Annonceinfo

Store hunde gør stor skade

En opgørelse fra en dansk læge kaster fakta ind i debatten om muskelhunde og andre farlige hunde.

I Danmark findes tusindvis af søde schæferhunde - men racen er samtidig den, der bider mest fra sig, viser danske tal. Den store hund indgår også i en ny statistik fra Sydsverige, hvor det tyder på, at har en hund bidt én gang, er der øget risiko for, at den gør det igen. (Foto: Colourbox)

Når debatten raser om muskelhunde, farlige hundebid og lovgivning mod hunderacer, er det tit følelser og fornemmelser, der bliver brugt som argumenter.

Vi ved ganske enkelt alt for lidt om, hvilke hunde der bider, hvornår de gør det og hvor meget skade de forvolder.

Nu har to forskere samlet lidt fakta til debatten.

Hunde bed tommelfingre af

Én af forskerne er den danske læge Marianne Nygaard, som har været ansat på håndkirurgisk afdeling på Skånes universitetssjukhus i Malmø, der behandler bl.a. håndskader fra patienter i hele Sydsverige.

»Vi oplevede inden for kort tid to patienter, der blev overfaldet af samme hund, og derefter endnu et tilfælde med afbidte tommelfingre og et barn med skader på begge underarme – og det var i det hele taget ikke ualmindeligt med en del småskader, der mundede ud i store operationer, f.eks. på grund af infektioner.«

»Denne her undersøgelse var fra min side en blanding af nysgerrighed og en ærgrelse over de skader, vi så. Det var vigtigt for os at få mere viden og formidle den videre,« fortæller Marianne Nygaard.

Hold dig fra hundeslagsmål!

Marianne Nygaard satte sig for sammen med sin kollega Lars B. Dahlin at gennemgå samtlige sager, hvor patienter blev behandlet for hundebid i hånd eller underarm på skadestuen eller håndkirurgisk afdeling på Skånes universitetssjukhus i Malmø i årene 2008 og 2009.

Fakta

Ikke kun store hunde giver problemer. Forskerne beretter, at de oplever flere patienter, som nogle dage efter bid fra en mindre hund kommer ind på hospitalet med slemme infektioner fra bl.a. gule stafylokokker.

Analysen er netop offentliggjort i tidsskriftet Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. Den viser blandt andet, at:

 • Arm og underarm er endestationen for en hunds bid i halvdelen af de 176 registrerede sager med hundebid i Sydsverige. Skaderne er alt fra flænger til overrevne sener og muskler og ødelagte fingre, som må amputeres.
   
 • Halvdelen af alle hundebid rammer ejere, der prøver at stoppe deres egen hund midt i en slåskamp med en anden hund. Tallet er ifølge forskerne bemærkelsesværdigt højt. Undersøgelsen antyder derfor – ifølge Marianne Nygaard – at mange hundebid kan undgås, hvis hunde holdes i snor og på den måde undgår slåskampe.
 • Store hunde giver de værste skader på arm og underarm, fordi de har det kraftigste bid. De største syndere i undersøgelsen var schæfer, rottweiler og american staffordshire terrier, også kaldet amstaff.
Formentlig det samme mønster i Danmark

Marianne Nygaard understreger, at undersøgelsen kun omfatter 81 angreb på hænder og underarme, og at hunderacer langt fra altid bliver oplyst.

Samtidig er schæfere formentlig overrepræsenterede, fordi de bliver brugt som politihunde og derfor er trænet i at angribe arme på mistænkte.

»Derfor er opgørelsen ikke stærk nok til at pege på nogle særligt farlige racer, men sikkert er det, at store hunde giver store skader.«

»Jeg har ingen anledning til at tro, at tallene er meget anderledes i Danmark, men det burde følges op,« bemærker Marianne Nygaard, der i dag er læge på håndkirurgisk afdeling på Gentofte Hospital.

De fleste hundebid bliver aldrig registreret

Det er af praktiske årsager svært at lave en fuldstændig opgørelse over hundebid og bruge dem til at sige noget om de forskellige racer.

Racen er f.eks. langt fra altid kendt, hunden kan være et gadekryds, der er mange tusinde schæfere og langt færre pitbulls osv.

citatHensigten med artiklen er at bidrage med objektiv og faktuel viden. Så kan man jo gøre med det, hvad man vil.
- Marianne Nygaard

Endelig vurderer forskere, at op mod 60 procent af alle hundebid aldrig bliver registreret, fordi familie eller venner mener, de selv kan klare problemet.

Hundebid koster dyrt

Det kan give rigtigt god mening at forsøge at forebygge hundebid, for de er andet end bare smerte.

De kan koste både førlighed og arbejdstid, og så er udgifterne i sundhedsvæsnet til behandling af hundebid ret høje. 

Et alvorligt bid, som kræver én eller flere operationer, løber op i en halv million kroner. 

9 af de 81 angrebne personer i undersøgelsen lå i sygesengen i syv dage eller mere.

Sådanne store skader kan ifølge forskerne medføre en udgift på knap fem millioner svenske – godt fire millioner danske – kroner.

Spidse tænder

Hunde har lange spidse tænder for at dræbe. Slip dog spidserne flade, så kan de ikke skade så meget..

Indlæg slettet

Undlad venligst at indsætte samme indlæg under flere artikler.

Hilsen
Redaktionen

Hvad står M/K for?

....spørger nogen

M/K er en forkortelse for Muskel/Kamphunde som normalt er tunge stærke hunde med et stærkt og flænsende bid og som har fået udfaset visse egenskaber som normalhunde almindeligvis besidder. Udfasningen sker over tid, gennem krydsninger af forskellige hunderacer/typer hvor målet var at mikse sig frem til en så stærk og aggressiv hundetype som muligt med stor udholdenhed og kampmod.

Oprindeligt blev hundene fremavlet med henblik på at tjene penge på hundekampe (væddemål ect.) men senere, da dette blev forbudt, blev disse hundetyper meget populære ja nærmest et modefænomen hvorved antallet af M/K-hunde steg fra ca. 1000 til 20.000 (jf.DKK) på få år. Desværre er det ikke muligt at tilbageføre de udfasede gener, hvorved en del racer/typer hunde i dagens Danmark stadig indeholder Kamphundeinstinkterne, og det gør dem særligt farlige i de forkerte hænder. Her starter problemerne for både M/K-hundene og almenheden.

Der var alt for mange uansvarlige ejere blandt de alt for mange M/K-hunde, og alt for mange skambidende ulykker betød stigende rædsel for disse lidt uhyggeligt udseende hunde i befolkningen. De uansvarlige M/K-ejere lyttede ikke og tog sig ikke i agt for udviklingen og derfor forlangte befolkningen og næsten alle hundeorganisationer hurtig aktion - lagde pres på regeringen og det endte med det forbud vi ser i dag, hvor 13 af de værste racer/typer blev forbudte.

Loven bygger simpelt hen på at dæmpe frygten i befolkningen ligesom den beskytter mod en videre uheldig udvikling med de i realiteten uegennyttige M/K-hunde og det kommer således også til at gå ud over dem der har interessen for disse hunde og som måske passer deres M/K-hund ordentligt.

Da de eksisterende M/K-hunde får lov til at leve livet ud så længe ejeren ønsker det, er loven en lille pris at betale i forhold til de mange ulykker man herved undgår.

Loven er god nok og virker tilsyneladende fint. Det viser den sidste tids faldende antal skambidende overfald fra disse racer/typer, vel ikke mindst fordi ejerne passer bedre på, så de ikke risikerer at miste deres M/K-hund.

Store letantendelige M/K-hunde og uansvarlige ejere...

....er en slem og farlig cocktail for almenheden.

Nogen forstår at håndtere deres hund korrekt og og det er fint. Andre er lemfældige og ligeglade og kan ikke (vil ikke) se en potentiel fare for andre, i deres uansvarlige kontrol og behandling af hunden. Denne kendsgerning skader selvfølgelig renommeet for de hundeejere der passer ordentligt på deres hund men ændrer ikke kendsgerningerne om, at risikomomentet vil være latent så længe der findes muligheden for at møde en uansvarlig og løsgående M/K-hund på gaden.

Frygten er skabt i befolkningen af kendsgerninger, og hetz begge veje, redder ikke renommeet for de gode M/K-ejere, da ulykkerne er åbenbare og bredt synlige for enhver der følger vågent med i hverdagen. Det hjælper ikke at henvise til statistikkerne der ikke er grundige og dybdegående nok og ekspertudtalelser kan være manipuleret, købt eller farvet af egne interesser.
Derfor er et kik på hverdagen det bedste parameter.

De mange uskyldige ofre der vitterligt og bevisligt er blevet skambidt og med store læsioner på sjæl og legeme, må se i øjnene at de er vansiret for livet og i nogen tilfælde har mistet deres gode lille ven, hopper aldrig på argumentet om, "at en M/K-hund i alle tilfælde er en god lille "familiebasse" som elsker alle børn og aldrig kunne finde på at angribe".

Problemet kan ikke forfægtes og kan kun løses ved et totalforbud da ingen kan garantere for, at alle ordentlige M/K-hundeejere altid vil være til at stole på selv, om de har "kørekort" og har sikret at hunden med en "chips" ect.

Det er primært størrelsen på dyret og risikomomentet for momentvis uopmærksomhed fra M/K-ejeren der gør faren potentiel og dette tilsikres i nogen grad af den nye gældende lov.

M/K-tilhængere er dog konstant på banen med deres egoistiske travere, hvor de ikke ser noget odiøst i, at alle skal kunne være her, vel at mærke inklusive deres farlige M/K-hunde, omfattende de 13 racer som af fagkundskaben er blevet udråbt til at være de farligste sammen med en uansvarlig ejer. For de findes jo, og vil altid være der så længe der findes M/K-hunde og dårlige ejere. (kombination: dårlig ejer og dårlig afrettet hund = potentiel dræbermaskine.

"Man må ikke give hunden skylden og det er altid ejerens skyld" -siger M/K-fantasterne. Magen til dårligt argument skal man lede længe efter. Den der bliver overfaldet af en stærk aggressiv og frådende M/K-hund og i lodret stilling bliver flænse med vansiring til følge, er da ligeglad med dette argument for netop den M/K-hund han/hun mødte var jo den der skamferede eller dræbte hans lille ven og ødelagde ham selv.

Dette var jo ikke sket hvis ikke der havde været en M/K-hund til stede og dertil en uansvarlig ejer. De to ting hænger sammen uanset at man mener det er ejerens skyld eller et barns stenkast mod M/K-hunden. M/K- hundene er farlige for enhver, på grund af deres store kræfter, vægt og voldsomt stærke muskulatur og hvis ejeren ikke er sit ansvar bevidst og passer ordentlig på dette muskelbundt, er den en potentiel dræber.

Forklaringer om at drilleri fra et barn gør situationen selvforskyldt, er forkvaklet og næsten ikke til at bære og uanset om det er rigtigt, har ejeren af hunden stadig ansvaret for hvad hans hund forvolder af skade.

Folk der tror de er sikret mod indbrud når de anskaffer sig en M/K-hund har sikkert ret et stykke hen ad vejen, men kommer et tyv uforvaret ind og bliver overfalder har ejeren det samme ansvars-problem som hvis den overfalder uskyldige på gaden.

Alle de lobby`erende fæller fra Fairdog og partiet Fokus forstår simpelthen ikke at disse M/K-hunde, sammen med en potentiel uansvarlig ejer, udgør en risiko for os andre og at det ved begrænsning af M/K-hundene i Danmark bliver muligt at begrænse de uansvarlige ejeres mulighed for at være uansvarlige.

M/K-hundene lider jo ikke ved at blive begrænset, så der kan kun ligge M/K-tilhængernes egne lidt bizarre interesser bag deres modstand mod, at deres "lidenskab" stille og roligt lovgives ud af systemet. Her tjener loven og demokratiet menneskehensynet og de få der herved bliver ramt på deres lidenskab, er en lille pris at betale for større tryghed på gaderne.

Småt begavede hundeejere...

Ja, Linda, så er vi jo enige fra start til slut;-)
Der skal være "styr på hundeejerne...."

Jeg er ikke i tvivl om at der

Jeg er ikke i tvivl om at der er hundebid I Danmark og andre lande.

Lad os da forbyde: hunde, katte, elkoge-kedler saavel som madlavning i hjemmet, baedevaerelser, strandbesoeg, vaerksteder, stilladsarbejde, biler, cykler, ski-sport, alkohol, fly, boerns legepladser osv osv.

Hvad alle disse ting har til faelles er at de kan afstedkomme uheld eller ulykker.
Hvis man vil hetze mod dem, focuserer man paa muligheden for at komme galt afsted og ignorerer hvad disse ting normalt, og i de allerfleste tilfaelde, goer af gavn.

Der har ogsaa vaeret doedsfald paa legepladser i forbindelse med boerneinstitutioner. Skal vi derfor forbyde alle legepladser, saa boernene kan sidde inde hele dagen? Eller skal vi forbedre legepladserne?

Der er bestemt ogsaa doedsfald for baade boern og voksne i forbindelse med traffik. Men vi forbyder ikke bilerne, vi proever at goere dem mere sikre.

Jeg er helt enig i at der skal styr paa hundeejere der ikke forstaar at kontrollere deres hund. Det er paakraevet, ganske som man fratager koerekortet hos bilister der er til fare for deres omgivelser.

Hundeoverfald er, saavel som trafikuheld og alle andre ulykker, tragedier. Ingen tvivl om den ting! Men lad os lige holde benene paa jorden her og se tingene i deres rette proportioner. Vi kan ikke forbyde alt hvad der normalt fungerer, men som i ganske faa tilfaelde giver alvorlige problemer. Ja, faa tilfaelde, naar vi snakker hunde, i forhold til alle andre hundhold Danmark over som ikke giver nogensomhelst problemer, men som ogsaa for boern er til utroligt meget glaede.

Et alvorligt problem

Et meget stort antal at behandlinger på skadestuerne skyldes hundebid. Langt de værste skader skyldes de lange spidse hjørnetrænder. Forklaringen er at de lange spidse tænder skal dræbe byttedyr. Hvis man sleb spidsen af hjørnetænderne flade så ville de ikke give så alvorlige skader. På mennesker og andre dyr.

Statestik?

Under billedet af schæferen står der "I Danmark findes tusindvis af søde schæferhunde - men racen er samtidig den, der bider mest fra sig."

Det giver vel kun mening at skrive dette, hvis det er antal bid / antal (private) schæfere, man regner ud fra? Men det er det jo netop ikke.

Hvorfor denne hetz mod hunde?

Der er ikke tale om en hetz!
Der er tale om regulær optælling og en efterfølgende konklusion, og tallene er allerede (!) tilgængelige på Odense Universitetshospital som i en (lang) årerække har foretaget optælling af de forskellige skadesmønstre i Danmark.
Det være sig forbrændig på elkoge-kedler, kattebid, og ja, surprise, HUNDEBID.

Og det er et reelt problem. Skadestuerne bliver dagligt over hele landet frekventeret af ofre for hundebid. Det når kun frem i pressen når der er tale om dødsfald, men det forbigår måske din erindring at der inden for de seneste år har været dødsfald blandt børn i Danmark?
Nej, ikke pga. af trafikulykker.
Visse hundeejere har intet forstået, og burde fratages retten til at have hund. Det har været luftet før: et "kørekort" til hunde.
Har du iøvrigt husket at spørge forsikringsselskaberne hvad hundebid koster selskaberne og det danske samfund??

Laeger slaar fast: Store hunde goer stor skade

Denne artikel er skrevet for at laegge ved til kampagnen for at forbyde visse hunderacer. En laege paa skadestuen har set sig gal paa hundeskader. Derfor overskriften: Laeger slaar fast at store hunde goer stor skade.

Men naar man laeser artiklen viser det sig at intet er slaaet fast:

"Marianne Nygaard understreger, at undersøgelsen kun omfatter 81 angreb på hænder og underarme, og at hunderacer langt fra altid bliver oplyst.

Samtidig er schæfere formentlig overrepræsenterede, fordi de bliver brugt som politihunde og derfor er trænet i at angribe arme på mistænkte.

»Derfor er opgørelsen ikke stærk nok til at pege på nogle særligt farlige racer, men sikkert er det, at store hunde giver store skader""

Ja, Ikke mendst paa de personer politihunde bruges imod!

Det er ogsaa sikkert at biler giver trafikofre, hvis foereren af bilen koerer daarligt. Men ingen forbyder biler - heller ikke de hurtige.

Der sker hvert aar ulykker ved strandene - men ingen forbyder folk at bade ved havet. Det er heller ikke forbudt for boernene.

Hvorfor denne hetz mod hunde?

Hunde, saavel store som smaa, er til meget stor glaede for ejerne og deres boern, og de fleste har styr paa deres dyr. Lad os vaere i fred med vores dyr.

Seneste fra Kultur & Samfund

 • Grønland i tal: Forstå verdens største ø gennem statistik

  Grønland er på mange måder et land, der er på vej frem. Alkoholforbruget falder, uddannelsesniveauet og den forventede levetid stiger, men det sker fra et svagt udgangspunkt. Bliv klogere på landet med 10 markante tal.
 • Sådan bliver du en synder

  Synd og arvesynd er fundamentale begreber inden for kristendommen. De går tilbage til Det Gamle Testamente, hvor Adam og Eva ved at spise af kundskabens træ forbrød sig imod Guds skabelseslov.
  Bringes i samarbejde med 50 ideer, der ændrede verden
 • Vi lever i en overvågningskultur

  TÆNKEPAUSER: Overvågning er meget mere end et videokamera i gågaden eller en ond Big Brother, der holder øje med os. Vi lever i en tid, hvor smartphonen kan tracke løbeturen, og sociale medier vrimler med personlige oplysninger. Det behøver vi ikke nødvendigvis frygte, mener forsker. Men vi skal huske, at nettet aldrig glemmer.
Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg