Oksekødssagen: Rektor for Aarhus Universitet var indblandet i lovbrud og tilbød at trække sig

AU-rektor Brian Bech Nielsen fortæller, at han ikke vidste, tilbageholdelsen af aktindsigterne var ulovlig. (Foto: Roar Lava Paaske)

AU-rektor Brian Bech Nielsen fortæller, at han ikke vidste, tilbageholdelsen af aktindsigterne var ulovlig. (Foto: Roar Lava Paaske)

10 maj 2021

Det så skidt ud, da Aarhus Universitet i september 2019 måtte trække en oksekødsrapport finansieret af landbruget tilbage, da den ikke levede op til universitetets standarder for uafhængighed og armslængde.

Nu udvides den såkaldte oksekødssag, der blev afsløret og afdækket af Information, med endnu et kedeligt kapitel for Aarhus Universitet.

Universitet oplyser således, at rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen var med til at træffe en ulovlig beslutning om at tilbageholde afslørende dokumenter i kølvandet på sagen. 

Det oplyser universitet på baggrund af, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på baggrund af en klage fra Dagbladet Information har udtalt kraftig kritik af Aarhus Universitets behandling af anmodninger om aktindsigt i forløbet efter oksekødssagen. 

Klagen fra Information omhandler specifikt fem aktindsigter, som blev besvaret i november 2019.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kritik
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsens kritiserer, at AU ikke sagsbehandlede aktindsigterne i den rækkefølge, de var indkommet. Aktindsigterne skulle hver især være afgjort ”hurtigst muligt”. 
  • I stedet modtog Information svarene på de fem aktindsigter samlet til den absolut seneste frist for besvarelse.
  • Besvarelsen burde i nogle af de konkrete tilfælde være afsendt tidligere.
  • Beslutningen om at udsætte aktindsigter er i strid med lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
  • Styrelsen kritiserer desuden, at AU ikke allerede i sine første redegørelser oplyste styrelsen om, at der var truffet en beslutning om, at aktindsigterne skulle afvente AU's interne undersøgelse af rapporter fra DCA (Danish Center for Food And Agriculture). 

Kilde: Aarhus Universitet

Brian Bech Nielsen fortæller, at han ikke vidste, tilbageholdelsen var ulovlig, og han har siden tilbudt at trække sig tilbage som rektor. Bestyrelsen afviser imidlertid hans tilbud om at træde tilbage.

»Uagtet jeg ikke var vidende om, at beslutningen var lovstridig, må jeg erkende, at jeg har været med til at træffe den. Jeg har som konsekvens heraf straks informeret formanden for Aarhus Universitets bestyrelse og tilbudt at fratræde min stilling. Jeg anser det for afgørende, at der står respekt omkring Aarhus Universitet og dets rektor,« siger Brian Bech Nielsen i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

I samme pressemeddelelse udtaler en enig bestyrelse sin tillid til rektor:  

»Brian Bech Nielsen er en overordentlig kompetent, dygtig og resultatskabende rektor for AU,« udtaler bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

»Den ulyksalige sag om aktindsigten, der ikke blev håndteret korrekt, er alvorlig, hvorfor det er forståeligt, at den har haft personalemæssige konsekvenser ikke mindst for universitetets chefjurist,« tilføjer hun med henvisning til, at chefjuristen er blevet opsagt som følge af tilbageholdelsen af dokumenterne.

fghs

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.