Trygfonden giver over 2 millioner til motivering af rygestop
Kilde: 
28 april 2017

Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, har modtaget 2.188.102 kr. fra TrygFonden. Det skriver Trygfonden i en pressemeddelelse.

Pengene skal gå til et nyt projekt, der skal få flere rygere til at kvitte tobakken og fastholde rygestoppet på sigt. Målet med projektet er at få flere rygere til at benytte sig af rygestopkurserne og gennemføre kurserne med succes, samt at få dem til at fastholde rygestoppet.

I Danmark er rygning det største folkesundhedsproblem. Hvert år dør 13.000 danskere på grund af rygning, mens der til sammenligning dør knap 3.000 af alkohol og cirka 200 i trafikken.

Udover sine dødelige konsekvenser er rygning også den største kilde til social ulighed i inden for danskernes sundhed.

På trods af rygnings mange negative konsekvenser er der dog færre danskere end tidligere, som ønsker at stoppe med at ryge. Tilslutningen til rygestopkurser, som ellers både er veldokumenterede og effektive, er derfor blevet mindre. Det er denne udvikling, som det nye projekt skal forsøge at vende.

Projektet vil undersøge, om økonomiske belønninger på 1.200 kroner vil kunne motivere flere danskere til at deltage i og gennemføre et rygestopkursus.

Projektet gennemføres i seks kommuner, hvoraf de tre vil tilbyde økonomisk belønning ved røgfrihed. For at imodekomme den sociale ulighed vil  rekrutteringen af deltagere til rygestopholdene særligt målrettes rygere med lav socioøkonomisk status.

De tre kontrolkommuner vil modtage tilsvarende midler til at markedsføre af sine almindelige rygestopkurser, som kombinerer rygestoprådgivning og –medicin.

Effekten af projektet vil blive målt på, hvor mange der vil deltage på rygestopholdene, samt på andelen af rygere med kort uddannelse der rekrutteres til rygestopholdene. Derudover vil man undersøge deltagernes rygestatus henholdsvis 6 uger, 6 måneder og 12 måneder efter, de har deltaget på rygestopholdene.

cak

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.