Annonceinfo

Vacciner ændrer immunforsvaret

Mæslingevacciner redder langt flere liv, end man tror. Dansk forskning viser, at mæslingevaccinen ikke bare virker mod mæslinger, men også mod andre dødelige infektioner.

Dansk forskning ved Statens Serum Institut har netop fået bevilget 58 millioner til forskning i sidegevinsterne ved vaccination. Den nye forskning kan ændre på centrale dele af vores forståelse af, hvordan immunforsvaret virker og potentielt redde millioner af liv.(Foto: Colourbox)

Hver dag dør tusindvis af børn i tredjeverdenslande på grund af forskellige infektioner. Nu kommer dansk forskning med et bud på, hvordan man kan booste børnenes immunforsvar, ved hjælp af ganske almindelige vaccinationer. Flere millioner børns liv kan potentielt reddes.

Forskere fra Statens Serum Institut har fundet sidegevinster af mæslingevaccinationer, som rummer et enormt potentiale. Resultaterne viser, at mæslingevaccinationen reducerer børnedødelighed i ulande med op imod 30 procent. Mest interessant er det, at kun en lille del af reduktionen skyldes beskyttelse mod mæslinger.

»Vi kan se, at mæslingevaccination lærer immunforsvaret noget gavnligt, som kan bruges i relation til andre infektioner. Vores resultater viser, at hospitalisering blev betydeligt reduceret for lungebetændelse, malaria og diaré for børn, der havde fået mæslingevaccinen. Det er en utilsigtet positiv effekt, som ingen har kigget på før,« forklarer professor Peter Aaby, der leder SSI´s Bandim Health Project.

Bandim Health Project har til formål at undersøge den akutte og langtidsvirkende effekt af vaccinationer i Guinea Bissau. Danmarks Grundforskningsfond har netop besluttet at støtte gruppen bag Bandim Health Project med 58 millioner.

Opdagelsen af sidegevinsterne ved vaccination kan potentielt revolutionere vores forståelse af immunforsvaret. Resultaterne er blevet bragt i det velansete videnskabelige tidsskrift British Medical Journal.

Immunforsvaret er et lærende system

VerdensSundhedsOrganisationen WHO og hele den medicinske verden har haft tradition for at tro, at der findes én vaccine til én sygdom. Men det skal være slut nu, hvis man spørger det danske forskerhold.

Immunforsvaret er et system, der kan lære noget af en given situation, som kan bruges i en anden situation. F.eks. kan immunforsvaret bruge information, som den får fra mæslingevaccinen, til bedre at stå imod en lang række andre infektionssygdomme, som kun perifert er koblet til mæslinger.

Det danske forskerholds resultater viser entydigt, at der er betydelige positive uspecifikke effekter af både mæslingevaccinen, koppevaccinen, poliovaccinen og tuberkulosevaccine – Uspecifikke effekter som kan redde tusinder af menneskeliv.

»WHO har aldrig kigget på de generelle effekter af vacciner på al dødelighed. Det er vi de første, der gør. Det er et stort problem, at man aldrig har testet de normale vacciners indflydelse på overordnet dødelighed, for det kan have enorme konsekvenser for, hvad vi kan gøre ved børnedødelighed i verdens fattigste lande,« siger Peter Aaby.

Dramatisk at fjerne vacciner

De nye resultater ændrer på centrale dele, af hvad vi ved om immunforsvaret og vaccinationer. En af de dramatiske konsekvenser er, at det faktisk kan have en stor negativ indvirkning på befolkningens helbred, når man eksempelvis fjerner koppevaccinen.

Hvis man fjerner en vaccine, når man regner med, at en given sygdom er udryddet, så sparer man nogle penge. Til gengæld mister man sidegevinsten, som er den positive effekt på hele immunforsvaret. Det kan i sidste ende komme til at koste menneskeliv.

»Vi har lavet to studier i Afrika, hvor vi kan se, at der er en lavere dødelighed blandt folk, der er blevet koppevaccineret, sammenlignet med folk, der ikke er blevet koppevaccineret. Effekten kan vi finde op til 30 år efter, de har fået vaccinen.«

»Det er en god indikator for, at man bør undersøge nærmere, hvilke sidegevinster vi rent faktisk får ud af vaccinationerne. Da WHO planlægger at udrydde både mæslinger og polio inden for de næste 10-15 år, kan denne problematik snart blive aktuel også for disse sygdomme,« forklarer Peter Aaby.

Levende vacciner virker bedst

De forskellige vacciner kan opdeles i to kategorier: De levende vacciner og de dræbte vacciner.

De levende vacciner består af en levende, men svækket version af sygdommen, som sprøjtes ind i kroppen. Her vil sygdommen formere sig i vores krop, og kroppen vil så lære af sygdommen og danne antistoffer imod den.

»De levende vacciner som koppe-, mæslinge-, polio- og tuberkulosevaccine skaber en semi-naturlig reaktion i kroppen. De levende vacciner giver immunforsvaret et boost som helhed,« siger Peter Aaby.

De dræbte vacciner består af døde sygdomsorganismer, der sprøjtes ind i kroppen. For at opnå den nødvendige reaktion fra immunforsvaret indsprøjtes også nogle støttestoffer, der skal få kroppen til at danne antistoffer mod sygdommen.

Men de dræbte vacciner har bivirkninger, som rammer specielt piger.

»Vores resultater viser, at hvis man giver den dræbte kighostevaccine, efter man har givet en mæslingevaccine tidligt i livet, så skævvrider man pigers immunforsvar i en sådan grad, at de er mere modtagelige overfor andre infektioner. Vi har regnet ud, at det giver en samlet overdødelighed på 33 procent i forhold til den traditionelle gruppe. På tidspunktet for undersøgelsen svarer det til mellem 500.000 og én million døde børn om året,« forklarer Peter Aaby.   

Pigers immunforsvar er anderledes end drenges

»Der er noget ved de dræbte vacciner, som piger ikke kan klare. Det er formentligt, fordi deres immunforsvar er nemmere at afspore end drenges. Kvinder skal kunne blive gravide, og derfor må de have andre feedbackmekanismer i deres immunrespons, som drenge ikke har, « slår Peter Aaby fast.

De danske forskningsresultater viser, at drenge og piger fra fødslen har forskellige immunforsvar, og at der derfor burde udvikles kønsspecifikke vacciner.

Vaccinationer så tidligt i livet som muligt

De seneste forskningsresultater, som endnu ikke er publiceret, truer endnu en gang med at sende chokbølger igennem forskningsverdens forståelse af immunforsvaret i relation til vaccinationer.

»Vores nyeste resultater går stik imod international vaccinationspolitik og WHO´s anbefalinger omkring mæslingevaccination. Normalt siger man, at børn ikke skal have vaccinationer, før antistofferne fra deres mor er ude af blodet. Men faktisk har vi data, der siger det modsatte.«

»Vores forskning viser, at jo tidligere i livet en mæslingevaccination bliver givet, des bedre bliver reaktionen i immunforsvaret og bedst lige fra fødslen. Den største positive effekt er hos de børn, der havde antistoffer fra moderen i kroppen, da de blev vaccineret. Børn har moderens antistoffer i kroppen, til de er omkring et år gamle, men der skal laves yderligere undersøgelser for at fastslå det optimale tidspunkt at vaccinere på.«

»Vi er overbeviste om, at hvis vi implementerer alle vores nyeste resultater i retningslinjerne for vaccination, kan man kraftigt reducere børnedødelighed i hele verden,« afslutter Peter Aaby.

Bevar salontonen

@Dorte Wulff Dahl
Vi forsøger at holde en sober tone i debatten. Du bevæger dig ud på kanten af det acceptable her. Husk debatreglerne!
Redaktionen

Det er også et andet problem.

Når Hanne Koplev skriver, at hun ikke har specielt henvist til Wakefields forskning i sin argumentation, så er det decideret løgn. Det har hun gjort masser af gange, og det var meget farvede argumenter, på trods af, at man allerede på tidspunkt sådan set havde fyret hans argumenter i den videnskabelige verden. Der gik en del år før han endelig blev dømt for videnskabelig uredelighed - og sagen var gammel og nemt gennemskuelig i de år Hanne Koplev blev ved med at putte ham frem som en helt, der kæmpede mod vaccineindustrien.

Der er også et andet problem i hendes argumentation. Lægerne der giver børnevaccinationer tjener ret dårlig indtægt ifht. tidsforbruget i de forebyggende børneundersøgelser. Udover det bliver børnene helt ærligt sure på lægen, når lægen stikker dem. Årsagen til at lægerne anbefaler MFR-vaccine er solide videnskabelige holdepunkter for, at det er godt for børn mht sygelighed og dødelighed. At skræmme forældre mod at lade deres børn vaccinere vil føre til øget børnesygelighed og øget børnedødelighed.

Men jeg enig i analogien til missionærer fra "Indre Mission". Det drejer sig om hårdnakkede forestillinger om vacciners skadevirkning, og så en manglende sans for videnskabelig argumentation. Hanne Koplev mangler gang på gang at komme med data der understøtter hendes anbefalinger indenfor undersøgelse og behandling. (Og det drejer sig jo gerne om tungmetaller og hendes påstande om gevinsten ved at undersøge for det - behandle med udokumenterede metoder - og alt den slags, som man kræver, hvis man kommer med anbefalinger angående undersøgelser og behandling indenfor det etablerede behandlersystem.) Hvad er hendes personlige interesse i at anbefale noget på et tidspunkt, hvor der ikke er dokumentation for anbefalingerne? Mangler hun den ydmyghed som hører med til den slags udtalelser?

Jeg vil så sige, at kviksølv jo altså blev fjernet fra de fleste vacciner, fordi man fandt andre bedre alternativer. Så der er grebet en fjer i luften, som nu bliver brugt som fundament for nogle konspiratoriske forestillinger mod alle dem, der arbejder med vacciner som led i deres tilbud. (Og der er ikke vist sammenhæng mellem kviksølv i vacciner og autisme.) Der vil altid være den slags forestillinger blandt et fåtal. At tro at læger som inhabile anbefaler vaccinerne pga egeninteresse er dog en tåbelig forestilling. Hvad skulle lægerne vinde ved det?

Eftersom thiomersal i dag

Eftersom thiomersal i dag næppe forekommer i vacciner til børn, kommer der ikke nye autister til - eller hvad?

The proof is in the pudding, som det engelske ordsprog siger.

"at de autistiske symptomer ofte er opstået i forbindelse med vaccination"
- eller på det alderstrin, hvor man både bliver vaccineret og samtidig er gammel nok til at kunne diagnosticeres for autisme?

Hvis man drikker et glas mælk hver dag i 1.200 måneder, bliver man mindst 100 år gammel.

Hvis man spiser et æble hver dag i 1.200 måneder, bliver man mindst 100 år gammel.

Er det mælken eller æblet, der giver en høj levealder?

Jeg har kendt en mand, som levede 94 år på den lille ø Nyord.
Da han flyttede til sin datterdatter i København, overlevede han mindre end 3 år i storbyen.

Man skal være overmåde forsigtig med at postulere kausalitet.

Vaccine og autisme fortsat.

Kære Michael Drejer.

Hovedparten af oplysningerne om vacciner kommer - fra vaccineindustrien, - fra forskere tilknyttet til denne eller - fra læger, som har økonomisk benefice af at vaccinere deres patienter. Altså fra ikke uvildige kilder.

Det er en fordel, hvis du læser, hvad jeg skriver, og ikke postulerer, at jeg skriver noget, som du fantaserer dig til.
Nej ! Jeg er ikke en Wakefield tilhænger, men har bragt oplysninger for at give den anden part mulighed for at ytre sig.
Og Nej ! Jeg udtaler mig ikke for eller imod vaccination, men imod, at vacciner (unødigt) tilsættes problematiske stoffer som de neurotoksiske kviksølv og aluminium samt det vævsfremmede Squalen.

Ligesom dig håber jeg på en helbredelse af autister, men dette kræver, i mine øjne, en seriøs og uvildig forskning i årsagerne til sygdommen.

Med disse ord vil jeg trække mig ud af debatten med dig.

Vaccine og autisme

Jeg har læst den artikel du henviste til (det er i øvrigt lidt sjovt at den kommer fra en kilde der ikke er uvildig) og jeg har læst et ton af lignende artikler. Jeg har faktisk sat mig ret godt ind i hele sagen omkring det, siden jeg fik min diagnose som 26-årig.

Hvad jeg ikke forstår, er hvorfor det KUN er lige netop de få ting som folk er overbeviste om er årsagen til autisme? Dukkede autisme "bare" lige op der i 70'erne hvor vaccinen blev indført (jeg er ikke sikker på det præcise årstal og for træt til at slå det op)?

Svaret er Nej, der var autisme før Thiomersal, altså må der være noget andet der er skyld i autisme.

Men jeg kan godt se på det at du er en Wakefield tilhænger (en mand der fik frataget sin læge-licens for sjusk med netop den undersøgelse der startede det hele). Og Wakefield tilhængere er ligeså nemme at snakke med som Indre Mission, og lige så irrationelle.

Hvor mange børn synes du det er okay der dør af sygdomme som vi sagtens kan forhindre i dag, men de fik ikke deres vaccinationer fordi forældrene troede på en mand som er dømt for læge-sjusk?

Faktum er at der bliver født autister der ikke nogensinde har været i nærheden af en vaccine, og med garanti heller ikke nogen af de tungmetaller. Altså ér der en anden årsag, måske den var værd at finde i stedet for?

Desuden kan jeg SOM AUTIST, sige at det er altså ikke nødvendigvis kun en dårlig ting - autisme. Jeg ved godt jeg er i den milde ende af spektret, og der er nogen hvor det virkelig ville være en lettelse hvis de kunne blive helbredt... jeg er ikke en af dem, samme med alle de autister jeg kender, hvilket efterhånden er oppe i hundreder.

Lær en autist at kende, og du vil møde et virkelig dejligt menneske ofte med en indsigt og klarhed der står NT'ere (Neuro-Typiske) til skamme.

Om vacciner og autisme.

Kære Michael Drejer.
Ud fra dit indlæg fremgår det, at du ikke synes at have læst den artikel, som jeg referere til.
Men meget kort beskrevet, så dokumenterer artiklen, at der er ”fiflet” med den danske forskning, til fordel for vaccine-industriens interesser.
Vaccineindustrien har stor interesse i at tilsætte det kviksølv-holdige konserveringsmiddel Thiomersal til vacciner, idet det nedsætter produktions-omkostningerne.
Så vidt jeg ved, så er der ingen, som påstår, at Thiomersal er årsagen til autisme, men mange påstår, at det er en medvirkende årsag, samt at de autistiske symptomer ofte er opstået i forbindelse med vaccination.
At mistænke et stof (her kviksølv), som har en kendt neuro-toksisk (giftig for hjerne / nervevæv) effekt, for at medføre neurologiske symptomer, må også være oplagt.
Fostre kan udsættes for Thiomersal ved vaccination af moderen, idet kviksølv overføres over moderkagen. Der er forskellige stadier i et fosters udvikling, hvor det er mere følsomt overfor miljøgifte end i andre perioder.
Thiomersal har været tilsat mange andre produkter end vacciner.

Nu er Thiomersal ikke det eneste måde, hvorpå man kan blive udsat for kviksølv.
Vi udsættes for kviksølv gennem brug af tand-amalgam, gennem spisning af fisk eller gennem miljøforurening.
Endvidere er andre tungmetaller (f.eks. bly) under mistanke for at kunne medføre autisme.
Dyreforsøg har vist, at der er en synergi-effekt med en faktor 100, når kviksølv og bly kombineres.

Vacciner kan desuden være tilsat aluminium.
Der er ved forsøg med cellekulturer påvist synergieffekt mellem thiomersal og aluminium.
Også aluminium må betegnes som et neurotoksiske stof.

Der er stor individuel forskel på ens arvelige evne til at tåle en belastning med tungmetaller.
Der er også mange faktorer, som har indflydelse på individets evne til at udskille tungmetaller. F.eks. kan brug af antibiotika medføre, at individets normale tarmflora ændres til en flora, som omdanner det bundne kviksølv, som kroppen forsøger at gøre sig af med gennem galden, til det meget letoptagelige metyl-kviksølv, hvorved udskillelsen af kviksølv bliver stærkt formindsket.
Men udover tungmetallerne er der formentlig andre faktorer, som kan medføre autisme.

Jeg vil medsende et eksempel på, i mine øjne, useriøst forskning, som fejlagtigt fastholder påstanden om Thiomersal, som et ”forholdsvist uskadeligt stof”. I artiklen er blodets halveringstid for etyl-kviksølv (det stof, som Thiomersal omdannes til) sat lig med kroppens elimineringstid.
Intet kan være mere forkert. Når ethylkviksølv ikke længere ses i blodet, så er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at kviksølv er blevet udskilt. Det kan også betyde, at kviksølvet er blevet deponeret i organismen f.eks. i hjernen.
http://toxsci.oxfordjournals.org/content/120/2/499.abstract

Vaccine og autisme

Den der med vaccine er skyld i autisme er altså blevet modbevist og slået i jorden så mange gange efterhånden. Det er utroligt at det stadig ikke er feset ind i folks hoveder.
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE68C1CZ20100913

Jeg har i øvrigt autisme og har ikke fået de vaccinationer, så hvad har været årsagen i mit tilfælde? Altså må der være noget andet der er skyld i det.

Angående vacciner.

Angående vacciner, så skal vi have alle oplysninger frem, både de positive samt de negative.
Her er en ny artikel, som ikke sætter danske vaccine-forskning i noget godt lys.
Scandal Exposed in Major Study of Autism and Mercury
http://www.sacbee.com/2011/10/25/4005040/scandal-exposed-in-major-study....
Lad os håbe på bedre tider.

Ser kun med det ene øje

Problemerne med de nævnte undersøgelser er, at de er gennemført af nogle der lever af at sælge vacciner samt at der ikke undersøges for ændringer i børnenes omgivelser, som kunne medføre mindre sygdom. De vaccinerede børn kunne være en del af et større projekt hvor man eksempelvis sørgede for frisk drikkevand og ydede hjælp til selvhjælp så de børn fik mere og bedre mad. Det er desværre blevet en udbredt uskik at måle på et enkelt parameter og helt se bort fra andre forhold som kan have indflydelse på resultatet.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg