Dansk professor i rygmarvsskader modtager ærefuld amerikansk pris
Kilde: 
04 maj 2017

En enstemmig bestyrelse for det amerikanske selskab for rygmarvsskader, ASIA, har netop besluttet at tildele den danske professor Fin Biering-Sørensen den ærefulde pris ASIA Lifetime Achievement Award 2017.

Fin Biering-Sørensen er blot den tredje ikke-amerikanske person som modtager den fornemme pris. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

Fin Biering-Sørensen er klinisk professor i rygmarvsskader ved Københavns Universitet og Klinik for Rygmarvsskader i Neurocentret på Rigshospitalet. Fin Biering-Sørensen har været en central person i den internationale standardisering af al dataindsamling vedrørende personer med rygmarvsskader. En standardisering, som har stor betydning, og som er en af grundene til, at han modtager prisen.

»De fælles datasæt betyder, at vi nu har nemmere ved at gennemføre studier på tværs af centre forskellige steder i verden. Patientgruppen er lille, og vi er derfor i endnu højere grad end for andre områder nødt til at samarbejde på tværs af landegrænser for at have tilstrækkeligt med deltagere i projekterne til at skabe gode forskningsresultater,« siger Fin Biering-Sørensen i pressemeddelelsen.

Fin Biering-Sørensen har udgivet mere end 300 artikler i videnskabelige tidsskrifter og 35 bogkapitler, og han har været og er medlem af flere komiteer og bestyrelser, både nationalt og internationalt.

For øjeblikket er han formand for Nordic Spinal Cord Society og har tidligere været formand for det internationale selskab for området (International Spinal Cord Society).

Prisen gives til personer, som i særlig grad bidrager til behandlingen af mennesker med rygmarvsskader, og den er blandt andet et udtryk for stor anerkendelse fra fagfæller.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.