Genvariant kan påvirke dit blodtryks følsomhed overfor salt
19 december 2012

En særlig genvariant synes at kunne påvirke, hvor meget salt, du kan tåle uden, at det går udover dit blodtryk. Dét viser nyslåede professor Jørgen Jeppesen fra Glostrup Hospitals medicinske afdeling i internationalt tidsskrift.

Glostrup Hospitals nyeste professor, Jørgen Jeppesen har for første gang vist, at en bestemt genvariant påvirker blodtrykkets højde.

Man ved, at blodtrykket bl.a. påvirkes af kroppens evne til at udskille den salt, vi indtager gennem maden.

"Saltudskillelsen styres bl.a. af et bestemt hormon, som vi ved, hænger sammen med et bestemt gen. Ved at analysere blodprøver fra ca. 1400 personer har vi kunnet vise, at personer, som har en bestemt ændring i dette gen, som fører til mere hormon, har lavere blodtryk, mens personer med den genændring, som fører til mindre hormon, har højere blodtryk," siger Jørgen Jeppesen.

Undersøgelsen peger på, at personer med den bestemte genvariant alt andet lige kan indtage relativt mere salt uden at få forhøjet blodtryk, mens andre personer med en anden bestemt genvariant nok skal passe relativt mere på med salt i maden.

"På sigt håber vi, det bliver muligt med en simpel blodprøve at screene for den bestemte genvariant og udvikle skræddersyet medicin til behandling af forhøjet blodtryk, men dét vil kræve flere undersøgelser," siger han.

Læs også på Videnskab.dk: 

Salt i julemaden kan dræbe

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.