Sen skolestart påvirker ikke dit barns uddannelse
Kilde: 
30 november 2015

KORT NYT FRA DANMARK:

Børn, der starter et år senere i skole, får hverken kortere eller længere uddannelser end andre børn, viser et nyt studie, der er lavet af forskere fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og Aarhus Universitet. Det skriver Roockwool Fonden i et nyhedsbrev, der bliver tilgængeligt fra fondens hjemmeside senere i dag.

»Udskudt skolestart undgør en markant beslutning for et barns liv og påvirker mange dimensioner af barnets hverdag. Men den primære konsekvens ved udskydelsen af skolestart er blot en forsinket livsbane uden nogle målbare fordele på senere fuldført uddannelse på langt sigt,« fortæller ph.d. Rasmus Landersø fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i nyhedsbrevet.

I studiet undersøgte forskerne, om børn der bliver født i starten af januar tager kortere uddannelser eller bliver mere kriminelle end børn, der bliver født i slutningen af december.

Da børn normalt skal starte i børnehave eller første klasse inden for det kalenderår, hvor de fylder henholdsvis seks og syv år, vil børn, der er født tidligt i januar normalt være ét år ældre, når de starter i skole, end børn, der er født i slutningen af december. 

Men forskerne fandt i deres studie ingen fordele ved at være et 'januar-barn', frem for et 'december-barn', når de målte på uddannelseslængde.

»Der er derfor ikke forskningsmæssigt belæg for, at flere børn bør udskyde deres skolestart,« konkluderer Rasmus Landersø i nyhedsbrevet.

Tidligere forskning fra Rockwool Fonden og Aarhus Universitet har dog vist, at drenge, der begynder et år senere i skole, har begået mindre kriminalitet, når de er fyldt 15 år.

Og den nye undersøgelse viser også, at drenge, der starter senere i skole, samlet set begår betydelig mindre kriminalitet hen over hele deres ungdom, end drenge, der starter tidligere i skole.

Læs også:

Kriminalitet hænger sammen med tidlig skolestart

Skoleforsker: Derfor klarer indvandrer-drenge sig dårligt i skolen

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.

on

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.