Annonceinfo

Klima-gennembrud: 1.400 års globalt klima kortlagt

Internationalt forskningssamarbejde har for første gang kortlagt, hvordan det globale klima har ændret sig gennem de sidste 1.400 år. Forskningen viser f.eks., at ’den lille istid’ var et regionalt klimafænomen.

Ny forskning viser, at klodens temperatur generelt faldt gennem flere hundrede år. Kun de sidste 100 år er den steget igen. (Foto: Colourbox)

Internationalt klimaforsknings-samarbejde med dansk deltagelse har nået en milepæl.

For første gang nogen sinde har forskere kortlagt, hvordan klimaet har ændret sig både regionalt og globalt gennem de seneste 1.400 år.

Tidligere studier har ofte begrænset sig til at være regionale og eksempelvis kun undersøgt Nordatlantens klimatiske fortid.

Det nye studie har derimod kigget på hele verden opdelt i syv kontinentale regioner. Det gør det muligt for forskerne at kigge på både globale trends og regionale forskelle i klimaændringer.

Vigtigt bidrag til fremtidens klimamodeller

Resultaterne viser blandt andet, at den globale temperatur faldt med næsten 0,5 grad fra for 1.400 år siden indtil for 100 år siden, hvor temperaturen steg igen.

Men resultaterne viser også, at klimatiske begivenheder som ’den lille istid’ fra det 16. til det 19. århundrede og middelalderens varmeperiode fra det 10. til det 13. århundrede ikke var globale begivenheder, der fandt sted samtidig over hele kloden, men blot regionale klimaudsving i blandt andet Europa.

»Styrken i vores undersøgelse er, at vi har skabt et billede af, hvordan klimaet har ændret sig globalt over en meget lang periode. Samtidig kan vi gå ind i vores data og se, hvordan klimaet har ændret sig forskelligt rundt om på kloden.«

»Det er første gang, at vi har kunnet gøre det, og det er et vigtigt bidrag til at teste klimamodellerne, der skal prøve at forudsige, hvordan fremtidens vejr og klima kommer til at se ud,« fortæller den danske bidragyder til det nye studie, lektor ved Niels Bohr Institutet, Center for Is og Klima, Bo Møllesøe Vinther.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Geoscience.

Data fra 511 tidligere undersøgelser 

I studiet har forskerne samlet data fra 511 tidligere og nye undersøgelser af de forskellige regioners (Arktis, Antarktis, Europa, Asien, Australien, Nordamerika og Sydamerika) klimatiske fortid.

Data inkluderede undersøgelser af årringe i træer, iskerneboringer, pollenaflejringer, sedimentkerner fra søer og havet, koraller mm. Alle disse data kan forskerne bruge til at analysere, hvordan temperaturen har ændret sig gennem årene.

Ud fra de indsamlede data lavede forskerne en kalender over de forskellige regioners temperaturændringer over de seneste 1.400 år.

citatSamlet giver det en temperaturstigning, der betyder, at kloden nu er varmere, end den har været på noget tidspunkt gennem de sidste 1.400 år.
- Bo Møllesøe Vinther

Her var der både en samlet trend globalt, men også regionale forskelle.

»Vi kunne se, at den gennemsnitlige globale temperatur var faldet med næsten 0,5 grad over hele perioden frem til omkring år 1900, hvor den stiger kraftigt igen, hovedsageligt på grund af menneskets udledning af drivhusgasser. Vi kunne også se, at temperaturfaldet ikke tidsmæssigt faldt sammen mellem alle regionerne, hvor nogle faldt mere på givne tidspunkter end andre. Eksempelvis var det meget koldt i Sydamerika omkring år 1.000, hvilket ikke gjaldt resten af verden,« forklarer Bo Møllesøe Vinther.

Den lille istid var regional

Forskere har tidligere troet , at klimafænomenet kaldet ’den lille istid’, der betød kolde vintre i Europa fra det 16. til det 19. århundrede, var et globalt fænomen.

Men det afviser de nye resultater.

Både den lille istid og middelalderens varmeperiode er regionale klimafænomener, der ikke forekom samtidigt på hele Jorden. Antarktis var eksempelvis relativ varm i slutningen af 1600-tallet, og i Sydamerika var 1700-tallet et mildt århundrede, mens perioden omkring år 1.000 var kold.

»Det helt nye i vores studie er, at vi nu kan fortælle en masse om fortidens temperaturer uden for Europa og Nordamerika. De fleste studier er lavet på fortidens vejr omkring Nordatlanten, men vi kan se, at klimaet her ikke repræsenterer hele kloden,« siger Bo Møllesøe Vinther.

Kloden på sit varmeste i 1.400 år

Bo Møllesøe Vinthers bidrag til forskningssamarbejdet har været ekspertise og studier af iskerner fra Grønland og Antarktis. Ud fra iskernerne kan forskerne på Niels Bohr Institutet aflæse de sidste mange tusinde års vulkanske aktivitet.

Når vulkaner er i udbrud, sender de store mængder svovl op luften. Svovlen fra de største udbrud når så højt som til stratosfæren i 30 til 40 kilometers højde, hvor det reflekterer sollyset, så Jordens overflade får færre af Solens varme stråler. Derved kan vulkanudbrud være med til at køle Jorden.

Når svovlen igen falder til Jorden, danner det lag i iskernerne, som forskerne kan analysere.

»I iskernerne kan vi se, at der fra omkring det 12. århundrede til det 19. århundrede er meget vulkansk aktivitet på Jorden. Det passer meget godt med den globale afkøling.«

»Fra for cirka 100 år siden falder vulkanaktiviteten, samtidig med, at vi begynder at sende store mængder drivhusgas ud i atmosfæren. Samlet giver det en temperaturstigning, der betyder, at kloden nu er varmere, end den har været på noget tidspunkt gennem de sidste 1.400 år,« siger Bo Møllesøe Vinther.   

Inden for de sidste 1000 år har det været meget varmere.

RE : Sea levels 1000 years ago, The little Ice Age
Case : Slc1
About : Facts about history and some statements

Published first time 17.2.2007

Statements:

The sea-level at the time of the Vikings was a
couple of meters higher than today due to
warmer climate.

The global warming changes due to human
activities are still very small compared to
the power of nature itself.

We are just getting out of the little ice-age
and it was much warmer 1000 years ago with far
less ice on the globe.

What triggered this article:

Some years ago I visited the leftovers from a
Danish Viking camp and wondered why it was
located some distance away from the sea and a
couple of Meters higher than the current water
level.

I reasoned that here we probably had a good
measure of the higher sea level at the times
of the Vikings since the climate in those
times was warmer, and Greenland and Iceland
were good places to live.

Later I got into discussions about global
warming and climate fluctuations.

After the big Ice Age 15000 years ago the sea
level was about 100 meters lower than today.
Ref. 1)

Reasonable arguments for my case:

The ice on the poles, on land and on the sea
was clearly storing a lot of water and
therefore the much lower sea level than today:
About 100 meters.

No doubt about that.

In all the heated discussions about global
warming it is clearly a fact that we are still
coming out of the the little ice age and prior
climate fluctuations. The cooling after the
Viking times lasted from 1150 to about 1850.
Ref 2).

MY argument:

There were little ice in the seas between
Iceland and Greenland in the times of the
Vikings.

Less ice in the same oceans then and much more
ice in oceans further south in the last
century support arguments for higher sea-level
thousand years ago.

Titanic went under due to many icebergs in the
Atlantic in a area south of the area where the
Vikings sailed.

From Taiwan it is proven that about 4700 years
ago the sea level was 2.4 m above the present sea
level. Ref. 3)

MY argument:

This supports the fact, that a sea level some
meter higher than today has been a matter of
facts in a period 1-5000 years ago and also
explains why some Viking camps have existed
away from the sea on 2-5 meter higher grounds.

It also supports the fact that the climate has
been warmer than today and that we really are
on the end of the little ice age or VERY
shortly thereafter.

Humans are clearly causing disaster`s for the
other animals on this globe but the many demands
for more social engineering and regulations to
take on global warming on the globe are not
scientifically founded.

We humans are still no match for nature.

And the Vikings were sailing on a few meter
higher sea level.

What say You?

Best Regards,

Ejler Ottesen

Contact information:
IP # US: +1-337-935-0211 direct IP phone/voice mail
IP # DK: +45-36-965921 direct IP phone/voice mail
#Fax DK : +45-39-273205
E-mail : eo@1base.com
Skype : ejlerottesen (VoIP og voice mail)

All rights reserved, (c) Copyright 2007 Ejler S. Ottesen

Og hvad med Oceanien

Der står ganske vist Australien. Men det er ikke Oceanien. Vinde og havstrømme i Oceanien påvirker også det globale klima. Regionalt påvirkes f. eks. Amerika af El Niño og La Niña. Sidstnævnte kan påvirke klimaet i både Nord- og Sydamerika.

Der er nok ingentvivl om at klimaforskere IKKE

befatter sig med risikoen for vulkanudbrud eller forskubbelse af magnetfelter - det er jo ikke lige deres område ?

Artikel skrevet til og for IPCC

Denne videnskabelige artikel, der bliver kaldt "Pages2K" er blevet leak'et for tid tilbage og Steve McIntyre fra climateaudit.org er allerede for flere dage siden gået i gang med at splitte den fuldstændig ad. Det ser ud til at han bruger alt sin tid på det for tiden. Kig med på climateaudit.org.

Klima

Det er da interessant med disse undersøgelser der fortæller lidt om hvordan klimaet har været, i dette tilfælde er der endda draget sammenligning mellem flere undersøgelser det da lidt variantion i det endelige resultat.
Men jeg tror ikke at klimaet retter sig efter dette ej heller ikke efter de forskellige modeller der bliver sat op!
Er der nogen af de fremsatte klimamodeller der tager højde for hvornår der er en vulkan der springer i luften, sådan som vulkanen Krakatau i stillehavet, der jo sprang i luften og så godt mørkelagde jorden i et par år med en støvsky der oppe i stratosfæren virkede som aerosoler på hvilke der kondenserede vanddamp som spærrede for den fra jorden udstrålede infrarøde varmestråling og samtidig spærrede fro infrarød indstråling varmestråling fra Solen hvilket sikkert medførte en lavere temperatur på forden.
Samme skyfænomen ser man jo også dagligt, se på himlen hvor flyvemaskinerne trækker deres skystriber, som også her stopper for den infrarøde stråling.
hvad siger de moderne klimamålinger om hvornår der igern sker en eksplosion af en vulkan, denne gang er det måske Yellowstone Nationalpark der letter på låget, jeg har lige læst at denne supeer-vulkan har en udstrækning der er 50% større end hidtil regnet.
Er der nogen klimamodel der har taget hensyn til at jordens magnetfelt flytter sig og der ved også naturligt påvirker havstrømmene?
Hvorledes bliver havene opvarmet solen kan jo kun opvarme de øverste få meter, mon ikke resten af varmen kommer fra den der værende vulkanske aktivitet, som sandsynligvis udgør omkring 90% af jordens samlede vulkanske aktivitet.
Med hensyn til de meget omtalte CO2 kvoter som vi jo alle betaler til, ved forhøjede produktionomkostninger, anser jeg det for at være adgangsbilletter så vi kan sidde på tilskuerrækkerne og se ned på manegen, "Kongressen danser stadig"

Klimavariation

Kim Michaelsen
Afrika er ikke medtaget, fordi det vil spolere billedet af regional afkøling under "den lille istid".
Man har undersøgt gletsjeren på Kilimanjaro, og i "den lille istid" voksede den, istedet for den afsmeltning der har været igang i mange år..
Det lyder besnærende, at klimaet i Nordatlanten styres af højtryk over Azoerne og et lavtryk over Island, men hvad styrer så disse høj og lavtryk ?
Jeg mener at have læst, at solaktiviteten under den "lille istid" nærmest var gået istå, så mon det ikke var nemmere at henvise til solen som ophav til klimaændringer ?
Det kan man jo bare ikke, for så ryger teorien om global opvarmning, p.gr.a. CO2 udledning, og en masse "videnskabsmænd" der opstiller klimamodeller og forsker i CO2, vil blive arbejdsløse, og CO2 pakkerne der sælges, vil vise hvad de er: Varm luft.
Vindmølle og solcelleproduktionen vil ophøre, når videnskaben ikke kan fortsætte med dommedagstrusler, politikerne vil være på "Herrens mark", når det viser sig, at befolkningen har betalt høje afgifter uden grund.
Så er det bedre at fortsætte med trusler om menneskabt global opvarmning, og passer forskningsresultaterne ikke helt, kan man altid "klippe en tå og hugge en hæl" så resultaterne kommer til at stemme.

Jeg synes det er fint at man har medtaget Arktis

Men hvorfor er Afrika ikke med ?

Mvh Kim

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg