Liberal politik gør folk fede
Mindre velfærd giver mere fedme. Ny dansk forskning tyder på, at for mange kilo på sidebenene er et større problem i de samfund, hvor man er sin egen lykkes smed, end i dem hvor der er dagpenge, sygesikring og ældrepleje.

Danmark er også ramt af en fedmeepidemi, foreløbigt dog ikke i samme udtalte grad som i USA. En forklaring kan være, at de fleste partier på hver side af midten i Danmark går ind for velfærdssamfundet, mens man i USA har liberalisme i mere rendyrket form. (Foto: Colourbox).

Danmark er også ramt af en fedmeepidemi, foreløbigt dog ikke i samme udtalte grad som i USA. En forklaring kan være, at de fleste partier på hver side af midten i Danmark går ind for velfærdssamfundet, mens man i USA har liberalisme i mere rendyrket form. (Foto: Colourbox).

Kig dig omkring, næste gang du går en tur på gaden eller køber ind i supermarkedet. Hvor mange af de mennesker, du får øje på, har for mange kilo på sidebenene? Du vil sikkert tælle nogle stykker, for en stor del af den danske befolkning er blevet for tyk.

Udviklingen minder lidt om den, der allerede har fundet sted i USA, hvor totredjedele af befolkningen i dag er ’overvægtig’ og en tredjedel er decideret ’fed’.

Overvægt er på mange måder skadeligt for helbreddet, og derfor forsøger forskere over hele verden at finde årsagerne til den.

Mindre velfærd giver flere fede

Én af de forskergrupper, der for øjeblikket vækker opsigt på fronten, er dansk-svensk-engelsk, og rummer forskere fra Oxford University i England, fra Karolinska Instituttet i det svenske Stockholm og fra Institut for Sygdomsforebyggelse ved Københavns Universitetshospital. Gruppen arbejder med en banebrydende ny hypotese om, hvad det er for faktorer, der fremprovokerer fedme.

Forskerne er overbevist om, at fedme ikke skyldes en personlig svaghed hos dem, der er det, men må være bestemt af deres levevilkår i kombination med deres genetiske baggrund.

Den nye hypotese er, at fedme er en konsekvens af samfundets politisk-økonomiske opbygning.

»Vores hypotese er, at fedmeproblemet vokser jo mindre velfærd, der er i form af f.eks. dagpenge, sygesikring og ældrepleje. Manglende velfærd skaber usikkerhed i en større del af befolkningen, og det synes at få kroppen til at ophobe energireserver i form af fedt, muligvis fordi kroppen opfatter det som usikkerhed om senere fødevareforsyning,« siger fedmeforsker Thorkild I.A. Sørensen fra Institut for Sygdomsforebyggelse ved Københavns Universitetshospital.

Europa er blevet mere liberalt

Fakta

Markedsliberale (bl.a. partierne Venstre og Liberal Alliance) tror på økonomisk frihed, således at staten ikke laver indgreb, f.eks. ved høje skatter, og den liberale økonom tror på de frie markedskræfter.

Den nye hypotese er ikke kommet ud af den blå luft, men er opstået på baggrund af nogle observationer:

  1. Mennesker, der er dårligt stillet socialt, lider mere af overvægt end de mere velstillede
     
  2. Omsorgssvigtede slanke børn har stor risiko for at blive overvægtige senere i livet
     
  3. Fedmeepidemien tog fart i USA og Storbritannien, da landenes politik blev drejet over mod én, der var mere liberal-økonomisk under de liberalistiske ledere Ronald Reagan og Magaret Thatcher
     
  4. Fedme er mere udbredt i lande med en liberal-økonomisk samfundsmodel end i lande, der er velfærdsbaseret

I flere europæiske lande såsom Danmark, Holland, Sverige, Norge sikrer velfærdssystemerne, at en meget lille del af befolkningen kan komme i social nød, fortæller Thorkild I.A. Sørensen. Det adskiller sig voldsomt fra USA, hvor befolkningen selv er ansvarlige for deres sociale og økonomiske sikkerhed.

Men i Europa er man i stigende grad begyndt at satse på vældfærdsmodeller, der minder om den amerikanske. Det har ifølge forskerne skabt en større ulighed i samfundet og har gjort livet for de dårligst stillede mere usikker.

»Siden 1980’erne har mange lande bevæget sig fra at have en solidarisk velfærdsmodel til at have en mere liberal-økonomisk politik. Den overgang falder netop sammen med, at fedme er blevet et udbredt problem i de pågældende lande,« skriver professor i økonomisk historie Avner Offer fra Oxford University, der oprindeligt var med til at fremsætte hypotesen, i en videnskabelig artikel.

Mennesker er som dyr

Forskergruppen fremhæver flere mulige mekanismer, der kan være med til at sætte gang i fedmeepidemien i samfund baseret på en liberal-økonomisk velfærdsmodel.

Usikkerheden i den type samfund fremprovokerer en slags vedvarende stressreaktion hos borgeren. Mennesket har formentlig evolutionært udviklet sig sådan, at udsigten til at komme til at mangle føde og husly automatisk får kroppen til at ophobe ekstra energi som en reserve. Fænomenet er velkendt fra dyreverdenen, hvor bl.a. mange trækfugle opbygger et fedtlag, som de kan tære på under de lange flyveture.

Samfundets fattige bliver usikre og frustrerede, når de ikke har samme sociale sikkerhed som rige, hvilket kunne gøre, at flere fattige end rige bliver fede.

Fakta

Socialliberale (bl.a. Socialdemokraterne) tror på princippet om individuel frihed, men statsmagten skal samtidig yde landets borgere visse former for mindsteydelser inden for sundhed, undervisning, velfærd og arbejdsløshedssikring. Disse ydelser finansieres ved hjælp af skatter.

Hvis der samtidigt er let adgang til kalorietunge fødevarer, som der netop er i den type samfund, er betingelserne til stede for at usikkerheden munder ud i en ophobning af reserver som fedme.

Tværfagligt, så det basker

Thorkild I.A. Sørensen og hans kolleger er ved at opbygge et forskningsprogram, der skal undersøge, om fedme virkelig i højere grad bliver fremprovokeret af en liberal-okonomisk frem for en velfærdsbaseret samfundsmodel.

»Jeg er fascineret af dette forskningsfelt, for det er et område, der kræver indsigt helt fra evolutionsprocesser over biologi, fysiologi, psykologi, sociologi og politisk videnskab for at kunne kaste lys over, hvordan vi mennesker som individer bliver påvirket af samfundsmodellerne. Den bryder op med traditionelle måder at anskue fedme på,« siger Thorkild I.A. Sørensen.

Er blå blok ved at gøre danskerne fede?

Én af de ting, han virkelig synes er interessant ved den nye hypotse er, at den kan forklare det faktum, at jo ringere stillet man er, des federe bliver man.

Den gængse forklaring har hidtil været, at rige holder sig slanke, fordi de har råd til tilrettelægge et sundt liv med masser af motion, søvn og ikke fedende mad. Den nye hypotese gør op med det synspunkt og argumenterer i stedet for, at de fattige bliver tykkere, fordi de oplever en større social og økonomisk usikkerhed.

Umiddelbart lyder det, som om den nye hypotese er et skulderklap til rød blok, der i sin valgkamp har fokuseret meget på velfærdssamfundet.

»Men min oplevelse som almindelig borger i Danmark er, at både den røde og den blå blok her til lands gerne vil have et velfærdssamfund. Kampen står i højere grad om, hvordan et velfærdssamfund skal skrues sammen og finansieres, og om det har indflydelse på fedmeforekomsten er usikkert,« siger Thorkild I.A. Sørensen.

Sygesikring har størst betydning

Den velfærdsydelse, som almindelige borgere ser ud til at tillægge størst betydning for deres tryghed, er ifølge forskernes foreløbige studier en sikkerhed for, at man kan blive professionelt behandlet og socialt og økonomisk sikret, hvis man bliver syg.

For en betragtelig del af USA’s befolkning, der ikke hidtil har været dækket af en offentlig sygesikring, vil sygdom kunne blive en social og økonomisk katastrofe for hele familien. Den usikkerhed kan ifølge forskerne bidrage til, at fedme er blevet så udbredt et problem, påpeger klinisk professor Thorkild I.A. Sørensen.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.