Forsker: Uran kløver Grønlands befolkning midt over
Spørgsmålet om minedrift har delt den grønlandske befolkning i to, mener en forsker, som har fulgt debatten i en årrække. Modstanden vokser, og det samme gør ønsket om en folkeafstemning.
Grønland uran debat

Byen Narsaq ligger i Vestgrønland i Kujalleq Kommune. Ordet Narsaq kan fra grønlandsk oversættes til 'sletten', og byen breder sig da også ud over et stort, fladt område, der brat afløses af høje fjelde. Byen har to bærende erhverv: fiskeri og fåreavl. (Foto: Adrian Boliston / Flickr / Wikimedia Commons)

Byen Narsaq ligger i Vestgrønland i Kujalleq Kommune. Ordet Narsaq kan fra grønlandsk oversættes til 'sletten', og byen breder sig da også ud over et stort, fladt område, der brat afløses af høje fjelde. Byen har to bærende erhverv: fiskeri og fåreavl. (Foto: Adrian Boliston / Flickr / Wikimedia Commons)

Skal Grønland satse på minedrift eller ej?

Et simpelt spørgsmål, men ikke desto mindre et, som er godt i gang med at kløve den grønlandske befolkning i to:

 • I bygderne, de grønlandske landsbyer, er mange så desperate efter, at der skal komme gang i hjulene, at de formentlig ville stemme ja til minedrift, hvis de fik valget.
 • I de større byer, særligt i Nuuk, hvor mange har job og bolig og lever en anderledes privilegeret tilværelse, er modstanden større.

Det fortæller lektor Lill Bjørst, som har fulgt debatten om uran og miner i Grønland i en årrække.

»Spørgsmålet om minedrift har delt befolkningen meget. Modstanderne er stadig i mindretal, men der er løbende demonstrationer, og det er, som om de vokser; særligt i Nuuk, hvor eliten bor. Det er pludselig blevet meget opdelt, og landet er på den måde ved at blive splittet i to,« lyder det fra Lill Bjørst, som arbejder ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.

Debatten er igen blevet rødglødende

Debatten om det radioaktive uran er ikke ny. Siden uranen blev fundet i 1956, har Kvanefjeldet og dens store uranforekomst løbende givet anledning til opildnede debatter både i Danmark og i Grønland.

LÆS OGSÅ: Kvanefjeldet - et bjerg af råstoffer

Dengang troede man, at forekomsten kunne blive en enorm indtægtskilde – senere opdagede man, at uranens lødighed var så lav, at det aldrig ville ske. Lødighed er et udtryk for uranens relative værdi.

Det kan du læse mere om i artiklen 'Grønlandsk drøm om at bryde kinesisk råstofmonopol rykker tættere på'.

I dag ved man, at Kvanefjeldet til gengæld rummer en lang række andre interessante råstoffer. Heriblandt sjældne jordartsmetaller, som er grunden til, at et australsk firma i dag er igang med at udarbejde en ansøgning om at få lov til at anlægge en mine i området.

Netop denne ansøgning - samt to lovforslag om grønlandsk uranudvinding og eksport - har gjort debatten om uran rødglødende igen. Jordartsmetallerne ved Kvanefjeld kan nemlig ikke udvindes, uden at uran følger med.

Nultoleranceregel om uran er en myte

Mange tror, at Fællesrådet for Mineralske Råstoffer i Grønland i 1988 vedtog den såkaldte 'nultoleranceregel', som efter sigende slog fast, at det er forbudt at eftersøge og udnytte uran i Grønlands undergrund.

Der findes dog ingen dokumenter, der bekræfter dette, mener forfatterne af bogen 'Uranbjerget', lektor emeritus Henry Nielsen og lektor Henrik Knudsen, begge fra Aarhus Universitet.

Nultolerancereglen for uran er altså en myte. Alligevel blev den ikke-eksisterende regel ophævet i efteråret 2013. Ophævelsen, der var baseret på et flertal med ét mandat, skabte betingelserne for at fremme Kvanefjeldsprojektet.

Mange ønsker en folkeafstemning om uran

Det er dog ikke kun uranen, men også den demokratiske proces, som skaber utilfredshed i den grønlandske befolkning, fortæller Lill Bjørst.

»Der er en meget ophedet debat lige nu, og der er rigtig mange mennesker, der gerne vil have en folkeafstemning om udvinding og eksport af uran. Der er løbende demonstrationer, hver gang det kommer på dagsordenen, eksempelvis da Inatsisartut (det grønlandske parlament, red.) åbnede i starten af april,« siger hun.

Selvom tanken om en folkeafstemning flere gange har været oppe at vende – og er blevet lovet af flere politikere gennem tiden – er sandsynligheden for, at den bliver en realitet, ikke ret stor.

Under en høring i det grønlandske parlament sagde to politikere fra regeringspartiet for nyligt, at et flertal er et flertal – de refererede til, at den såkaldte nultolerance over for uran blev ophævet i 2013.

Den beslutning – og nultolerance – kan du læse mere om i faktaboksen til højre.

»Det vil være ulogisk (med en folkeafstemning, red.). Folket har jo talt på den måde, at folkets repræsentanter – Inatsisartut - har truffet en beslutning. Så på den måde er folk blevet hørt,« sagde Siumut-politikerne Aleqa Hammond og Jens-Erik Kirkegaard samstemmigt til høringen, ifølge avisen Sermitsiaq.

Udmeldingen falder helt i tråd med, hvad regeringspartiet Siumut har meldt ud, siden de vandt regeringsmagten i december måned sidste år, fortæller Lill Bjørst.

»Siumut var meget hurtige til at melde ud efter valget, at de tog deres sejr som et tegn på, at folket ikke ville have den afstemning, fordi det var det, de (partiet, red.) havde sagt hele vejen igennem,« siger hun.

Ordforklaringer

Siumut – regeringspartiet, som har siddet ved magten fra 1979 til 2009 og igen fra 2013.

Inatsisartut - det grønlandske parlament

Kvanefjeldet – del af et fjeldkompleks, der få steder når op over 1.000 moh (meter over havet). Kvanefjeld ligger syv kilometer fra byen Narsaq i Sydgrønland og rummer en af verdens største forekomster af sjældne jordarter og uran.

Tailings - affald fra oparbejdning af malm, for eksempel fra mineralforarbejdning. Affaldet kan i nogle tilfælde være radioaktivt og skal behandles på særlige måder for ikke at udgøre en sundhedsrisiko.

Råstofområdet – blev givet tilbage til Grønland, da landet fik selvstyre i 2009. Med begrebet mener man, at Grønlands Selvstyre har ejendomsretten til at råde over og udnytte mineralske råstoffer i undergrunden i Grønland.

Befolkningen bliver tilskuere til demokratiet

Uran-debatten repræsenterer med andre ord et demokratisk problem i Grønland.

Råstofområdet (se faktaboks) var måske nok det første, nye område, der blev givet tilbage til Grønland, da selvstyret blev indført i 2009 – men karakteren af utilfredshed er enslydende:

Hvor grønlænderne før oplevede sig selv som tilskuere til, hvad den danske stat nu havde tænkt sig at gøre i Grønland, oplever mange i dag, at de i stedet er blevet tilskuere til, hvad den grønlandske regering har tænkt sig at gøre med Grønlands råstoffer.

Den følelse har især de, der er imod Kvanefjeld-projektet, fortæller Lill Bjørst.

Diskussionerne rykker i stedet ud i befolkningen, som i grove træk står i to radikalt uenige lejre. Skal vi lade det australske mineselskab åbne en mine ved Kvanefjeldet og håbe på, at de kan forvalte det på en sikker og forsvarlig måde? Eller løber vi for stor en risiko og bør hellere satse på andre erhverv?

Der er også dem, der mener, at minedrift er dårlig for Grønlands brand som fiskerination med stor natur. Andre igen mener, at det er værd at løbe eventuelle risici, fordi der er så desperat brug for arbejdspladserne.

Grønlænderne savner viden om uran

Men de demokratiske problemer ligger ikke kun i selvbestemmelse; de udspringer også fra manglende folkeoplysning.

I forbindelse med indsamling af data om grønlændernes holdninger til uran, opdagede Lill Bjørst, at mange grønlændere ikke havde oplevelsen af, at de vidste nok om, hvad et projekt som Kvanefjeld ville bringe med sig.

»Mine studier viser, at mange var i tvivl om, hvilken indflydelse minen ville få på deres eget liv og byen Narsaqs fremtid,« fortæller hun. Narsaq ligger i Sydgrønland kun seks kilometer fra Kvanefjeldet.

Denne del af problemstillingen, manglende folkeoplysning, er der dog ved at blive gjort noget ved. Dels er lokale miljø-NGO'er, som er en relativt ny opfindelse i Grønland, ved at komme op i gear. Dels har Sermitsiaq, som er en af Grønlands største aviser, valgt at tage udfordringen op ved at lancere et uranpanel – et panel af miljøfolk, geologer, samfundsforskere, uranforskere, erhvervsfolk og lønmodtagere.

Tema om Grønland

I maj 2016 var Videnskab.dk i Grønland for at dække forskning i og om Arktis. Vi bragte derfor masser af Grønlands-artikler om alt fra sociale forhold, mineraludvinding, biodiversitet, uddannelse, arkæologi og forskning som industri.

Læs artiklerne under vores tema om Grønland.

Det er tænkt som en portal, hvor almindelige borgere kan skrive ind og få svar på alle de spørgsmål, de måtte have om uran, radioaktivitet og miljøkonsekvenser, forklarer chefredaktør Poul Krarup i en artikel hos Sermitsiaq.

Her skriver han blandt andet, at avisen på nuværende tidspunkt ikke har inddraget NGO’er eller politikere i panelet, fordi de ønsker, at »befolkningen skal kunne vurdere uranudvinding på baggrund af hårde facts og ikke på følelser.«

Bliver mine får blå af radioaktivitet?

Noget kunne tyde på, at der er behov for et uranpanel. I hvert fald beretter et af panelets medlemmer, Morten Birch Larsen, som er geolog og rådgiver ved Naturinstituttet i Grønland, at han eksempelvis er blevet mødt med et spørgsmål fra en fåreavler, der ville vide, om hans får ville blive lyseblå, når de spiste radioaktivitet.

Han håber gennem sin deltagelse i uranpanelet at være med til at give befolkningen et mere oplyst grundlag at træffe deres beslutninger ud fra.

»Befolkningen har mange bekymringer og spørgsmål, som de deler med os. Om tailings (se faktaboks), om støvdannelsen, om fluor, og om de kan blive boende i Narsaq og blive ved med at holde får og fiske i området, hvis minen bliver en realitet.«

Lill Bjørst bifalder initiativet.

»Det er den slags, der skaber mere åbenhed, og det er noget af det, jeg efterspørger. Det er den type nære spørgsmål, som er vigtige at få besvaret.«

Politikerne har et ansvar for at informere

Det bør dog ikke udelukkende være op til pressen og akademikerne at kommunikere den rigtige information ud til befolkningen, mener Lill Bjørst. Politikerne, særligt regeringen, har også et ansvar for at oplyse befolkningen, og her er der stadig plads til forbedring.

»De skal jo ikke blot gentage det samme som selskaberne, de skal jo komme med et mere upartisk indlæg i debatten og huske, at det primært er lokalbefolkningen, ikke mineselskabet, de planlægger for. Der er brug for mere åbenhed i debatten.«

Eksperterne er enige om, at minedrift kræver befolkningens opbakning.

Om en folkeafstemning i dag ville ende med et ja eller nej er ikke til at sige. Det afhænger også af, hvad der konkret skal stemmes om – hvilket ligeledes er uklart.

»Jeg tror, at det, der sker nu, er, at tingene går for stærkt, til at man kan træffe de her beslutninger på en måde, hvor det føles rigtigt for befolkningen. Det er beslutninger med langsigtede konsekvenser, og det er det perspektiv, der gør uranproblematikken særligt problematisk og speciel,« slutter Lill Bjørst.

Sådan udvindes uran. (Video: Silas Addington / Speak: Malene Sommer Christiansens / Illustrationer: Charlotte Price Persson)

Splittede indbyggere i Narsaq

I 2015 lavede cand.mag. i antropologi Helene Ahrens Johansen speciale om, hvordan indbyggerne i Narsaq forholdte sig til det australske firmas, Greenland Mineral and Energy A/S, bebudede mineprojekt ved Kvanefjeldet.

Helene Ahrens Johansen fandt ud af, at indbyggerne kunne deles ind i fire grupper:

 • Dem, der generelt gik ind for projektet, og stolede på firmaets sikkerhedsprocedurer var ikke bekymrede for eventuelle risici.
   
 • Dem, som egentlig var imod projektet på grund af negative konsekvenser og risici, men som ikke ville stå i vejen for, at der kan komme flere arbejdspladser i Narsaq.
   
 • Dem, som ikke havde besluttet sig, men som troede på, at eksperter ville kunne komme med en kvalificeret vurdering af projektet.
   
 • Dem, som følte en stigende mistillid til firmaet og utilfredshed med regeringen.
Eksempler på, hvordan støv og farlige stoffer kan sprede sig fra en mine:
 • Der kan spredes støv med forurenende stoffer og mineralpartikler i området, når man bryder og knuser malm. Der kan også dannes støv, når man bearbejder malmen.

 • Der kan være vandopløselige stoffer, som forurener drænvandet fra minen og derfor skal renses, inden det udledes.
   
 • Der kan være stoffer i restprodukterne, tailings, som bliver opløst, når de bliver påvirket af vand eller luft i længere tid. Derfor skal afløbene fra sådanne depoter opsamles, kontrolleres og eventuelt også renses.

Kilde: ”Information og fakta om udvinding af uran i Grønland”, GEUS og Aarhus Universitet (2015)

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om de utrolige billeder af Jupiter her.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk