Annonceinfo

Vitaminpiller kan slå dig ihjel

Kosttilskud, der indeholder vitamin A, E og betacarotene, øger dødeligheden betydeligt. Det viser ny dansk forskning.

Ganske almindelige kosttilskud,der indeholder A,E og betacarotene, øger ifølge nyt studie dødeligheden. (Foto: Colourbox).

Antioxidanter, kosttilskud, vitaminpiller.

Kært barn har mange navne, og en del af os danskere snupper gladelig én eller flere sådanne piller hver eneste dag med en forventning om, at de styrker vores helbred.

Men nu viser et nyt dansk studie af samtlige forsøg udført i verden, at vitaminpiller, der indeholder antioxidanter i form af vitamin A, E og betacarotene tværtimod er farlige for os. Disse antioxidanter øger dødeligheden, det vil sige, at risikoen for pludselig at falde livløs om er højere for personer, der spiser netop denne type kosttilskud, end dem, der ikke gør. 

»Vores nye studier viser, at disse tre antioxidanter øger dødeligheden med ca. fire procent. Det er altså farligt at tage sådanne piller, og vi vil gerne fraråde folk, der er raske og som får en alsidig kost at spise dem,« siger overlæge, dr. med. Christian Gluud, der som leder af forskningscentret Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet er primus motor i projektet.

Tidligere studie mødt med skepsis

Det nye studie bekræfter en tidligere lignende undersøgelse, som de samme forskere gennemførte tilbage i 2008.

Dengang baserede forskerne deres konklusion på en statistisk gennemgang af 68 randomiserede forsøg med i alt 232.606 mennesker, hvoraf nogle fik antioxidant kosttilskud mens andre fik placebo-tabletter eller ikke fik tilskud.

Deres konklusion vakte dengang opsigt i medierne. Også i forskningsverdenen førte studiet til diskussion, fordi mange forskere inden for feltet var uenige i fundet. Myndighederne valgte ikke at gribe ind og lod pillerne stå på apotekernes hylder.

To uafhængige studier – samme dødelighed

Skeptikere pegede på undersøgelser, der viste, at folk, som tager vitaminpiller oftere lever usundt, fordi de tror, at vitaminpillerne under alle omstændigheder giver dem et godt helbred. Det kunne efter deres vurdering forklare overdødeligheden blandt dem, der tog pillerne.

Fakta

En antioxidant er et naturligt forekommende eller syntetisk fremstillet stof, som forhindrer eller svækker ødelæggende iltning (oxidation). Det kan være et enzym eller et andet organisk molekyle, der modvirker de skadelige virkninger af ilt i levende væv. Ordet bruges mest om de molekyler, der beskytter mod virkningen af "frie radikaler" (molekyler med en uparret elektron).

Men den kritik afviser overlæge Christian Gluud.

»Overdødeligheden ses netop i randomiserede forsøg, hvor man som udgangspunkt har givet kosttilskud til én gruppe og placebo til en anden gruppe. Ingen af grupperne har altså vidst, om de fik det pågældende kosttilskud eller ej. Man kan derfor trygt regne med, at eventuelle livsstilsændringer, hvis de overhovedet forekom, var ens i de to grupper,« siger han.

Den nye undersøgelse blev lavet i 2011 og er baseret på 11 nye studier, der tilsammen rummer 64.157 yderligere personer. Analyserne viser, at antioxidanterne øger dødeligheden signifikant med en relativ risikoforøgelse på fire procent – samme resultat, som den tidligere undersøgelse.

»Vi finder præcis de samme effekter, som sidste gang, så nu føler vi os endnu sikrere på vores konklusion,« slutter Christian Gluud.

Sætter måske skub i aldringsprocesser

Forskerne kender endnu ikke årsagen til den øgede dødelighed, men de har nogle hypoteser.

»Folk dør f.eks. ikke grønne i hovedet, det vil sige, der er ikke observeret en ny dødsmåde, og derfor er vores bedste forklaring, at de pågældende antioxidanter har en toksisk virkning, som accelererer forløbet af normale aldringsprocesser, som f.eks. åreforkalkning og kræft,« siger han.

Han er bekymret over, at apotekerne stadig har vitaminpillerne stående frit fremme på hylderne.

»Myndighederne og apotekerne bør tage det til efterretning og se at få fjernet dem fra butikkerne, jo før jo bedre,« slutter Christian Gluud.

Apotekerforeningen: Spørg myndighederne

Fakta

Alene i Europa og Nordamerika spiser omkring 15 procent af befolkningen kosttilskud, hvilket svarer til mellem 80 og 160 millioner mennesker.

Specialkonsulent og farmaceut Helle Jakobsgaard fra Apotekerforeningen har fået forelagt de nye resultater og mener, at det er kendt viden, også på apoteket, at antioxidanter kan være farlige.

»Apotekets udgangspunkt for salg af vitaminer og mineraler er helt generelt, at forbrugeren kun har behov for ekstra tilskud, hvis de er i en reel mangelsituation eller ikke spiser sundt og varieret. Derfor sælger apoteket ikke meget af den type produkter. Langt hovedparten af disse produkter sælges via helsekostbutikker, supermarkeder m.fl.,« siger Helle Jacobsgaard.

Christian Gluud kan ikke genkende billedet af, at kosttilskuddene fortrinsvist sælges i helsekostforretninger og i supermarkeder.

»Helle Jacobsgaard må komme på helt andre apoteker, end dem, jeg kommer på,« pointerer han.

Helle Jacobsgaard fastslår, at det er op til myndighederne at vurdere, om de ekstra undersøgelser, der refereres til i den nye videnskabelige artikel giver anledning til ændringer i den måde, hvorpå de pågældende vitaminer og mineraler må sælges.

»Vores anbefaling er derfor, at forskerne går til myndighederne med en opfordring til at se på de sidste nye data. Vælger myndighederne at skærpe betingelserne for salg af disse vitaminer og mineraler, f.eks. ved at gøre dem apoteksforbeholdte eller klassificere dem som lægemidler, så der sikres faglig rådgivning i forbindelse med salg, ser vi ingen problemer i det,« siger hun.

Fødevarestyrelsen: Vil vil have en vurdering af DTU

Ansvaret for kosttilskud ligger i Fødevarestyrelsen.

»Det, vi normalt gør, når der kommer ny videnskabelig litteratur, at vi beder vores eksperter på DTU Fødevareinstituttet at vurdere, om de her nye studier giver anledning til, at vi skal foretage os noget. Vi vil vente med at komme med en udmelding, indtil eksperterne har haft studiet til vurdering,« siger ernæringsfaglig medarbejder Søren Langkilde. 

Fakta

I studierne har man både testet enkeltvitaminer og multivitaminer - overdødeligheden optræder i begge tilfælde.

Han henviser til, at der er danske maksimumgrænser for, hvor store mængder af et bestemt vitamin eller mineral et kosttilskud må indeholde.

»Grænseværdierne er fastsat ud fra en toksikologisk vurdering, men hvis der kommer nyere viden om, at der skal være sundhedsmæssige betænkeligheder, tager vi det selvfølgelig alvorligt,« siger han.

DTU: Overvej om det er lægemidler

Videnskab.dk har forelagt den videnskabelige artikel for afdelingschef for ernæringsafdelingen på DTU Food Gitte Gross, der har fulgt udviklingen indenfor kosttilskud i mange år, og hun påpeger, at undersøgelsen bekræfter tidligere undersøgelser i forhold til vitamin A, E og betacarotene.

»Studiet pointerer, at det er vigtigt at se kritisk på håndkøbssalg af disse produkter. Myndighederne bør overveje, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse produkter som kosttilskud eller om der ikke snarere er tale om lægemidler,« siger afdelingschef Gitte Gross.

Med undtagelse af D-vitamin råder hun generelt folk til at holde sig fra kosttilskud, der alene indeholder et enkelt vitamin, hvor doserne generelt er betydeligere højere end den anbefalede daglige dosis. Hvis man gerne vil tage et tilskud, bør man holde sig til multivitaminpiller, hvor doserne normalt ikke overstiger de daglige anbefalede doser.

»Vores kostundersøgelser viser, at det er de færreste danskere, der har behov for ekstra tilskud. Der er tale om antioxidanter, som folk ikke generelt mangler,« siger hun.

Christian Gluud mener ikke, at deres fund kun skulle gælde for kosttilskud, hvor pillerne kun rummer enten A-, E-vitamin eller betacarotene i høje doser over anbefalet daglig tilførsel. Hans bud er, at det også gælder for helt almindelige multivitaminer, der indeholder de pågældende antioxidanter.

»Hvis f.eks. vitamin E er skadeligt, så er det vel ligegyldigt om det optræder som en del af en multivitaminpille eller som den eneste del af en pille. De doser, vi har undersøgt, ligger for langt de fleste af forsøgenes vedkommende inden for den anbefalede dosis. Det er altså helt almindelige vitaminpiller i helt almindelige doser, der giver den forhøjede dødelighed,« slutter han.

Resultaterne er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Cochrane Library.

Samme resultat for syge og raske

Studiet fra 2008 blev mødt med stor kritik, fordi det til dels var baseret på studier af folk med sygdomme, som man kan forvente i sig selv giver en øget dødelighed.

Men den kritik afviser overlæge Christian Gluud.

»Hvis man ser på dem, der er raske og dem, der lider af en sygdom hver for sig, finder man samme overdødelighed for de to grupper i studiet. Så derfor holder denne kritik ikke.«

Debatten lukker her ???

Jeg finder det underligt, at i (redaktionen) vælger at lukke tråden!

Der var da intet "gold skyttegravskrig" over de seneste indslag.

Det næst sidste, "Fra Vital Rådet", var da særdeles velfunderet med flere kilde henvisninger.

Jo mere vi får debatteret på dette grå medicinal område, des bedre. Så må det være op til den enkelte, hvilke retning vedkommende vil vælge. Men først må alle "vinker" være belyst.

Indlæg slettet

Et indlæg, der også optræder i en anden tråd og derfor må betragtes som spam, er slettet.
Redaktionen

Debatten lukker her

Kære debattører
Med 191 indlæg er vi nu nå så langt, at der ikke kommer nyt frem. De uenige parter har tydeligt markeret deres positioner. Der bliver ikke tilført nyt, vi har blot en gold skyttegravskrig, som ikke fører nogen steder hen. Derfor lukker debatten her.
Redaktionen

Det minder mig om : )

Jeg har lige modtaget en mail fra Dagens Medicin...

Som nævnt findes der regler om, at man ikke må stile reklamer for navngivne receptpligtige lægemidler til forbrugerne. Med en del regler om saglig produktinformation må man til gengæld gerne sende den slags reklamer til sundhedsprofessionelle.

Jeg går udfra at Dagens Medicin tolker det som om, at os sundhedsproffesionelle som automatisk kan få gratis abonnement på den trykte udgave gerne må belastes med reklamerne, som til gengæld ikke findes på deres webavis : ). (Her kan man så til gengæld læse ualmindeligt ukritiske artikler om specefikke præparater ; ).

Dagens Medicin er i høj grad betalt af industrien.

Sp mailen handlede om et spørgsmål om, hvile sider af sidste udgave af den trykte avis man som læge havde brugt mest tid på : ). Man kan vinde en iPad hvis man svarer.

Lur mig om det er en tyrker fra bazaren i Istanbul, der har givet dem den fikse ide ; )

Mvh Dorte

Fra Vitalrådet

28.3.2012

I 2007 fik en gruppe forskere med kosttilskudsmodstanderen Christian Gluud i teten udgivet en opsummering af i alt 68 videnskabelige studier med selen, vitamin C, E, A og betacaroten. Formålet med dette review var at undersøge dødelighed forårsaget af disse tilskud.

Udvælgelsen af disse 68 studier var dog problematisk, idet meget få af studierne var designet til at vurdere dødelighed, hvilket ville kræve store og lange studier af mindst 5 års varighed og med inddragelse af mindst 3-5.000 personer. I små eller kortvarige studier vil selv ganske få (eventuelt tilfældige) dødsfald få en markant betydning for forsøgsresultatet.

Udgangspunktet for denne gennemgang af vitaminer og mineraler er altså i sig selv usikkert, og grundet dets ringe kvalitet burde det ikke være publiceret.

Kritik af forsøgsopstilling:

Den anvendte statistik er den samme som forskerne benyttede, da de analyserede for cancer i tilsvarende studier (Bjelakovic, 2004). Den blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift the Lancet. I samme tidsskrift blev der skrevet en kommentar af to forskere: David Forman og Douglas Altman, der fremhævede, at der var problemer med validiteten af Gluuds og medarbejderes resultater. De skriver direkte, at hvis der var blevet anvendt en mere passende analysemetode, ville forsøgsresultatet ikke have været statistisk sikkert. At resultatet blev negativt skyldes alene en enkelt undersøgelse hvoraf rygere, ex-rygere og asbest-udsatte arbejdere fik (syntetisk) betacaroten.

De andre anvendte undersøgelser viser ikke tegn på nogen overdødelighed. Den statistiske metode er altså problematisk, og i stedet for at blive anvendt på mavecancer-risiko anvendes den i stedet på dødelighed. Man kan undre sig over, at de kunne få det udgivet igen, men det ser i det mindste ud som om, at tidsskriftet the Lancet sagde nej i 2007.

Positive undersøgelser fravælges:

Samlet set var resultatet, at der IKKE var nogen effekt på dødelighed - hverken negativ eller positiv. Det negative kommer først til udtryk, når forskerne fravælger de studier, som de ikke synes er gode. Dette er jo en mærkelig ting at gøre, da de én gang har udvalgt 68 artikler ud fra udstukne kriterier, men da det i første omgang ikke giver det ønskede resultat, fravælger de altså nogle flere, der tilfældigvis også er de undersøgelser, der viser en gavnlig effekt af kosttilskud.

På denne måde ender forskerne op med en let forøget dødelighed (5 %), der kun lige er statistisk sikker. Dette på basis fortrinsvis af de gamle betacaroten-studier: Med andre ord: Intet nyt.

Havde forfatterne i stedet fravalgt de studier der faldt negativt ud for kosttilskud, var resultatet blevet en NEDSAT dødelighed. Blandt de fravalgte studier finder man nogle af de mest velkontrollerede og største undersøgelser med antioxidanter (mm), som har vist en gavnlig effekt på helbredet:

- GISSI studiet (Lancet 1999)
- Linxian studiet (J Natl Canc Inst 1993)

Desuden har man fravalgt andre velkontrollerede men mindre studier, der har vist en rigtig god effekt af kosttilskud, blandt disse nogle hvor dødeligheden statistisk sikkert var nedsat med 66 % (Sasazuki 2003), næsten statistisk sikkert med 49 % (Takagi 2003) og ikke-statistisk sikkert med 84 % (Wenzel 1993).

Statistisk druknedød:

Med forskernes fravælgelse af studier drukner vigtige budskaber: F.eks. fandtes i SUVIMAX studiet (Arch Int Med 2004) en statistisk sikker nedsat dødelighed hos mænd på 37 %, men ikke hos kvinder (hormonelt betinget eller bedre kost). Samlet set tæller dette næsten nul med Gluud og medarbejderes metode. Man overser således, at man med en daglig selen-zink-tablet ville kunne redde 37 ud af 100 døde mænd i europæiske lande (altså i lande med en rimelig god basiskost).

Pressen glemmer nok også lige at nævne, at man fandt en statistisk sikker nedsat dødelighed i de selen-undersøgelser af bedst kvalitet. Som konklusion kan man sige, at dette er en glimrende opgørelse over nogle af de bedste antioxidantundersøgelser - nemlig de fravalgte.

Den nye undersøgelse:

I den nye opgørelse over antioxidantundersøgelser og dødelighed udgivet her i 2012 opstiller Gluud og medarbejdere kriterierne for udvælgelse. Ud af i alt 15.545 undersøgelser udvælger de i første omgang 615 undersøgelser. Ud af disse finder de i alt 78 undersøgelser som opfylder deres kriterier for udvælgelse. Det drejer sig om de 68 tidligere anvendte undersøgelser fra 2007 plus 10 nye som de mener er de ”bedste”

En analyse af relativ risiko af disse undersøgelser viser imidlertid ikke nogen signifikant overdødelighed. Der er altså ikke noget problem med antioxidanter som udgangspunkt, før forskerne begynder at opstille flere nye søgekriterier.

Duer ikke - væk:

Men det gør de altså. Herefter fravælger de yderligere 22 studier, hvorefter de når ned på 56 af de 78, som de nu (!) mener er de "bedste". Nu bliver den relative risiko lige akkurat statistisk sikker (når kun med nød og næppe over den accepterede signifikans-grænse) med 4 %. Det er dog kun betacaroten (fortrinsvis grundet de gamle betacaroten/rygere undersøgelser) og E-vitamin (fortrinsvis grundet den undersøgelse med alvorligt hjertesyge der fik meget høj dosis over 900 - 1200 IU/dag), der er statistisk signifikante. De andre antioxidanter er ikke - selen nedsætter faktisk risikoen, men resultatet er ikke statistisk sikkert.

Det er derfor i høj grad et manipuleret virkelighedsbillede, som Gluud og medarbejdere opstiller, og om man tror på deres resultat afhænger af om man kan acceptere deres udvælgelsesmetoder, hvor de i virkeligheden statistisk kan blive ved at opstille nye modeller, indtil de finder det resultat, de gerne vil have. Det er det, man i lægemiddelindustrien kalder ”statistisk massage”. De er tidligere kritiseret offentligt for metoden ved opgørelse af cancer-undersøgelser.

HVIS man vælger at have tillid til disse forskere, er problemstillingen altså kun aktuel for storrygere der spiser betacaroten i store doser, samt meget syge mennesker som får meget store lægemiddeldoser E-vitamin - men det skriver de nok ikke meget om i dagspressen.

Vitalrådet

Vitalrådet = producenterne af vitaminerne

Det hører vel lige med til din historie ; )

Det ved jeg ikke om du skylder mig

Men du kan få fat på mig på dortewulff @ hotmail.com. Det er ligegyldigt, om man skriver det her eller ej, da læsere og debattører plejer at finde adressen frem på den ene eller den anden måde alligevel 8-)

Mvh Dorte

@Dorte

Jeg er helt enig i den mekanisme du beskriver. Det har man efterhånden set så mange gange: I forbindelse med nye syndromer f.eks. er det svært at skelne, om stigningen nu skyldes en øget opmærksomhed, måske bedre diagnosticering, eller der er tale om en reel stigning. Og desværre er det ikke kun et fænomen i uvidenskabelige fora.....
-forresten var det ikke dig, jeg skyldte en mail - jeg forvekslede dig med en anden.
/Nina

Nina

Det ved jeg godt. Men jeg ved også, at det er højst usandsynligt, at det ville blive opfattet som sådan, men som en hjerneblødning, hvis det var... Man ville opleve et "boom" i registrerede dødsfald, hvis først der kom mere opmærksomhed på det, og der var noget om snakken. Så ville nogle begynde at sige, at der var kommet "epidemi" af vitamindødsfald, hvis jeg kender de mere uvidenskabelige netfora ret : )........... (Selvom det modsatte sandsynligvis ville være tilfældet, hvis forbrugere blev mere restriktive i deres indkøb af produkterne pga frygt for bivirkningerne. Men lægerne der laver ligsyn og tager stilling til dødsfaldene ville også mere på vagt overfor vitaminprodukterne.)

Mvh Dorte

Meget af denne snak handler ikke om emnet

-men var der oprettet en ny tråd?
Dorte: AAPCC er ikke et dødsårsagsregister. Det er USA's giftcentral. De har en række centre fordelt i USA, som modtager henvendelser om forgiftninger og formodede forgiftninger (4,2 millioner opkald i 2009). I databasen NPDS, kan man se statistik og læse om udkommet af diverse forgiftninger. De laver også forebyggende arbejde. Så på det felt er de ret enestående.
Mht. metaanalysen på vitaminer, så har jeg endnu til gode at læse hele studiet. Er der nogen der ved, om der er lavet kønsopdelte analyser? Hvis ikke, så kunne det være ret interessant.

Pris og vasketøj

Ja det kræver er langvarig uddannelse at få lov til at tømme min vaskemaskine ;) Tak D.

Men du nævnte noget vigtigt: prisen - det er faktisk helt gratis at opsøge sig egen læge hvor det koster penge at opsøge en alternativ - den nødvendige medicin der hurtigt og effektivt kan nedbringe blodtrykket -kolesteroltallet og sætte gang i insulinproduktionen er faktisk temmelig billig - f.eks. koster det ca. 60,- pr. måned for methformin - før tilskud - Simvastatin ca. 10,- før tilskud og corodil ca. 30,- pr. måned før tilskud. - så ialt knap 100,- for ens medicin pr. måned før tilskud (ca. 85% ved fuldt tilskud) og så rýger vi under 20,- pr. måned for alt den nødvendige medicin - plus gratis læge og gratis besøg på diabetesklinikken og gratis diætister - gratis øjenlæge og og.....

Homøopati ca. 6-700,-pr. behandling - Akupunktur ca. 500,- pr. behandling osv. plus prisen på div. tilskud og andet mumbo-jumbo - minimum et par tusser hver måned og så er der ingen garanti for virkning - tværdigmod.

Og så sidder de alternativeflipper og råber op om den onde medicinalindustri og de grådige læger - fjolser!

Ikke dig i dette indlæg.

Det var Søren Nielsen jeg kommenterede på, og mens jeg skrev kom dit åbenbart ind imellem.

Men nu jeg har dig, kan jeg lige gentage noget Kim Kaos selv har skrevet flere gange. Der er forskel på tilbuddet til så syg mand hos en kvaksalver og læge naturligvis. Lægen anbefalede har kombinationsbehandling med flere typer veldokumenteret medicin for at nedsætte hans (pænt høje) risiko for at dø, før han blev helbredt af ny livsstil, som læger rådgav ham omkring. Da han blev helbredt, blev han medicinfri på lægens anbefaling.

Sandsynligvis ville en alternativ behandler ikke have holdt ham i vandoverfladen ( i live ) mens den samlede effekt af behandlingen satte ind. Og så er der væsentlig prisforskel, da det sjovt nok er langt billigere at modtage behandling hos de højtuddannede. Jeg har som ven så måttet høre om diverse opskrifter og træninsmetoder under processen. Tømme hans vaskemaskine, da arme brækkede samtidigt, og han sad hjælpeløs i pyjamas-bukser og hundsede med lægen : ). Jeg er meget imponeret over hans fremskridt ; )

Mvh Dorte

Skal den privatpraktiserende læge være min rådgiver?

Hej.

Så prøver jeg igen. Mit sidste indlæg røg over i den nye trååd om vitaminer. Det var ikke meningen.

Jeg vil nødig have medicin på recept. Skulle min almindelige privatpraktiserende læge være min rådgiver m.h.t. dette? Ellers tak. (Dette har jeg skrevet om i 2 indlæg i den nye tråd om emnet).

På den anden side synes jeg heller ikke, at flere af de alternative personer er egnet til at vejlede om ernæring, kosttilskud og naturlægemidler.

venlig hilsen
Jan, Projekt S og T.

re.Hvem forsøger at skræmme befolkningen?

Du beskylder mig, (eller en anden) "har gentagne gange i forskellige debatter forsøgt at skræmme befolkningen."
Hvem er det du mener skræmmer befolkningen?

Hvem forsøger at skræmme befolkningen?

Du har eksempelvis gentagne gange i forskellige debatter forsøgt at skræmme befolkningen mod bedste behandling, man har undersøgt tilstrækkeligt. Du har skrevet at eksperter såsom artikel med professor i psykiatri ikke har forstået, at patienterne med depression blot har kostmangel og så anbefaler du denne patientgruppe at tage en zinktablet i stedet. Du kriminaliserer lægerne, og siger de laver overgreb mod patienter, hvis de følger de kliniske vejledninger om depressionsbehandling. Samtidig har du gentagne gange givet fejlagtig viden videre på sygdomsområdet. Det eneste rigtige du har gjort var at nuancere, at det tyder på at det er doser over ADT som kan være livsfarlige. Sådan har forskningsleder fra Kræftens Bekæmpelse også formuleret det.

Gentagne gange påstår du, at der er ikke penge i de her produkter, hvilket er en fed løgn. Det er en stor pengemaskine. Hvis de skulle leve op til regler for receptpligtige lægemidler, skal der være dokumenteret effekt overfor de indikationer, som de må markedsføre omkring. Ligesom der skal være tydelige oplysninger om bivirkninger. Udover at de så ikke skal sælges i helsekostforretninger o. lign. Der er jo typisk ikke dokumenteret effekt og ingen garanti for, at kunder vil forstå dette og risikoen ved kombination af flere produkter, hvis de rådgives af en ekspedient i en helsekostforretning. Slut med de mange alternative behandlere, der anbefaler meget høje doser mod sygdom. Sygdomsbehandling bør de holde nallerne fra af gode grunde.

Nina har ret i, at det er nonsens at tælle registrerede dødsfald pga kosttilskud. De ville ikke blive skrevet på dødsattesten, hvor der ville stå den sygdom, de havde fremkaldt i stedet såsom hjerneblødning.

Det var meget upålidelig undersøgelse Hanne Koplev gav link til, som tilsyneladende blev spist råt af nogle lægmænd her.

Mvh Dorte

Skandale

Skrevet af Søren Nielsen, 28, marts 2012 kl. 12:16
Så er kampen mod vitaminerne igang.

Enig!

Men - Andre deltagere i debatten (ingen nævnt, ingen glemt) har modsatte synspunkter.

Opgaven må være, at forene modstridende parter, så den fælles viden deles.

Så vi undgår kommentarer som: "Du er åbenbart ikke særlig kløgtig,"
(hvad betyder "kløgtig" forresten?)

Ingenting er sort/hvidt, vi ønsker alle et godt helbred og et godt liv.

Skandaløst

Så er kampen mod vitaminerne igang, da nu også Kræftens Bekæmpelse er kommet på banen. Jeg er egentlig ligeglad om A-vitamin, betacarotene og E-vitamin i meget høje doser bliver receptpligtig, for det er sandsynligt at kun en meget lille del af befolkningen tager disse stoffer og at det tages i forbindelse med f.eks sygdom såsom AMD.

Men det er totalt useriøst at begynde at tale om multivitaminpiller og lav dosis af disse essentielle stoffer som farlige, for det er de bestemt ikke. Får man ikke nok øger det bestemt risikoen for sygdomme og tidlig død.

Hvis man kikker på de forsøg hvor A-vitamin indgår og fjerner de studier som bruger 25.000 IU (10 gange det anbefalede), ser resultatet helt anderleders ud og giver i stedet en lavere dødlighed. Så udmeldingen kunne så være at hvis man tager en multivitaminpille på 100% ADT og samtidigt får det samme fra kosten vil det resultere i lavere dødlighed.
Men nej, det her drejer sig om at skræmme befolkningen og få kontrol over vitaminerne, så der i fremtiden kan sælges mere medicin. Det er efterhånden en syg verden vi lever i, hvor alt drejer sig om penge og magt.

Mere debat inspireret af artiklen.

Det er rigtig dejligt, at der kommer mere fokus på hele det område med de få regler og de store markedsinteresser. Især oplysning om manglende effekt også.

Jeg så lige ny artikel på DR.dk, hvor der også reflekteres over at gøre midlerne receptpligtige.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/03/27/192927.htm

Mvh Dorte

Styrkeløfter

Bashir (billede) er styrkeløfter - prøv at lære forskellen - en styrkeløfter designer ikke sin krop - han hiver jern og bliver stor under processen - men bekymrer sig ikke over symmetri eller lign. – en bodybuilder arbejder på at der er balance mellem de forskellige muskelgrupper og kan derfor skære ned på dele af træningen hvis en muskel er blevet for stor i forhold til en anden etc. (lidt firkantet sat op).

For træner man styrketræning, så træner man får at øge ens evne til kraftudvikling. Om vi snakker om eksplosiv styrke, absolut styrke, relativ styrke eller styrke-udholdenhed er egentlig lige meget. Det centrale er at vi træner for at øge musklernes evne til kraftudvikling. Træner vi bodybuilding, så træner vi ene og alene for at øge vores muskelmasse på den ”pæne” måde.

En væsentlig forskel på styrketræning og bodybuilding er selve fokusområdet. En bodybuilder træner muskelgrupper, mens en styrkeatlet træner et løft og dertilhørende hjælpeøvelser. Mens en bodybuilder vil betegne det at træne bænkpres, som brysttræning, så betegner en styrkeatlet det som bænkpres træning. For en styrkeatlet er det at træne bænkpres meget mere end bare at træne bryst. Ting som muskelsynergi, teknik, opspænd, irradiation osv. er relevante emner for en styrkeatlet. En styrkeatlet er heller ikke specielt interesseret i at alle muskler skal trænes og udvikles i en grad, så kroppen fremstår symmetrisk og harmonisk. Man ser f.eks. tit at olympiske vægtløftere har meget lidt brystudvikling, mens de har meget store ben og rygmuskulatur. Dette er uinteressant for dem, da det primære er deres ydeevne i konkurrenceløftene, nemlig træk og stød.

Bodybuilder

Hej Kim

Du har ret, jeg er ikke lige så klog som dig, - hvem er vel det.

Det skuffer mig at du kun er ingeniør, jeg troede at du var professor.

Du skriver at du "har brugt styrkeløft for at blive rask som jeg skriver og har på intet tidspunkt snakket om bodybuilding"

og
"Nu vil jeg forsætte med at smide med jern og hive muskler på så jeg kan vokse fra 90 til 105 kg - Jeg vil igen være rigtig stor og massiv ;)"
"- her er målet:"
http://asmabashir.com/muskler.jpg

Hvis ham der på billedet ikke er bodybuilder hvad er han så?

God fornøjelse med de 105 kg.

Ps.: Har du læst mine links som du bad mig sende?

Helge

Helge: "Held og lykke med din uddannelse til body builder, men husk, ingen anabole steroider."

Du er åbenbart ikke særlig kløgtig - jeg er ingeniør og har brugt styrkeløft for at blive rask som jeg skriver og har på intet tidspunkt snakket om bodybuilding - prøv at sætte dig ind i tingene så vil du se der er en væsentlig forskel på styrkeløft og bodybuliding - og kun tumper tager stoffer eller benytter alternative kosttilskudstossers råd.

Vedr. betaling - hvis du selv gider at gennemgå deres regnskaber vil du se jeg har ret -pengene kommer fra flere forskellige steder - hvilket også inkl. private virksomheder men der står ingen steder at hele denne undesøgelse er betalt af en enkelt virksomhed eller er bestilt af en sådan.

Endelig saglig konstatering/ alle dør en dag

Det er det eneste rigtige på denne side!

Tak for nu og altid!!

Det er mildest talt kedeligt læsestof........jeg har ikke forstand på det........

og diskussioner mellem ganske få herinde, blot for at få mest skrivetid, det er da spild af tid

Hyg og husk livet handler ikke om at have ret

hukommelse eller manglende

Jeg synes der var èn der påberåbte sig en fornuftig debat og ikke en fordrejning??

rolig nu

Jeg konstaterer blot at man ikke behøver at være vidende fordi man har en eller anden "professionel" uddannelse
og forøvrigt.........hvis man læser alt hvad der rører sig omkring videnskabelige undersøgelser, vil også du have stødt på matriale der tydeligt viser hvordan man manipulerer med víden.

Jeg "tænker" (meget) ja, hvordan kan man egentlig sige at det er ca. 4% der dør, det må da vist mange obduktioner??

Ha en god dag ......

Carotener

Prøv at checke denne database: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
Her kan man finde informationer om tilladte mængder af tilsætningsstoffer til fødevarer i EU.
Jeg har ikke tid til at regne på det, måske andre har?
Carotener kan man finde under nr. 160.
Umiddelbart er det mit indtryk, at det godt kan blive store mængder man på den måde kan indtage via føden.
Med hensyn til AAPCC registret, kan det ikke bruges som bevis for, at vitaminer ikke kan være skadelige. Folk der f.eks. dør af en hjerneblødning, sfa. Vitamin E vil ikke blive registreret her. Og hvordan ville man måle "vitaminforgiftning"?

Vitaminer er måske ikke så farlige

Hej Kim Kaos

Først et stort tillykke med at du, ved hjælp af lægen og din egen målrettede indsats, har overvundet din diabetes2.

Havde du spurgt en dygtig kvaksalver, havde resultatet nok været det samme.

Jeg ved jo at du er enormt klog, alene din 691 ord lange forklaring om at èn multivitaminpille dagligt er godt for nogle mennesker, viser at du har en kolossal viden på området.

Anderledes er dog dit svar på spørgsmålet.
Hvem betaler denne undersøgelse?
Dit svar:
"Den slags forskning betales af os – dvs. skatteyderne – private fonde – særbevillinger og private virksomheder."
plus en henvisning til en hjemmeside der heller ikke svarer på spørgsmålet, udover dette:
Alle eksterne tilskud bliver indbetalt til en projektrelateret forskningskonto på hospitalet.

Dette forstår jeg som, at der kommer et bidrag på nogle millioner fra en virksomhed, som gerne vil have lavet en projektrelateret undersøgelse om at vitaminer er farlige.
Den får de så og den bliver sporenstrengs overgivet til pressen der altid gerne vil berette om videnskabens sidste resultater.

Denne undersøgelse er altså bestilt arbejde, hvilket underbygges af Søren Nielsen:
Søren Nielsen, 28, marts 2012 kl. 00:00
Ingen risiko ved multivitaminpiller

Du spørger også om jeg har nogle kilder der støtter mine beskyldninger, her er et par stykker:

The new 203-page annual report of the American Association of Poison Control Centers, published online at http://www.aapcc.org/dnn/Portals/0/2010%20NPDS%20Annual%20Report.pdf, shows zero deaths from multiple vitamins; zero deaths from any of the B vitamins; zero deaths from vitamins A, C, D, or E; and zero deaths from any other vitamin.

http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n09.shtml

Bias
Skrevet af Kim Kaos, 27, marts 2012 kl. 20:03
Søren vi er efterhånden godt klar over at.....
Hvem er "vi"?
Måske er du også selv lidt biassed.

Held og lykke med din uddannelse til body builder, men husk, ingen anabole steroider.

Ingen risiko ved multivitaminpiller

Ved gennemgang af studierne som danner grundlag for Christian Gluud´s kamp mod vitaminer, er der intet bevis for at A-vitamin, E-vitamin og Betacarotene giver en øget dødlighed ved indtag af en daglig multivitaminpille. Det er først ved indtag langt over den anbefalede daglig tilførsel at der er en lille forøget risiko for mortalitet. Så indtag roligt den daglige vitaminpille, og undgå at tage solo-tilskud af de omtalte stoffer hvis man ikke har konstateret at man mangel disse.

Christian Gluud:»Hvis f.eks. vitamin E er skadeligt, så er det vel ligegyldigt om det optræder som en del af en multivitaminpille eller som den eneste del af en pille. De doser, vi har undersøgt, ligger for langt de fleste af forsøgenes vedkommende inden for den anbefalede dosis. Det er altså helt almindelige vitaminpiller i helt almindelige doser, der giver den forhøjede dødelighed,« slutter han. DETTE ER IKKE SANDT.

Når man undersøger de enkelte studier som danner grundlag for at A-vitamin øger mortaliteten med 4%, ser man tydeligt at dette kun er tilfældet i høj sosering af A-vitamin. I studiet CARET 2004 hvor 9.420 (udgør ca. 25% af de samlede studier) fik A-vitamin i daglig dosis på 25.000 IU var den forøgede mortaliteten 16%. Dette ene studier er grunden til at A-vitamin giver en øget dødlighed i det samlede billede.

I studiet PHS 2008 hvor 10.988 fik A-vitamin i daglig dosis på 5.000 IU var den forøgede mortalitet på 3%. Men deltagerne fik samtidigt 400 IU E-vitamin, 500 mg C-vitamin, 25 mg Betacarotene og 25 µg Selen. Samligner man studiet NIT1 1993 hvor 14.792 også fik 5.000 IU A-vitamin med kun 33 IU E-vitamin var mortaliteten reduceret med 5%. Så den øgede dødlighed i PHS 2008 skyldes ikke A-vitamin, men derimod de 400 IU E-vitamin.

ADT er i Danmark 2.664 IU og absolut upper limit er 10.000 IU. Så 25.000 IU ligger langt over hvad der er sikkert at indtage, og igen kan man konkluderer at Christian Gluud´s information er fejlagtige. A-vitamin giver ingen forøget risiko for at dø, hvis man tager en multivitaminpille med A-vitamin (100% ADT).

Allsup 2004Low 4/81 4/83 0.4 % 1.02 [ 0.27, 3.96 ] 2.666 IU
CARET 2004Low 1855/9420 1509/8894 28.4 % 1.16 [ 1.09, 1.23 ] 25.000 IU
Graat 2002Low 0/335 5/153 0.1 % 0.04 [ 0.00, 0.75 ] 2.000 IU
LAST 2004Low 0/30 2/31 0.1 % 0.21 [ 0.01, 4.13 ] 2.500 IU
Liu 2007Low 96/379 97/384 8.2 % 1.00 [ 0.79, 1.28 ] 1.333 IU
MAVIS 2005 Low 8/456 4/454 0.4 % 1.99 [ 0.60, 6.57 ] 2.666 IU
Murphy 1992Low 4/53 2/56 0.2 % 2.11 [ 0.40, 11.06 ]200.000 IU
NIT2 1993Low 157/1657 167/1661 10.5 % 0.94 [ 0.77, 1.16 ] 10.000 IU
PHS 2008Low 1256/10988 405/3653 21.5 % 1.03 [ 0.93, 1.15 ] 5.000 IU
Pike 1995Low 1/24 0/23 0.1 % 2.88 [ 0.12, 67.29 ] 2.666 IU
SKICAP AK 1997Low 62/1157 53/1140 4.4 % 1.15 [ 0.81, 1.65 ] 25.000 IU
Witte 2005Low 1/16 1/16 0.1 % 1.00 [ 0.07, 14.64]2.666 IU
Boelli 1998 1/147 0/157 0.1 % 3.20 [ 0.13, 78.00 ] 6.000 IU
Chandra 1992 0/48 2/48 0.1 % 0.20 [ 0.01, 4.06 ] 1.333 IU
CTNS 2008 77/510 81/510 6.4 % 0.95 [ 0.71, 1.27 ] 5.000 IU
Hogarth 1996 7/54 6/52 0.6 % 1.12 [ 0.40, 3.12 ] 8.000 IU
NIT1 1993 1067/14792 280/3698 18.5 % 0.95 [ 0.84, 1.08 ] 5.000 IU
Penn 1991 1/15 0/15 0.1 % 3.00 [ 0.13, 68.26 ] 8.000 IU

ADT af Betacarotene er sat til ca. 1,5 mg daglig. I studierne som danner grundlag for at betacarotene kan øge dødligheden med 2% er der generelt brugt dosis langt over ADT, typisk 10-30 gange det anbefalede. Derfor er Christian Gluud´s udtalelser om at multivitaminpiller som indeholder betacarotene i normale mængder øger dødligheden fejlagtig. Mig bekendt findes der ikke multivitaminpiller på det danske marked som indeholder så store mængder betacarotene som er blevet brugt i de randomiserede forsøg.

Beta-carotene

SCPS 1990Low 79/913 72/892 1.8 % 1.07 [ 0.79, 1.46 ] 50 mg
NIT2 1993Low 157/1657 167/1661 3.6 % 0.94 [ 0.77, 1.16 ] 15 mg
PPS 1994Low 25/425 14/214 0.5 % 0.90 [ 0.48, 1.69 ] 25 mg
PHS 1996Low 979/11036 968/11035 10.3 % 1.01 [ 0.93, 1.10 ] 25 mg
AMDS 1996Low 2/39 2/32 0.1 % 0.82 [ 0.12, 5.50 ] 12 mg
MINVITAOX 1999Low 100/361 51/182 2.1 % 0.99 [ 0.74, 1.32 ] 6 mg
NSCPT 1999Low 15/820 22/801 0.4 % 0.67 [ 0.35, 1.27 ] 30 mg
Jacobson 2000Low 0/57 1/55 0.0 % 0.32 [ 0.01, 7.74 ] 12 mg
Correa 2000Low 13/498 2/237 0.1 % 3.09 [ 0.70, 13.60 ] 30 mg
HATS 2001Low 1/84 1/76 0.0 % 0.90 [ 0.06, 14.22 ] 25 mg
AREDS 2001Low 251/2370 240/2387 4.9 % 1.05 [ 0.89, 1.25 ] 15 mg
Graat 2002Low 0/335 5/153 0.0 % 0.04 [ 0.00, 0.75 ] 1.2 mg
REACT 2002Low 9/149 3/148 0.1 % 2.98 [ 0.82, 10.79 ] 18 mg
HPS 2002Low 1446/10269 1389/10267 11.9 % 1.04 [ 0.97, 1.11 ] 20 mg
ATBC 2003Low 5555/14560 2605/7287 15.0 % 1.07 [ 1.03, 1.11 ] 20 mg
Prince 2003Low 1/29 0/32 0.0 % 3.30 [ 0.14, 77.95 ] 3 mg
CARET 2004Low 1855/9420 1509/8894 12.6 % 1.16 [ 1.09, 1.23 ] 30 mg
LAST 2004Low 0/30 2/31 0.0 % 0.21 [ 0.01, 4.13 ] 10 mg
WHS 2005Low 681/19937 681/19939 8.6 % 1.00 [ 0.90, 1.11 ] 25 mg
WACS 2007Low 505/4084 124/1022 4.3 % 1.02 [ 0.85, 1.23 ] 50 mg
Plummer 2007Low 16/990 11/990 0.3 % 1.45 [ 0.68, 3.12 ] 18 mg
Liu 2007Low 96/379 97/384 2.7 % 1.00 [ 0.79, 1.28 ] 16 mg
PHS 2008Low 1256/10988 405/3653 8.5 % 1.03 [ 0.93, 1.15 ] 50 mg
Garbagnati 2009Low 1/34 3/38 0.0 % 0.37 [ 0.04, 3.41 ] 19 mg
Grieger 2009Low 3/58 4/57 0.1 % 0.74 [ 0.17, 3.15 ] 3 mg
SUVIMAX 2010Low 156/6481 178/6536 3.4 % 0.88 [ 0.71, 1.09 ] 6 mg
Chandra 1992 0/48 2/48 0.0 % 0.20 [ 0.01, 4.06 ] 16 mg
NIT1 1993 1018/14792 280/3698 7.0 % 0.91 [ 0.80, 1.03 ] 15 mg
Girodon 1997 12/41 7/20 0.3 % 0.84 [ 0.39, 1.79 ] 6 mg
SIT 2006 38/1706 43/1705 1.0 % 0.88 [ 0.57, 1.36 ] 15 mg
Sasazuki 2003 6/222 18/217 0.2 % 0.33 [ 0.13, 0.81 ] 15 mg

Ved gennmgang af de fleste studier hvor E-vitamin indgår, ses den forøgede mortalitet først ved et indtag over 400 IU dagligt. ADT for E-vitamin er i Danmark 15 IU, så man skal tage en dosis som er over 26 gange det anbefalede for at risikoen for at dø stiger med 2 %. I de danske multivitaminpiller er indholdet af E-vitamin langt fra de 400 IU, dog er indholdet i OmniX fra Biozym på 300 IU. Christian Gluud siger, "at de doser, vi har undersøgt, ligger for langt de fleste af forsøgenes vedkommende inden for den anbefalede dosis". Det er simpelthen ikke sandt.

Der er altså ikke evidens for at E-vitamin øger mortaliteten før at indtager er omkring 400 IU daligt.
I denne artikel er konklusionen den samme udfra 19 randomiserede forsøg med ialt 135.000 deltagere.
http://www.annals.org/content/143/2/156.full

Betacarotene kun farlig i høj dosis.

ADT af Betacarotene er sat til ca. 1,5 mg daglig. I studierne som danner grundlag for at betacarotene kan øge dødligheden med 2% er der generelt brugt dosis langt over ADT, typisk 10-30 gange det anbefalede. Derfor er Christian Gluud´s udtalelser om at multivitaminpiller som indeholder betacarotene i normale mængder øger dødligheden fejlagtig. Mig bekendt findes der ikke multivitaminpiller på det danske marked som indeholder så store mængder betacarotene som er blevet brugt i de randomiserede forsøg.

Beta-carotene

SCPS 1990Low 79/913 72/892 1.8 % 1.07 [ 0.79, 1.46 ] 50 mg
NIT2 1993Low 157/1657 167/1661 3.6 % 0.94 [ 0.77, 1.16 ] 15 mg
PPS 1994Low 25/425 14/214 0.5 % 0.90 [ 0.48, 1.69 ] 25 mg
PHS 1996Low 979/11036 968/11035 10.3 % 1.01 [ 0.93, 1.10 ] 25 mg
AMDS 1996Low 2/39 2/32 0.1 % 0.82 [ 0.12, 5.50 ] 12 mg
MINVITAOX 1999Low 100/361 51/182 2.1 % 0.99 [ 0.74, 1.32 ] 6 mg
NSCPT 1999Low 15/820 22/801 0.4 % 0.67 [ 0.35, 1.27 ] 30 mg
Jacobson 2000Low 0/57 1/55 0.0 % 0.32 [ 0.01, 7.74 ] 12 mg
Correa 2000Low 13/498 2/237 0.1 % 3.09 [ 0.70, 13.60 ] 30 mg
HATS 2001Low 1/84 1/76 0.0 % 0.90 [ 0.06, 14.22 ] 25 mg
AREDS 2001Low 251/2370 240/2387 4.9 % 1.05 [ 0.89, 1.25 ] 15 mg
Graat 2002Low 0/335 5/153 0.0 % 0.04 [ 0.00, 0.75 ] 1.2 mg
REACT 2002Low 9/149 3/148 0.1 % 2.98 [ 0.82, 10.79 ] 18 mg
HPS 2002Low 1446/10269 1389/10267 11.9 % 1.04 [ 0.97, 1.11 ] 20 mg
ATBC 2003Low 5555/14560 2605/7287 15.0 % 1.07 [ 1.03, 1.11 ] 20 mg
Prince 2003Low 1/29 0/32 0.0 % 3.30 [ 0.14, 77.95 ] 3 mg
CARET 2004Low 1855/9420 1509/8894 12.6 % 1.16 [ 1.09, 1.23 ] 30 mg
LAST 2004Low 0/30 2/31 0.0 % 0.21 [ 0.01, 4.13 ] 10 mg
WHS 2005Low 681/19937 681/19939 8.6 % 1.00 [ 0.90, 1.11 ] 25 mg
WACS 2007Low 505/4084 124/1022 4.3 % 1.02 [ 0.85, 1.23 ] 50 mg
Plummer 2007Low 16/990 11/990 0.3 % 1.45 [ 0.68, 3.12 ] 18 mg
Liu 2007Low 96/379 97/384 2.7 % 1.00 [ 0.79, 1.28 ] 16 mg
PHS 2008Low 1256/10988 405/3653 8.5 % 1.03 [ 0.93, 1.15 ] 50 mg
Garbagnati 2009Low 1/34 3/38 0.0 % 0.37 [ 0.04, 3.41 ] 19 mg
Grieger 2009Low 3/58 4/57 0.1 % 0.74 [ 0.17, 3.15 ] 3 mg
SUVIMAX 2010Low 156/6481 178/6536 3.4 % 0.88 [ 0.71, 1.09 ] 6 mg
Chandra 1992 0/48 2/48 0.0 % 0.20 [ 0.01, 4.06 ] 16 mg
NIT1 1993 1018/14792 280/3698 7.0 % 0.91 [ 0.80, 1.03 ] 15 mg
Girodon 1997 12/41 7/20 0.3 % 0.84 [ 0.39, 1.79 ] 6 mg
SIT 2006 38/1706 43/1705 1.0 % 0.88 [ 0.57, 1.36 ] 15 mg
Sasazuki 2003 6/222 18/217 0.2 % 0.33 [ 0.13, 0.81 ] 15 mg

Interesserer det dig også, at

Interesserer det dig også, at der ikke var effekt af midlerne?

A-vitamin kun farlig i høj dosis

Når man undersøger de enkelte studier som danner grundlag for at A-vitamin øger mortaliteten med 4%, ser man tydeligt at dette kun er tilfældet i høj sosering af A-vitamin. I studiet CARET 2004 hvor 9.420 (udgør ca. 25% af de samlede studier) fik A-vitamin i daglig dosis på 25.000 IU var den forøgede mortaliteten 16%. Dette ene studier er grunden til at A-vitamin giver en øget dødlighed i det samlede billede.

I studiet PHS 2008 hvor 10.988 fik A-vitamin i daglig dosis på 5.000 IU var den forøgede mortalitet på 3%. Men deltagerne fik samtidigt 400 IU E-vitamin, 500 mg C-vitamin, 25 mg Betacarotene og 25 µg Selen. Samligner man studiet NIT1 1993 hvor 14.792 også fik 5.000 IU A-vitamin med kun 33 IU E-vitamin var mortaliteten reduceret med 5%. Så den øgede dødlighed i PHS 2008 skyldes ikke A-vitamin, men derimod de 400 IU E-vitamin.

ADT er i Danmark 2.664 IU og absolut upper limit er 10.000 IU. Så 25.000 IU ligger langt over hvad der er sikkert at indtage, og igen kan man konkluderer at Christian Gluud´s information er fejlagtige. A-vitamin giver ingen forøget risiko for at dø, hvis man tager en multivitaminpille med A-vitamin (100% ADT).

Allsup 2004Low 4/81 4/83 0.4 % 1.02 [ 0.27, 3.96 ] 2.666 IU
CARET 2004Low 1855/9420 1509/8894 28.4 % 1.16 [ 1.09, 1.23 ] 25.000 IU
Graat 2002Low 0/335 5/153 0.1 % 0.04 [ 0.00, 0.75 ] 2.000 IU
LAST 2004Low 0/30 2/31 0.1 % 0.21 [ 0.01, 4.13 ] 2.500 IU
Liu 2007Low 96/379 97/384 8.2 % 1.00 [ 0.79, 1.28 ] 1.333 IU
MAVIS 2005 Low 8/456 4/454 0.4 % 1.99 [ 0.60, 6.57 ] 2.666 IU
Murphy 1992Low 4/53 2/56 0.2 % 2.11 [ 0.40, 11.06 ]200.000 IU
NIT2 1993Low 157/1657 167/1661 10.5 % 0.94 [ 0.77, 1.16 ] 10.000 IU
PHS 2008Low 1256/10988 405/3653 21.5 % 1.03 [ 0.93, 1.15 ] 5.000 IU
Pike 1995Low 1/24 0/23 0.1 % 2.88 [ 0.12, 67.29 ] 2.666 IU
SKICAP AK 1997Low 62/1157 53/1140 4.4 % 1.15 [ 0.81, 1.65 ] 25.000 IU
Witte 2005Low 1/16 1/16 0.1 % 1.00 [ 0.07, 14.64]2.666 IU
Boelli 1998 1/147 0/157 0.1 % 3.20 [ 0.13, 78.00 ] 6.000 IU
Chandra 1992 0/48 2/48 0.1 % 0.20 [ 0.01, 4.06 ] 1.333 IU
CTNS 2008 77/510 81/510 6.4 % 0.95 [ 0.71, 1.27 ] 5.000 IU
Hogarth 1996 7/54 6/52 0.6 % 1.12 [ 0.40, 3.12 ] 8.000 IU
NIT1 1993 1067/14792 280/3698 18.5 % 0.95 [ 0.84, 1.08 ] 5.000 IU
Penn 1991 1/15 0/15 0.1 % 3.00 [ 0.13, 68.26 ] 8.000 IU

Hvor hurtigt kan man nå at respondere

På en smartphone med drilletastatur, hvor man lige skal tjekke hans link først? Jeg er blevet hurtigere på skærmtastaturet via denne lille leg ; )

Sv. På børn i højrisiko...

Det er for at fortælle dig hvor vigtigt zink er for helbredet og at en mangeltilstand med stor sandsynlighed øger mortaliteten betydelig.

Bias

Søren vi er efterhånden godt klar over at hvis der er lavet 1000 undersøgelser og de 998 viser at det øger dødeligheden og et viser hverken eller og et viser at det måske med 0,032% chance kan forbedre livet så vil du bruge alt din energi på de ene forsøg – De 998 der viser det modsatte vil du til evig tid skynde dig at glemme – så hold op med at spilde vores tid.

Hele denne tråd viser med alt tydelighed at du har bias i forhold til de forskellige undersøgelser og der til kommer at du ganske grundigt fordrejer ting som f.eks. info om mælk og kød og din viden om f.eks. type2 diabetes bygger på fordomme til lægestanden og uforfalsket uvidenhed og hver gang vi slå ned på dine åbenlyse fejl så skifter du emne.

På børn i højrisiko...

Hvorfor skal du bruge studie med spædbørn i højrisiko her?

Men det er signifikant i dette forsøg

Zinc supplementation was associated with significantly lower mortality, with a rate ratio of 0.32 (95% confidence interval: 0.12-0.89).
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13383012

Og det er ikke signifikante forandringer

Som man kan læse, er de mortalitetstal du nævner med zink ikke signifikante...

Det står direkte i undersøgelsen!

E-vitamin kun farlig i høj dosering

Ved gennmgang af de fleste studier hvor E-vitamin indgår, ses den forøgede mortalitet først ved et indtag over 400 IU dagligt. ADT for E-vitamin er i Danmark 15 IU, så man skal tage en dosis som er over 26 gange det anbefalede for at risikoen for at dø stiger med 2 %. I de danske multivitaminpiller er indholdet af E-vitamin langt fra de 400 IU, dog er indholdet i OmniX fra Biozym på 300 IU. Christian Gluud siger, "at de doser, vi har undersøgt, ligger for langt de fleste af forsøgenes vedkommende inden for den anbefalede dosis". Det er simpelthen ikke sandt.

Der er altså ikke evidens for at E-vitamin øger mortaliteten før at indtager er omkring 400 IU daligt.
I denne artikel er konklusionen den samme udfra 19 randomiserede forsøg med ialt 135.000 deltagere.
http://www.annals.org/content/143/2/156.full

I min gennemgang fandt jeg noget spændende. I forsøget fik deltagerne (1) antioxidants (vitamin C, 500 mg; vitamin E, 400 IU; and beta carotene, 15 mg); (2) zinc, 80 mg, as zinc oxide and copper, 2 mg, as cupric oxide; (3) antioxidants plus zinc; or (4) placebo.

Mortalitet:

Antioxidants vs no antioxidants 1.10 (0.85–1.42).35

Zinc vs no zinc 0.79 (0.61–1.02).02

Antioxidants vs placebo 1.12 (0.80–1.57).39

Zinc vs placebo 0.81 (0.56–1.17).14

Antioxidants + zinc vs placebo 0.87 (0.60–1.25).32

Total participants with events 410

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1462955/?tool=pubmed

Selv om forsøget er lille viser det dog at zink væsentlig nedsætter mortaliteten.

Vender tilbage med A-vitamin undersøgelserne.

/Søren

Rollemodel : )

Når der tropper en cirka 50-årig mand op med en stribe livstilssygdomme og totalt skæve værdier på kryds og tværs, så kan det være lidt op af bakke med troen på helbredelse via benhårdt vedholdende arbejde med ny livsstil ... Langt lettere for patienten at hoppe over hvor gærdet er lavest, og undlade de nødvendige stilskift.

Men Kim Kaos er god rollemodel. Intet snyd. Vedholdende knokleri og grøntsagsfoder og supper. Nul sprut. Fysisk træning. Intet brug af kvaksalvere. Den gode behandlingsmetode, og så kom der hurtigt bonus.

Det er jo topsejt : )

Milligram E-vitamin

Hej.

I de sidste mange år har jeg været meget påpasselig med ikke at tage store mængder af forskellige vitaminer, mineraler og antioxidanter. Og jeg har aldrig forstået de forbrugere, der tør spise tilskud med store mængder af disse. Selvom tilskuddene er godkendt af myndighederne, er det ikke ensbetydende med, at man kan være sikker på at undgå bivirkninger. Jeg har i den grad været bange for skadelig overdosering.

Selv jeg, der har været meget skeptisk m.h.t. at tage for store mængder, har måske taget for meget E-vitamin. Jeg har stræbt efter 20-30 mg svarende til 200-300 % af en tidligere eller nuværende ADT-værdi. (ADT er myndighedernes etablerede Anbefalet Daglig Tilførsel). Og dette viser sig nu, at dette er - måske - for meget.

Søren Nielsen skriver om 3 betydelige undersøgelser m.h.t. E-vitamin i den store undersøgelse, som artiklen handler om.

Han skriver, at mængderne af E-vitamin var 50, 363 og 600 mg. Det er jo langt, langt højere end de ca.. 10 mg, der svarer til en nuvværende eller tidligere ADT-værdi. Førhen eller nu svarer 10 mg E-vitamin nemlig til 100 % ADT.

Men sådan, som jeg forstår Christian Gluud, ligger mængden af E-vitamin i nogle af fforsøggene indenfor den anbefalede mængde på ca. 10 mg.

Jeg har endnu ikke fået læst selve undersøgelsen. Jeg har kun læst abstract på nuværende tidspunkt. Kan nogle uddybe overstående.

Venlig hilsen
Jan, 2 projekter

Ikke mig

Ikke mig - her er målet:

http://asmabashir.com/muskler.jpg

Og jeg er allerede godt på vej

Husk bare

At man godt kan være stor og en lille splejs samtidigt : )

Stor - Større - Kim

Takker og takker også for din opbakning gennem tiden - Nu vil jeg forsætte med at smide med jern og hive muskler på så jeg kan vokse fra 90 til 105 kg - Jeg vil igen være rigtig stor og massiv ;)

Til Lykke

Hvad skal du så lave ; )

Kh Dorte

Privat type2 bemærkning

Igennem hele denne tråd er lægerne blevet mistænkeliggjort for at kun ville hælde piller på folk og at de i samarbejde med medicinalindustrien kun har en interesse og det er at fastholde folk som patienter så der kan tjenes penge på dem - jeg har forsøgt ved at bruge mig selv som et bevis på det modsatte at tilbagevise det og i dag har jeg så været hos min læge og er nu erklæret helt rask - og det er jeg blevet takket været den kur min læge satte mig på - piller til at hjælpe mig indtil min sunde livsstil og øget motion slog igennem.

I dag fik vi en snak om at jeg skulle droppe den sidste pille men jeg og ikke min læge mente at jeg lige ville tage en måned mere og hvis tallene så stadigvæk viste jeg er ikke længere er en type2 så dropper jeg også den sidste methformin.

Så kort og godt - lægerne er ikke interesseret i at hælde piller i folk - tværdigmod og gider man at lytte til dem og ikke alle mulige kvaksalvere så kan man faktisk godt blive helt rask uden zink og ekstreme kosttilskud og overdosering af vitaminer.

Og jow - jeg er skide glad -1½ års hårdt arbejde har båret frugt :)

Rigmor tænker ofte....??

Rigmor – hvorfor læser du ikke nogle af de indlæg der er i denne tråd her er alt forklaret samt links til de forskellige dele af undersøgelsen

Fakta:

Et nyt dansk studie af samtlige forsøg udført i verden, i alt 68 randomiserede forsøg i 2008 med i alt 232.606 mennesker og 11 nye studier i 2011, der tilsammen rummer 64.157 yderligere personer – samlet er der gennemført 79 studier med i alt 296.763 personer over 4årig periode viser at viitaminpiller, der indeholder antioxidanter i form af vitamin A, E og betacarotene er farlige for os. Disse antioxidanter øger dødeligheden med ca. fire procent.

Alle data er fremkommet ved:” We searched The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, LILACS, the Science Citation Index Expanded, and Conference Proceedings Citation Index-Science to February 2011. We scanned bibliographies of relevant publications and asked pharmaceutical companies for additional trials.”

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007176.pub2/abstra...

Ergo - det er næsten 80 undersøgelser der er gennemgået med I alt ca. 300.000 mennesker I alle aldersgrupper mv. – en meget præcis og grundig undersøgelse og før du begynder at rejse kritik eller mistænkeliggøre folk bør du sætte dig ned og læse den for det har du åbenbart ikke – hvilket måske skyldes at den er på et højre fagligt niveau end det du normalt beskæftiger dig med. Skal du blande dig og mistænkeliggøre en faguddannet læge som Dorte bør du nok droppe dine ugeblade og læse lidt faglitteratur ellers er jeg bange for at din kritik ikke vil blive taget alvorlig.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007176.pub2/pdf

Har du konkrete kritikpunkter til rapporten så kom med dem - men læs den først og sæt dig ind i hvad problematikken er før du kaster dig ind i debatten og over folk som trods alt er faguddannet.

Det er fint

Jeg morede mig også over, at du i overskriften til indlægget med linket antydede, at jeg ville blive forarget. Jeg BLEV forarget, men det var over standarden på det link du vedhæftede : ).

Mvh Dorte

Sv. Du er afsenderen af dine links og ansvarlig.

Jeg har anmeldt din kommentar og håber snart du bliver smidt ud fra videnskab.dk.

Du er afsenderen af dine links og ansvarlig.

Hvis du giver link til børneporno, er du også ansvarlig. Du vælger selvstændigt hvilken type links, du vedhæfter, og må selv kunne stå inde for din baggrund for at vælge dem.

Mvh Dorte

Sv. Dorte

Det er imponerende hvordan du forsøger at placere ansvaret for hvad andre skriver på nettet over på de personer som linker til disse sider. Det er helt ude i hegnet Dorte Wulff og du bør du holde op med dine personangreb.

Jeg syntes netop at det er vigtigt at få belyst at ikke alle deler Christian Gluud´s mening og konklusion i undersøgelsen. Mange forskere har netop kritiseret undersøgelsen.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg