Store opdagelser: Cellelæren – alt levende består af celler
Tre videnskabsmænd fra vidt forskellige områder af biologien, inden for 1855 til 1860 udgav alle banebrydende værker, hvor de argumenterede for livets uophørlige kontinuitet. Livet, påpegede de, udgør et kontinuum, som videreføres fra celle til celle, fra organisme til organisme og fra art til art.

Når sædcellen rammer ægcellen dannes et nyt menneskes arvemasse, som ved celledelinger bliver til menneskets cirka 100 billioner celler. (Foto: Æg og sædceller mødes. Eye of Science/Science Photo Library/Scanpix.)

Når sædcellen rammer ægcellen dannes et nyt menneskes arvemasse, som ved celledelinger bliver til menneskets cirka 100 billioner celler. (Foto: Æg og sædceller mødes. Eye of Science/Science Photo Library/Scanpix.)
Partner 50 opdagelser - Højdepunkter i naturvidenskaben

I denne bog gives der en fremstilling af 50 markante gennembrud i naturvidenskaberne. 

 

Den første af de tre herrer var den tyske læge og politiker Rudolph Virchow (1821-1902), der i 1855 fremsatte cellelærens grundlæggende teori, nemlig at enhver celle i alt levende – mikroorganismer, planter, dyr og mennesker – dannes ved deling af andre celler.

Fire år senere udgav naturforskeren Charles Darwin (1809-1882) Origin of Species, hvori han foreslog, at enhver art på lignende vis nedstammer fra forældrearter.

Og i 1860 forklarede kemikeren Louis Pasteur (1822-1895), at liv ikke kan opstå spontant i naturen, men at en organisme altid dannes af andre organismer.

Alle tre teorier bidrog afgørende til den ikke mindre end revolutionerende naturlov, nemlig at dyre- og plantelivet er produktet af en ubrudt kæde af livsformer, som har udviklet sig i løbet af Jordens historie.

Fra befrugtet æg til kompliceret biologisk væsen

Men hvad er en levende organisme? Hvordan kan et befrugtet æg på 0,1 milimeter udvikle sig til et kompliceret biologisk væsen, der kan løbe omkring og interagere intelligent i en kompliceret verden?

I begyndelsen af 1800-tallet var videnskabens svar på disse grundspørgsmål afvæbnende – fysikken og kemien rakte ikke til at forklare, hvad liv er for noget. På den tid opfattede de fleste videnskabsmænd planterne, dyrene og mennesket som en del af Guds skaberværk.

Der måtte være en 'styrende Forstandskraft', der med 'kyndig Haand' deltog i den biologiske skabelsesproces, som den danske naturforsker og læge Daniel Eschricht (1798‑1863) formulerede det i Haandbog i Physiologien fra 1834-46.

Besjæling af naturen var karakteristisk for Ørsted

Denne besjæling af naturen er også karakteristisk for H.C. Ørsteds opfattelse af naturen.

Fakta

 

Denne artikel stammer fra bogen '50 opdagelser - Højdepunkter i naturvidenskaben'. Bogen bringes i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Køb bogen her

 

Vi skal tilbage til 1600-tallet for at finde de tidligste observationer af celler. Her kunne den hollandske manufakturhandler og videnskabsmand Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) i 1670'erne på baggrund af forstørrelser x 200 beskrive et helt ukendt mylder af mikroliv i for eksempel vandpytter, sæd og menneskets mundhule.

Rygtet om hans enestående iagttagelser gik verden rundt, og selv zar Peter den Store besøgte ham.

Også videnskabsmændene i Royal Society i London var imponerede, selv om naturfilosoffen Robert Hooke (1635-1703) allerede i 1665 havde meddelt, at planter indeholdt bittesmå og besynderlige blærer, som kunne være omgivet af tykke vægge.

Han brugte som den første ordet 'celle', der dengang blot betød et hulrum i et afgrænset område. Cellerne blev yderligere opfattet som kun én af mange bestanddele i planter.

Oken foreslog at liv opstod i primitiv væske og dernæst samlede sig

1800-tallets forestilling om, at alle levende organismer, det vil sige både planter og dyr, er opbygget af et biologisk grundelement, var langt mere vidtrækkende, men byggede videre på iagttagelserne 150 år tidligere.

I 1805 foreslog den tyske naturfilosof Lorenz Oken (1779-1851) således, at alt liv opstår i en primitiv væske, hvori der først dannede sig 'infusoria' eller 'urdyr', som han så som livets mindste bestanddele, og som altså kunne samle sig til mere komplekse former.

Okens tidlige celleteori var spekulativ, ligesom Eschrichts idéer om, at det levende var besjælet med en 'styrende Forstandskraft', men det skyldtes til dels, at mikroskopi længe havde haft lav status i naturforskningen.

I begyndelsen af 1800-tallet så flere videnskabsmænd, blandt andet den indflydelsesrige medicinske professor Ole Bang (1788-1877), mikroskopet som et voksenlegetøj, der ikke kunne tages alvorligt.

Et afgørende øjeblik i celledelingen: De duplikerede og parallelle kromosomer er ved at blive trukket fra hinanden. Til højre ses to celler efter en celledeling. (Foto: Celler fra hvidløgsrod. Sinclair Stammers)

Problemet var brydningsfejl i linserne, der forvrængede de sete strukturer i en sådan grad, at flere naturforskere mente, det levende var bygget af runde kuglelignende former. Brydningsfejlen betød for eksempel, at videnskabsmænd i mere end hundrede år mente, at røde blodlegemer var kugleformede og ikke flade.

 

Nyt linsesystem korrigerer de værste brydningsfejl

Omkring 1830 fik man et nyt linsesystem, og det var et vendepunkt for mikroskopien og naturforskningen.

Pludselig kunne de værste brydningsfejl korrigeres, og videnskabsmænd begyndte for alvor at studere dyrenes, menneskets og planternes hidtil næsten usynlige strukturer.

På det tidspunkt blev Berlins Universitet centrum for et rigt forskningsmiljø, hvor lægen Johannes Müller (1801-1858) førte an med et moderne laboratorium og øvelser i mikroskopi.

Fra dette miljø kom i 1838 botanikeren Jacob Schleidens (1804-1881) banebrydende artikel 'Beiträgen zur Phytogenesis' ('Bidrag til planternes oprindelse og udvikling'), hvori han påviste, at alle planters byggesten er den levende celle.

 

Schwann og Schleiden mente, at celler kunne dannes spontant i en såkaldt modervæske

Året efter udgav hans ven lægen Theodor Schwann (1810-1882) bogen Mikroskopischen Untersuchungen (Mikroskopiske undersøgelser), hvori han beskrev mikroskopiske undersøgelser af et overvældende forskelligartet materiale blandt andet haletudser, hestehov, fuglefjer, brusk, knogle, tænder, muskler, nerver og fedtvæv.

Her præsenterede Schwann også sit egentlige ærinde, nemlig tesen om, at ikke kun planter, men alt levende er opbygget af celler.

Både Schwann og Schleiden mente også, at celler kunne dannes spontant som en kemisk proces i en såkaldt modervæske (blastema), når de rette kemiske omstændigheder var til stede.

Adolph Hannover er blevet kaldt for 'Danmarks første mikroskopiker', og han indførte den mikroskopiske anatomi i Danmark. I 1830’erne besøgte han Müllers laboratorium, hvor han kunne fordybe sig i instrumentet og timelange studier af præparater. (Foto: Hannovers mikroskop. Billedarkivet, Medicinsk Museion, Københavns Universitet)

Begge ønskede at distancere sig fra naturfilosofien og dens besjæling af det levende og påpegede derfor, at det levende var regeret af fysikken og kemiens kræfter og ikke en af immateriel kraft, der skabte planter og dyrs form.

Deres sensationelle observationer gjorde mikroskopet populært, mens deres teori om cellers spontane opståen blev ivrigt debatteret i de følgende årtier, bl.a. fordi andre naturforskere observerede, at celler kunne dannes ud fra allerede eksisterende celler.

 

Alle celler stammer fra celler

Den yngre Rudolph Virchow blev også en del af det kreative berlinske laboratoriemiljø, og i 1855 modificerede han afgørende celleteorien med artiklen 'Cellular-Pathologie' og den korte læresætning omnis cellula e cellula, det vil sige 'alle celler stammer fra celler'.

Artiklen var et opgør med Schleiden og Schwanns kemiske teori om celledannelse. I 1858 udkom Virchows hovedværk Die Cellularpathologie, hvori han ikke blot gennemgik menneskekroppens organer og væv, men også argumenterede for, at al sygdom opstod i cellerne.

Også dette var epokegørende nytænkning.

 

Hannover benyttede sig af mikroskopet til diagnostisk lægearbejde

Cellelæren revolutionerede medicinen, blandt andet udforskningen af kræft, hvor man opdagede kræftcellerne.

Her var den danske læge Adolph Hannover (1814-1894) pionér, og han beskrev omkring 1850 en særlig svulstgruppe, det såkaldte epitheliom, som ses i huden og på slimhinderne.

Hannover, som også besøgte Müllers laboratorium, var den første danske læge, der allerede i 1840'erne brugte mikroskopet i sit diagnostiske lægearbejde.

 

Alle kroppens funktioner involverer kroppens celler

'Tænk mikroskopisk' skal Virchow have sagt til sine studerende. Han skabte et nyt grundlag for udforskningen af kroppens sygdomme. Her ses hans skitser af kræftceller fra blandt andet lever, hjerte, mavesæk og testikler publiceret i 1847. (Foto: Stik af Virchow. Fra Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, 1847; 1)

Virchows påvisning af sygdom som en forstyrrelse af cellernes normale funktion var et opgør med den hidtidige sygdomstænkning, som opfattede sygdom som en ubalance i kroppens vitale kræfter og væsker.

Virchows cellelære pegede på, at alle kroppens funktioner involverer kroppens celler, hvad enten det drejer sig om muskler (opbygget af celler, som kan trække sig sammen), nerveimpulser (som løber i lange nerveceller fra rygmarv til muskler), spyt (hvis væske kommer fra kirtelceller) eller hormoner (som udskilles af hormonproducerende celler).

Derfor blev lægevidenskaben stærkt optaget af, hvordan kroppens celler påvirkes, når kroppen bliver syg, fordi det gav indsigt i sygdomsmekanismer og efterhånden førte til gennembrud i behandlingen af sygdomme.

 

Først i 1882 kunne mitose beskrives

Cellelæren var frugten af en kollektiv indsats, som langsomt skabte en faglig tradition og et fagligt fundament for cellebiologi.

Tusindvis af strukturer skulle navngives for at udvikle et videnskabeligt sprog for de mange væv, som åbenbarede sig i mikroskopets øje, og som blev til mikroskopiske atlas over planter, dyr og mennesker. Det tog tid – akkurat som det tog tid at beskrive kroppens anatomi og kortlægge jordens geografi.

Studiet af cellekernen på 0,005 milimeter var for eksempel længe en teknisk udfordring, fordi lysmikroskopet satte begrænsninger for, hvor meget man kunne se.

Først i 1882 kunne den tyske læge Walther Fleming (1843-1905) beskrive den såkaldte 'mitose', den forunderlige celledelingsproces, hvor kromosomerne, der findes i alle celler, fordobles i cellekernen, arrangeres i dens midte og derefter spaltes så to celler opstår.

 

Cellelæren er en del af den medicinske dagligdag

Alt levende består af celler – fra encellede bakterier til enorme pattedyr med billioner af celler.

Cellerne er gådefulde forskningsobjekter og vigtige informationskilder. Derfor er det ikke så underligt, at den moderne biologi og biomedicin endnu i dag er i fuld gang med at udforske dem.

I tusindvis af laboratorier undersøges stamceller, DNA, membranmolekyler og cellens eget stofskifte. Forskning i plante- og dyrearters DNA bidrager med ny viden om evolutionen på jorden.

Cellelæren er også blevet en del af den medicinske dagligdag og har for eksempel stor betydning i fosterdiagnostikken, hvor kromosomfejl og alvorlige sygdomme som Downs syndrom kan spores tidligt i graviditeten.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk