Annonceinfo

Hovedpinepiller kan give børn astma

Danske forskere slår fast: Paracetamol i f.eks. hovedpinepillerne Panodil og Pinex øger risikoen for, at børn udvikler astma.

Dansk forskning viser, at paracetamol, der blandt andet findes i Panodil og Pinex, øger risikoen for, at børn udvikler astma. (Foto: Colourbox)

Paracetamol, der sælges som smertestillende middel i blandt andet hovedpinepillerne Panodil og Pinex, har de seneste år været under mistanke for at medvirke til, at børn udvikler astma.

Mistanken bliver nu endeligt bekræftet i et nyt studie af forskere fra Dansk BørneAstma Center.

På baggrund af studiet, der indbefatter 411 danske børn, kan forskerne blandt andet konkludere, at børn, der har fået paracetamol i deres første leveår, i højere grad rammes af astma i den tidlige barndom.

Det fortæller Hans Bisgaard, overlæge, dr.med. og leder af Dansk BørneAstma Center, samt professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet.

»Vi kan se en sikker sammenhæng mellem børn, der har fået Panodil, og børn, der udvikler astmatiske symptomer i alderen 0-3 år. Vores studie bekræfter på den måde tidligere studier, men vi har i tillæg justeret for forekomsten af ikke-astmarelaterede lungeinfektioner, der kan være anledning til, at børn får Panodil til at starte med. Det styrker resultatet. Den mulighed har vi, fordi vores datamateriale er så omfattende - mere omfattende end tidligere studier,« siger Hans Bisgaard.

Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Grundige undersøgelser hvert halve år

I studiet, benævnt COPSAC, har forskerne siden år 2000 fulgt 411 børn af astmaramte kvinder.

Undervejs har børnene jævnligt været til lægeundersøgelser, og alle medicinske informationer er blevet omhyggeligt dokumenteret – heriblandt brugen af smertestillende medicin under graviditeten for moderens vedkommende og efter fødslen for barnets vedkommende.

Desuden blev alle tilfælde af vanskeligheder med at trække vejret registreret og klassificeret som enten astmalignende symptomer eller som lungeinfektioner - eksempelvis lungebetændelse eller bronkitis.

Børnene blev undersøgt hver sjette måned, og fem episoder af vanskeligheder med at trække vejret inden for en seks måneders periode blev karakteriseret som astma.

Paracetamol gav infektioner i luftvejene
citatVi peger på problemet i, at smertestillende medicin er udviklet til voksne, og at vi endnu ikke har undersøgt til bunds, hvordan effekten er på børn
- Hans Bisgaard

Af det indsamlede data kunne forskerne uddrage, at der er en sammenhæng mellem brugen af:

  • paracetamol det første leveår og sandsynligheden for at udvikle astmalignende symptomer i alderen 0-3 år
     
  • paracetamol og infektioner i luftvejene

Da infektioner i luftvejene kan være årsagen til, at børn havde fået paracetamol til at starte med, justerede forskerne for denne faktor. Alligevel var der fortsat sammenhæng mellem indtag af paracetamol og udviklingen af astma.

Paracetamol giver kun 'midlertidig' astma

Til gengæld kunne forskerne ikke finde bevis for, at paracetamol-indtag i graviditetens sidste trimester havde indflydelse på udviklingen af astma i barnet.

Det havde andre studier ellers fundet.

Forskerne kunne heller ikke finde bevis for, at paracetamol i det første leveår havde indflydelse på, om et barn havde højere risiko for astma i syvårs-alderen.

»Der ser ud til, at den tidlige astma-udvikling kun er en midlertidig effekt,« siger Hans Bisgaard.

Ikke tid til anbefalinger, men mere forskning

På trods af resultaternes skræmmende perspektiv, mener Hans Bisgaard, at det er for tidligt at lave anbefalinger på området.

»Jeg bryder mig generelt ikke om, når forskere går ud og anbefaler på baggrund af nogle helt nye resultater. I stedet mener jeg, at vores studie skal bruges til at sætte fokus på området, så der kan forskes yderligere,« siger han og fortsætter:

»Selvfølgelig skal børn have smertestillende, hvis de eksempelvis har mellemørebetændelse. Alt andet vil jo være umenneskeligt. Men vi peger på problemet i, at smertestillende medicin er udviklet til voksne, og at vi endnu ikke har undersøgt til bunds, hvordan effekten er på børn.«

»Her viser vores studie, at det ikke er gratis på den lange bane, når børn tager medicin, der er beregnet til voksne.« 

Paracetamol og astma.

Hvis man vil forske i mus / rotter med astma (og andre allergiske lidelser), så tager man følsomme stammer og udsætter dyrene for kviksølv.

Hvis man studerer eliminerings-mekanismerne for paracetamol, så vil man konstatere, at nogle af disse eliminerings-mekanismerne også bruges ved eliminering af kviksølv (og andre tungmetaller), hvorfor man må formode, at der kan være synergi-effekt mellem belastning med kviksølv (og andre tungmetaller) og brug af paracetamol.

Ved synergi-effekt vil giftige stoffer indbyrdes forstærke hinandens giftige effekt.

Hovedpinepillerne Panodil og Pinex indeholder desuden det hvide farvestof Titandioxid, som mest sandsynligt elimineres tilknytning til Glutation (på eng. Glutathione), altså samme eliminerings-mekanisme som både de fleste tungmetaller og paracetamol elimineres via.
Altså må man formode, at der kan være synergi-effekt mellem belastning med kviksølv (og andre tungmetaller), hovedpinepillers indehold af Titandioxid og brug af paracetamol.

Måske er sammenhængen mellem astma og brug af hovedpinepiller mere kompliceret end som nævnt i artiklen ?

I øvrigt er det kendt viden blandt amalgamforgiftede / kviksølvforgiftede patienter at paracetamol dårligt tåles.

Link:
http://www.tylenolprofessional.com/pharmacology.html

Kvalitet, ikke kvantitet

Hej Jan,

Vi har modtaget følgende svar til dit indlæg fra professor Hans Bisgaard:

"Lancet-studiet er diskuteret i vores videnskabelige artikel. Det er et epidemiologisk studie, baseret på spørgeskemaer i skolealderen, dvs. baseret på, hvad forældre kan huske om symptomer og anvendelse af Panodil.

I modsætning hertil har vi prospektivt fulgt børnenes medicinforbrug, samt symptomer, med dagbøger.

Det er således ikke altid størrelsen, der er afgørende for et studies kvalitet. Det kan også være metoden, hvilket dette studie er udtryk for."

VH Thomas, Videnskab.dk

Tidligere undersøgelser

Dette lille undersøgelse ser ud til at bekræfte resultatet reporteret i The Lancet i 2008, Vol. 372 No. 9643 pp 1039-1048, som omfattede 200.000 børn.

Jan Olsen, Kiropraktor
http://www.park-view.co.uk

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg