Kaos i UVVU: Helmuth Nyborg-sag tager 15 måneder
Kilde: 
13 november 2012

Klagen over psykologiprofessor Helmuth Nyborg har rekordlang behandlingstid. Hele 15 måneder kommer det til at tage, ifølge et svar på aktindsigt som FORSKERforum har søgt.

Det skriver FORSKERforum på deres hjemmeside.

Således kommer uredelighedsudvalget (UVVU - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed) først med en afgørelse i januar 2013.

FORSKERforum skriver, at uredelighedsudvalgets behandling af klagen over psykologiprofessor Helmuth Nyborg tilsyneladende er landet i kaos. 

UVVU forklarer forsinkelsen med, at ”sagen fortsat er under oplysning”.

Forsinkelsen er besynderlig, for UVVU signalerede i august – da FORSKERforum søgte oplysninger om sagens gang - at sagen var tæt på opklaring, og at afgørelsen ville komme “efter 1. september”. Grunden til forsinkelsen lød dengang, at UVVU havde brugt måneder på en anden tidsrøver, nemlig Penkowa-sagen.

De klagende har intet hørt

De klagende - professor emeritus Jens Mammen, lektor Morten Kjeldgaard (AU) samt u-adjunkt Jens Kvorning (AAU) - klagede i september 2011. UVVU opklarede dernæst sagen og holdt sit første møde i maj 2012, men siden 28. juni har klagerne intet hørt fra UVVU.

Det er brud på UVVUs egen forretningsorden, der siger, at udvalgene senest tre måneder efter modtagelsen af en sag skal oplyse sagens parter om sagens forventede forløb og det forventede tidspunkt for sagens afgørelse (forretningsorden §5).

Klagerne vil imidlertid ikke udtale sig til FORSKERforum om sagen eller forsinkelserne, fordi de har fået et ”tavshedshenstilling” fra UVVU. De ønsker ikke at gøre noget, der kan tolkes som brud på denne henstilling eller gøre noget, der kan tolkes som en klage over UVVU. Klagerne ser frem til en ”grundig og velunderbygget afgørelse”.

UVVUs afgørelse er ventet med spænding, fordi tidligere klager mod Helmuth Nyborg er strandet i juristeri.

Klagen handler om, at Helmuth Nyborg skulle have foretaget ”uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner” i en konkret artikel.

Han brugte ikke klar kildeangivelse, og klagen påpegede, at hans data – der ifølge artiklen skulle være funderet i biologisk videnskab – stammer fra en simpel demografisk fremskrivning udarbejdet som politisk materiale for den stærkt højreorienterede Den Danske Forening (DDF) af deres statistiker og økonom Ebbe Vig.

Helmuth Nyborg havde skiftende forklaringer på, hvor hans data kom fra. Først kendte han slet ikke Ebbe Vig, men nogle dage efter erkendte han, at de havde samarbejdet. Ebbe Vig forklarede først, at det var ham, der havde kopieret fra Helmuth Nyborgs forskningsartikel – mens Helmuth Nyborg til sidst landede på en forklaring om, at han havde købt data af Ebbe Vig.

Læs mere om sagen på Videnskab.dk:

Omstridt forsker anklages for plagiat og vildledning

Helmuth Nyborg: UVVU er bare part i en venstreorienteret konspiration

Kontrol med forskningen saboteres af forvaltningen

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.