Grønlands indlandsis smeltede for 400.000 år siden
Kilde: 
27 juni 2014

KORT NYT FRA UDLANDET:

En ny undersøgelse tyder på, at isen på det sydlige Grønland næsten smeltede helt væk for 400.000 år siden – og det betød, at den globale vandstand blev hævet med omkring 4-6 meter, skriver ScienceDaily.

Undersøgelsen er en af de første, som ser på, hvordan den enorme indlandsis på Grønland blev påvirket af temperaturstigningerne i denne periode, der er kendt som MIS 11 (Marine Isotope Stage 11).

Dengang skyldtes temperaturstigningerne ændringer i Jordens bane omkring Solen, men ifølge forskerne bag undersøgelsen kan de historiske data alligevel give en indikation på, hvad fremtiden bringer.

»Klimaet for 400.000 år siden var ikke så meget anderledes end det, vi ser i dag, eller i det mindste hvad der er forudsagt i slutningen af dette århundrede,« siger Anders Carlson, lektor ved Oregon State University til ScienceDaily

»Det kan give os en bedre fornemmelse af, hvad der kan ske i fremtiden, når temperaturerne fortsat stiger,« tilføjer han.

Ifølge ScienceDaily findes der kun få pålidelige modeller og indirekte data, der dokumenterer, hvor stor en del af Indlandsisen i Grønland, der blev tabt i MIS11-perioden. Den usædvanligt lange og varme periode resulterede i en global havstigning på omkring 6 -13 meter over det nuværende niveau, men forskerne har imidlertid været i tvivl om, hvor meget af havstigningen kunne tilskrives Grønland, og hvor meget der skyldtes afsmeltning på Antarktis og andre årsager.

For at finde svaret, undersøgte forskerne sedimentkerner indsamlet ud for Grønlands kyst. Igennem flere års forskning har de analyseret kernerne og brugt en særlig kemisk analyse til at finde ud af, hvordan den historiske afsmeltning har foregået.

Resultaterne er publiceret i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Nature.

Læs også:

For 3.000 år siden var der mindre is på Grønland end i dag

Indlandsisens tykkeste is smelter

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer

lb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.