Viden for videns skyld er det vigtigste, vi har
BOGUDDRAG: Grundforskning anses ofte for at være en luksus, men i praksis er det det mest værdifulde, vi har. Grundforskningen understøtter innovation helt fra den simple udnyttelse af ild til de moderne teknologier, vi har brug for til at skabe en bæredygtig fremtid til alles bedste. Det skriver generaldirektøren for CERN, Fabiola Gianotti, i dette uddrag fra bogen '17 Big Bets For A Better World'.
Grundforskning viden nyttig vigtig menneskeheden

Grundforskningens ambitiøse mål kræver udvikling, konstruktion og brug af komplicerede hightech-instrumenter, der udfordrer industrien og presser den til at rykke teknologiens grænser. Den type opfindelser i grundforskningens navn finder jævnligt vej til resten af samfundet. Dermed har grundforskning en stærk og positiv effekt på menneskers liv over hele Jorden. (Foto: Shutterstock)

Grundforskningens ambitiøse mål kræver udvikling, konstruktion og brug af komplicerede hightech-instrumenter, der udfordrer industrien og presser den til at rykke teknologiens grænser. Den type opfindelser i grundforskningens navn finder jævnligt vej til resten af samfundet. Dermed har grundforskning en stærk og positiv effekt på menneskers liv over hele Jorden. (Foto: Shutterstock)

Helt tilbage i 1939 skrev den amerikanske underviser og reformator Abraham Flexner en rørende hyldest til grundforskningen i magasinet Harpers med titlen 'Den unyttige videns nyttighed'.

Ni år tidligere havde Flexner været en af grundlæggerne af Institute for Advanced Studies (IAS) i Princeton, New Jersey, et tempel for 'unyttig' viden.

Hans artikel genfortæller en samtale, han havde haft med en vis George Eastman (stifter af Kodak og opfinder af rullefilmen, red.).

Kort fortalt havde Flexner spurgt Eastman, hvem han anså for at være den vigtigste arbejder i verden, hvortil Eastman øjeblikkeligt svarede: »Marconi«.

Her begyndte uenigheden.

Viden uden motivation om egennytte kommer alle til gavn

Flexner påpegede, muligvis forsætligt provokerende, at Marconis bidrag til opfindelsen af radioen og den trådløse teknologi havde været minimalt.

Grundforskning viden nyttig vigtig menneskeheden

James Clerk Maxwells forskning har været med til at danne grundlaget for nyere tids forskning. I stedet for at arbejde udelukkende for en praktisk nytteværdi, tænkte han på at udvide menneskehedens viden om verdens fysiske mekanismer. (Foto: Smithsonian Library)

Flexner fremhævede derefter selv James Clerk Maxwells arbejde med magnetismens og elektricitetens teoretiske fundament samt Heinrich Hertz’ eksperimenter med sporingen af elektromagnetiske bølger.

Maxwell og Hertz, sagde han, bekymrede sig ikke om den praktiske nytteværdi af deres arbejde; de tænkte kun på at udvide vores fælles pulje af viden om den fysiske verdens mekanismer.

Den viden, de søgte, var med andre ord aldrig beregnet på at være nyttig.

Men uden den kunne der ikke have været nogen Marconi, ingen trådløs teknologi, ingen radio, intet fjernsyn og ingen mobiltelefoner.

Ethvert barn er en videnskabsmand

Innovationens historie er fuld af den slags uselviske eksempler. Faktisk er det praktisk talt umuligt at finde teknologi, der ikke kan spores tilbage til videnskabsfolk, hvis arbejde udelukkende var motiveret af et ønske om at forstå den verden, der omgiver os.

 

Fabiola Gianotti

Fabiola Gianotti begyndte hos CERN, det europæiske center for forskning i partikelfysik, i 1994 og blev centrets første kvindelige generaldirektør i 2016.

Hun har et æresprofessorat ved Edinburgh University og er medlem af the Italian Academy of Sciences og associeret medlem af US Academy of Sciences samt det franske Académie des sciences.

Fra 2009 til 2013 var hun projektleder (og talsperson) for ATLAS-eksperimentet, og 4. juli 2012 stod hun i spidsen for CERN’s offentliggørelse af fundet af Higgs-partiklen.

Men grundforskning går endnu videre. Den har rødder i den menneskelige natur. Ethvert barn er af naturen en videnskabsmand/-kvinde, fuld af nysgerrighed, fantasi og en trang til at lære.

Det er det, der adskiller os fra alle andre arter, og det, som har været kilden til nytænkningen, lige siden mennesket lærte at kontrollere ilden og opfandt hjulet.

Børn stiller altid spørgsmål. Hvorfor er himlen blå? Hvad er vi lavet af? Hvad er det for nogle lysende pletter på nattehimlen?

Det er ved at udforske spørgsmål som dem, at videnskaben har gjort fremskridt.

Det er ved at udforske disse spørgsmål at ungdommen kan inspireres til vokse op og blive morgendagens videnskabsfolk eller i det mindste videnskabeligt opmærksomme borgere.

Små spørgsmål kan give store svar

For at underbygge min pointe, vil jeg fremhæve et eksempel, jeg kender en hel del til: Brout-Englert-Higgs mekanismen.

Den forskning, der førte til udredningen i 2012 med opdagelsen af Higgs-partiklen ved CERN, var inspireret af spørgsmålet:

»Hvorfor har nogle naturkræfter, som Maxwells elektromagnetisme, uendelig rækkevidde, mens andre kun virker på korte afstande, for eksempel dem, der opererer på atomkerneniveau?«

Man kan næppe finde et mere akademisk spørgsmål, men da vi offentliggjorde opdagelsen af Higgs-partiklen den 4. juli 2012, blev det dækket med stor begejstring af medier fra hele verden.

I Brout-Englert-Higgs mekanismens tilfælde gik der 50 år, fra spørgsmålet blev stillet, til svaret blev fundet, og i den periode blev omfattende mængder af viden fra grundforskning overført til anvendt forskning og tilbage igen.

CERN innovation gæstecenter grundforskning

Videnskabs- og innovationsgloben i CERN er et besøgscenter, hvor gæster kan lære om den forskning, der laves i CERN. (Foto: BarryTuck / Shutterstock.com).

Grundforskning beriger hele samfundet 

Grundforskningens ambitiøse mål kræver udvikling, konstruktion og brug af komplicerede højteknologiske-instrumenter, der udfordrer industrien og presser den til at rykke teknologiens grænser. Den type opfindelser i grundforskningens navn finder jævnligt vej til resten af samfundet.

Et godt eksempel er den forbindelse, der siden 1970’erne har eksisteret mellem CERN og den medicinske billeddiagnostik.

17 Big Bets For A Better World

Bogen 17 Big Bets For A Better World indeholder 17 artikler fra verdens førende forskere, politikere, tænkere og andre, som alle giver ideer til, hvordan man kan øge chancen for at nå FNs verdensmål for 2030.  

Den er udgivet af Historika, Gad Publishers og støtte af DANIDA. Bogen udgives i samarbejde med Dalberg og kan købes her.

Dengang samarbejdede CERN med et nærliggende hospital om at bruge CERN’s foton- og elektronsporingsteknologi til at udvikle en af de allerførste PET-skannere.

Det seneste kapitel i den historie er udviklingen af elektronik, der gør det muligt at læse foton- og elektrondetektorer i et stærkt magnetfelt.

Det bidrager ikke alene til øvrige eksperimenter på CERN, men har også gjort det muligt for medicinalindustrien at udvikle kombinerede PET/MRI-skannere, og derved sikre forbedring af diagnoseteknikker.

Det er grundforskning med en stærk og positiv effekt på menneskers liv over hele Jorden.

Fysikken er nysgerrig og raceneutral

To ting står helt klart, når man observerer fysikeres arbejde.

 1. For det første findes ordet umuligt ikke i deres ordforråd. I tilfældet med opdagelsen af Higgs partiklen kom det aldrig på tale at give op, da de fandt ud af, at der ikke fandtes elektronik, der virkede i magnetfelter.

  Det indlysende var i stedet at opfinde den slags elektronik.
   

 2. Det andet, man bemærker, er, at de ikke bekymrer sig det fjerneste om ting som køn, etnicitet eller race: Det eneste, der betyder noget, er, hvor god man er til det, man laver.

  Der er intet, der kommer tættere på ægte meritokrati end et partikelfysikeksperiment. Og resultaterne er utrolige. Det er styrken i disse forskellige samarbejder, der medfører udvikling og opdagelser af denne kaliber. 

  Grundforskning viden nyttig vigtig menneskeheden

  På CERN står verdens største partikelaccelerator 'Large Hadron Collider'. Den består af to superledende ringe, hvor energirige protoner cirkulerer i hver sin retning. Acceleratoren er 27 kilometer lang og ligger omkring 100 meter under jorden udenfor Genéve i Schweiz. (Foto: Maximilien Brice)

CERN kæmper for at uddanne ungdommen

At stimulere den slags nysgerrig tankegang er blandt CERN’s kernemissioner.

Vi tager uddannelse og oplæring meget alvorligt og har i årenes løb udviklet programmer, der når ud til alle – fra skoleelever til professionelle fysikere, acceleratorvidenskabsfolk og it-folk.

Vi holder også øje med de unge mennesker, der har været hos CERN, og det er spændende at følge deres videre færden.

Hvert år opnår omkring 1.000 mennesker universitetsgrader verden over for arbejde, der har fundet sted i CERN-regi.

Lige over en tredjedel af dem vedbliver at beskæftige sig med forskning i den offentlige sektor, mens resten bruger deres erfaring i andre sammenhænge.

Grundforskning inspirerer dermed ikke bare unge mennesker til at beskæftige sig med videnskab, men sørger også for en stadig strøm af kvalificerede medarbejdere til forskellige grene af erhvervslivet, hvor deres højteknologiske og internationale erfaring giver dem mulighed for at have en positiv indflydelse på verden. 

Videnskaben kan udrydde fattigdom og sult

Hvis vi vender os mod FN’s beundringsværdige og ambitiøse verdensmål, er der et positivt og opmuntrende fokus på videnskab og teknologi (mål #9).

Det vidner om en forståelse for, hvor vigtig videnskaben er, når der skal gøres fremskridt, der kommer alle mennesker til gode og hjælper med at overvinde de mest presserende af vor tids udfordringer. 

Men 2030-agendaen kan kun realiseres, hvis den får vedblivende og fokuseret støtte såvel som finansiering fra verdens regeringer.

Jeg vil hævde, at hvis vi skal løse problemer fra afskaffelse af fattigdom og sult (mål #1 og #2) til tilvejebringelse af ren og prisbillig energi (mål #7), har vi brug for videnskab og videnskabeligt bevidste borgere.

Derfor var budskabet fra det videnskabelige samfund, inklusive CERN, til 2030-agendaen, at alle lande burde allokere en minimumsprocentdel af deres BNP til videnskab og STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering og Math) på en sådan måde, at den offentlige sektor især støtter grundforskning og STEM-uddannelser.

Vi påpegede også, at dette er særligt vigtigt i perioder med økonomisk recession, hvor private midler naturligt nok investeres i projekter, der giver afkast på kort sigt, og regeringsinstitutioner også fokuserer på områder, der giver mulighed for umiddelbar økonomisk gevinst på bekostning af langsigtede investeringer i grundforskning.

Regeringer bør altid sikre, at der produceres en konstant strøm af Abraham Flexners unyttige viden.

Grundforskning viden nyttig vigtig menneskeheden FN mål

FN’s beundringsværdige og ambitiøse verdensmål har et positivt og opmuntrende fokus på videnskab og teknologi (mål #9). Men 2030-agendaen kan kun realiseres, hvis den får vedblivende og fokuseret støtte såvel som finansiering fra verdens regeringer. (Foto: FN)

Øget finansiering er kilden til bæredygtighed

Steder som CERN er et fantastisk vigtigt led i innovationskæden. Vi bidrager til den slags viden, der ikke blot beriger menneskeheden, men også er en kilde til idéer, der bliver til fremtidens teknologi.

Vi oplærer unge mennesker og udvikler selv teknologier, som har umiddelbar anvendelse i samfundets tjeneste:

Teknologier som internettet og anvendelsen af partikelacceleratorer, et af CERN’s væsentligste ekspertiseområder, kan anvendes på felter så forskellige som fødevaresterilisation og cancerterapi.

Alt det er muligt, fordi regeringer støtter STEM-uddannelse og grundforskning.

Men vi burde gøre mere: Vi burde sigte efter at afsætte et minimumsbeløb baseret på BNP i STEM-uddannelse og grundforskning i alle lande i verden.

Det er vejen til langsigtet udvikling og bæredygtighed.

Unyttig viden er vejen frem

Flexners artikel indeholder mange eksempler på, hvor nyttig unyttig viden kan være: Viden for videns skyld.

Den indeholder dog ikke oplysninger om, hvorvidt George Eastman blev overbevist af hans argumenter.

Grundforskning i fokus

Videnskab.dk kaster sig i efteråret over et større journalistisk projekt, hvor vi gennem artikler, reportager og interviews beskæftiger os med grundforskning. Følg med her på sitet.

Uanset hvad, har historien givet hr. Flexner ret. IAS er en lige så stærk idéfabrik i dag, som den var i 1930’erne, hvorimod den virksomhed, Eastman grundlagde, har lidt en noget anden skæbne.

Unyttig viden, som Flexner kaldte det, danner fundamentet for menneskelig udvikling.

Menneskehedens fortsatte jagt på den form for viden vil gøre udviklingsmålene opnåelige.

BOGUDDRAG: Artiklen er et uddrag fra bogen '17 Big Bets For A Better World'. Bogen indeholder 17 artikler fra verdens førende forskere, politikere, tænkere og andre, som alle giver ideer til, hvordan man kan øge chancen for at nå FNs verdensmål for 2030.  Den er udgivet af Historika, Gad Publishers og støtte af DANIDA. Bogen udgives i samarbejde med Dalberg og kan købes her.

Kvantemekanik og Einsteins relativitet: Hvem har brug for det?

Kvantemekanik og Einsteins relativitetsteori regnes generelt for at være nogle af de mest akademiske, vanskeligt tilgængelige og mindst praktisk anvendelige videnskabelige områder, men alligevel er de fleste af os afhængige af dem hver dag.

For cirka 100 år siden udtænkte Einstein og andre store tænkere dem og gjorde dem til grundpiller for det 20. århundredes videnskab.

Relativitetsteorien beskriver tyngdekraften og blev tidligere i år yderligere eftertrykkeligt bekræftet og fik ny relevans, da tyngdebølger blev opdaget, ganske som Einstein havde forudset i 1915.

Som sådan kan den opfattes som den teori, der forklarer universets overordnede mekanik.

LÆS OGSÅ: Fysikerne jubler: Vi har fundet tyngdebølger!

Kvantemekanik er på den anden side teorien om meget små dynamikker. Den beskriver, hvordan de grundlæggende partikler, som vi og alt synligt i universet består af, opfører sig.

Begge er ekstremt veletablerede og omhyggeligt eksperimentelt verificerede teorier.

Vores nysgerrighed kommer os til nytte

De mennesker, der udviklede disse teorier var udelukkende motiveret af et ønske om at skaffe sig viden, et ønske, som hele menneskeheden har til fælles, og som adskiller os fra alle andre levende væsener på planeten.

Vi er en nysgerrig og fantasifuld art, som kollektivt tillægger viden af alle slags enorm værdi.

Denne nysgerrighed er kommet os til nytte. Den ligger til grund for alt fra vores beherskelse af ilden til udviklingen af landbrug og i virkeligheden alt, hvad der i dag betegnes teknologi.

LÆS OGSÅ: Derfor vil mennesket ud i rummet

Tak de banebrydende tænkere, når du bruger din GPS

I kvantemekanikkens tilfælde er det hele den moderne elektronikindustri, der afhænger af den, og når det gælder relativiteten, er GPS-positioneringssystemet afhængig af den for at kunne fastslå geografisk nøjagtige placeringer.

Så næste gang, du bruger din telefons GPS-funktion, skal du huske, at det er en kvanterelativistisk maskine, og i dit stille sind takke de banebrydende tænkere, hvis nysgerrighed og opfindsomhed gjorde den mulig.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte, døde og vaccinationer i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk