Økosystemer trues af gletsjeres forsvinden
16 marts 2012

Forskere fra bl.a. Københavns Universitet afslører i ny undersøgelse, at vi mister dyrearter, hvis gletsjerne forsvinder som følge af den globale opvarmning.
Forskningsresultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift 'Nature Climate Change'.

»Dette er hel ny og overraskende viden. Vandløb fra gletsjere er kolde, næringsfattige og fysisk ustabile, og derfor også typisk temmelig artsfattige. Derfor har man ikke traditionelt tillagt disse økosystemer den store betydning for hverken den lokale eller regionale biodiversitet,« udtaler lektor Dean Jacobsen fra Sektion for Ferskvandsbiologi, Biologisk Institut på Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Som de første i verden har Dean Jacobsen sammen med europæiske kollegaer undersøgt økologien og smådyr i bjergegne, hovedsagligt insektlarver i tropiske gletsjer-vandløb.

I den netop publicerede undersøgelse har forskerne sammenstillet og analyseret data fra områder på tre kontinenter og forudsagt konsekvenserne af den verdensomspændende tilbagetrækning og forsvinden af gletsjere.

De nye resultater viser entydigt, at det højeste antal arter af smådyr i ferskvand optræder de steder, hvor smeltevand udgør en del af vandløbenes vandmængde. Undersøgelsen sætter desuden tal på, at vi kan forvente, at 11 – 38 procent af områdernes totale artsrigdom af smådyr vil gå tabt, hvis gletsjerne helt forsvinder.

Tabet gælder i særdeleshed de arter, der er tilpasset de særlige forhold i gletsjervandløb, og som derfor kun findes der.

Læs også: Varme havstrømme skyld i afsmeltning af Grønland

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.