Kobber øger resistens mod antibiotika
Tungmetallet kobber, der bruges som vækstfremmer i svineproduktionen, spreder resistens mod antibiotika i jordmiljøet. Det viser ny forskning fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Kobber anvendes som vækstfremmer i svineproduktion og anvendes i plantebeskyttelsesmidler. (Foto: Colourbox)

Kobber anvendes som vækstfremmer i svineproduktion og anvendes i plantebeskyttelsesmidler. (Foto: Colourbox)

Spredningen af antiobiotikaresistens i jordmiljøjet kan gøre det sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier i fremtiden.

Kobber bliver ophobet i danske landbrugsjorder, der gødes med svinegylle.

Det skyldes, at kobber anvendes som vækstfremmer i svineproduktionen. Samtidig er tungmetallet et flittigt anvendt plantebeskyttelsesmiddel i såvel konventionel som økologisk planteavl uden for Danmarks grænser.

Resultater fra en netop offentliggjort artikel i tidsskriftet Environmental Science & Technology viser, at jordens bakterier i kobberforurenet jord udvikler resistens ikke blot overfor kobber, men også over for antibiotika:

Fakta

VIDSTE DU

Kobber gives til smågrise,

fordi det påvirker bakterierne

i tarmen og forhindrer diaré. Det betyder at grisene vokser hurtigere.

»Vi ved fra vores tidligere forskning, at bakterier kan udvikle resistens mod kobber i jord for, at de kan overleve. Selv en mindre øgning af jordens kobberindhold kan medføre udvikling af kobber-resistente bakterier. Det nye er, at denne forøgede kobberresistens er koblet til resistens over for vigtige antibiotika, som vi i dag bruger til at bekæmpe bakterieinfektioner hos mennesker,« fortæller lektor Kristian Koefoed Brandt fra Institut for Jordbrug og Økologi ved LIFE.

Kristian Brandt tilføjer:

»Det er sandsynligt, at kobber på samme måde medvirker til at gøre bakterier resistente over for nye antibiotika, som vi endnu ikke har taget i brug.«

Kobber ophobes i landbrugsjord

Det er velkendt, at jordmiljøet fungerer som et reservoir for antibiotika-resistens.

Det er sandsynligt, at kobber på samme måde medvirker til at gøre bakterier resistente over for nye antibiotika, som vi endnu ikke har taget i brug.

Kristian Brandt

Samtidig kan jorden fungere som kilde til nye resistensmekanismer i sygdomsfremkaldende bakterier.

»Modsat antibiotikarester bliver kobber ikke nedbrudt, men fjernes ekstremt langsomt fra jordmiljøet. Derfor kan spredning af kobber fra svineproduktionen og planteavlen have langvarige konsekvenser for forekomsten af antibiotika-resistente bakterier i naturen,« forklarer Kristian Brandt.

Bakterier resistente mod antibiotika

Forskerne har brugt en ny metode, der måler DNA-dannelse i jordbakterier til at undersøge mængden af antibiotikaresistens.

Sammenligner man bakterier fra normale jorde med bakterier fra kobberforurenede jorde, viser sidstnævnte gruppe en højere resistens mod vancomycin og tetracyklin, hvoraf især førstnævnte spiller en vigtig rolle for behandling af bakterieinfektioner i mennesker.

Artiklen er lavet i samarbejde med LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Om projektet, bogen, undersøgelsen 

Forskningsresultaterne er udarbejdet i tilknytning til forskningsprojektet: Center for Environmental and Agricultural Microbiology (CREAM), som er finansieret af Villum Kann Rasmussen Fonden.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og her kan du læse mere om billedet herunder, der viser tegn på en planets fødsel. Det gule knæk i midten menes at være stedet, hvor planeten er under dannelse.