Sådan får vi flere kvindelige topforskere
Tre kvinder modtager i dag en pris, som skal sætte fokus på, at langt færre kvinder end mænd, når til tops i forskningsverdenen. Det sker netop som en særlig taskforce udgiver ny rapport om, hvordan Danmark får flere kvindelige topforskere.

En særlig ny taskforce har netop udgivet en rapport med råd til, hvordan flere kvinder når til tops inden for forskning. Rapporten anbefaler blandt andet, at universiteternes ledelser laver ligestillingsstrategier og handlingsplaner. (Modelfoto: Shutterstock)

En særlig ny taskforce har netop udgivet en rapport med råd til, hvordan flere kvinder når til tops inden for forskning. Rapporten anbefaler blandt andet, at universiteternes ledelser laver ligestillingsstrategier og handlingsplaner. (Modelfoto: Shutterstock)

 

Selvom der i dag er flere kvinder end mænd, der får en universitetsuddannelse, er der langt mellem kvinder på topposter i den danske forskningsverden - kun 18 procent af landets professorer er kvinder.

Mandag modtager tre yngre forskere prisen ’For Women in Science’, som netop skal sætte fokus på problemet og promovere landets dygtigste kvindelige hjerner.

»Man kan tydeligt se på tallene, at der er færre kvinder i toppen af forskningsverdenen. Jeg tror, det er er vigtigt med diversitet blandt forskere, sådan at der både er forskel på køn, nationalitet og baggrund. Diversitet gør forskningen bedre, og derfor er det også vigtigt at få flere kvinder ind i forskningen,« siger biolog og postdoc Line Vej Ugelvig, som er en af de tre kvindelige prismodtagere.

For mange kvinder falder fra

Uddelingen af prisen kommer netop, som en særlig taskforce, nedsat af uddannelses- og forskningsministeren, har udgivet en rapport med anbefalinger til, hvordan flere kvinder ryger til tops i forskningsverdenen.

»Formålet er at få flere kvinder til at blive i forskningen og blive professorer og ledere. Der er nok kvinder, som får en kandidatgrad, men derefter falder alt for mange kvinder fra. Det er kedeligt for forskningen, for hvis mænd og kvinder er lige intelligente, så betyder det, at mange af de bedste talenter går tabt og ikke ryger til tops,« siger professor Liselotte Højgaard, som har været leder af taskforcen for flere kvinder i forskningen.

Hun påpeger, at andelen af kvindelige professorer på universiteter er lavere i Danmark end i de øvrige nordiske lande og lavere end gennemsnittet i EU og OECD.

For at vende denne udvikling kommer taskforcen i sin nye rapport med 24 anbefalinger til, hvad universiteter, forskningsråd, politikere og forskere kan gøre for at bringe kvindelige hjerner på banen.

Vigtigt med fokus fra ledelsen

Fakta

Modtagere af årets ’For Women in Science’ - PhD Dorthe Bomholdt Ravnsbæk, Syddansk Universitet, Naturvidenskabeligt Fakultet, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, for sit projekt: Næste generation af genopladelige batterier. - PhD Leticia Hosta Rigau, DTU, Nano, Institut for Mikro- og nanoteknologi for sit projekt: Mikro transportører af medicin til behandling af modermærkekræft. - PhD Line Vej Ugelvig, Biologi, Institute of Science and Technology, Østrig. Fra 1. sept. 2015: Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, Biologisk Institut for sit projekt: Bæredygtig sygdomskontrol i myresamfund

Ifølge Liselotte Højgaard er det vigtigste råd i rapporten, at universiteternes ledelse skal blive bevidste om at få kvinder ind på ledende forskerstillinger.

»Der skal være fokus på ligestilling både i topledelsen hos rektorer og dekaner, men også ude på forskningsgangen, hvor der skal vælges forskningsledere. Man skal have en strategi og en handlingsplan for ligestilling, og så skal der jævnligt følges op på, om det lykkes. Ellers bliver det hele til skåltaler, og så sker der ikke noget,« siger Liselotte Højgaard, som selv er nået til tops som professor og leder af Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet.

Adjunkt Dorthe Ravnsbæk, som er en af dagens modtagere af prisen ’For Women in Science’ er enig i, at universiteternes ledelse bør være opmærksomme på at ansætte kvinder i ledelsen.

Hun mener imidlertid ikke, at universiteterne skal gå så langt som til at fastsætte præcise regler og kvoter for, hvor mange mænd og kvinder, der skal sidde på topposter.

»Jeg tror, de fleste kvinder ville være kede af at blive udvalgt og bedømt på deres køn frem for på deres kompetencer. Jeg vil selv nødig kunne beskyldes for kun at være nået dertil, hvor jeg er i dag, fordi jeg er kvinde,« siger Dorthe Ravnsbæk, som er adjunkt ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci ved Syddansk Universitet.

Jakkesæt ansætter jakkesæt

I den nye rapport taler ministerens taskforce da heller ikke om fastsættelse af kvoter for kvinder i ledelsen, men derimod om at sætte fokus på området gennem »ligestillingsstrategier og handlingsplaner.«

Samtidig påpeger rapporten, at universiteter og forskningsråd – som uddeler penge til forskerne - skal »tilstræbe ligelig kønssammensætning af ansættelses- og bedømmelsesudvalg.«

De tre modtagere af prisen 'For Women in Science' 2015 under uddelingen i København. Fra venstre ses Dorthe Bomholdt Ravnsbæk, Line Vej Ugelvig, Leticia Hosta Rigau. (Foto: Stine Heilmann)

»Det handler om, at jakkesæt ansætter jakkesæt – ikke fordi de er ondskabsfulde, men fordi man typisk lægger mærke til dem, der ligner én selv. På det ubevidste plan er der også en kønsbias, hvor mænd ofte bliver set som mere kompetente end kvinder. Der er et berømt forsøg, hvor to fiktive ansøgere - John og Jennifer - sender det samme CV og jobansøgning af sted. Det viser sig, at både mænd og kvinder vurderer John højere end Jennifer,« siger Liselotte Højgaard.

Et andet råd i den nye rapport fra ministerens taskforce er, at der skal oprettes en mentorordning. Ideen er, at mentorer og kvindelige rollemodeller skal stimulere unge kvinders lyst til at komme til tops inden for deres forskningsfelt.

 

Mentorer var vigtige for prismodtagere

Flere af dagens prismodtagere nævner netop, at ældre mentorer har været en vigtig drivkraft i deres forskerkarriere.

»For mig har det været virkelig vigtigt at have en seniorforsker, som fungerede som en slags mentor for mig og investerede tid i at snakke om både det videnskabelige arbejde og om min karriere – og som troede på mig,« siger Line Vej Ugelvig, som i øjeblikket forsker i myrer ved Institute of Science and Technology i Østrig.

Dorthe Ravnsbæk har haft samme oplevelse af, at opbakningen fra ældre forskere har været afgørende for hendes karriere.

»Jeg tror ikke, jeg sad her i dag, hvis ikke jeg havde haft både en rigtig god ph.d.-vejleder og nogle rigtig gode mentorer, som troede på mig og kunne hjælpe mig skridtet videre. Uden dem havde jeg ikke haft selvtilliden til at tro på, at det kunne lade sig gøre at fortsætte som forsker.«

»Som ph.d.-studerende hører man ofte om, hvor stor konkurrencen er i forskningsverdenen og hvor svært det er at klare sig. Derfor skal man nok have en vis portion professionel selvtillid for at turde satse på at fortsætte ad den vej,« siger Dorthe Ravnsbæk, som forsker i, hvordan man kan gøre batterier mere effektive og miljøvenlige.

 

Opret barselsfonde

Fakta

Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning I december 2014 nedsatte uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen ’en hurtigtarbejdende taskforce’, som skulle komme med forslag til at få flere kvinder i forskningsverdenen. Taskforcen har netop færdiggjort sin rapporten med anbefalinger til 24 konkrete initiativer, der hver især inden for en kort tidshorisont kan øge andelen af kvindelige forskere. Taskforcen anbefaler blandt andet, at indsatsen for flere kvinder i forskning forankres på ledelsesniveau i forskningsinstitutionerne. Desuden anbefaler taskforcen, at der »tilstræbes en ligelig kønssammensætning i ansættelses- og bedømmelsesudvalg«. Herudover anbefaler taskforcen, at der gøres en indsats for at skabe bedre arbejdskultur og rum for, at man bedre kan forene en forskerkarriere med et familieliv.

Ud over mentorordning og fokus på ligestilling ved ansættelser, så anbefaler taskforcens nye rapport blandt andet også, at universiteterne opretter særlige barselsfonde. Ideen er, at universiteternes barselsfonde skal betale for kvinder og mænds løn under barsel – frem for at pengene går fra den lokale forskningsgruppes sparebøsse.

»Kvinder tager generelt længere barsel end mænd. Og det koster rigtig mange ekstra penge, når en forskningsleder på et universitet eller et hospital skal betale for en barselsorlov. De penge ryger fra forskningen, så derfor kan man som forskningsleder måske ikke have så stor lyst til at ansætte en ung kvinde, som potentielt set kan blive gravid,« siger Liselotte Højgaard.

Hun påpeger, at Syddansk Universitet har haft succes med oprettelse af netop barselsfonde. Flere universiteter og forskningsråd har da også haft fokus på ligestilling blandt forskerne i en årrække.

 

Øremærkede penge til kvinder

Et af de mest heftigt debatterede indsatser er oprettelsen af særlige programmer, som øremærker penge til kvindelige forskere.

I 2014 udbød Det Frie Forskningsråd eksempelvis YDUN-programmet, som under en dispensation fra ligestillingsloven fik lov at uddele en pulje på 110 millioner kroner til kvindelige forskere.

Mandlige forskere har også mulighed for at søge YDUN-pengene, men hvis mandlige og kvindelige ansøgere har lige gode kvalifikationer, skal de kvindelige ansøgere prioriteres over mandlige.

Den slags tiltag, som ’positivt diskriminerer’ kvinder bryder adjunkt Dorthe Ravnsbæk sig imidlertid ikke om.

Fakta

’For Women In Science’ er en global prisuddeling indstiftet af L’Oréal og UNESCO. Priserne blev første gang blev uddelt i 1998. I Danmark har ’For Women In Science’ været uddelt i Danmark siden 2007 og går til tre forskellige, højt kvalificerede, kvindelige forskere under 40 år. Priserne omfatter foruden æren et beløb på 110.000 kroner, som overrækkes af H.K.H Prinsesse Marie, der er protektor for den danske UNESCO-nationalkommission.

»Det kan godt være, at programmer som YDUN får flere kvinder ind i forskningen. Men det kan også nemt ende med at gå ud over den faglige respekt, som man får fra sine mandlige kolleger. Det er meget vigtigt for mig at være 100 procent lige med mine mandlige kolleger. Mine forskerkolleger skal ikke kunne sige til mig, at jeg kun er nået hertil, fordi jeg havde adgang til forskningsmidler, som de ikke havde,« siger Dorthe Ravnsbæk.

 

Rapport: Undersøg effekt af YDUN

I den nye rapport anbefaler ministerens taskforce, at effekten af programmer såsom YDUN skal analyseres grundigt i fremtiden.

»Der har været masser af mudderkastning og polariseret debat om de her særlige programmer for kvinder. Når jeg har været rundt og spørge på universiteterne, siger halvdelen af forskerne, at de er stærkt imod særlige puljer til kvinder, og den anden halvdel er for. Så det er et ægte dilemma. Derfor er vores anbefaling at i stedet for at have en polariseret debat i al evighed, så skal vi have undersøgt området. Og få evidens for, hvordan de her særlige programmer for kvinder virker,« siger Liselotte Højgaard.

Uddannelses- og forskningsministeren har parallelt med taskforcens arbejde bedt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd gennemføre en international analyse af, om der er internationale initiativer, vi i Danmark kan blive inspireret af til at få flere kvinder til tops i forskningsverdenen.

»Man kan selvfølgelig spørge; behøver vi at gøre noget? Nogen siger, at det kommer af sig selv. Men hvis vi laver samfundsvidenskabelige fremskrivninger, så varer det 50 år, før kvinder og mænd er ligestillet i forskningsverdenen. Det er længe at vente. Det betyder, at vores videnssamfund går glip af en masse talenter,« siger Liselotte Højgaard.

Prisen ’For Women Science’ bliver uddelt i København i dag i samarbejde mellem kosmetikkoncernen L’Oreal, FN-organet UNESCO og Videnskabernes Selskab.

 

Har du oplevet at blive diskrimineret som kvindelig forsker?

Line Vej Ugelvig, postdoc og biolog, modtager af prisen ’For Women in Science’ 2015:

»Jeg har aldrig selv oplevet, at det var en ulempe for mig at være kvinde. Når jeg taler med mine jævnaldrende kolleger har de det generelt set på samme måde. Men tallene viser jo at der er færre kvinder i toppen af forskningen, så det tyder på, at der er nogle mekanismer der ikke ligefrem taler til kvinders fordel.«

Dorthe Ravnsbæk, adjunkt og kemiker, modtager af prisen ’For Women in Science’ 2015:

»Nej, jeg har aldrig oplevet nogen form for diskrimination. Jeg føler mig helt ligestillet med mine mandlige kolleger. Men jeg kan jo også se hvad statistikkerne viser, så jeg synes det er rigtig fint at L’Oreal og UNESCO sætter fokus på at få flere talentfulde kvinder ind i forskning ved skabe nogle rollemodeller for yngre kvinder. Jeg synes at det er et formål, der berettiger denne pris, selvom det er en pris kun for kvinder.«

Leticia Hosta Rigau ph.d., DTU, Nano, Institut for Mikro- og nanoteknologi, modtager af prisen ’For Women in Science’ 2015:

»Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men jeg anerkender, at det kan være sværere for kvinder i længden. I starten er der mange kvinder i forskningen. I Barcelona var der et lige antal mænd og kvinder, der læste kemi, men senere, når man kommer til adjunkt- og professorstillingerne tager mændene over, og de sidder generelt på de ledende poster,« siger hun i en pressemeddelelse fra L’Oreal.

Liselotte Højgaard, professor, leder af Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet, forkvinde for taskforce for flere kvinder i forskningen.

»I Danmark har jeg aldrig oplevet, at det var et problem at være kvindelig forsker, men internationalt set har jeg. Blandt andet da jeg blev formand det europæiske råd for medicinsk forskning (EMRC) i 2006. Da skulle jeg pludselig sidde for bordenden i et råd med meget få kvinder, og jeg skulle gøre mig særlig umage for at få rum til at være chef. Og der var adskillige, som sagde til mig, at ’det kan vi da ikke have en dame til at styre’.«

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk