Hvorfor forsvandt neandertalerne?
Menneskets nærmeste slægtninge forsvandt for omkring 40.000 år siden. Teorierne omkring neandertalernes forsvinden peger på alt fra sygdom og krig til vulkanudbrud og klimaforandringer.

Neandertalerne er her ikke mere, men det er stadig uvist hvorfor. Forskellige teorier peger i hver deres retning. (Foto: Shutterstock)

Neandertalerne er her ikke mere, men det er stadig uvist hvorfor. Forskellige teorier peger i hver deres retning. (Foto: Shutterstock)

Vi mennesker er ret så alene.

Vores nærmeste slægtninge er chimpanserne og bonoboerne, og dem voksede vi fra for omkring 6-8 millioner år siden.

Det betyder dog ikke, at der ikke har været andre slægtninge tættere på os, siden vi voksede fra chimpanserne. Gennem forhistorien har der været mange forskellige menneskearter, som enten uddøde eller videreudviklede sig til andre arter. Ofte har flere af disse menneskearter eksisteret på samme tid.

Vi mennesker levede således side om side med neandertalerne engang– faktisk levede vi også side om side med mindst en anden menneskeart mere, kaldet denisovanere.

I dag er denisovanerne og neandertalerne dog forsvundet, og vi er mutters alene.

Ensomheden er måske det, som har fået vores læser Finn fra Hjørring til at sende et spørgsmål til Spørg Videnskaben.

»Hvorfor forsvandt neandertalerne egentlig?« vil Finn gerne vide.

Flere teorier for uddøen

For at besvare Finns spørgsmål og finde ud af, hvorfor vi mennesker er så alene, har vi taget fat i to forskere på området.

De er professor Peter C. Kjærgaard fra Center for Biokulturel Historie på Aarhus Universitet og ph.d.-studerende Trine Kellberg Nielsen fra samme sted.

Peter C. Kjærgaard er en af Danmarks førende forskere inden for menneskets udvikling, og Trine Kellberg Nielsen forsker blandt andet i, om der på et tidspunkt har levet neandertalere i Danmark.

De to forskere fortæller indledningsvist og samstemmigt, at vi faktisk ikke ved, hvad der helt præcist skete den gang for 40.000 år siden, da neandertalerne forsvandt.

Gennem tiden har der været mange forskellige teorier, som har forsøgt at komme med en forklaring, og blandt disse teorier er nogle mere troværdige end andre.

Vi vil her præsentere de forskellige teorier, og i slutningen af artiklen kan du læse, hvad forskerne selv tror på.

1. teori: Mennesker nedkæmpede neandertalerne

Den første teori er den ældste og mest velkendte af teorierne. Den tager udgangspunkt i, at moderne mennesker kom til Europa fra Mellemøsten for omkring 50.000 år siden.

I Europa boede neandertalerne og havde gjort det i tusindevis af år, og de to arter kunne ikke sameksistere i fred.

Det ledte til konflikter og kampe mellem arterne, og da mennesker var mere intelligente og avancerede end de tungnemme neandertalere, var det os, som trak os sejrrigt ud af ’krigen’.

Moderne mennesker havde på 10.000 år nedslagtet alle neandertalere og kunne overtage kontinentet.

Det lyder umiddelbart som en simpel og ligetil forklaring, men der er dog nogle problemer med den teori, forklarer Peter C. Kjærgaard.

Fakta

Moderne mennesker og neandertalere stammer begge fra en fælles forfader, Homo heidelbergensis. Neandertalerne udsprang fra denne fælles forfader for 600.000 år siden, mens moderne mennesker udsprang for 200.000 år siden. Forskellen mellem de to arter er ganske små. Moderne mennesker er lidt højere end neandertalerne, som til gengæld var mere kompakte og stærke. Genetisk set er neandertalere og moderne mennesker 99,8 procent ens, mens mennesker indbyrdes er 99,9 procent ens. Tidligere troede forsker, at de to arter var meget forskellige i deres kognitive formåen. Det har dog ændret sig, og i dag mener forskere, at der formentlig ikke har været meget stor forskel på de to arter.

»Det er usandsynligt, at overlegne mennesker har udslettet neandertalerne. Det har ellers været den dominerende teori i årtier. Årsagen er, at neandertalerne var langt fra de inferiøre skabninger, som vi før i tiden troede, de var. I dag kan vi se, at de lignede os meget mere, end vi forestillede os, og tanken om, at menneskeheden skyllede ind over Europa som en tidevandsbølge fra syd, der fjernede alle neandertalere, forekommer mig meget urealistisk,« siger han.

Ifølge Peter C. Kjærgaard er teorien om de mindre begavede neandertaleres nederlag til de avancerede Homo sapiens rent ud sagt idioti, da den blot er et udtryk for, at vi mennesker altid har en tendens til at gøre os klogere og bedre, end vi rent faktisk er.

2. teori: Neandertalere døde af sygdom

Den anden teori om neandertalernes uddøen handler faktisk også om tilkomsten af moderne mennesker.

Men hvor det i den første teori var de moderne mennesker selv, der slog neandertalerne ihjel, er sygdomme årsagen i denne anden teori.

I hvert fald har flere forskere foreslået, at moderne mennesker bragte en masse nye sygdomme til Europa, da mennesker indvandrede for 50.000 år siden.

Disse sygdomme var mennesker selv immune overfor, men neandertalerne havde aldrig mødt dem før og blev derfor hårdt ramt af dem.

Over 10.000 år fik sygdommene udslettet neandertalerne fra Europa, og moderne mennesker kunne overtage kontinentet uden kamp, lyder teorien.

Denne teori har dog også sine huller.

»Neandertalerne har nok haft en meget lav befolkningstæthed i Europa. Derfor tror jeg ikke på, at der har været et stort sygdomsudbrud, der kan have spredt sig til alle de små lommer af neandertalerbefolkninger rundt om i Europa og dermed udryddet dem,« siger Trine Kellberg Nielsen.

Trine Kellberg påpeger også, at det lige så godt kunne have gået den anden vej, og neandertalerne kunne have smittet tilflytterne fra Afrika med en masse sygdomme, der ville have udslettet de moderne mennesker, allerede inden de fik etableret sig på kontinentet.

3. teori: Vulkanudbrud slog neandertalerne ihjel

Den tredje teori går på, at neandertalerne blev udslettet på grund af vulkanudbrud og medfølgende klimaændringer.

Forskere har vist, at en vulkan i Italien gik i udbrud for omkring 40.000 år siden og dækkede store dele af Europa med en enorm askesky. Det falder sammen med de sidste neandertalerfund i arkæologien.

Askeskyen medførte ifølge teorien et temperaturfald og klimaforandringer, der gik ud over neandertalernes livsbetingelser, så de til sidst bukkede under. Derfor forsvandt neandertalerne, og en immigration af moderne mennesker kunne overtage Europa.

Denne teori har ligesom de andre teorier også sine huller.

Blandt andet fortæller Trine Kellberg Nielsen, at man har fundet masser af neandertalerfund oven på askelagene fra vulkanudbruddet, hvilket tyder på, at neandertalerne ikke havde problemer med at overleve i tiden efter vulkanudbruddet.

Det kan have været hårdere, men de kunne klare det.

Peter C. Kjærgaard peger desuden på, at neandertalerne var bedre tilpasset til at leve i et ekstremt miljø end os mennesker, så hvis en stribe isvintre og et par kolde somre var nok til at gøre kål på neandertalerne, ville de moderne mennesker være røget med i købet.

»Neandertalerne havde en kropsbygning, der var bedre tilpasset til kulde end vores. De havde både skindtøj og kunne lave ild. Derfor er teorien om klimaet ikke alene en sandsynlig forklaring, for det ville have gået lige så hårdt ud over moderne mennesker,« siger Peter C. Kjærgaard.

4. teori: Ikke mad nok til alle

Fakta

For nylig udgav professor Pat Shipman fra Pensylvania State University sin helt egen teori omkring, hvorfor neandertalerne uddøde. Ifølge den amerikanske professor uddøde neandertalerne, fordi de blev udkonkurreret af mennesker, der havde allieret sig med ulve, når de gik på jagt. Du kan læse mere om denne kontroversielle teori i artiklen 'Blodig alliance: Ulvehunde og mennesker udryddede neandertalerne'.

Den fjerde teori handler om konkurrencen mellem moderne mennesker og neandertalere.

Ifølge teorien var de to arter måske ikke i direkte indbyrdes kamp, men de kan have kæmpet om de samme ressourcer og på den måde udkonkurreret hinanden.

Hvis moderne mennesker har været bedre til at fange dyr og udnytte et givent områdes ressourcer end neandertalerne, kan de over tid have fortrængt neandertalerne.

På den måde overtog moderne mennesker Europa fra neandertalerne, siger teorien.

»Hvis vi kombinerer denne teori med teorien om klimaforandringerne, kan vi få et scenarie, hvor mennesker snuppede maden foran næserne på neandertalerne i perioder, hvor der var fødemangel på grund af skift i klimaet. Forklaringen kan være medvirkende til, at neandertalerne uddøde, men det kan ikke være den eneste forklaring,« siger Peter C. Kjærgaard.

5. teori: Uddøde på grund af sex

Vi nærmer os enden på bunken af teorier, og her finder vi assimilationsteorien, der foreslår, at neandertalerne forsvandt, fordi de parrede sig med os.

Vi ved, at alle mennesker uden for Afrika har en del neandertalergenom i sig. Neandertalergenomet stammer fra et tidspunkt, hvor neandertalere og moderne mennesker dyrkede sex med hinanden.

Hvis moderne mennesker og neandertalere har haft et meget tættere forhold til hinanden, end vi hidtil har antaget, kan det være, at neandertalerne ikke forsvandt, men i stedet bare blev opslugt af de moderne mennesker.

Det kan være sket, hvis moderne mennesker fik flere børn end neandertalerne. På den måde blev menneskegenomer mere og mere dominerende, indtil der til sidst ikke var nogle fuldblods-neandertalere tilbage.

»Det lægger jo op til spørgsmålet, om hvorvidt neandertalerne overhovedet er uddøde, da de jo stadig findes på en eller anden måde i os,« spekulerer Trine Kellberg Nielsen.

Forskere tror på kombination af teorier

Vi er kommet til vejs ende og skal gøre status over de forskellige teorier.

Ifølge begge forskere er ingen af teorierne troværdige nok til, at de kan bære den fulde forklaring på neandertalernes forsvinden.

Begge forskere hælder da også til en kombination af teorierne.

»Alle teorierne er nok rigtige, hvis man kigger på neandertalernes uddøen lokalt. Nogle steder kan de være forsvundet, fordi der har været konflikter med moderne mennesker. Andre steder kan grupper af neandertalere være blevet opslugt af grupper af moderne mennesker. Nogle grupper kan være forsvundet på grund af sygdom, mens andre kan være forsvundet, efter klimaforandringer gjorde netop deres lokalområde for hårdt at leve i. Samlet set har alle begivenhederne og omstændighederne gjort, at neandertalerne forsvandt lokalt og gradvist fra hele Europa,« siger Peter C. Kjærgaard.

Trine Kellberg Nielsen er helt enig. Hun mener også, at nogle neandertalergrupper kan være forsvundet, efter de er blevet ramt af flere forskellige begivenheder på samme tid.

»Man kan forestille sig, at vulkanudbrud og klimaforandringer har gjort det sværere at leve et givent sted, og ressourcerne er blevet færre. Hvis vi dertil lægger konkurrence fra moderne mennesker, lidt eksotiske sygdomme og lavere fødselsrater, har det været givet, at neandertalerne på et tidspunkt måtte bukke under og efterlade Europa til os. Lommerne med neandertalere blev simpelthen for få og for små, og derfor forsvandt de,« siger Trine Kellberg Nielsen.

Vi håber, at Finn kunne bruge svaret fra forskerne til noget. Vi takker i hvert fald for spørgsmålet og kvitterer med en ’Spørg Videnskaben’-T-shirt.

Vi takker også Peter C. Kjærgaard og Trine Kellberg Nielsen for de gode svar.

Har du nogle spørgsmål, som du gerne vil have et videnskabeligt svar på, er du som altid velkommen til at skrive ind til os på sv@videnskab.dk, så skal vi se, hvad vi kan gøre for dig.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk