Annonceinfo

Løs mysteriet: Hvorfor kører nogle lande i højre side af vejen, andre i venstre?

Spørg VidenskabenKære læsere, vi har brug for jeres hjælp. Det er lykkes en læser at stille et spørgsmål, som ingen tilsyneladende kan svare entydigt på.

Emner: ,
I Storbritannien og dets gamle kolonier kører man stadig i venstre side, som det ses her på billedet fra Australien. (Foto: Pplu).

»Hvordan kan det være, at nogle lande er gået over til at køre i højre side, mens andre, som f.eks. England og de tidligere kolonier, stadig kører i venstre side?«

Det har vist sig at være et rigtig godt spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben. Så godt, at ingen af de forskere vi har haft fat i, og som normalt hjælper med at finde en videnskabelig forklaring på den slags spørgsmål, har kunnet finde et entydigt svar.

Det sker ekstremt sjældent, men så er det jo godt, at vi endnu ikke har spurgt mange andre af verdens eksperter endnu - jer derude. Nu beder vi om jeres hjælp.

Her er dog først – til inspiration – historien om, hvor langt vi kom i forsøget på at besvare spørgsmålet.

Forskerne sender aben videre

På Institut for Transport på DTU er seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen vældig interesseret i at hjælpe, men hverken han, eller de kolleger han spørger, kan finde et svar. Det nærmeste, de kan komme et bud, er, at det til en vis grad er tilfældigheder, der har drevet udviklingen. 

»Men jeg vil rigtig gerne vide det, hvis du finder et svar«, bemærker Claus Hedegaard Sørensen. Seniorforskeren og hans kollegaer giver dog et par spor, som fører til Landsarkivet for Nørrejylland, hvor arkivar, seniorforsker og ph.d. Steffen Elmer Jørgensen sidder.

Oprindeligt kørte de fleste i venstre side af vejen

Steffen Elmer Jørgensen vil også gerne hjælpe, selvom han heller ikke umiddelbart har noget svar. »Men jeg mener engang at have læst en kronik af tidligere folketingsbibliotekar Kristian Hvidt om netop det emne,« siger han over telefonen, mens man næsten kan høre hjernevindingerne knage af aktivitet.

Vi finder kronikken frem fra gemmerne og lærer, at man helt tilbage til romerrigets tid færdedes i venstre side. Årsagen var, at man som gående eller ridende trak sin sabel eller kårde med højre hånd. For at beskytte sig mod overfald, skulle den arm, man holdt sværdet i – altså højre, for de flestes vedkommende – vende ud mod vejen, parat til at forsvare sværdholderen mod eventuelle overfaldsmænd. En ganske logisk forklaring.

Her ses to hestevogne fra Tyskland og Australien fra begyndelsen af det 20. århundrede. Hvis du kigger godt efter, kan du se, at den tyske kusk på det øverste billede sidder til venstre, mens den australske på det nederste sidder til højre. Måske det kunne være en del af forklaringen? (Foto: Peter Scherer og State Library of South Australia).

Men her er det så, vor læser Carstens spørgsmål kommer ind i billedet. For, hvorfor valgte man så i nogen lande, at man pludselig skulle bevæge sig over i højre side?

Myten om Napoleon og højrekørsel

Hvis man afsøger nettet for svar, falder man over en del myter om turen fra venstre til højre vejbane. Den mest farverige fortæller, at Napoleon befalede højrekørsel i de lande, han besejrede, alene af den grund, at han selv var venstrehåndet.

Teorier som denne er sjove, men hvis man skal tro, hvad Kristian Hvidt skriver i sin kronik om færdselsreglernes historie, så holder de ikke vand. For ifølge ham havde mange lande bestemt, hvilken side de kørte i, længe før der overhovedet var tænkt på Napoleon.

Napoleon blev født i 1769, men i Danmark blev højrekørsel indført allerede i 1758 - i første omgang kun i København, hvor der var mest trafik. I 1780 begyndte man at bygge veje ud i landet fra København, og med dem blev loven om højrekørsel spredt til resten af Danmark.

Hestevogne til højre – gående til venstre

Men tilbage til Carsten Cleeman Larsens spørgsmål, for hvorfor valgte man nu lige højre side?

Ifølge Kristian Hvidt har det noget at gøre med, om der var flest hestevogne eller ridende og gående i landet på det tidspunkt, hvor lovgivningen blev lavet.

I hestevogne sad kusken til venstre, og derfor gav højrekørsel bedst mening, da kusken på den måde kunne sidde nærmest den modkørende trafik, og dermed bedre holde øje – præcis som i dag, hvor rattet sidder i venstre side.

For gående og ridende, derimod, var venstrekørsel mere fordelagtig, på grund af den førnævnte sværd-arms-logik.

Sad de britiske kuske til højre?
Den venstrehåndede Napoleon skulle, efter sigende, have haft en finger med i spillet, da man i de fleste europæiske lande drog mod højre side af vejen. (Foto: Maleri af Jean Auguste Dominique Ingres).

Men hvis nu højrekørsel skyldtes, at man havde hestevogne, hvor kusken sad til venstre, hvordan kan det så forklares, at briterne fortsatte med at køre i venstre side – og stadig gør det i dag?

En hurtig afsøgning af nettet (en manvøre, man kan blive nødt til at ty til, når landets kloge hoveder melder pas på at svare) afslører dette forklaringsforslag: at hestevognene i England skulle have været mindre, og at kusken skulle have siddet i højre side af vognen. Derfor var han tættere på vejen og de modkørende, når han kørte i venstre side af vejen.

Et storpolitisk magtspil - måske

Hvis vi vender tilbage til skiftet til højrekørsel, så var der tilsyneladende en del politisk magtspil indblandet. Kristian Hvidt foreslår i sin kronik, at nogle lande skiftede til højrekørsel på grund af politisk rivalisering eller fjendtlighed.

Således skulle årsagen til, at USA skiftede til højre side efter Frihedskrigen være på grund af had til England, mens både Østrig, Tjekkoslovakiet og Ungarns skifte til højrekørsel skulle være sket på Hitlers befaling.

Ved du, hvorfor vi kører i højre side? Så skriv!

Det ser ud til, at både Napoleon, Hitler og magtkampe mellem lande kan have haft en finger med i spillet, men er I stødt på andre forklaringer? Kan vi virkelig skyde skylden på måden, man byggede hestevogne på, eller måske på antallet af ridende og gående over for hestevogne, da landets vejlove blev lavet?

Kære læser, vi har brug for din hjælp. Så kom med alle de bud, du har, i kommentarfeltet herunder, så vi sammen kan hjælpe Carsten Cleeman Larsen med at få svar på sit spørgsmål.

Selvom det altså ikke endte med at være en klassisk Spørg Videnskaben med svar fra forskerne, sender vi en vejgrå T-shirt til Carsten Cleeman Larsen som tak for at stille så godt et spørgsmål. Vi siger også tak til Claus Hedegaard Sørensen og Steffen Elmer Jørgensen - og såmænd også Kristian Hvidt - for deres bidrag til at kaste lidt mere lys over sagen.

Hvis du også har et spørgsmål du går og tænker over, kan du sende det i en mail til redaktionen@videnskab.dk.

Er du typen der stiller rigtig mange spørgsmål, kan du måske få svar på nogle af dem i Videnskab.dk's bestseller 'Hvorfor lugter mine egne prutter bedst?' - eller den nye opfølger 'Hvad gør mest ondt - en fødsel eller et spark i skridtet?' med 77 af de bedste spørgsmål og svar fra Spørg Videnskaben; en oplagt mandelgave.

højre kørsel

Ja, jeg kan godt se det for mig:))

højre kørsel

Ja, jeg kan godt se det for mig:))

hvorfor vi koerer i hoejre side

Der har altid vaeret hoejre koersel for den hurtigere/overhalende trafik. Men det var modkoerende/galoperende fartboeller der opdagede at det var hurtigere ,sikkert og effectivt at holde hoejre om hurtigre mod trafik.ved at tvinge mod gaaende ud til siden og nemmere for fartbisserne at faa dem til at springe for livet. Istedet for at skulle traekke ind i den langsom gaaende medtrafik.
Hvis du skulle vaere i tvivl om min udlaegning,saa koer en tur i Los Angelos i myldretiden.Der kan du stadig se fartbisserne tvinge modgaaende ud

En vits ?

;-)

VENSTRE –> HØJRE SKIFT I SVERIGE 1967. --- VITS ???

Ad: Jesper Otzen.
ER DET EN VITS, NÅR DU SKRIVER:
– "I øvrigt, den gang svenskerne ville skifte fra venstre til højre kørsel, valgte regeringen at lade det ske i 2 tempi for at lette overgangen. Om lørdagen skulle alle lastvogne skifte over, om søndagen resten af trafikanterne.. De kan, de svenskere !" –
------------------------------------
---
När vi bytte till högertrafik:
http://www.trafikminnen.se/dagen_h_trafikbyte.html
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

højre er ret

Det var for at gøre det lettere for folk, dengang man skulle til at regulere trafikken på det Europæiske kontinent, at huske hvor man skulle placere sig på vejen i forhold til dem der på veje og stræder kom imod én. På fransk hedder "ret" og "højre" det samme, nemlig "droit" . Ligeså på tysk, hvor "ret" og "højre" hedder "recht" . At man på de Britiske Øer hold fast i venstre vendt trafik, er nok fordi de briter er så traditions bundne, at de holdt fast i ideen om at beskytte sig selv og familien ved at holde til venstre, så sværd hånden, the "right" hand, var yderst mod evt. fjendligt sindede.. Skam få den, som tænke ilde derom..

I øvrigt, den gang svenskerne ville skifte fra venstre til højre kørsel, valgte regeringen at lade det ske i 2 tempi for at lette overgangen. Om lørdagen skulle alle lastvogne skifte over, om søndagen resten af trafikanterne.. De kan, de svenskere !

Et par gode bud på årsagen!

Der er flere årsager til at det har været normalt at passere venstre om i gammel tid.
1. Når man er højrehåndet, som flest er, er det vanskeligt at sætte sig op i sadlen fra højre side. Som ridder vil sværdskeden også være spændt fast i venstre side, for at man kan trække sværdet med højre hånd. Dermed vil sværdet være i vejen, når man skal stige op på hesten fra højre side. Der er også fare for, at man rammer gående med sværdets skede, når man passerer højre om. Der er også den detalje, at ved at ride venstre om har man højre hånd fri til at hilse eller drage sit våben og gå til angreb.alt efter situation.
Vi ved med sikkerhed, at højrekørsel udspringer fra Frankrig. Vi ved også med sikkerhed, at højrekørsel blev udbredt til flere europæiske lande gennem Napoleons erobringer, da han forlangte højrekørsel i erobrede territorier, som det foregik i Frankrig.
Hvorfor franskmændene oprindeligt var på tværs, vides ikke med sikkerhed, men der er en myte om et paveligt dekret en gang i 1300tallet om, at al passage skulle foregå venstre om. Dette dekret skulle efter sigende have vagt så stor opstand i store dele af Frankrig, at man gjorde opstand mod dekretet og indførte højrekørsel i protest. Der er så vidt vides ingen beviser, der underbygger myten.
Men vi ved med sikkerhed at højrekørsel er en fransk opfindelse fra gammel tid.

Vestre ~Højre Kørsel

Jeg havde en engelsk lærer i Folkeskolen - sikkert både død og borte.
Han påstod, at årsagen til at vi idag kører i højre side, skal findes i den gode middelalder. I ridderturneringerne var ridderne nødt til at ride i højre side, for at kunne holde lansen med højre hånd og over mod fjenden. Og så kommer pointen - skjoldet skulle derfor bæres i venstre arm og bruges til at beskytte kroppen.
Jeg har nok nok tolket på denne historie siden Folkeskolen, men det lyder da meget plausibelt.
Spørgsmålet er bare, hvorfor kører englænderne så "i den forkerte side" - stædighed???

højresving

Det lyder som en rigtig god ide. Det vil jeg prøve. Muligvis er det vanskeligt, når man har gjort det modsatte hele livet. (Jeg er 75 år).

På lange distancer kører jeg på min Honda Trilet (30 km) og jeg har efter nogle højresvingsepisodder vænnet mig til først at køre, når jeg har øjenkontakt med
bilisten.

RED LIV: ·· PÅBYD VED LOV AT STÅ AF CYKLEN TIL HØJRE !!!

DET ER LIVSFARLIGT AT STÅ AF CYKLEN TIL VENSTRE (UD UNDER BILERNE).
Enhver med det mindste begreb om cykeltrafik kan indse, at mindst 75% af de cyklister, der dræbes i ulykker med højresvingende biler slet ikke ville komme til skade, hvis de stod af cyklen til højre.
---
Som yngre cyklede jeg meget stærkt, og jeg kunne ikke drømme om at holde tilbage for en højresvingende bil, så jeg ringede bare med klokken og kørte til.
Mange biler holdt alligevel ikke tilbage, så det skete omtrent ugentligt, at jeg selv måtte redde mig ud af situationen. Så drejede jeg styret mod højre, og blokerede baghjulet med fodbremsen, så cyklen skred ud med baghjulet mod venstre. Derved kom cyklen til at stå på tværs ad vejen i samme retning som bilen.
Hvis det kun drejede sig om personbiler, så plejede jeg at lade cyklen brage sidelæns ind i siden på bilen, så chaufføren kunne lære at holde tilbage for cyklister i fremtiden (det gav et højlydt brag).
I tilfælde af lastbiler derimod, så sprang jeg af cyklen og ind på fortovet, idet jeg vedblev at holde fast i styret, således at jeg kunne trække cyklen i sikkerhed, når jeg selv stod i sikkerhed på fortovet.
---
Til trods for flere hundrede sammenstød med højresvingende biler, så er hverken jeg eller min cykel nogensinde kommet til skade ved den manøvre (bortset fra lidt blå mærker efter sammenstødene).
---
MORALE: MAN BLIVER IKKE KØRT OVER AF HØJRESVINGENDE LASTVOGNE, NÅR MAN STÅR PÅ FORTOVET -- FORDI MAN STÅR AF CYKLEN TIL HØJRE.
---
PS. Min tidligere måde at køre cykel på skal dog ikke anbefales til andre.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

RED LIV: ·· PÅBYD VED LOV AT STÅ AF CYKLEN TIL HØJRE !!!

DET ER LIVSFARLIGT AT STÅ AF CYKLEN TIL VENSTRE (UD UNDER BILERNE).
Enhver med det mindste begreb om cykeltrafik kan indse, at mindst 75% af de cyklister, der dræbes i ulykker med højresvingende biler slet ikke ville komme til skade, hvis de stod af cyklen til højre.
---
Som yngre cyklede jeg meget stærkt, og jeg kunne ikke drømme om at holde tilbage for en højresvingende bil, så jeg ringede bare med klokken og kørte til.
Mange biler holdt alligevel ikke tilbage, så det skete omtrent ugentligt, at jeg selv måtte redde mig ud af situationen. Så drejede jeg styret mod højre, og blokerede baghjulet med fodbremsen, så cyklen skred ud med baghjulet mod venstre. Derved kom cyklen til at stå på tværs ad vejen i samme retning som bilen.
Hvis det kun drejede sig om personbiler, så plejede jeg at lade cyklen brage sidelæns ind i siden på bilen, så chaufføren kunne lære at holde tilbage for cyklister i fremtiden (det gav et højlydt brag).
I tilfælde af lastbiler derimod, så sprang jeg af cyklen og ind på fortovet, idet jeg vedblev at holde fast i styret, således at jeg kunne trække cyklen i sikkerhed, når jeg selv stod i sikkerhed på fortovet.
---
Til trods for flere hundrede sammenstød med højresvingende biler, så er hverken jeg eller min cykel nogensinde kommet til skade ved den manøvre (bortset fra lidt blå mærker efter sammenstødene).
---
MORALE: MAN BLIVER IKKE KØRT OVER AF HØJRESVINGENDE LASTVOGNE, NÅR MAN STÅR PÅ FORTOVET -- FORDI MAN STÅR AF CYKLEN TIL HØJRE.
---
PS. Min tidligere måde at køre cykel på skal dog ikke anbefales til andre.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Højre - venstre

Sådan set behøver vi ikke slige debatter, alt kan i grunden googles... så jo: slut.

slut?

Mon ikke emnet er færdigdebatteret.

Højre-Venstrekørsel

Selvfølgeligt skal man kreditere - godt at der er så stor årvågenhed her på videnskab.dk Det er OK at lave sammenskrivninger, oversættelser - det kan være en hjælp, men man skal altid kreditere for det!

Klavs Jensen

Klavs Jensen, Martin Hartvig har ramt sømmet og trykket det i bund i sit indlæg. Når man bringer en direkte oversættelse er det normal kutyme at henvise til den side, hvorfra den stammer, især når en anden debattør tidligere har gjort opmærksom på den pågældende side. Der findes rigeligt med andre her på Videnskab.dk, som pynter sig med lånte fjer.

hmmn....

Arh! Det ligner mest en google translate af den side jeg fandt frem. Ja, indholdet er rigtigt, men du skal nu ikke give Klavs æren for det...

Højre versus venstre kørsel

Jeg mener nu stadig, at Klavs Jensens belysning er dækkende, fordi han både har al rideriet og kuskeriet med på den ene side, og de nationale forskelle på den anden side. Forlaringen må have begge sider med, og Klavs Jensens kombination forekommer mig frapperende.

Højre versus venstre kørsel

Jeg mener nu stadig, at Klavs Jensens belysning er dækkende, fordi han både har al rideriet og kuskeriet med på den ene side, og de nationale forskelle på den anden side. Forlaringen må have begge sider med, og Klavs Jensens kombination forekommer mig frapperende.

En videnskablig forklaring

Det under mig at Videnskab.dk ikke har kunne finde forklaring på Højrekørsel
Den er at finde i en større videnskablig svensk undersøgerles lave i starten af 50'erne og ligger til grund for deres skift fra venstre kørsel til højre i 1956
Jeg har desværre ikke noget link, men ved at DR har bragt en udsendelse om det.
(bemærk i øvrigt at Svenske tog stadig køre i venstre side) :-)

Konklusion er at det er mere sikkert for en højrehåndet at køre i højre side, da det naturlig reaktions mønster er at undvige til den side man har sin "hånd orientering" hvor ved en højrehåndet i højrekørsel sætter sin bil i grøften, mens en venstre håndet i højrekørsen trækker over i modgående trafik

Højre versus venstre kørsel

Mon ikke Klavs Jensens belysning af spørgsmålet venstre versus højrelørsel må siges at være den endelige? Som stor dreng var jeg med min familie på Øland få uger før, der skulle skiftes. Jeg husker de overdækkede skilte, og der hvor vinden havde blæst tildækningen fra, var forvirringen total. Jeg mindes en kørsel en meget landlig strækning uden øvrig trafik efter en hyggelig middag, hvor min far af vane kørte i højre side. "Måske skulle du køre over i venstre side", sagde jeg. Han svarede lakonisk: "Måske måske." Så skiftede han/vi bane. Vi blev således de første højrekørende i Sverige!

Venstre/højrekørsel

Måske derfor :

Historie og oprindelse

Omkring en fjerdedel af verdens kører til venstre, og de lande, der gør det meste gamle britiske kolonier. Denne mærkelige særhed forvirrer resten af ​​verden, men der er en ganske god grund.

I fortiden, rejste næsten alle på venstre side af vejen, fordi det var den mest fornuftige løsning for feudale, voldelige samfund. Da de fleste mennesker er højrehåndet, swordsmen foretrak at holde sig til venstre for at få deres højre arm tættere på en modstander og deres skede længere væk fra ham. Desuden er det reducerede chancen for skeden (bæres på venstre) at ramme andre mennesker.

Desuden er en højrehåndet person finder det lettere at montere en hest fra venstre side af hesten, og det ville være meget vanskeligt at gøre noget andet hvis iført et sværd (som ville blive bæres på venstre). Det er sikrere at montere og afmontere mod siden af ​​vejen, snarere end i midten af ​​trafik, så hvis man monterer til venstre, så hesten skal rides på venstre side af vejen.

I slutningen af 1700'erne, dog Teamsters i Frankrig og USA begyndte slæbningen landbrugsprodukter i store vogne trukket af flere par heste. Disse vogne havde ingen førersædet i stedet chaufføren sad på bageste venstre hest, så han kunne holde hans højre arm fri til at surre holdet. Da han sad til venstre, han ønskede selvfølgelig alle til at passere på venstre, så han kunne se ned og sørg for at han holdt fri af den modkørende vognens hjul. Derfor holdt han til højre side af vejen.

Desuden gav den franske revolution i 1789 en enorm drivkraft til højre rejser i Europa. Faktum er, før revolutionen, adelen rejste på venstre side af vejen, tvinger bønderne over til højre, men efter stormen på Bastillen og de efterfølgende begivenheder, til foretrukne aristokrater holde lav profil og sluttede bønderne på ret. En officiel holde højre regel blev indført i Paris i 1794, mere eller mindre parallel til Danmark, hvor højrekørsel var blevet gjort obligatorisk i 1793.

Senere Napoleons erobringer sprede den nye rightism til de lave lande (Belgien, Nederlandene og Luxembourg), Schweiz, Tyskland, Polen, Rusland og mange dele af Spanien og Italien. De stater, der havde modstået Napoleon holdt venstre - Storbritannien, det østrig-ungarske kejserrige og Portugal. Denne europæiske division, vil mellem venstre og højre nationer forblive fastsat for mere end 100 år, før efter Første Verdenskrig.

Selvom venstre-kørsel Sverige afstået Finland til højre-kørsel Rusland efter den russisk-svenske krig (1808-1809), svensk lov - herunder færdselsloven - fortsat gyldige i Finland i yderligere 50 år. Det var ikke før 1858, at en Imperial russisk dekret gjorde Finland swap sider.

Tendensen blandt nationer gennem årene har været imod højrekørsel, men Storbritannien har gjort sit bedste for at afværge den globale homogenisering. Med udvidelsen af ​​rejse-og vejbyggeri i 1800'erne, blev færdselsregler foretaget i alle lande. Venstre hånd kørsel blev gjort obligatorisk i Storbritannien i 1835. Lande, som var en del af det britiske imperium fulgte trop. Dette er grunden til denne dag, Indien, Australien og de tidligere britiske kolonier i Afrika går til venstre. En undtagelse fra reglen er dog, Egypten, som var blevet erobret af Napoleon før han bliver en britisk afhængighed.

Selv om Japan har aldrig været en del af det britiske imperium, dets trafik går også til venstre. Selv om oprindelsen af ​​denne vane går tilbage til Edo-perioden (1603-1867), da Samurai regerede landet, var det ikke før 1872, at denne uskrevne regel blev mere eller mindre officielle. Det var året, hvor Japans første jernbane blev indført, bygget med faglig bistand fra briterne. Gradvist blev en massiv netværk af jernbaner og sporvognsskinnerne bygget, og selvfølgelig alle tog og sporvogne kørte på venstre side. Alligevel tog det en halv århundrede indtil i 1924 venstre side kørsel klart blev skrevet i en lov.

Da hollænderne kom til Indonesien i 1596, de har medbragt deres vane med at køre til venstre. Det var først Napoleon erobrede Holland, at den hollandske begyndte at køre til højre. De fleste af deres kolonier forblev dog på venstre som gjorde Indonesien og Surinam.

I de tidlige år af engelsk kolonisering af Nordamerika, blev engelsk kørsel told følges, og kolonierne kørte til venstre. Efter uafhængigheden fra England, men de var ivrige efter at kaste alle resterende tilknytning til deres britiske koloniale fortid og gradvist ændret til højre kørsel. (I øvrigt bør indflydelsen fra andre europæiske landes statsborgere ikke undervurderes.) Den første lov, der kræver drivere til at holde til højre blev vedtaget i Pennsylvania i 1792, og lignende love blev vedtaget i New York i 1804 og New Jersey i 1813.

På trods af udviklingen i USA, fortsatte nogle dele af Canada for at køre i venstre indtil kort efter Anden Verdenskrig. Det område, der kontrolleres af den franske (fra Quebec til Louisiana) kørte til højre, men det område besat af den engelske (British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island og Newfoundland) holdt tilbage. British Columbia og de atlantiske provinser skiftede til højre i 1920'erne for at stemme overens med resten af ​​Canada og USA. Newfoundland kørte til venstre indtil 1947, og sluttede Canada i 1949.

I Europa skiftede de resterende venstre-kørsel lande en efter en til højrekørsel. Portugal skiftede i 1920'erne. Ændringen fandt sted på samme dag i hele landet, herunder de kolonier. Territorier, men som med kant andre venstre-kørsel lande var fritaget. Det er grunden til Macau, Goa (nu en del af Indien) og portugisisk Østafrika holdt det gamle system. Østtimor, der grænser til venstre-kørsel Indonesien, gjorde ændring til højre selv, men venstrekørsel blev genindført af indoneserne i 1975.

I Italien den praksis højrekørsel først begyndte i slutningen af 1890'erne. Den første italienske færdselslov, der er udstedt på den 30. juni 1912, erklærede, at alle køretøjer måtte køre til højre. Byer med et sporvognsnet, dog kunne bevare venstre kørsel, hvis de placeres advarselsskilte på deres bygrænser. Den 1923 dekret er en smule strammere, men Rom og de nordlige byer Milano, Torino og Genova kan stadig holde tilbage, indtil yderligere ordrer fra Ministeriet for Offentlige Arbejder. Ved midten af ​​1920'erne, blev højre kørsel endelig standard i hele landet. Rom foretog ændringen den 1. marts 1925 og Milano på den 3. august 1926.

Indtil 1930'erne Spanien manglede nationale færdselsregler. Nogle dele af landet kørte til højre (fx Barcelona) og andre dele kørte til venstre (f.eks Madrid). På 1 Oktober 1924 Madrid skiftede til højrekørsel.

Opløsningen af det østrig-ungarske kejserrige forårsagede ingen ændring: Tjekkoslovakiet, Jugoslavien og Ungarn har fortsat køre i venstre Østrig selv var noget af en nysgerrighed.. Halvdelen af ​​landet kørte til venstre og den anden halvdel til højre. Skillelinjen var netop det område, der berøres af Napoleons erobringer i 1805.

Da Tyskland er knyttet Østrig i 1938, Hitler beordrede, at trafikken skal skifte fra venstre til højre side af vejen, natten over. Ændringen kastede den drivende offentligheden i uro, fordi bilisterne ikke var i stand til at se de fleste vejskilte. I Wien det var umuligt at ændre sporvogne natten, så mens al anden trafik tog til højre side af vejen, sporvogne fortsatte med at køre i venstre side i flere uger. Tjekkoslovakiet og Ungarn, blandt de sidste stater på fastlandet af Europa for at holde til venstre, skiftede til højre efter at være blevet invaderet af Tyskland i 1939 og slutningen af ​​1944 hhv.

I mellemtiden kraften i højre holdt vokser støt. Amerikanske biler blev designet til at blive drevet til højre ved at placere chaufførernes kontrol af bilens venstre side. Med den masseproduktion af pålidelige og økonomiske biler i USA, brugte indledende eksport samme design, og ud af nødvendighed mange lande ændret deres regel i vejen.

Gibraltar ændret til højrekørsel i 1929 og Kina i 1946. Korea nu driver ret, men kun fordi det gik direkte fra japansk kolonistyre til amerikansk og russisk indflydelse i slutningen af Anden Verdenskrig. Pakistan også overvejet at skifte til højre i 1960'erne, men i sidste ende besluttede ikke at gøre det. Hovedargumentet mod skiftet var, at kamel tog ofte kørte gennem natten, mens deres chauffører blev blundede. Vanskeligheden ved at undervise gamle kameler nye tricks var afgørende for at tvinge Pakistan til at forkaste ændringen. Nigeria, en tidligere britisk koloni, traditionelt havde været kørsel til venstre med britiske importerede højre-styret bil, men når det opnåede uafhængighed, forsøgte man at kaste sin koloniale fortid så hurtigt som muligt og flyttet til højrekørsel.

Efter Anden Verdenskrig, venstre-kørsel Sverige, ulige en ud på det europæiske fastland, følte stigende pres for at skifte side for at stemme overens med resten af kontinentet. Problemet var, at alle deres naboer allerede kørte på højre side, og da der er en masse små veje uden grænsevagter, der fører til Norge og Finland, måtte man huske på hvilket land man var.

I 1955 holdt den svenske regering en folkeafstemning om indførelse af højre kørsel. Selv om ikke mindre end 82,9% stemte "nej" til den folkeafstemning, passerede det svenske parlament en lov om konvertering til højre kørsel i 1963. Endelig ændringen fandt sted søndag, den 3. september 1967 kl 05:00 om morgenen.

Al trafik med private motordrevne køretøjer blev forbudt fire timer før og en time efter konverteringen, for at kunne omarrangere alle vejskilte. Selv hæren blev tilkaldt for at hjælpe. Også en meget lav hastighedsgrænse blev anvendt, som er blevet rejst i en række trin. Hele processen tog omkring en måned. Efter Sveriges vellykket overgang, skiftede Island året efter, i 1968. Den 2 April 1972 Nigeria byttet sider og Ghana gjorde det samme i 1974.

I 1960'erne, også Storbritannien overvejet at skifte, men landets konservative kræfter gjorde alt, hvad de kunne for at kvæle forslaget i opløbet. Den omstændighed, at det ville koste milliarder af pounds til at ændre alt runde var ikke meget af et incitament ... Til sidst, Storbritannien faldt ideen. I dag er kun fire europæiske lande stadig kører i venstre: Det Forenede Kongerige, Irland, Cypern og Malta.

Den 7. september 2009 Samoa (befolkning 189 tusind) blev den tredje land nogensinde til at skifte fra højre mod venstre kørsel. Det havde højrekørsel, da det var blevet en tysk koloni i det tidlige 20. århundrede, selv om det blev administreret af New Zealand efter Første Verdenskrig og opnåede uafhængighed i 1962. Premierminister Tuilaepa Sailele Malielegaoi ønskede at bytte sider til at gøre det lettere at importere billige biler fra venstre kørsel Japan, Australien og New Zealand.

Højrekørsel

Forklaringen om, at det var den engelske adel, der bestemte og derfor forblev England venstrekørende, er i sig selv forståelig, men Danmark var på ingen måde mere urbaniseret, så det skulle begrunde at vi skulle skiftge til højrekørsel. Nej, vi fulgte Frankrig,

Venstre-højre

Det vigtigste ved et skifte fra venstre til højre er at få samtlige vejkurver lagt om....

Hvad drikker Møller

Ja, set i bakspejlet var det et rigtigt eventyr. God Jul.

Re: Højre-venstre kørsel

At skifte fra venstre kørsel til højre kørsel behøver man da ikke at lave på en nat, politiker har da ofte mange forslag, Man kunne jo tage det i etaper, den stærkestes ret:
1. mdr, alle lastbiler over i højre side, de øvrige må godt blive i venstre, og så fremdeles med en transportgruppe hver mdr. til man var nået gennem børne
havebørn på udflugt.
Jeg er sikker på, at man kunne få politisk flertal for det.

http://users.telenet.be/world

http://users.telenet.be/worldstandards/driving%20on%20the%20left.htm

Denne beskrivelse er lidt i tråd med det jeg også så:

"In the late 1700s, however, teamsters in France and the United States began hauling farm products in big wagons pulled by several pairs of horses. These wagons had no driver's seat; instead the driver sat on the left rear horse, so he could keep his right arm free to lash the team. Since he was sitting on the left, he naturally wanted everybody to pass on the left so he could look down and make sure he kept clear of the oncoming wagon’s wheels. Therefore he kept to the right side of the road."

Dumstædig ø-kultur

Hvorvidt man i tidernes morgen, lokalt begyndte med højre eller venstrekørsel har nok været tilfældigt.
Efterhånden tilpassede man sig, fordi det af indlysende årsager er praktisk at alle følger samme regler.

Englænderne er i alle sammenhænge mindre tilbøjelige til at "indordne sig":
- Dels fordi de, fra kolonitiden, er "vant til" at få (tage sig) ret.
- Dels fordi de på deres "isolerede" ø ikke, i ligeså høj grad som andre, har været tvunget til kompromiser.
- Dels pga. en sær konservativ/stædig ø-kultur, forbilledligt symboliseret af Jeremy Clarkson.

Derfor lider de (og vi) under deres tåbelige gammeldags måleenheder som miles, yards, feet, inches, pounds, ounces, små billioner og mange andre..
Det samme gælder masser af EU regler, og altså også venstrekørsel.

Hørte forleden om en engelsk vejrudsigt i radioen:
- Voldsomt stormvejr i kanalen - kontinentet isoleret : )

Højre kørsel

Hitler indførte højre kørsel i alle besatte lande, der ikke havde det i forvejen. England var jo ikke besat!

Højre kørsel

Hitler indførte højre kørsel i alle besatte lande, der ikke havde det i forvejen. England var jo ikke besat!

Højre-venstre kørsel

Årbejdsopgaven er enorm på en enkelt nat, økonomisk vil det være ekstremt omfattende og sidst men ikke mindst vil der være meget alvorlige konsekvenserne i forhold til ulykker og dødsfald, hvis et land som England skal ændre mønster fra venstre til højrekørsel.

Dels skal alle vejudformninger og kryds i hele landet ombygges. Alle signaler skal ændres over en enkelt nat. Og alle biler skal ændres fra venstrekørsel til højrekørsel.

Derudover er det forventeligt at rigtig mange mennesker efterfølgende vil komme til skade i trafikken efter at alle forhold ændres på så kort tid. Det vil kræve et ekstremt stort forarbejde at forberede et helt land på sådan en enorm og betydelig ændring. Mange mennesker vil simpelthen efterfølgende dø, fordi man ændrer trafikmønstret fra eksempelvis venstrekørsel til højrekørsel. Selvom meget målrettede kampagner og talrig annoncering vises gentagne gange i tv og aviser, vil en indgroet vane med venstrekørsel ikke kunne ændres til højrekørsel over en enkelt nat. Konsekvenserne vil være fatale og antallet af dræbte i trafikken som konsekvens at dette i et land som England vil skønnet overstige flere hundrede dræbte.

De færreste politikere vil næppe have dette på samvittigheden...

Re: højrehåndet og det flerfoldige hestespand

Du har ret det er de største og hurtigste vogne som bestemmer. Da de er hurtigst og har sværest ved at komme forbi hinanden.

Guiden fra Rom

Besoegte for nogen aar siden Rom, og fik en forklaring paa netop dette emne. Det skal siges at det nemt kan vaere den populaere forklaring der goer det mere interressant for turister, men ikke desto mindre loed det sandsynliggt.
Oprindeligt aendrede man koersels retningen grundet det stigende antal af roeverier paa vejene omkring datidens metropoler. Naar 2 trukne vogne passerede hinanden var det nemt at halshugge modkoerende da man havde hoejre haand fri, og naermest modkoerende. Ved at aendre koerselsretningen besvaerliggjorde man roeverier af denne karakter. Haendelserne havde dog ikke altid grobund i roeveriet for roeveriets skyld. Romerriget var paa den tid et virvar af forskellige folkeslag og trosretninger. Paganister, Joeder, kristne, Romere, oesteuropaeere, frankere etc. Som nutidens samfund viser vil der altid vaere spaendinger naar forskellige folkeslag, grupperinger og troesretninger mixes. Der er vi desvaerre ikke blevet saa meget bedre, men koerselsretningen blev dog aendret. Infrastrukturen i romerriget var utrolig effektivt, af den grund blev aendringen forholdvis hurtigt implimenteret der hvor man mente det var noedvendigt. Det tog 1 uge at bringe nyheder fra Koblenz i Tyskland til Rom. England og kolonierne derimod aendrede jo saa ikke koerselsretningen som resten af romerriget. Ganske enkelt fordi at man ikke oplevede samme problemer paa oen som paa fastlandet, derfor saa man ingen grund til at aendre noget. Befolkningen I den romerske del af england var ikke paa samme maade delt op i forskellige kulturer og trosretninger, og bekrigede derfor ikke hinanden i samme grad. Det kom foerst senere i historien. Men det skulle vaere forklaringen paa hvorfor England og kolonierne stadig koerer i den "forkerte" side.

Skovarbejderne i Amerika

Så en gang en historisk udsendelse, hvor de fortalte, at det skyldes skovarbejderne i Nord Amerika. Man brugte heste i flerspanstræk til at trække de store træer ud af skoven med og ved at brug venstre hånd til at styre hestene kunne skovarbejderen hjælpe til med højrehånd tæt på hestene og træet.

Det er nok et spørgsmål om størrelse og evnen til at manøvrere

Det kan meget vel være at det var lettest for hestene i venstre side (de steder hvor der faktisk var veje), men da de tungere og noget mindre manøvredygtige hestevogne blev i flertal, så var det nok mere praktisk at gøre som de foretrak.
Lidt som når vi holder tilbage for en lastbil der trækker ud foran os på motorvejen. Det kan godt være at han ikke har ret, men han er til gængæld størst, så vi viger pladsen.
Samme regler gælder jo også på havet, hvor de mere manøvredygtige skal vige for de tunge og de svært manøvredygtige.

Venstre højre kørsel

Jeg lod mig engang fortælle, at den oprindelige kørsels retning var venstre side.
Der skal vi helt tilbage til ”Ridder tiden” hvor enhver mand havde sit sværd og skulle være klar til at forsvare sig.

Da hovedparten af disse tapre mænd var – og vel også er i dag – højrehåndet, så gælder det om at være klar til sværdslag, uden først at skulle drej rundt på hesten
Så når der rides i venstre side, kommer modparten på ens højre side i modgående retning, og derved er højre hånd/arm klar til kamp.

Storbritannien har fastholdt sin venstre kørsel, og derunder en række Britiske kolonier, som jo selvsagt skulle underlægge sig det Engelske styre. I Europa – mig bekendt – er der kun Irland, Cypern, Malt og Storbritannien der har venstre kørsel. Det pudsige er, at de ikke grænser op til lande med højrekørsel, og skal jo på den led ikke tilpasse sig.

Gåden er så, hvornår og hvorfor de fleste lande i dag har højre kørsel. Som jeg har læst, så var der tidligere ved cykler og bilers ankomst ikke nogen reel retning.
Der blev kørt hvor der var plads

Højrekørsel

Forklaringen med hesteforspand er nok rigtig, men det der videre skal forklares er hvorfor vi der kører i højre side kører i højre side og ikke som englænderne og flere af deres gamle kolonier kører i venstre side, og hvorfor kørte svenskerne så længe i venstre side?Og her der det, at vi have den franske revolution og Napoleon og den efterfølgende nationalisering med for at forstå forskellen fra land til land. Ellers burde alle jo bare køre i højre side, fordi det er forunuftigt, men denne "fornuft" var bærende i revolutionen. Om det ligefrem spiller ind, at Napoleon var venstrehåndet, er nok spørgsmålet.

højrehåndet og det flerfoldige hestespand

Som andre har fremført rider vi på hest med tøjlen i venstre hånd for at have sværdhånden fri. Derfor må vi under ridt møde modridende på vor højre side, hvilket fremtvinger et ridt i venstre side. Dette er den oprindelige rideretning fra arilds tid.

Men, med indførslen af hestespand som almindeligt transportmiddel, særligt de lange vogntog med flere par spand til transport af mennesker og varer, opstår i 1700 tallet en ny ridestil.

Vognkusken, eller i nogle tilfælde ingen vognkusk, blev understøttet af en berider der sad på bagerste hest i spandet, i venstre side. Denne berider holder tøjlen i venstre hånd og ridepisken (den lange udgave) i sin højre hånd. Herved kan han styre det flerfoldige hestespand.

Fordi berideren sidder på bagerste hest til venstre vil han helst have modkørende trafik på sin venstre side da han har flere heste på sin højre side, længst borte fra sin synsvinkel. Hermed opstår behovet og skikken med at drive vogntog med flerfoldigt hestespand i højre side. Igen er det faktisk fordi berideren er højrehåndet at han vælger den bagerste hest til venstre, og fremprovokerer højrekørsel.

mvh

Flemming

højre/venstre
Den rigtige forkaring

Den rigtige forklaring er at de fleste kuske er stærkest i højre arm. Ved kørsel på vej vil han derfor sidde med tøjlerne i højre arm og derfor sætte sig til venstre på bukken. Og fordi han og den modkørende sidder til venstre på bukken så vil det være nemmest for dem at holde til højre.

Ude på landet køre vognen hele tiden fast i pløret og det er derfor nødvendigt at svinge pisken med højre arm og holde tøjlerne i venstre hånd. Og da tøjlerne nemmest at holde i den hånd som er i midten af vognen så vil kuskene automatisk rykke til højre på bukken og fordi alle køre i det samme pløre så vil alle sidde til højre og holde til venstre når de skal passere hinanden.

Det vil sige at venstrekørsel høre hjemme på landet og højrekørsel er smarteste i byen.

I England har venstrekørselen vundet fordi det var adelen som bestemte og de boede på landet. I Danmark var København er tæt pakket by og for at få trafikken til at glide nemmere så skiftede man til højrekørsel i 1758. Initiativet er sikkert kommet fra en embedsmand, som vil gøre noget ved trafikken. Hvis denne embedsmand ikke havde fået ideen så havde vi stadigt venstrekørsel.

Påstigning af en hest

sker for højrehåndede/højrefodede (der jo udgør majoriteten) altid fra venstre side af hesten, hvorfor det er naturligt/oplagt at begynde i venstre side, og da denne tilbøjelighed praktiseres uanset rejseretning, koordineres trafikken af sig selv ...?

Hvorfor kører vi i højre side?

Helt oprindeligt kørte vi regionalt forskelligt, også i venstre side. Danmark fulgte altid Frankrig, og revolutionen betød at alt det gamle skulle omfalfatres. Så det med at man skulle kunne gribe sværdet når man passerer en modridende til hest og derfor skulle passere venstre om, det ville man ikke høre tale om. England holdt fast i det gamle, og så var der en mulighed for at markere forskellen. Og Danmark fulgte Frankrig og Napoleon. Det blev fatalt af andre grunde, men højretrafikken har vi da bevaret.

Højrekørslens oprindelse.

Den forklaring, jeg har hørt fra en historieinteresseret ven i England, og som jeg anser for sandsynlig, er, at når firspands hestevogne skulle passere hinanden på de smalle veje, så var det berideren på forreste "nærmer" hest (man bestiger en hest fra venstre side), der skulle styre, hvor tæt vognene kunne komme på hinanden. Det er af samme grund at højrehesten kaldes for "fjermer", fordi den er længere væk fra opstigningssiden.

Venstrekørslen har ganske rigtigt sin oprindelse i, at det er sværdsiden, som er lettest at forsvare for gående eller ridende uden rustning, og også sikrest at stige af til venstre i læ af hesten, hvis man blev angrebet. For riddere i rustning var det omvendt, for de havde skjoldet på venstre arm.

Det har sandsynligvis været den mest almindelige passageside , der blev ophøjet til lov, da man fandt det nødvendigt at regulere trafikken, og den har så været forskellig fra land til land.

Historien om Mr. Ellis døve øre er sjov men usandsynlig, for venstre om traditionen i England var allerede så gammel og fastgroet, at ikke engang udviklingen af hestekøretøjer og de første biler (der også var tosædede med chaufføren i venstre side og styrepinden i midten) kunne ændre den.

At englænderne er stærkt traditionsbundne er ingen løgn. Helt op i 70'erne havde engelske artilleridelinger en mand, der blot stod rør. Da en amerikansk Nato inspektion undrede sig over hans funktion, undersøgte man sagen. Det viste sig, at han var en reminiscens fra overgangen fra hestetrukne kanoner til motoriseret artilleri. Hans opgave var at holde hestene. Om han står der endnu, ved jeg ikke, men det ville ikke overraske mig.

Mvh

Ole Bjørn :o)

@karsten

Hvad skulle han da også med et bakspejl når der ikke var noget bakgear.
I 1996 var rattet stadig i venstre side på den bil han købte hos Panhard-Levassour.
http://kortlink.dk/bs2y

Hvornår var det køretøjet blev bygget om?
:-)
Møller

Intet bakspejl

Som det fremgår af billedet, er det taget af det fabriksnye køretøj inden konstruktionsændringen ifølge Mrs. Ellis’ anvisninger. Der er nemlig intet bakspejl.

@Karsten

Fantasien fejler ikke noget :-)
Enten er billedet spejlvendt, eller også afkræfter det fint din historie:
Ellis sidder i venstre side, som man gør ved højrekørsel, med venstre arm trygt hvilende på venstre armlæn, hvor skulle fruen så sidde?

Så du har ret: det var et rigtigt eventyr selv god jul.

Fredelige folk.....

" Ole Knudsen: Ja de briter er da de rene hooligans - eller hvordan skal den kommentar forstås....?

Højre kørsel

Jeg tror, da de fleste mennesker er højrehåndet, at det er nemmest at skifte gear med højre hånd. Frygteligt at leje og køre bil på Malta for eksempel

Venstre/højrekørsel

Se, det er da en forklaring, der vil noget. Jeg tror på den:)

Venstrekørsel, den sande historie

Vi skal ikke helt tilbage til riddertiden for at finde forklaringen på, at englænderne kører i venstre side. Det skyldes nemlig deres notoriske hang til det traditionsbundne, og i dette tilfælde skal vi ikke længere tilbage end til 1895.

Verdens første bil blev opfundet i Tyskland i 1885, og inden længe blev der også konstrueret biler i Frankrig, hvilket medførte, at de første bilvæddeløb blev afviklet mellem de to lande.

I England ville man også være med på vognen, og her var det en mand ved navn Evelyn Ellis, som i 1895 var den første, der sad bag rattet i et motordrevet køretøj.

Der var tale om en bil med plads til kun én person, så rattet sad i midten, men eftersom Mrs. Ellis forlangte at køre med, måtte Mr. Ellis foretage en konstruktionsændring med et bredere sæde, så der også blev plads til fruen

Allerede på dette tidspunkt sagde Mr. Ellis’ erfaring fra ægteskabet ham, hvem der for fremtiden ville bestemme farten og retningen, når familien skulle i skoven, så han benyttede sig af sit medfødte handicap. Han var døv på venstre øre og flyttede derfor rattet over i højre side, så han vendte det døve øre til, når Mrs. Ellis var med. Herved havde han indledt en tradition, som fortsat er gældende.

Og se, det var et rigtigt eventyr. God Jul.

http://www.datchethistory.org.uk/Link%20Articles/Ellis/ellis.JPG

Højre/venstrekørsel

Jeg ved ikke, hvorfor nogle kører i venstre side, men da jeg var barn (1940´erne) hed det "nærmer side", hvis man gik på venstre side af vognen, og "fjerner", hvis det var højre side, altså ind mod grøften, som man let kunne falde ned i.

Det virker faktisk rigtigt at gå sådan, fordi man så har den mest mobile arm nærmest vognen

Seneste fra Spørg Videnskaben

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg videnskaben

Videnskaben kan ikke svare på alt - men vi forsøger alligevel.

Her kan du stille et spørgsmål til forskerne om alt fra tyske verber til nanorobotter og livets oprindelse.

Vi vælger de bedste spørgsmål og kvitterer med en Videnskab.dk-t-shirt.
Spørgsmål og svar offentliggøres her på siden. Send dit spørgsmål til: sv@videnskab.dk

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg