Er de fleste psykopater mænd?
Blodliderlige psykopater i nyheder og på film er typisk mænd. Men er der egentlig flere mandlige end kvindelige psykopater?

Er de fleste psykopater mænd? Vi vover os ind bag psykopaternes facade for at finde svaret i selskab med psykolog Sune Bo Hansen, der forsker i psykopati, skizofreni og aggression. (Foto: Colourbox)

Er de fleste psykopater mænd? Vi vover os ind bag psykopaternes facade for at finde svaret i selskab med psykolog Sune Bo Hansen, der forsker i psykopati, skizofreni og aggression. (Foto: Colourbox)

 

Den menneskeædende Hannibal Lecter fra filmen Ondskabens øjne lavede lamper af sine ofres hud.

Marcel Lychau Hansen voldtog og myrdede på Amager, og Peter Lundin parterede sin kæreste og hendes børn og begravede sin mor på stranden. 

Alle tre har det til fælles, at de er mordere, mænd og ofte hives frem som eksempler på psykopater.

Da vores læser Christian Thulstrup stødte på endnu en artikel om en mandlig psykopat, sendte han os følgende spørgsmål: »Er der flere mandlige psykopater end kvindelige?«

Det lyder som en sag for Spørg Videnskaben.

Til at opklare mysteriet fandt vi frem til ph.d., psykolog og forsker hos Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjælland, Sune Bo Hansen.

Svaret skulle vise sig at være mindre ligetil end et iskoldt mord.

Psykopati passer bedst på mænd

De særlige kendetegn for psykopater er, at de virker charmerende, men er manipulerende, løgnagtige og ofte aggressive. De har et overfladisk følelsesliv, føler ingen anger og har svært ved at genkende følelser hos andre.

Samtidig tror mange af dem, at de er noget helt særligt, og at de er hævet over almindelige regler og love. Derfor bryder de loven gentagne gange.

Redskabet til at identificere psykopati er psykopati-tjeklisten ’PCL-R’, som blev udviklet ud fra mænd i amerikanske fængsler. Den beskriver 20 typiske træk hos psykopater (se faktaboksen). Psykopater har mange, men sjældent alle af disse træk.

Hvis vi følger den ’opskrift’, er mængden af mandlige psykopater klart større end mængden af kvindelige, fortæller Sune Bo Hansen. På den måde er mysteriet hurtigt løst.

Men netop fordi redskabet oprindeligt er udviklet på mænd, ligger hele sandheden ikke i denne konklusion:

Fakta

Psykopati er ikke en diagnose i sig selv. Den officielle diagnose hedder ’dyssocial personlighedsforstyrrelse’ og fokuserer på adfærd såsom lovovertrædelser og aggression. Psykopati gælder kun for en tredjedel af mennesker med denne diagnose og fokuserer mere på det psykiske bag adfærden. Kilde: Sune Bo Hansen

»Der er færre kvinder, der ser ud til at være psykopater. Men det kan være et udtryk for, at vores instrumenter er udviklet på mænd«, siger han.

Vi fandt derfor skovlene frem og gravede lidt dybere ned i psykopatiens baghave for at finde ud af, hvordan mandlige og kvindelige psykopater adskiller sig.

Kvindelige psykopater spiller mere på sex

Noget af det første, der kom til syne i vores efterforskning, var, at mandlige psykopater oftere havner bag fængslernes kølige tremmer. Derfor træder de tydeligere frem i billedet end kvinderne og kan lettere danne bund for undersøgelser. Det er en af grundende til, at det netop er mændenes kendetegn, som psykopati bygger på. For at finde frem til kvinderne, skal vi derfor se efter andre træk, fortæller Sune Bo Hansen:

»Kvinderne vil ofte være mindre kriminelle og regelbrydende og have mindre tendens til at tro, at de er noget særligt«, forklarer Sune Bo Hansen. 

Hvor psykopatiske mænd tyr til vold, bruger kvinderne primært andre midler:

»De spiller mere på sex og flirt for at dominere«, siger han.

Kvinderne er desuden bedre til at regne ud, hvad der finder sted i knolden på andre mennesker, men de er ligesom mændene følelsesmæssigt ligeglade:

»Kvindelige psykopater er gode til at afkode andre folk, og da de samtidigt er følelsesmæssigt afstumpede, gør de ting, der er umoralske«, siger han og uddyber:

»De har ikke den oplevelse af, at det her kan jeg ikke tillade mig at gøre, for så bliver den anden ked af det. Den kombination kan være farlig«.

Nye redskaber kan ændre billedet

Med den nuværende definition er antallet af mandlige psykopater klart højere end antallet af kvindelige. Medregnes kvindernes særlige karakteristika kan størrelsesforholdet se anderledes ud.

Der er allerede udviklet nye, mere kønsneutrale redskaber, der bedre kan fange de kvindelige psykopater, fortæller Sune Bo Hansen:

»Hvis vi bruger de instrumenter, vi har nu, er der flest mænd. Men hvis vi siger, at de er forkerte, og at der kan være andre faktorer, så vil fremtiden vise, om der reelt er forskel på andelen af mandlige og kvindelige psykopater.«

Fakta

Mød en morderisk psykopat Der er lavet mange dokumentarer, hvor du kan komme helt tæt på psykopater med blod på hænderne. Her er links til tre af dem. Det er vigtigt fremhæve, at ikke alle psykopater er mordere. Richard ”The Iceman” Kulklinski (1935-2006) myrdede koldblodigt over 100 mennesker ved siden af sit helt almindelige familieliv. Ted Bundy (1946-1989) kidnappede, voldtog og myrdede over tredive unge kvinder i 1970’erne Ian Brady (1938-) og Myra Hindley (1942-2002) kidnappede og dræbte fem børn.

Svaret på spørgsmålet kan derfor sagtens ændre sig med tiden.

Kønsforskelle kan forklares evolutionært

Selvom vi ikke kan sige præcis, hvor mange mandlige og kvindelige psykopater, der findes i dag, så ved vi, at fænomenet i sig selv ikke er nyt. Graver vi helt til bunds i psykopatien, kan vi se, at psykopater er beskrevet i tekster fra før vores tidsregning, og at undersøgelser viser, at psykopater findes på tværs af alle verdens kulturer.

Men det er en gåde, at psykopater har overlevet frem til i dag, fortæller Sune Bo Hansen:

»Evolutionært set burde de ikke have overlevet. Mennesket er et socialt væsen, så deres adfærd passer ikke ind«, siger han.

Svaret på denne del af gåden kan dog være elementær. Overlevelsen kan skyldes, at mandlige psykopater ikke ligefrem er kernefamiliemennesker:

»Psykopaten spreder sin sæd ud på så mange som muligt og bliver ikke hos moderen. De skifter ofte relationer ud og er altid på farten. Derfor er selve deres livsførelse en overlevelsestrategi«, siger Sune Bo Hansen.

Formentlig stadig flest mænd i fremtiden

På den måde kan deres gener have spredt sig gennem udviklingshistorien. Kvinderne har stået i en anden situation, mener Sune Bo Hansen:

»Vi ved, at kvinder gennem tiderne har været mere forstående og fokuserede på at holde sammen på familien. Derfor giver det mening, at kvinderne er mindre aggressive og bedre til at læse følelser og sociale samspil.«

Psykopaters levevis har på den måde ikke have givet mening for kvinderne i forhold til at videreføre deres gener.

Derfor mener Sune Bo Hansen, at fremtidens målemetoder vil vise, at der rent faktisk er flere mandlige end kvindelige psykopater, selvom han lægger vægt på, at der endnu ikke er videnskabeligt belæg for det.

Han påpeger samtidig at udviklingen af psykopati i lige så høj grad bunder i opvækst og miljø som i genetiske forhold. Hos dem med flest psykopatiske træk kan generne dog spille en større rolle end miljøet, fremhæver han.

Vi kan ikke behandle psykopater - endnu

Efter denne ransagning af psykopatien melder et nærliggende spørgsmål sig på banen. Kan psykopati behandles? Svaret er ligeså nedslående som en mundfuld cyanid:

Fakta

Berømte kvindelige psykopater Kvindelige psykopater kan også ty til mord. Aileen Wuornos (1956-2002) var prostitueret og myrdede mere end syv mænd i Florida. Der er lavet en dokumentar om hendes morderiske adfærd. Den amerikanske sygeplejerske Jane Toppan (1857-1938) forgiftede over 31 mennesker og havde ambitioner om at myrde flere mennesker end nogen anden før hendes tid. Et dansk eksempel er ’spædbarnemorderen’ Dagmar Overbye (1887-1929), der myrdede mere end 25 spædbørn i 1920’erne.

»Som det ser ud lige nu, så er det faktisk meget håbløst. Litteraturen konkluderer, at man ikke kan behandle psykopati. Men det er meget vigtigt at huske, at det måske skyldes, at vi ikke har fundet de rigtige metoder endnu», siger Sune Bo Hansen.

Han advarer samtidig mod at dæmonisere psykopater:

»De er mennesker først og psykopater bagefter. Det er et menneske, man sidder overfor, som også kan gøre mange gode ting. De prøver ikke hele tiden at manipulere, snyde og bedrage».

Vi er alle lidt psykopatiske

Uanset om du er mand eller kvinde og føler dig helt normal, skal du ikke tro, at du ikke har noget til fælles med psykopaterne. Undersøgelser, af hvad almindelige mennesker fra Nordamerika scorer på psykopatitjeklisten, viser, at gennemsnittet er på seks point, hvor psykopater typisk vil score 30 point eller derover.

Selvom tallene ikke direkte kan overføres til Danmark, ryster Sune Bo Hansen ikke på hånden, når han siger:

»Psykopatiske træk, det har vi alle sammen. Men psykopati er noget, som man kan have mere eller mindre af«.

Psykopatiske træk kan du derfor finde hos alle omkring dig.

Case closed? Not!

Med disse tankevækkende ord arkiverer Spørg Videnskaben spørgsmålet under kategorien ”ikke opklaret”. Måske kan sagen genåbnes om et par år?

Vi takker Christian Thulstrup for spørgsmålet og Sune Bo Hansen for svaret.

Hvis du også har et spørgsmål til Videnskaben, så send det til os på redaktion@videnskab.dk

Du kan også læse andre spørgsmål og svar i Spørg Videnskaben eller købe én af vores to bøger – Hvorfor lugter mine egne prutter bedst? og Hvad gør mest ondt – en fødsel eller et spark i skridtet? med en række af de bedste spørgsmål og svar fra Spørg Videnskaben.

Psykopati kan ses i hjernen

Går vi ind under huden og hjerneskallen hos psykopaten, kan deres iskolde tænkemåde spores fysisk i hjernen. Især i det område, der kaldes det limbiske system, som medvirker til at afkode følelser hos andre og skaber følelsesmæssige reaktioner hos én selv.

»Undersøgelser viser, at det område i hjernen, der aktiveres ved følelser, både er mindre i omfang og mindre aktivt hos psykopater«, siger Sune Bo Hansen.

Det betyder, at psykopaten ikke har den stopklods, som vi andre har, når vi ser angst eller gråd hos andre, siger han:

»De kan ikke se følelserne i andres ansigt, og det fører til manglende medfølelse.«

Forskellene i hjernen kan både skyldes miljømæssige og genetiske forhold. Der er endnu ikke lavet undersøgelser af, om dette område ser anderledes ud hos kvinder end hos mænd.

Kriterier for psykopati i PCL-R

Psykopati-tjeklisten er udviklet af psykologen Robert D. Hare. Den beskriver tyve træk, der er typiske for psykopater. Du kan maksimalt få 40 point på tjeklisten.

I mange europæiske lande skal du have over 25 point for at blive betegnet som psykopat.

1. Glat/Overfladisk charme
2. Grandios selvopfattelse
3. Stort stimulationsbehov/let til kedsomhed
4. Patologisk løgnagtighed (sygelig, red.)
5. Manipulerende/bluf
6. Mangel på skyld/anger
7. Overfladisk følelsesliv
8. Mangler empati
9. Parasitær livsstil (snylter på andre, red.)
10. Svag adfærdskontrol/dårlig vredeskontrol
11. Promiskuøs seksualitet
12. Tidlig problemadfærd
13. Mangler realistiske mål for fremtiden
14. Impulsivitet
15. Uansvarlig
16. Tager ikke ansvar for egne gerninger
17. Mange kortvarige ægteskaber
18. Ungdomskriminalitet
19. Problemer under prøveløsladelser
20. Forskelligartet kriminalitet

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk