Udlændinge skal forstå dansk kultur - ikke nødvendigvis sprog - for at få job
Perfekt dansk sprog er ikke afgørende for at få job i Danmark. Vigtigere er, at udenlandske jobansøgere forstår kulturen på det danske arbejdsmarked, viser ny undersøgelse.

En jobsamtale kan være nervepirrende for enhver, men hvis man kommer fra et andet land, kan det være en endnu mere større udfordring at skulle sælge sig selv til en dansk arbejdsgiver. (Foto: Colourbox)

En jobsamtale kan være nervepirrende for enhver, men hvis man kommer fra et andet land, kan det være en endnu mere større udfordring at skulle sælge sig selv til en dansk arbejdsgiver. (Foto: Colourbox)

Man skal lære dansk, hvis man vil begå sig i Danmark, mener mange: Jo bedre dansk, jo mere integration, lyder det ofte.

Men nu viser forskning, at selv veluddannede udlændinge, som taler flydende dansk, kan få svært ved at finde et job - der skal mere til end det sproglige for at blive ansat.

»Allerede under jobsamtalen forventer arbejdsgiveren, at ansøgeren har kulturelle færdigheder og kan begå sig i danske kontekster,« siger Marta Kirilova, der er ekstern lektor på København Universitets Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

»Vurderes det, at ansøgeren forstår kulturen på en dansk arbejdsplads, er der en større chance for, at vedkommende får jobbet, end hvis han taler flydende dansk, men ikke forstår kulturen,« fortsætter hun.

For nylig forsvarede Marta Kirilova sin ph.d, som bestod af såkaldte sociolingvistiske analyser af 41 jobsamtaler, hvor ansøgerne havde en anden etnisk baggrund end dansk. (Se faktaboks)

Kulturelt kendskab giver job

Jobsamtalerne fandt sted i Københavns Kommune, som i 2009 opslog en række stillinger, der kun kunne søges af nydanskere, som havde boet få år i Danmark og derfor næppe kendte kutymerne på arbejdsmarkedet.

Formålet var at give de nytilkomne et indblik i det danske arbejdsmarked og komme i varig beskæftigelse. Men i praksis blev de valgt fra, hvis de i løbet af jobsamtalen viste ringe forståelse for, hvordan man arbejder og omgås på en dansk arbejdsplads.

Fakta

Marta Kirilova har udviklet begrebet cultural fluency.

Cultural fluency er:
- En situationel og kontekstuel tilpasningsevne
- Evnen til at vise netop de holdninger, lokale normer, følelser og viden, som bliver forventet
- I sin ideelle form noget, som begge parter i en dialog udviser.

»Vi taler om en fællesforståelse - en kommunikativ flyd, som er langt vigtigere i dag end at have pletfri fremmedsprogbeherskelse,« siger Marta Kirilova.

»Meget ofte sagde arbejdsgiverne: Vi valgte ikke hende, fordi hun ikke matchede vores krav rent kulturelt. Hun vil altid skulle have hjælp, fordi hun kommer fra en kultur, hvor man ikke gør noget selvstændigt. I stedet valgte vi én, der vil indgå på lige fod med de andre,« siger Marta Kirilova.

»Det er paradoksalt, for en forudsætning for at søge stillingerne var netop, at man skulle være ny i Danmark og derfor ikke kendte arbejdskulturen,« fortsætter hun.

Danskere er antiautoritære

For at få jobbet skulle ansøgeren for eksempel:

  • Tage ordet i løbet af jobsamtalen
  • Tale frit uden at vise tegn på usikkerhed
  • Vise, at han/hun var i stand til at håndtere kulturen på det danske arbejdsmarked, for eksempel at han/hun kunne være selvstændig, anti-autoritær og ikke skulle hjælpes med alting. 

»Ansøgere, der er opvokset i samfund, hvor arbejdsmarkedet er mere hierarkisk, og hvor det for eksempel ikke er en værdi at være antiautoritær, fik tydeligvis et problem. Hjælp til selvhjælp er et andet eksempel på en særlig skandinavisk værdi, som kan være svær at udvise, hvis man ikke har prøvet det før og derfor har svært ved at se det positive i det,« siger Marta Kirilova.

Sprog kan læres – det kan kultur ikke

Arbejdsgiverne havde tillid til, at ansøgere, der ikke talte perfekt dansk, men som viste, at de var samarbejdsvillige, ville kunne lære sproget hen ad vejen.

Derimod tvivlede de på, at udlændinge ville kunne tilpasse sig arbejdspladsens kulturelle og institutionelle normer, hvis de ikke gav udtryk for, at de kunne fremstå som ligeværdige med ansættelsesudvalget allerede under jobsamtalen.

»Dem, der blev ansat, talte ikke nødvendigvis flydende dansk, men de kunne forhandle betydningen af ordene. Det betød mindre, om de kunne standarddansk grammatik og udtale, men det betød noget, at de i løbet af samtalen viste, at de kunne samarbejde om og diskutere betydningen af ordene, altså være aktiv i sprogindlæringen,« siger Marta Kirilova.

Kultur er dynamisk

Fakta

Integrations- og oplæringsstillinger:
I 2009 oprettede Københavns Kommune en række integrations- og oplæringsstillinger (IO-stillinger), der skulle hjælpe indvandrere, som manglede kendskab til det danske arbejdsmarkedes kutymer og samtidig talte begrænset dansk, med at komme i varig beskæftigelse. Den primære målgruppe var indvandrere fra hele verden, der kun havde været få år i Danmark og havde en uddannelse fra udlandet.

Ansøgerne søgte akademiske stillinger f.eks. som økonomimedarbejdere, IT-medarbejdere eller jobkonsulenter og ikke-akademiske stillinger f.eks. som skolepedeller, køkkenmedhjælpere eller sekretærer. De havde taget forskellige uddannelser både i Danmark og i deres hjemlande.

(Læs mere om IO-stillingerne: http://www.personaleweb.dk/IO-stillinger)

Udlændinge, der ikke var gode til dansk, fik en chance, men arbejdsgiverne turde ikke satse på dem, der manglede forståelse for samtalens kulturelle koder, og dermed gav de indtryk af en gammeldags forståelse af kultur og identitet, mener Marta Kirilova:

»Arbejdsgiverne opfatter kultur, som noget ansøgerne har. Noget, der ikke kan ændres. Så de bliver afvist, hvis de ikke behersker danske kulturelle normer. Men mange senmoderne undersøgelser tyder på, at kultur ikke er noget statisk. Kultur er dynamisk. Det er noget, vi skaber sammen, når vi interagerer,« siger Marta Kirilova.

»Derfor burde det være sådan med det kulturelle, at vi gav folk plads til at lære og at udvikle sig, ligesom vi gør, når det handler om sprog. Men dér er vi langt tilbage i processen, fordi der stadig hersker nogle meget stive opfattelser af, hvad kultur er,« fortsætter hun.

Arbejdsgiverne er skeptiske

Professor og arbejdsmarkedsforsker John Andersen fra Roskilde Universitets Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring er ikke overrasket over Marta Kirilovas resultat.

»At arbejdsgiveren kan leve med et dårligt sprog og i stedet kigger på, om ansøgeren har vilje og drive til at fungere på arbejdspladsen, synes jeg ikke, der er noget overraskende i,« siger John Andersen, der har lavet flere forskningsprojekter om integration og inklusion på arbejdsmarkedet.

Marta Kiriloves resultat peger dog på en lidt uheldig tendens, mener han:

»I integrationspolitikken har der måske været for ensidigt et fokus på, at udlændinge skal have sproglige kundskaber. Man spilder måske resurser på at fokusere så meget på det sproglige, når det betyder mere, at man kender de kulturelle koder og ved, hvordan man går til jobsamtale,« siger John Andersen.

Integrationsprojekter kan være udmærkede

Fakta

Interaktionel sociolingvistik hedder den samtaleanalytiske metode, Marta Kirilova har brugt.
Metoden fokuserer på bittesmå detaljer i en samtale f.eks. forskelle i pauser og intonation, som kan have betydning for, hvordan samtalepartnere opfatter hinanden.

I sin undersøgelse fandt Marta Kirilova f.eks ud af, at nogle af de udenlandske ansøgere blev opfattet som skarpe og ambitiøse, fordi de signalerede forståelse ved at give kort feedback. Andre ansøgere blev dømt uduelige, blot fordi deres intonation afveg fra den danske, eller fordi de svarede for hurtigt eller for langsomt på ansættelsesudvalgets spørgsmål.

Danske arbejdsgivere ansætter helst dem, som allerede forstår dansk arbejdskultur, selv til job på særlige vilkår, viser John Andersens forskning.

Alligevel kan et integrationsprojekt, som det Marta Kirilova har analyseret for Københavns Kommune, være et skridt på vejen mod mere at få flere udlændinge i arbejde, for efterhånden som flere udlændinge kommer i gang, bliver arbejdsgiverne formentlig åbne for at ansætte flere.

»Sådan nogle integrationsprojekter kan være udmærkede, hvis der kommer nogle ind, som kan være rollemodeller, og som kan vise, at det godt kan lade sig gøre. Men det med, at man siger, at nu vil vi have 10 procent af de allermest marginaliserede ud på arbejdsmarkedet, ser måske fint ud på papiret, men det kan vise sig at blive svært at få banket igennem i praksis,« siger John Andersen.

Frygtindgydende jobsamtale

Jobsamtaler er frygtindgydende for de fleste, men hvis man lige har lært sproget og ikke kender kutymerne på det danske arbejdsmarked, er man sandsynligvis mere nervøs end gennemsnittet.

Bag usikkerhed, fordomme og kulturelt betingede misforståelser kan det være svært for arbejdsgiveren at få øje på ansøgernes reelle kompetencer, siger John Andersen. Både han og Marta Kirilova foreslår praktikordninger eller særlige prøveforløb som en løsning på problemet.

»Ved en jobsamtale vurderer man folk på, om de kan sælge sig selv, men når de kulturelle koder er forskellige, kan arbejdsgiveren komme til at vælge nogle fra, som kunne være gode medarbejdere. Hvis folk fik mulighed for at vise, hvad de kan for eksempel i et prøveforløb, i stedet for bare at skulle sælge sig selv ved en samtale, ville det gøre en forskel,« siger John Andersen.

Arbejdsgiver fastholder folk i stereotyper

Ifølge sociolingvister som Marta Kirilova og en række andre kulturforskere er vores kulturelle identitet under konstant forandring. Det betyder blandt andet, at der ikke er nogen grund til at tro, at udlændinge ikke vil være i stand til at tilegne sig de nye identiteter og kompetencer, der er nødvendige for at kunne interagere på danske arbejdspladser.

»Når arbejdsgiverne siger, at en ansøger, der kommer fra et andet land, ikke vil kunne lære at arbejde under danske normer, eller at det i hvert fald vil være meget krævende at lære ham det, fastholder de folk i nogle stereotyper, som er uheldige,« siger Marta Kirilova.

Arbejdsgivernes forestilling om, at udenlandske ansøgere ikke kan ændre og tilpasse sig, hører ikke til i en globaliseret tidsalder, hvor alt hele tiden forandrer sig, hvor vi rejser rundt i verden, immigrerer og kommunikerer elektronisk med folk fra den anden side af Jorden, mener Marta Kirilova.

Hun henviser blandt andet til den internationalt anerkendte antropolog Steven Vertovec, som står bag en teori om, at verden er blevet superdivers efter Berlin-murens fald: Vores virkelighed er blevet så kompleks, at vi ikke kan regne med de gamle sociokulturelle grupperinger, men bliver nødt til at finde nye måder at omgås og forstå hinanden, lyder Steven Vertovecs teori.

»Vi skal udvikle praksisser, som kan svare til den nye komplekse virkelighed, men min undersøgelse tyder på, at det danske arbejdsmarked endnu ikke er gearet til at møde globaliseringens krav,« siger Marta Kirilova, der for nylig forsvarede sin afhandling, som siden har været refereret i en række danske medier.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk