Forskningsleder afviser: Jeg har intet haft med Penkowa-sagen at gøre
Milena Penkowas tidligere chef Albert Gjedde indberettede, at Penkowa snød med sine forsøg. Nu svarer Gjedde for første gang på hendes beskyldninger om, at han har påvirket behandlingen af hendes sag.

Hjerneforsker Milena Penkowa har løjet om flere af sine forsøg, har Udvalget for Videnskabelig Uredelighed afgjort. (Foto: Screendump fra YouTube (DR Deadline))

Hjerneforsker Milena Penkowa har løjet om, hvor mange mus hun har brugt i forsøg, og i et andet tilfælde har hun manipuleret med forskningsresultater. Det har Udvalget for Videnskabelig Uredelighed (UVVU) netop afgjort.

Nu udtaler hendes tidligere forskningsleder Albert Gjedde sig for første gang om forløbet. Det var ham, der i sin tid følte sig nødsaget til at indberette sin daværende medarbejder Milena Penkowa for at have løjet i en videnskabelig artikel. 

»Det er en af de triste opgaver, man har som forskningsleder. Det er altid trist, når medmennesker opfører sig uredeligt. Det er en afsløring af menneskelig svaghed. Sådan nogle fristelser kan alle forskere komme ud for, og det er beklageligt, at nogle falder for fristelsen« siger Albert Gjedde, leder for Institut for Neurovidenskab og Farmakologi til Videnskab.dk.

»Ingen indflydelse på sagsbehandlingen«

Den bedrageridømte hjerneforsker Milena Penkowa har flere gange anklaget sin tidligere forskningsleder Albert Gjedde for at have haft indflydelse på UVVU's behandling af hendes sag. Institutlederen har tidligere selv siddet i udvalget og har derfor haft mulighed for at påvirke de nuværende medlemmers afgørelse, mener Milena Penkowa. 

»Det er forkasteligt, at UVVU dækker over det faktum, at indklager Albert Gjedde har kunnet styre sagsbehandlingen. UVVU har ikke udført nogen reel undersøgelse i sagen, men har i stedet citeret Albert Gjeddes udokumenterede påstande,« skriver hun blandt andet på sin hjemmeside.

Anklagerne er der ingen hold i, siger Albert Gjedde nu til Videnskab.dk. Selv om han ved, hvordan UVVU arbejder og kender flere af udvalgets medlemmer, har han ikke påvirket beslutningen, siger han. 

»Jeg forstår slet ikke, hvad meningen med hendes påstand er. Jeg har ikke på nogen måde kunnet eller villet have noget med sagsbehandlingen at gøre. Jeg har intet haft med sagen at gøre, ud over at jeg har indberettet den, og så har jeg selvfølgelig været til høring hos udvalget.«

Penkowa: »Unfair behandling«

Efter domsfældelsen onsdag var Milena Penkowa stadig overbevidst om, at Albert Gjedde har påvirket afgørelsen, og at UVVU ikke er en neutral dommer.

»Jeg ved godt, at UVVU bedyrer, at Albert Gjedde ikke har deltaget direkte i min sagsbehandling, men hans medlemskab af UVVU er alligevel afgørende, idet han dermed har et alt for nært tilhørsforhold til de personer, der skal vurdere sagen. Jeg mener ikke, jeg har fået en fair sagsbehandling,« skrev hun i går i en mail til Ritzau.

Institutleder Albert Gjedde er derimod tilfreds med UVVU’s afgørelse. Afgørelsen sender et signal til andre forskere om, at det ikke er i orden at snyde med forskningsresultater.

»Det tyder på en rimelig selvjustits i forskningsverdenen, at der bliver gjort noget ved det. Det er et positivt tegn, at der bliver grebet om nælden,« siger han.

Tror du, at Milena Penkowa-sagen kan skade forskningsverdenens ry? 

»Nej, det tror jeg ikke. Tværtimod må det øge tilliden til forskningsverdenens resultater, at der bliver fældet en dom i en sag som denne. Det ville være værre, hvis det blev fejet ind under gulvtæppet,« siger Albert Gjedde.    

Det kan vise sig at være retfærdigt, hvis sagen ender med, at Milena Penkowa mister sin ph.d. og sin doktorgrad, mener Albert Gjedde.

»Vi ved det jo ikke endnu, men hvis det bliver bekræftet, at hendes titler er belastet med uredelighed, så synes jeg, det er rimeligt. Så er grundlaget for hendes grader jo ikke til stede,« siger han.

Penkowa snød mindst to gange

Onsdag afgjorde UVVU, at Milena Penkowa har snydt i mindst to tilfælde.

I den ene har hun oplyst i en videnskabelig artikel, at hun havde lavet forsøg med 8-12 mus. Men UVVU fandt ikke dokumentation for, at hjerneforskeren har brugt mere fem mus i de pågældende forsøg.

»UVVU lagde herefter til grund, at ikke alle de i artiklen beskrevne mus faktisk har foreligget,« skriver udvalget i en pressemeddelelse.  

I en anden sag er Milena Penkowa blevet dømt for at have manipuleret med resultater, som hendes studerende fik ud af forsøg med celler i lymfeknuder. Det var den sag, Albert Gjedde i sin tid indklagede.

Milena Penkowa ændrede på de studerenes resultater i en videnskabelige artikel, hun senere skrev, vurderer UVVU.

»Indklagede har ved rapporteringen af sine forskningsmæssige resultater afgivet vildledende og urigtige oplysninger om de metoder, som er anvendt (...) pågældende har angivet urigtige oplysninger om de to studerendes bidrag til Indklagedes manuskript,« konkluderer udvalget ifølge en pressemeddelelse. 

UVVU afviser desuden, at Milena Penkowas tidligere forskningsleder Albert Gjedde har påvirket dommen.

»Udvalget må i den forbindelse bestride rigtigheden af de beskyldninger, som rettes mod udvalgets arbejdsmetoder herunder at Albert skulle have deltaget i behandlingen af sagen.«