Annonceinfo

Stearinlys fylder hjemmet med nanopartikler

Stearinlys og madlavning fylder vores hjem med usynlige nanopartikler, viser nyt studie, der er første led i en større sundhedsundersøgelse med formål at afgøre, om partiklerne er skadelige for vores lunger og hjerte.

Ny undersøgelse viser, at vores hjem er lige så forurenede med nanopartikler som et typisk hjem i Beijing. Forskellen er bare, at kinesernes forurening kommer ude fra vejene, mens vores bliver skabt af stearinlys og madlavning. (Foto: Shutterstock)

Sod fra stearinlys og køkkenet er de største syndere, når vores hjem bliver forurenet med såkaldte ultrafine partikler, der er så små, at de kan trænge ind i kroppens celler.

Brænder du stearinlys i to timer om dagen, står de for næsten to tredjedele af den samlede indendørs forurening.

Tidligere forsøg har vist, at ultrafine partikler har større effekt på kroppen end almindelige partikler, men den præcise helbredsrisiko er endnu ikke kendt. Det kan du læse mere om i en anden artikel på Videnskab.dk.

»Der er en del debat i den videnskabelige verden om skadeligheden af ultrafine partikler, og tidligere studier har primært fokuseret på større partikler – primært fra udendørs forurening,« forklarer hovedforfatteren bag det nye studie, lektor Gabriel Bekö fra DTU’s Institut for Byggeri og Anlæg.

»Men når vi bruger så meget tid indendørs, må størstedelen af eksponeringen til disse partikler også foregå indendørs, og det har vi undersøgt,« fortsætter han.

Ifølge undersøgelsen er vores hjem lige så forurenede med ultrafine partikler som et typisk hjem i Beijing.

Stearinlys giver flest ultrafine partikler

For at finde ud af, præcis hvor meget forurening, der opstår indendørs, har forskerne fulgt 56 københavnere i deres hjem i 48 timer.

Deltagerne blev udstyret med en partikelmåler i stuen og bedt om at føre en logbog over deres daglige aktiviteter i hjemmet, og på den måde kunne Gabriel Bekö og hans hold udlede, hvor de største forureningskilder lå.

I halvdelen af de undersøgte hjem var det stearinlys, som stod for op til 58 procent af den samlede forurening med ultrafine partikler, hvilket ikke kom bag på forskerne.

Fakta

Ultrafine partikler er partikler med en diameter mindre end 100 nanometer.

Der findes mange forskellige typer nanopartikler, bl.a. dem som findes i stegeos eller røg fra stearinlys, men alle nanopartikler er ikke kun skadelige.

Andre bliver tilsat forskellige produkter og hjælper f.eks. med at transportere aktive stoffer fra solcreme ind i huden.

Sikkerheden af nanopartikler undersøges satdig, og i EU er der fælles regler og grænser for, hvordan man må bruge nanopartikler i de fleste produkter.

»Vi ved, at når vi brænder et eller andet, så bliver der genereret partikler,« siger Gabriel Bekö.

Danskerne forurener mest inden døre

Men stearinlysene var ikke de eneste forureningssyndere, som undersøgelsen afslørede:

 • I løbet af de to dage, som undersøgelsen stod på, blev der lavet mad i 37 af hjemmene. Her stod madlavningen for omkring 30 procent af forureningen.
   
 • I halvdelen af hjemmene blev der dagligt brændt stearinlys – gennemsnitligt i 140 minutter om dagen – og det bidrog til 58 procent af den samlede forurening i de hjem.
   
 • 12 af hjemmene ristede brød på toasteren, og det betød en forurening på 11 procent.
   
 • Derudover stod ukendte begivenheder, hvor der ikke var noteret en aktivitet i logbogen, for op til 14 procent. De ukendte begivenheder forekom i 52 af hjemmene og skyldtes formentlig madlavning eller stearinlys, ifølge Gabriel Bekö.
   
 • Selvom de fleste af hjemmene lå mellem 50-250 meter fra en befærdet vej, så stod åbne vinduer kun for 3 procent af den samlede forurening.

»Sammenlignet med tidligere studier, så ligger den totale eksponering til de her partikler lidt højere end gennemsnittet. Men tager vi stearinlysene ud af ligningen, så ser det meget ens ud – i hvert fald sammenlignet med USA,« siger Gabriel Bekö.

Kaster man derimod et blik mod Kina, er tallene noget anderledes.

»Vi ligger nogenlunde på niveau med Beijing, men forureningskilderne er byttet fuldstændig om,« siger han forklarer, at omkring 70 procent af partiklerne i danske hjem kommer fra indendørs kilder, mens det i Kina er lige modsat.

Danskerne forurener altså langt mere inden for husets vægge end kineserne.

Ultrafine partiklers helbredsrisiko skal afdækkes

Undersøgelsen er udført i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og CISBO, hvor de er i fuldt sving med at behandle resultaterne.

Planen er, at det skal munde ud i et studie, der vil fortælle noget om de ultrafine partiklers effekt på helbredet.

»Vi ved meget lidt om de partikler, der er indendørs, men i den første undersøgelse har vi forsøgt at finde en sammenhæng mellem helbredsmæssige forhold og de ultrafine partikler i hjemmet,« siger Steffen Loft, der er professor i miljømedicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Professor: Vi ved ikke, om partikler fra stearinlys er farlige

Fakta

Når vi brænder stearinlys skaber det også kvælstofdioxid, NO2, der er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i luftforureningen.

Det irriterer luftvejene, giver vejrtrækningsproblemer, nedsat lungefunktion og kan øge risikoen for infektion i lungerne.

Især personer med svær astma samt børn og ældre er følsomme.

Dieselbiler er en af de største kilder til NO2-forurening.

Kilde: Astma-Allergi Danmark

Sideløbende med Gabriel Bekös målinger af partikelmængden i hjemmene, har Steffen Loft og hans forskerhold undersøgt beboernes lungefunktion, små blodkar knyttet til hjertekarsygdom og undersøgt hvide blodlegemer for spor efter en påvirkning, der kunne være sket i lungerne.

Selvom han ikke er klar til at frigive nogen resultater endnu, mener han allerede godt, at man bør udvise større omtanke med behovet for stearinlyshygge.

»Vi ved jo faktisk ikke ret meget om partikler fra stearinlys, og så længe vi ikke ved, om de er mindre farlige end andre partikler, bør man da overveje, om det er fornuftigt at brænde stearinlys så ofte,« siger Steffen Loft og tilføjer, at det egentlig er ret dårligt, at vi ikke ved mere om det, når man tænker over danskernes forbrug.

»Og når man snakker om stearinlys, så er det ikke kun ultrafine partikler der kan skade, for lysene producerer også kvælstofdioxid, der er en irriterende gasart,« siger han.

Nyt forsøg skal måle ultrafine partikler uden for hjemmet

Gabriel Bekös studie er netop publiceret i tidsskriftet Environmental Science and Technology, men han er allerede i gang med at behandle resultaterne fra et nyt partikelstudie.

Der er tale om en gentagelse af det første forsøg, men med den tilføjelse, at deltagerne nu får en partikelmåler med rundt i deres tasker, så de kan bære dem rundt hele dagen.

»På den måde kan vi isolere hjemmet fra den totale daglige eksponering, for vi ved ikke, hvad de udsættes for på vej til arbejde eller når de går rundt udenfor,« siger Gabriel Bekö og tilføjer, at forureningen i hjemmet formentlig kun er en fraktion af den samlede daglige dosis ultrafine partikler.

Institut for Folkesundhedsvidenskab deltager også i dette forsøg.

Resultaterne for sundhedsundersøgelsen ventes at lægge klar senere på året.

Reklamelink slettet

Et indlæg er redigeret, da der var tale om reklame, hvilket ikke er tilladt på Videnskab.dk:
http://videnskab.dk/om/vilkar-kommentarer-pa-videnskabdk

Redaktionen

Super relevant, tror vi

Super relevant, tror vi danskere har en alt for mild antagelse af hvor skadelige partiklerne i virkeligheden er.
Tænk sig, at grundet partiklernes ultrafine, og nano størrelser, er det reelt mere skadeligt end dét at ryge cigaretter..

Myten om 100% ren stearin

I Danmark er der vist mange som sværger til ”100% ren stearin”, når det skal være ekstra godt for indeklimaet og familien. Og det er til trods for, at vi godt ved, at væggene i hjemmet bliver sorte og skal males.

Vi fik en interessant (og skræmmende) analyse lavet hos Particle Technology Labs i USA.
P.T.L. fandt 37.050 stk. partikler/ml i størrelsen over 0,5um fra en laboratorium-dokumenteret ren soyavoks. Fra 100% ren stearin (et af de gode gamle danske mærker de fleste kender), var tallet 1.690.000.000 – ja jeg skriver det lige igen: 1.690.000.000 stk. partikler/ml over 0,5um. Ikke underligt at mennesker med astma, KOL, MSC o.lign. straks mærker, at her kommer lungerne på overarbejde.

En stor mængde partikler er problematisk for lungerne/organismen. Den alm. opfattelse at 100% ren stearin skulle være godt for indeklimaet og udlede det færreste antal partikler er en folkesundsmæssig kæmpe misforståelse. Vi er mange som har købt ren stearin i god tro og haft et stort antal af dem tændt gennem årene, når vi skulle ”hygge”. Producenten må have haft denne alvorlige viden og fortiet den. Godt den misforståelse er endelig ved at blive rettet.

Politikken skriver d. 14/9-13 om en DTU Byg undersøgelse om den høje (ultrafine)partikeludledning fra både stearin og paraffin: http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sygdom/ECE2075873/her-er-de-lev...

Konsekvenserne af mange partikler i indåndingsluften er målbarer, alvorlige og er fx beskrevet ganske godt her i artiklen her og i dette link: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload...

Hjemmet har det farligste indeklima.

Ja det har forskerne målt sig til. I min daglige gang tidligere og nu ser jeg, at lægehusene og tandlægerne afbrænder fyrfadlys, og det er helt uforståeligt, når lægerne ved hvor farligt det er. Derfor ser jeg gerne et offentlig forbud mod afbrænding af starinlys offentlige steder.

Stearinlys og lakridspiber

Vi snakker om en adfærd som er nem at ændre. Hvis man gerne vil have en sundere indeklima derhjemme er det jo vigtigt at vide at stearinlys er en stor kilde til indendørspartikel forurening.

Hvor skadeligt det er jo relativt, når man lige ser bort fra de brande som også er en risiko.

Man må gerne tage Memet i den anden hånd:

http://videnskab.dk/blog/den-giftige-ide-ryge-memet-er-mere-dodbringende...

Forbyd stearinlys i det offentlige rum!

-- Sundhedsskadelig luftforurening fra stearinlys og mados --
Det er fornuftigt og relevant, at der forskes i og informeres fagligt om den sundhedsskadelige luftforurening fra trafik, brændeovne, grillovne, luftforurening fra madlavning og andre kilder til forurening af vores livsvigtige indåndingsluft!

Det er ganske fornuftigt blevet forbudt at forurene vores livsvigtige indåndingsluft med tobaksrøg. Men det er stadig meget udbredt med brændende stearinlys i private hjem og ikke mindst på bl.a. cafeer, restauranter og generelt i det offentlige rum. Også luftforurening med mados og grillrøg er blevet udbredt.

-- Stearinlys i hjem med astmabørn --
Der bør fokuseres meget mere på det sundhedsproblem, der kan være forbundet med indendørs luftforurening fra afbrænding af stearinlys.
Undertegnet har flere gange bemærket, også set det på tv, at der har været brændende stearinlys i hjem, hvor forældre har talt om og været bekymret over, at deres børn har allergi og/eller astma.
Ingen har åbenbart haft negative tanker om de ’hyggelige traditionsbundne stearinlys’?

-- Luftforurening i restauranter --
På mange restauranter og cafeer står der brændende stearinlys eller fyrfadslys.
Eksempelvis var jeg på en restaurant, hvor der på omkring 50 borde var brændende fyrfadslys. Det så umiddelbart hyggeligt ud, men er det sundt at sidde og indånde gasser og partikler afgivet fra de brændende stearinlys?
Luften i restauranten var ikke særlig behagelig. Den var ’tung’ af mulig iltmangel og nitrøse gasser. Og det lugtede af mados og også af stearinlysafbrændte gasser. Jeg bemærkede, at nogle af gæsterne jævnligt rømmede sig og hostede.

-- Hvad kan der gøres?
Da en meget indgroet vaneadfærd og hygge-tradition er meget vanskelig at afskaffe eller forbyde, ja så bør man informere meget mere fagligt om det sundhedsskadelige i afbrænding af stearinlys, og give råd om, hvordan man kan reducere det sundhedsskadelige i afbrænding af stearinlys.
Forbyd, som med tobaksrøg, stearinlys på restauranter og i offentlige rum.

Hilsen fra
Louis Nielsen

GAVN OG SKADE AF BAKTERIER. -- KUN SKADE AF PARTIKLER I LUNGERNE

HÅNDVASK.
Som barn vaskede jeg aldrig hænder, hvis jeg kunne blive fri – og det kunne jeg. På "landet" (uden vand) fandtes muligheden for at vaske hænder slet ikke. Det har aldrig forårsaget én eneste bakteriel infektion i min barndom.
FEJLKONKLUSION AT ALLE BAKTERIER ER USKADELIGE.
Det har dog ikke medført, at jeg efterfølgende konkluderer, at alle bakterier er uskadelige. Heldigvis har jeg ikke personligt været udsat for en "turistinfektion", men jeg kender personer, der er blevet dødssyge af en simpel Middelhavs-rejse.
----------------------------
SKADELIGT MED PARTIKLER I LUNGERNE (uanset partikel-størrelse).
Nu dør man jo sjældent af at ryge en enkelt cigaret eller af at køre en tur på H.C.Andersens Boulevard, men man må være temmelig snævertsynet, hvis man derudfra konkluderer, at alle partikler i lungerne er uskadelige !!!
Personligt har jeg tilbragt mange måneder på en dissektions-sal med mange daglige dissektioner. Når man har set på folks lunger på den måde, så får man altså respekt for indånddingluftens renhed.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Hysteri eller fornuft.

For ca. 5 år siden stoppede jeg med at bruge stearinlys fordi jeg havde bemærket, at 4 små fyrfadslys, som jeg havde stående i en vindueskarm og brænde et par timer hver aften om vinteren, havde afsat en fedtet, sort hinde på vinduet, der måler 220 x 130 cm. Det var ellers så hyggeligt at se udefra når man bor på landet, inden der blev opsat gadebelysning.. Det er mange år siden at jeg stoppede med at bruge brændeovn og i stedet fik installeret en varmepumpe. Selvom det var en brændeovn af et anerkendt fabrikat, så var mine gardiner ud for terrassedøren helt fedtede, da jeg tog dem ned for at vaske dem.

1000-kroners spørgsmålet er nu: Er det helt uskadeligt at de partikler, som man kan se afsætte sig på vinduer og gardiner og derfor må findes overalt i indeluften, kommer ned i ens lunger. Det skal siges at jeg ikke ryger. Og med hensyn til eventuelle partikler fra madlavning, så har jeg en ret ny emhætte med to motorer over komfuret. Varmepumpen i min stue har flere filtre, som kan tages ud og renses og her kan man konstatere mængden af støv, som jeg med andre ord er sluppet for at få ned i lungerne.

Jeg er vokset op i et rygerhjem, idet begge mine forældre røg masser af cerutter. Og egentlig havde jeg et meget afslappet forhold til rygere, indtil man indførte rygepolitik på min arbejdsplads. Rygerne blev forvist til at stå udendørs og der var ikke meget hygge over det, når de om vinteren stod i snestorm ude under et halvtag og pulsede løs. Vi kaldte stedet for Lille Maria Kirkeplads. Men der var en tydelig virkning på luften indendørs og siden har jeg været hardcore antiryger.

Man kan også mene at det er hysteri at vaske hænder efter toiletbesøg. Jeg vasker hænder flere gange om dagen, foruden efter toiletbesøg. Det er et spørgsmål om at man af og til kan føle sig nasset på fingrene. Jeg synes også at det er en uskik at give hånd, når man hilser på nogen. I hvert fald burde det være totalt forbudt på sygehuse. Ligesom at der er mærkater om rygning forbudt, så kunne man vel også lave mærkater om at det er forbudt at give hånd, når man tænker på hvad der overføres af bakterier.

Grænsen mellem hysteri og fornuft er for mig et spørgsmål om at sikre sig, når det kan lade sig gøre uden at det er besværligt eller dyrt. F. eks. cykler jeg altid med cykelhjelm og tynde læderhandsker. Det værdsætter man, når man styrter på grusvejen ovre i skoven. Jeg har et par udmærkede diodelygter, som jeg har givet kr. 50,- for inklusive batterier, foruden en effektiv ringklokke, som man især bruger, når man skal overhale heste, der kan reagere voldsomt, når de bliver overraskede.

Det handler også om identitet. Ser jeg mig selv som lalleglad eller lytter jeg til gode råd og bruger dem.

Cellens opbygning

Nu står der i artiklen, at nanopartiklerne er så små (De har en diameter, som er mindre end 100 nm), at de kan trænge ind i kroppens celler dvs. at de skal passere cellemembranen, som er selektiv gennemtrængelig. I cellen har vi nogle vigtige organeller heriblandt Vakuoler, lysosomer etc. Når vores krop detekterer fremmede partikler i cellen, vil lysosomerne nedbryde partiklerne vha. nogle stærke enzymer. Derefter vil de nedbrudte partikler udskilles ved cellemembranen. Ud fra et cytologisk synspunkt tvivler jeg på, at nanopartiklerne udgør en fare for kroppens celler.

Hysteri

Det var dog den mest ubrugelige omgang bavl, jeg længe har hørt.
Det er snart så "farligt" at være i live, at man forbløffes over, at leveralderen rent faktisk stiger og vi ikke allesammen er døde...!
Der er så mange ubrugelige undersøgelser, der viser, at verden ikke er steril eller totalt uden sundhedsskadelige partikler, at man uden en vis naturlig, sund skepsis og ligegladhed over for den slags mundlort (undskyld mig) må være hunderæd for at dø hvert sekund.
Har de forskere mon lagt mærke til, at børn af visse forældre udvikler allergier som aldrig før?
Kunne det skyldes en komplet hysterisk tilgang til, hvad skal klassificeres som farligt?
Mennesket har brug for at udsættes for sundhedsgener ind imellem for at opretholde et velfungerende immunsystem.
Og det er vel for f***** derfor vi er udstyret med et sådan!

Læg nu hysteriet på hylden og tag naturligt på tingene.

ADVARSEL MOD STEARINLYS -- PÅ TIDE !!!

RYGERE: Som tidligere udlejer af enkeltværelser ved jeg alt om, at nikotin-osen fra en ryger sætter sig overalt som en mørkebrun klistret hinde. Alene udgiften til fjernelse af nikotin-os på loft, vægge, dør, vindue og paneler m.m. oversteg langt det beløb, som man fik i leje. Der var så intet til overs til at betale for lys, gas, varme, tlf., slid på trapper, af køkken, i bad og toilet samt slid på værelset, og der var absolut intet til egentlig husleje (ejendomsskat + kapitaludgifter + renovation + ydre vedligeholdelse m.m.). Faktisk kunne værelses-udlejning ikke engang løbe rundt med ikke rygere som beboere.
---
"STEARINLYS-HYGGERE": Det var heller ikke svært at konstatere, at lofter og vægge m.m. blev både hurtigere og mere sorte hos brugere af stearinlys end hos rygere. Til gengæld var stearinlys-sod langt lettere at fjerne end nikotin-os.
---
Det burde ikke være nødvendigt med en læge-uddannelse for at indse, at hverken nikotin-os eller stearin-sod er specielt sundt for for lungerne eller organismen som helhed. Men det indså brugerne aldrig (eller også ville de ikke indse det).
---
PS. Det er uhyre trættende for øjnene, at se på en stearinlysflamme. Det har jeg selv udnyttet terapeutisk i en kort overgang for mange år siden.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg