Oplev de antikke græske og romerske byer på gratis online-læreplatform og YouTube
Kom med til antikkens byer ved Middelhavet uden at forlade dit hjem. Nyt online-kursus tager dig med på en rejse gennem byudvikling i antikken.
Palmyra antikken by online-kursus

Palmyra i den syriske ørken. Udsigt mod Bel helligdommen. (Foto: Rubina Raja)

Palmyra i den syriske ørken. Udsigt mod Bel helligdommen. (Foto: Rubina Raja)

De antikke byer i den græske og romerske verden fascinerer og betager mange.

Flere af os har mærket historiens vingesus, når vi er gået rundt blandt de tilbageværende ruiner på Athens Akropolis i Grækenland eller Forum Romanum i Rom og har ofte spekuleret over, hvordan folk for årtusinder siden fik bysamfund til at fungere over mange hundrede år – og hvad der fik byer til at bestå eller forgå og hvorfor byer overhovedet er tiltrækkende at bo i.

Antikkens byer – og byer generelt – er mere relevante i dag end nogensinde før. For første gang i menneskets historie bor det meste af verdens befolkning i byer, og tendensen er kun stigende.

Ved at studere antikkens græske og romerske byer kan vi få en bedre forståelse af de udfordringer bysamfund stod over for, og hvordan de tacklede dem.

Samtidig kan vi undersøge, hvilke fordele der var ved at bo i byer. Mange af vores europæiske storbyer, eksempelvis Athen, Rom, Paris og Köln, har bykerner der går tilbage til fortiden, og hvor man i højere eller mindre grad kan se nogle af disse levn selv i dag.

Fortidens byer har således haft en direkte indflydelse på senere byudvikling i mange regioner omkring og længere væk fra Middelhavsområdet.

Gratis kursus i to versioner

Derfor sætter vi i et stort online-kursus nu fokus på antikke græske og romerske byer. Der er tale om et MOOC (massive open online course). Kurset hedder 'Discovering Greek and Roman Cities' og er gratis at følge.

Europæisk samarbejde om digital læring

'Ancient Cities' er et internationalt samarbejde mellem seks europæiske universiteter.

Foruden Aarhus Universitet er universiteter fra Kiel, Athen, Bergen, Paris samt Hollands åbne universitet for fjernlæring en del af projektet.

Kurset 'Discovering Greek and Roman Cities' er udarbejdet under dette partnerskab som led i digital læring inden for de humanistiske fag.

Det strategiske partnerskab 'Ancient Cities' er støttet ERASMUS+ programmet ved den Europæiske Union.

Centre for Urban Network Evolutions og Aarhus Universitet er strategisk partner i ERAMUS+ samarbejdet ’Ancient Cities’, som står bag kurset 'Discovering Greek and Roman Cities'.

Man melder sig blot til, og tager derefter kurset online hjemme fra sin egen bolig eller undervejs – forårets kursus er dog i fuld gang, og tilmeldingen er derfor lukket.

Det betyder heldigvis ikke, at du ikke kan følge med allerede nu. Som led i en open access-politik er kursets videoforelæsninger i april nemlig gjort tilgængelige for offentligheden på YouTube – så man også uden at deltage i det fulde kursus kan dygtiggøre sig i corona-tiden.

Forskellen på de to versioner af kurset er, at MOOC kurset indbefatter opgaver og spørgetimer med forelæserne, mens YouTube-forelæsningerne 'blot' kan følges for interessens skyld og ikke kræver den ekstra indsats.

Videoforelæsninger i arkæologi, arkitektur, historie og kulturarv

De seneste måneder har der været særligt meget fokus på online-læring i forbindelse med Covid-19.

Mange af os sidder hjemme og kan bruge den tid, som ellers blev brugt på transport, til at dygtiggøre os indenfor for felter, vi altid har ønsket at vide mere om.

Allerede sidste efterår havde kurset 'Discovering Greek and Roman Cities' faktisk verdenspremiere. Aarhus Universitet har sammen med fem andre europæiske universiteter skabt kurset under det internationale ERASMUS+ samarbejde 'Ancient Cities'.

Cæsars Forum i Rom, hvor de dansk-italienske udgravninger blev påbegyndt i 2018. (Foto: Mie Egelund Lind)

Grundet Covid-19 blev anden gennemgang af kurset fremrykket og promoveret på sociale medier under hashtagget #LearnAtHome.

Kursets begyndte for anden gang 2. april og varer i alt otte uger. Mere end 2.300 personer har tilmeldt sig i denne ombæring, men der er plads til mange flere i næste runde til efteråret.

Baseret på den nyeste forskning rækker kurset langt ud over den almindelige 'håndbogsviden', men taler til en bred interessegruppe.

Deltagerne lærer gennem videoforelæsninger, interviews med eksperter, tests, diskussioner og opgaver om græske og romerske byer af forskellige størrelser og oprindelse. Alle videoforelæsningerne er ekstraordinært gjort frit tilgængeligt på YouTube.

Således kan bredt interesserede følge videoforelæsningerne, når det passer dem, og undervisere verden over kan benytte videoerne i deres arbejde, hvis de mangler digitalt undervisningsmateriale om antikke byer.  

Fakta
Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

De antikke byer har præget vores verden

Fra bystaternes oprindelse i Grækenland hele vejen igennem det romerske imperiums levetid trivedes talrige bysamfund omkring Middelhavet og inden for radiussen af disse rigers omfang – så langt væk som Britannien (moderne England), Germanien (moderne Tyskland) og Spanien i nord og vest til Syrien, Jordan og Egypten i øst.

Utallige politiske, sociale, intellektuelle og religiøse udviklinger skete i de antikke byer – udviklinger, der kom til at præge verden helt op i moderne tid.

De antikke byer er derfor et ideelt udgangspunkt for at forstå livet i antikken, men samtidig en ideel mulighed for at dykke ned i vores alles fælles fortid og kulturer, der relaterer til denne.

På opdagelse i oldtidens Palmyra

Som professor i klassisk arkæologi og centerleder for grundforskningscentret Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet) på Aarhus Universitet har vi siden centerets oprettelse i 2015 arbejdet intensivt med byers udvikling, deres organisering og netværk.

Sammen med kolleger leder jeg (Rubina) de dansk-italienske udgravninger af Cæsars Forum i Rom, og udfører feltarbejde og forskning i Gerasa, en berømt dekapolis-by (dekapolis refererer til et forbund af ca. ti græske bystater) beliggende i det moderne Jordan og oasebyen Palmyra i det moderne Syrien.

Jeg har været med til at udvikle materialet til det videobaserede og interaktive online-kursus. I flere videoforelæsninger tager jeg jer kursusdeltagere med tilbage til oasebyen Palmyra, som i romertiden var et knudepunkt for den globale handel midt i den syriske ørken.

I denne MOOC-video beretter Rubina Raja om begravelsesritualer i antikkens Palmyra. (Video: Discovering Greek&Roman Cities/YouTube)

Palmyra – ørkenens perle

Palmyra havde sin storhedstid i de tre første århundrede e.v.t., hvor den blomstrede på grund af al den handel som palmyrenerne organiserede og formåede at trække igennem byen.

Palmyra var stedet, hvor kamelkaravanerne, der kom østfra, blev omlastet til æselkaravaner, der bedre kunne begå sig i terrænet mod vest.

Fra Palmyra har vi blandt andet en berømt skattelovgivning overleveret, som fortæller os om priserne på mange forskellige varer, herunder dyr, prostituerede og luksusvarer, og de skatter, der var forbundet med handlerne.

I Danmark besidder Ny Carlsberg Glyptotek den største samling af romertidsportrætter fra Palmyra, som indtil for nyligt var udstillet i forbindelse med den meget omtalte særudstilling 'Vejen til Palmyra', hvor jeg var medkurator.

Danske forskere har siden det sene 20. århundrede forsket i Palmyras arkæologi og historie. Den danske Palmyra-forskning er i dag verdenskendt og siden 2012 har Palmyra Portræt Projektet, ledet af mig og finansieret af Carlsbergfondet, udgivet mere end 100 publikationer med ny viden om byen.

Du kan se forskningspublikationerne her og læse mere om Palmyra i min Forskerzonen-artikel 'Oldtidens Palmyra gemmer på vigtig viden om bæredygtighed'.

Foruden oasebyen Palmyra får kursusdeltagerne også et indgående kendskab til mange andre af antikke byer – også flere, som indgår i forsknings- og feltprojekter på UrbNet.

Herunder indgår dekapolis-byen Gerasa i Jordan, som blomstrede i mere end 8. århundreder samt byen Doliche i det sydøstlige Tyrkiet, hvor den berømte gud Jupiter Dolichenus stammer fra.

Kurset 'Discovering Greek and Roman Cities'
  • Kurset er et såkaldt MOOC. MOOC står for Massive Open Online Course og er et onlinekursus, der sigter mod ubegrænset deltagelse og åben adgang via internettet.
  • Kurset består af otte ugers onlineundervisning på engelsk, fransk eller tysk. Her lærer deltagerne om antikke græske og romerske byer af forskellig størrelse og får viden om såvel den historiske udvikling samt antik byudvikling generelt. De otte moduler indeholder videoforelæsninger, interviews med eksperter, quizzer og opgaver.
  • Kurset er for alle interesserede i arkæologi, arkitektur, historie og kulturarv. Man behøver ikke at have eksisterende viden på området.
  • Anden runde af kurset, som startede 2. april, er desværre netop lukket for tilmelding. Næste kursusstart bliver formentlig til efteråret, og her vil man kunne få det fulde udbytte af kurset med diskussioner, interviews med eksperterne samt løbende opgaver.
  • Helt ekstraordinært grundet COVID-19 er selve videoforelæsningerne dog blevet offentliggjort på YouTube, så de frit tilgængeligt for alle interesserede allerede nu.