Hvorfor har vi forskellige blodtyper?
Vi mennesker har forskellige typer af blod, på samme måde som vi har forskellige øjenfarver og hårfarver. Men hvordan kan det være? Og er det godt at 'spise efter sin blodtype'?
blodtyper AB0 rhesus genetik

Forskellige blodtyper gør, at vi stadig er en succesfuld art. Jo flere genetiske variationer, der er i befolkningen, jo større er sandsynligheden nemlig for, at vi kan klare os igennem sygdomme. På verdensplan varierer blodtype fra befolkning til befolkning. Generelt har cirka halvdelen af alle mennesker i verden blodtype 0, men mod øst gennem Centraleuropa og Asien bliver 0 sjældnere, og B og AB hyppigere. For eksempel er der hos asiaterne 30 procent, der har blodtype B. (Foto: Colourbox)

Forskellige blodtyper gør, at vi stadig er en succesfuld art. Jo flere genetiske variationer, der er i befolkningen, jo større er sandsynligheden nemlig for, at vi kan klare os igennem sygdomme. På verdensplan varierer blodtype fra befolkning til befolkning. Generelt har cirka halvdelen af alle mennesker i verden blodtype 0, men mod øst gennem Centraleuropa og Asien bliver 0 sjældnere, og B og AB hyppigere. For eksempel er der hos asiaterne 30 procent, der har blodtype B. (Foto: Colourbox)

Chop! Chop! Chop!

Du er i gang med at skære løg, da kniven pludselig smutter og laver et ordentligt snit i din tommelfinger. Straks pibler blodet ud - det røde, klistrede stads, som flyder rundt inden i os alle sammen og ser ens ud, ligegyldigt hvem det vælter ud af.

Men selv om blodet altid ser ens ud, er der forskel på, hvad det består af. Vi mennesker har nemlig ikke alle sammen den samme blodtype.

Det har fået en af vores læsere, Frits Møller, til at spørge:

»Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor mennesker har forskellige blodtyper? Hvad er forskellen?«

Blodtyper bestemmes af generne

Videnskab.dk har sendt spørgsmålet videre til to skarpe forskere på området, overlæge og ph.d. Morten Hanefeld Dziegiel fra Blodbanken på Rigshospitalet og Torben Barington, professor og dr.med. fra Syddansk Universitet.

Morten Hanefeld Dziegiel forklarer, at vores blodtyper bestemmes af vores DNA.

Ens forældres gener afgør, hvilken blodtype, man får. AB0- og rhesus-generne ligger nemlig i kromosomerne og nedarves - et gen fra hver forælder. (Foto: Colourbox)

»Forskellige blodtyper skyldes forskellige gener. I løbet af vores evolutionære udvikling er menneskets gener muteret, hvilket langsomt har medført ændringer i vores arvemateriale. Det har blandt andet gjort, at forskellige blodtyper er opstået,« siger han.

Professor Torben Barington uddyber, at der i løbet af menneskets udvikling utvivlsomt har eksisteret mange ældre blodtyper, som vi slet ikke ser spor af i dag, fordi generne har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Den udvikling er stadig i gang, og faktisk er fænomenet med de forskellige blodtyper hele grundlaget for, at vi mennesker stadig er en succesfuld art.

»Rent udviklingsmæssigt har det været en fordel, at vi er forskellige. Jo flere genetiske variationer der er i en befolkning, jo større er sandsynligheden for, at vi som art kan klare os igennem sygdomme, fordi det gør os mere modstandsdygtige,« forklarer han.

AB0 og Rhesus er vigtigst ved blodtransfusion

blodtyper AB0 rhesus genetik

Tegningen viser arveligheden inden for blodtype AB0-systemet. A og B er lige dominerende gener, mens 0 bliver domineret. Så hvis et barn skal have blodtype 0, kræver det, at begge forældre giver et 0 videre. Hvis man arver blodtype A fra den ene forælder og B fra den anden, vil man få man blodtype AB, fordi A og B er lige stærke. Arver man derimod A fra den ene forælder og 0 fra den anden, vil man få blodtype A, fordi A dominerer over 0. (Tegning: Bloddonor.dk)

Begge forskere fortæller, at der findes mange forskellige blodtyper, som kan variere fra menneske til menneske. Til at bestemme hvilken blodtype, der er tale om, findes der 30 forskellige såkaldte 'blodtypesystemer'.

To blodtypesystemer er de absolut vigtigste at få styr på i forbindelse med blodtransfusioner:

  1. Det såkaldte ’AB0-system’ (kaldet A B nul)
     
  2. Den såkaldte ’Rhesus-blodtypesystemet’

AB0-systemet blev opfundet i 1901 af østrigeren Karl Landsteiner og var en banebrydende opdagelse.

Den gjorde det muligt at inddele alle mennesker efter deres blodtype - de i dag så velkendte blodtyper A, B, AB og 0 (nul) .

Det andet system, Rhesus-blodtypesystemet, blev opdaget i årene omkring  2. verdenskrig og betragtes af lægerne som det næstvigtigste blodtypesystem ved blodtransfusioner. 

Man arver blodtypen fra sine forældre

De gener, man får fra sine forældre, afgør, hvilken blodtype man får. Forældrene videregiver nemlig gener, der 'koder' for AB0- og rhesus-typen - et gen fra hver forælder, forklarer professor Torben Barington.

Generne, der bestemmer A og B, er lige dominerende, mens 0 er det, der bliver domineret. Så hvis et barn skal have blodtype 0, kræver det, at begge forældre giver genet for blodtype 0 videre til barnet. (Se også tegningen ovenover)

Det betyder, at hvis man for eksempel arver genet for blodtype A fra den ene forælder og genet for B fra den anden, vil man få blodtype AB, fordi A og B er lige stærke.

Arver man derimod A fra den ene forælder og 0 fra den anden, vil man få blodtype A, fordi A dominerer over 0. Dominansen ændrer dog ikke sandsynligheden for, at man selv videregiver genet for blodtype 0 til sine børn - det er der stadig 50 procent chance for, forklarer Torben Barington. 

Blodtypefordelingen i verden varierer

Blodtypen varierer fra befolkning til befolkning rundt i verden. I Danmark er der flest, der har blodtype A (44 procent). Dernæst kommer blodtype 0 (41 procent) og blodtype B (11 procent), mens der er færrest, der har blodtype AB (4 procent).

»Fordelingen af blodtyper i verden kan henføres til folkevandringer. Vi, der bor i Europa eller Asien, stammer formentlig alle sammen fra små grupper af mennesker med relativt få forskellige gener, som er vandret ud fra Afrika for ca. 50.000 år siden,« siger Morten Hanefeld Dziegiel og fortsætter:

»På et tidspunkt er nogle grupper vandret mod øst, andre mod vest og atter andre er vandret mod nord, og i løbet af mange generationer har disse spredte befolkningsgrupper udviklet sig  på hver sin måde med forskellige blodtyper.«

AB0 rhesus blodtype kost

Blodtypetest til at bestemme, hvilken blodtype man har. (Foto: Shutterstock)

Bjergkæder og ørken kan have påvirkning

Blodtypefordelingen i en befolkningsgruppe er derfor resultatet af den oprindelige befolknings genetiske variation; de ændringer der er sket på grund af naturlig udvælgelse, og de gener der gennem tiden er udvekslet med andre folkeslag.

Bjergkæder, ørkener, have eller andre geografiske forhindringer har været med til at påvirke, at en befolkning historisk set har været mere eller mindre isoleret.

I isolerede befolkningsgrupper vil der være mindre genetisk variation, hvilket kan være med til at forklare, at der for eksempel blandt den oprindelige befolkning af indianere i Peru og Brasilien kun findes blodtype 0.

Generelt har cirka halvdelen af alle mennesker i verden blodtype 0, men mod øst gennem Centraleuropa og Asien bliver 0 sjældnere, og B og AB hyppigere. For eksempel er der hos asiaterne 30 procent, der har blodtype B.

Ingen beviser for at spise efter blodtype

Nogle mennesker vil gerne kende deres blodtype ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. På det seneste er der nemlig opstået et nyt ernæringskoncept, der peger på, at det skulle være sundt at spise efter sin blodtype.

En læser, Lasse Kandler, vil gerne vide, om der er noget om den nye dille:

Det er noget sludder i den forstand, at der ikke er videnskabeligt holdepunkt for at sige, at ens blodtype siger noget om, hvad man skal spise.

Torben Barington, professor, Syddansk Universitet

»Hvilken dokumentation er der for, at blodtype og kost har nogen indflydelse på hinanden?« spørger han.

Morten Hanefeld Dziegiel fra Blodbanken mener ikke umiddelbart, at der overhovedet er hold i påstanden.

»Jeg har ikke forsket i det, men det virker på mig som fantasi. For mig at se er det bare et tilfældigt greb ned i boksen af menneskelige variationer at påstå, at blodtyper skulle spille en rolle.«

Lad være med at lægge kosten om efter blodtype

»Det handler nok snarere om, at vores føde og omgivelser ved evolutionen har favoriseret mennesker med bestemte træk. Det har gjort os i stand til at tåle nogle bestemte ting - vores kroppe er blevet i stand til at udnytte bestemte fødevarer. Vi europæere har eksempelvis gennem generationer vænnet os til at kunne nedbryde sukre i komælk - som voksne. Afrikanere får derimod diarré af komælk. Jeg kan bare ikke se, at det hænger sammen med blodtypen,« siger han.

Professor Torben Barington er enig med Morten Hanefeld Dziegiel. Han tilføjer:

»Det er noget sludder i den forstand, at der ikke er videnskabeligt holdepunkt for at sige, at ens blodtype siger noget om, hvad man skal spise. Jeg vil ikke anbefale, at man lægger sin kost om på grund af sin blodtype.«

AB0 rhesus blodtype kost

Der er ikke videnskabelig dokumentation for at mene, at den blodtype, man har, siger noget om, hvad man skal spise. (Foto: Colourbox)

Tro kan flytte bjerge

Når der er nogle, der mener, at blodtypediæten virker for dem, skyldes det formentlig mange faktorer, forklarer Torben Barington. 

»For det første gælder det jo med mange ting, at tro kan flytte bjerge, og menneskets hjerne virker sådan, at når vi oplever, der er to ting, der falder sammen tidsmæssigt, er vi tilbøjelige til at tro, det har en årsagsbestemt sammenhæng.«

»Her er det, at der er behov for en objektiv måling på flere mennesker for at afgøre, om der er tale om en tilfældighed eller ej. Og jeg oplever tit, at mange inden for en gruppe kan blive enige om, at noget er på en bestemt måde - men når der bliver lavet en videnskabelig undersøgelse, viser den det modsatte,« siger han.

Kostændring i sig selv giver resultater

Han tilføjer, at en kostomlægning generelt kan give bedring for mange mennesker, fordi det at blive mere opmærksom på sin kost gør, at man spiser sundere. Og den kendsgerning kan være med til at forklare, at det kan føles rigtigt at spise efter sin blodtype.

»Når udgangspunktet er dårligt, ender det som regel med at blive bedre, hvis man gør noget ved det. Har man eksempelvis problemer med fordøjelsen, kan en omlægning af kost sandsynligvis virke. Men det har ikke en pind med blodtyper at gøre,« siger Torben Barington.

Videnskab.dk siger mange tak for hjælpen til Morten Dziegel og Torben Barington. Og også en tak til vores nysgerrige læsere.

Hvis du selv går og undrer dig over noget - stort som småt - så husk, at du kan sende dine spørgsmål til os: sv@videnskab.dk. Eller du kan læse flere gode spørgsmål i Spørg Videnskaben. 

Blodtyper hos dyr

De forskellige dyrearter har forskellige blodtyper, men der er ikke forsket i alle arter. Det fortæller dyrlæge i Zoologisk Have, København, Mads Bertelsen.

Antigener fra det menneskelige ABO-blodtypesystem findes også i aber som chimpanser, bonoboer og gorillaer, men blodtyperne er ikke identiske med menneskets. Der er derfor ikke grobund for at lave blodtransfusioner mellem aber og mennesker, da aber desuden kan være bærere af forskellige vira, som kan overføres til mennesket.

Grunden til, at dyr har udviklet forskellige blodtyper, kan nemlig meget vel være den samme som hos mennesket, fortæller Mads Bertelsen.

»Det er sandsynligt, at forskellige blodtyper inden for forskellige dyrearter er med til at gøre arten mere modstandsdygtig over for sygdomme, og derfor er der givetvis langt flere blodtyper blandt dyrene, end vi hidtil har kortlagt.«

Hunde får også blodtransfusioner

Udover at kortlægge visse abearters blodtyper har man også forsket i blodtyperne hos hunde, katte og heste.

»Hos hunde har man fundet otte internationalt anerkendte blodtyper, som man bruger, når hunde skal have blodtransfusioner,« forklarer Mads Bertelsen.

Også katte, heste, og køer får blodtransfusioner. Hos katte findes der tre forskellige blodtyper, mens heste og køer har henholdsvis otte og elleve forskellige blodtyper. Og hos svin kender man femten forskellige blodtyper.

Fugle, fisk og krybdyrs blodtyper er derimod ikke kortlagt ifølge Mads Bertelsen.

»Men det skulle undre mig meget, hvis der ikke også eksisterede forskellige blodtyper hos de grupper,« siger han.

Annonce

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om det bizarre havdyr her.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk