Overraskende få brune dværge i Solens nabolag
Med data fra WISE-satellitten har astronomer opdaget, at der er langt færre mislykkede stjerner - brune dværge - i nærheden af Solen end hidtil antaget.

Visualisering af Solen nabolag. De røde cirkler markerer brune dværge opdaget af WISE, mens de blå cirkler er brune dværge, der var kendt før WISE. (Illustration: NASA/JPL-Caltech)

Fra januar 2010 til februar 2011 korlagde NASA-satellitten WISE hele himlen i infrarødt lys (varmestråling).

Med satellittens følsomme observationer har astronomer nu gjort en overraskende opdagelse: Det har nemlig vist sig, at der er langt færre brune dværgstjerner i Solens nabolag, end astronomerne hidtil har antaget.

Der er seks gange færre brune dværge end almindelige stjerner, mens astronomerne havde forventet, at forholdet ville være én til én.

En mellemting mellem stjerne og planet

Brune dværge kaldes for mislykkede stjerner. De er nemlig ikke tunge nok til at starte kernereaktioner i deres indre, så de kan blive til en fuldblodsstjerne som Solen.

Brune dværge kan også betragtes som en slags superplaneter, der er betydeligt tungere end for eksempel Jupiter.

Sagt på en anden måde kan en brun dværg betragtes som en mellemting mellem en stjerne og en planet.

Kan bane vejen for ny viden

Billedet herover er en visualisering af stjernerne i Solens nabolag set fra en afstand på cirka 30 lysår.

De røde cirkler markerer de brune dværge, som WISE har opdaget, mens de blå cirkler er brune dværge, der var kendt før WISE.

Astronomerne formoder, at der stadig findes uopdagede brune dværge derude, men langtfra nok til at løfte forholdet mellem brune dværge og almindelige stjerner op til én til én.

Det overraskende resultat kan bane vejen for ny viden om, hvordan stjerner og planeter bliver født og udvikler sig.