigaretter, men forskningsoverlæge Charlotta Pisinger fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ved Glostrup Hospital er i færd med at indsamle videnskabelig litteratur på området.

Hun påpeger ligesom Andreas Flouris, at der er stor usikkerhed om, hvordan længere tids brug af e-cigaretter påvirker helbredet.

»Umiddelbart vil man forvente, at den største skade sker på lungerne. Der er også lavet eksperimenter med lungerne, hvor man kan se, at de reagerer negativt på, at man damper e-cigaretter. Der er mange, som oplever bivirkninger - typisk fra luftvejene, men også fra hjertet og det neurologiske system,« siger Charlotta Pisinger og fortsætter:

Virker e-cigaretter som rygestopmiddel?

E-cigaretter markedsføres ofte som et effektivt middel til rygstop.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har i en rapport fra 2009 præciseret, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for, at e-cigaretter er effektive i forhold til rygestop.

Siden da er der dog kommet flere undersøgelser på området. Den mest grundige er formentlig en undersøgelse fra det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Undersøgelsen viste, at 7,3 procent af de forsøgsdeltagere, som brugte e-cigaretter, lykkedes med et rygestop efter seks måneder – nogenlunde samme resultat, som de forsøgsdeltagere, der brugte nikotinplaster.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, The Lancet

»Men der er også folk, som fortæller om bedring af for eksempel tobakshosten, når de holder op med at ryge og kun bruger e-cigaretter.«

Kan indeholde kræftfremkaldende stoffer

Charlotta Pisinger påpeger, at nogle undersøgelser også har fundet kræftfremkaldende stoffer i væskerne til e-cigaretter.

»Selvom nogle væsker er nikotinfri og bliver markedsført som fuldstændig harmløse, så er der masser af smagsstoffer i dem, og de her stoffer kan uden tvivl rumme en helbredsrisiko. I produkter med kanelsmag er der for eksempel fundet rigtig mange kræftfremkaldende stoffer,« siger Charlotta Pisinger.

Ifølge Charlotta Pisinger har forskningen i e-cigaretter hidtil været fokuseret på sammenligninger med rigtige cigaretter - og dermed også stoffer, som kendes fra smøgerne. Derfor ved forskerne endnu ikke, hvordan dampen fra stoffer såsom propylenglycol påvirker helbredet på længere sigt, forklarer hun.

»Måske er væsken propylenglycol, som normalt udgør omkring 90 procent af indholdet i væsken fra e-cigaretter, det skadeligste stof på lang sigt? I små doser er det ret uskadeligt, men hvad når man inhalerer det 300 gange dagligt i 40 år?« funderer Charlotta Pisinger i en e-mail til Videnskab.dk.

Forsker: E-cigaretter er ikke så slemme

Spørger man overlæge Philip Tønnesen, som forsker i rygeafvænning og lungesygdomme, er han dog ikke nær så skeptisk over for indholdet i e-cigaretter.

Han påpeger, at mens rigtige tobakscigaretter indeholder en farlig cocktail af mange kræftfremkaldende og skadelige stoffer, så ser e-cigaretterne ikke nær så slemme ud.

»Tobaksrygning er dødsensfarligt. Der kan også være visse skadelige stoffer i e-cigaretter, men de indeholder langt fra alle de samme kræftfremkaldende stoffer, som man finder i rigtige cigaretter,« siger Philip Tønnesen fra Glostrup Hospital.

Han henviser blandt andet til en amerikansk undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Tobacco Control af 12 forskellige typer e-cigaretter. Forskerne undersøgte både e-cigaretterne og rigtige cigaretter, og de tjekkede, hvorvidt dampen fra produkterne indeholdt fire forskellige grupper af giftige og kræftfremkaldende stoffer.

»Vi fandt, at dampen fra e-cigaretter indeholdt nogle giftige stoffer. Niveauet af giftstofferne var 9-450 gange lavere end i cigaretrøg,« skriver forskerne om deres resultater i undersøgelsen.

Er e-cigaretter bedre end rygning?

Samlet set må vi altså konkludere, at videnskaben endnu ikke har et entydigt svar på, hvordan det påvirker helbredet at dampe løs på e-cigaretter. 

Men på baggrund af den nuværende viden på området fraråder landets øverste sundhedsmyndighed, Sundhedsstyrelsen, altså fortsat brugen af e-cigaretter.

Flere og flere bruger e-cigaretter

Nye tal fra Sundhedsstyrelsens rygevaneundersøgelse 2013 viser, at stadig flere danskere bruger e-cigaretter.

I 2010 var der én procent, der dagligt eller en gang imellem røg e-cigaretter, mens det nu er fem procent, svarende til godt 200.000 danskere.

Desuden viser undersøgelsen, at ca. 80 procent af dem, der ryger e-cigaretter, også er tobaksrygere.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Men hvad nu, hvis man er ryger? Er det så ikke mindre skadeligt at bruge e-cigaretter end rigtige tobakscigaretter?

Spørger man forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, så ved vi det ikke endnu.

»Der er ingen tvivl om, at det ikke er risikofrit at bruge e-cigaretter, men skaden er formentlig en del mindre end ved rygning.«

»Men vi kan ikke sige det med sikkerhed, fordi vi ikke kender langtidsvirkningerne ved at bruge e-cigaretter. De har ikke været på markedet længe nok til, at langtidsvirkningerne kan nå at opstå og blive dokumenteret,« siger hun.

Spørger man overlæge og rygeafvænningsforsker Philip Tønnesen, er han til gengæld ikke i tvivl om, at e-cigaretter er langt mindre skadelige end rigtige cigaretter.

»Myndigheder som Sundhedsstyrelsen er selvfølgelig nødt til at være meget forsigtige i deres udmeldinger, men man har også lov at bruge sin sunde fornuft og se på, hvad e-cigaretter rent faktisk indeholder.«

Sundhedsstyrelsen: Damp er sandsynligvis mindre skadeligt

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at man bruger e-cigaretter som et middel til at holde op med at ryge.

»Når folk spørger, om det er mindre skadeligt end almindelige cigaretter, så kan vi kun sige: 'Ja, det er ret sandsynligt, men det er ikke sikkert.'«

»Og den usikkerhed betinger, at vi ikke kan anbefale, at man anvender e-cigaretter – heller ikke som middel til at holde op med at ryge,« siger Jørgen Falk fra Sundhedsstyrelsen.

Philip Tønnesen understreger da også, at han anbefaler at bruge godkendte lægemidler – og ikke e-cigaretter – hvis man vil forsøge at holde op med at ryge.

»De undersøgelser, som findes indtil videre, tyder ikke på, at e-cigaretter er særligt effektive som rygestopmiddel i forhold til andre produkter.«

Hvad med passiv damp?

Til sidst skal vi se på den passive rygning – eller rettere dampning – fra e-cigaretterne.

Når jeg får patienter ind, som er holdt op med at ryge ved hjælp af e-cigaretter, og som ikke kan undvære dem, så siger jeg, at de skal fortsætte med e-cigaretterne.

Philip Tønnesen, overlæge

For er det skadeligt, hvis sidemanden på dit kontor damper løs på sin e-cigaret?

Hvis vi vender tilbage til den græske forsker Andreas Flouris, så viste hans undersøgelse, at det førte til stort set samme mængde nikotin i blodet, når forsøgsdeltagerne blev udsat for passiv e-cigaretdamp, som når de blev udsat for passiv tobaksrygning.

Til gengæld så forsøgsdeltagernes lungefunktion ud til at blive langt mindre påvirket af e-cigaretdampen end af cigaretrøgen.

»Vi fandt en lille smule forstyrrelser af lungefunktionen, når forsøgspersonerne blev udsat for damp fra e-cigaretter, men ud fra et statistisk synspunkt havde det reelt ingen effekt. Passiv tobaksrøg havde derimod en betydelig effekt på lungerne,« siger Andreas Flouris.

Myndigheder: Undgå passiv damp

Hos Sundhedsstyrelsen påpeger chefkonsulent Jørgen Falk, at det endnu er uvist, præcist hvordan vi bliver påvirket af passiv dampning fra e-cigaretter.

»Der er stor usikkerhed om, hvad der sker, hvis man bliver passivt udsat for dampen. Derfor er vores anbefaling, at hvis man absolut vil bruge e-cigaretter, så bør man bruge dem udendørs, så man ikke generer andre med det,« siger Jørgen Falk.

Verdenssundhedsorganisationen WHO og et anerkendt tysk statsinstitut for risikovurdering, BfR, anbefaler også, at e-cigaretter indtil videre behandles som almindelige tobaksprodukter, når det gælder reglerne om røgfrie miljøer.

Nogle helt præcise og entydige svar på, hvordan vores helbred bliver påvirket af e-cigaretter, er videnskaben altså ikke nået frem til endnu.

Konklusionen må være, at det er mest sikkert for helbredet at holde sig helt væk fra de elektroniske cigaretter. Men hvis alternativet er at ryge rigtige cigaretter, så tyder det på, at e-cigaretterne er mindre skadelige - men også at forskerne endnu ikke ved eller kan sige noget om, hvordan dampen påvirker kroppen på lang sigt.

Vi siger tusind tak til Thomas for hans spørgsmål - der er en T-shirt på vej til hans postkasse. Samtidig skal der lyde en tak til eksperterne Andreas Flouris, Charlotta Pisinger, John Bang, Jørgen Falk og Philip Tønnesen for deres svar. 

Skulle du selv have et spørgsmål, som du gerne vil have videnskaben til at forsøge at svare på, så skynd dig at sende os en mail på sv@videnskab.dk

Livsfarligt at drikke væsken fra e-cigaretter

Selvom et produkt er anført til at være nikotinfrit kan det godt indeholde nikotin og omvendt. (Foto: Shutterstock)

Selvom et produkt er anført til at være nikotinfrit kan det godt indeholde nikotin og omvendt. (Foto: Shutterstock)

Når en e-cigaretvæske indeholder nikotin, kan det være livsfarligt, hvis børn eller andre uheldige personer kommer til at drikke e-cigaretvæsken.

Det fortæller John Bang, som er speciallæge i arbejdsmedicin og rådgiver om forgiftninger ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

»Nikotin er giftigt, og hvis en voksen indtager omkring 40-60 milligram kan det være en dødelig mængde. De her ampuller med rygevæske indeholder typisk omkring 18 milligram nikotin per milliliter, så hvis man drikker to milliliter, kan man være tæt på en dødelig dosis.«

»For børn skal der mindre til, og det farlige er, at væsken godt kan se indbydende ud for børn, når den står på sofabordet, og der er billeder af jordbær eller lignende på flasken,« siger John Bang, som rådgiver om forgiftning ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

Væsken er usund for huden

Ifølge John Bang har Giftlinjen i de senere år oplevet et stigende antal henvendelser om folk, som er blevet forgiftede af væsken fra e-cigaretter, men der har endnu ikke været anmeldt dødsfald på grund af forgiftningerne.

»Vi får både henvendelser om folk, som har fået det i munden, i øjnene eller på fingrene. Hvis man får den nikotinholdige rygevæske på fingrene kan det også være et problem, for nikotinen optages gennem huden. Derfor anbefaler vi, at man bruger handsker, hvis man håndterer væsken,« siger overlæge John Bang fra Giftlinjen.

Hos Sundhedsstyrelsen påpeger chefkonsulent Jørgen Falk, at udenlandske undersøgelser har vist, at mærkningen på e-cigaretterne godt kan være helt forkert – selvom et produkt er anført til at være nikotinfrit kan det godt indeholde nikotin og omvendt.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk