Uenighed: Har Helmuth Nyborg forsknings-fusket?
Kilde: 
25 juni 2013

Uredelighedsudvalget UVVU lægger i et udkast til afgørelse op til, at den kontroversielle psykologiprofessor Helmuth Nyborg dømmes for grov forskningsfusk i to tilfælde, fordi han holdt en medforfatter skjult og har refereret til FN-data, som ikke findes.

Men udvalgets afgørelse er ikke ensstemmig, for to af de syv medlemmer af det samfundsvidenskabelige underudvalg bag afgørelsen mener ikke, at Nyborgs forseelser er så grove, at de kan kaldes 'alvorligt brud på god videnskabelig praksis', skriver forskeren.dk (Forskerforum).

Uenigheden afslører store uenigheder i UVVU og i det (samfunds-) videnskabelige miljøs om, hvilke krav der kan sættes til videnskabelig dokumentation og data, så afgørelsen vil blive betvivlet og debatteret.

Mens flertallet mener, at Nyborg har begået et alvorligt brud ved ”uretmæssig angivelse af forfatterrolle” (ghostforfatterskab) og at dette blev gjort forsætligt, så er mindretallet nok enige i, at Nyborg har handlet forkert ved at tilbageholde oplysninger om skyggeforfatter Ebbe Vigs bidrag, men de  vil ikke kalde det et alvorligt brud på reglerne.

Og når flertallet kalder det uredelighed og grov uagtsomhed, at en FN-kilde ikke kan identificeres, så undskylder mindretallet det som en “mangelfuld reference”, der ikke kan sidestilles med en forsætlig fejl. Mindretallet indtager dette synspunkt på trods af, at Helmuth Nyborg ikke ville bidrage til at opklare uklarhederne om FN-data’ene. Det fremgår dog ikke klart, hvordan de to dissidenter graduerer Nyborgs forseelser, fx som ”uredelige” eller bare som dårlig videnskab. 

LÆS OGSÅ: Omstridt forsker anklages for plagiat og vildledning

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.