Annonceinfo

Ramsløg kan forveksles med giftige planter

ForskerZonenI sig selv indeholder ramsløg ingen alarmerende stoffer, men det er let at forveksle den med giftige planter. I udlandet har sådanne forvekslinger kostet flere mennesker livet.

Figur 1: Blade fra ramsløg, liljekonval og høsttidløs, som kan forveksles, inden planten blomstrer (Foto: Anette Schnipper, DTU Fødevareinstituttet)

Planter og svampe indeholder forskellige bioaktive stoffer, hvoraf nogle kan være potentielt gavnlige for mennesker, mens andre er potentielt skadelige.

At noget stammer fra naturen er således ikke en garanti for, at det er ufarligt at spise.

Ifølge Hostettmann (2009) er der i Schweiz otte gange flere tilfælde af forgiftninger med planter end forgiftninger med svampe.

Det skyldes dårligt kendskab til planterne hos mange mennesker, som selv indsamler vilde planter.

Korrekt identificerede ramsløg er ugiftige

Der er forholdsvis begrænsede oplysninger om indholdsstofferne i ramsløg i forhold til undersøgelser af indholdsstoffer i dyrkede planter.

I nogle undersøgelser har man undersøgt indholdsstofferne i ramsløg alene eller sammenlignet med indholdet i for eksempel hvidløg (Allium sativum L.) eller andre arter af løg (Allium).

Ramsløg indeholder forskellige former for svovlholdige forbindelser, de såkaldte cysteinsulfoxider, som også findes i andre løgarter for eksempel hvidløg og forskellige flavonoider (Schmitt et al. 2005, Štajner et al. 2008, Fritsch & Keugsen 2006).

Fakta

DTU Fødevareinstituttet har vurderet de mulige giftvirkninger ved at spise ramsløg, som det de seneste år er blevet populært at indsamle og spise i Danmark.

Umiddelbart indeholder ramsløg ingen alarmerende indholdsstoffer, men ramsløg kan forveksles med giftige planter. Særligt inden blomstring kan bladene fra ramsløg forveksles med høsttidløs og liljekonval.

I udlandet er flere forgiftningstilfælde rapporteret med dødelig udgang i forbindelse med sådanne forvekslinger.

Umiddelbart indeholder ramsløg ingen alarmerende indholdsstoffer.

Forveksles med høsttidløs og liljekonval

Ved en gennemgang af litteraturen på området har DTU Fødevareinstituttet ikke fundet beskrivelser af forgiftninger hos mennesker med bladene fra ramsløg.

Det største toksikologiske problem ved anvendelse af ramsløg er forveksling med giftige planter.

Forveksling med høsttidløs (Colchicum autumnale L.) og liljekonval (Convallaria majalis L.) er beskrevet (Hermanns-Clausen et al. 2006, Colombo et al. 2009, Weidmann et al. 2006). Se figur 1.

Derfor forveksles ramsløg med giftige planter

Forvekslingen er sket ved indsamling af planternes blade, når planten ikke blomstrer. Ramsløg og liljekonval blomster om foråret, mens høsttidløs blomster om efteråret.

Høsttidløs er vildtvoksende i blandt andet Centraleuropa. I Danmark dyrkes den som haveplante.

Den forekommer kun sjældent som vild plante i Norden, men kan være forvildet fra haver. Udover at liljekonval dyrkes i haver, findes den også som vild plante i Danmark.

Høsttidløs fører til forgiftning
Figur 2: Blomstrende ramsløg (Foto: Colourbox)

En tysk undersøgelse (Hermanns-Clausen et al. 2006) har indsamlet oplysninger om 32 tilfælde af forgiftning med blade fra høsttidløs, som er blevet indtaget i stedet for blade fra ramsløg.

Indsamlingen dækker perioden 1994-2004 fra en giftinformationscentral i München og i perioden 2000-2004 fra Freiburg. I seks tilfælde døde personerne.

I sytten tilfælde blev lettere forgiftninger med symptomer som utilpashed, kvalme, lettere tilfælde af opkastning og diarré rapporteret.

Nogle oplevede leverpåvirkning, heraf seks tilfælde med voldsomme eller vedvarende opkastninger eller diarré med smerter og påvirkning af muskulaturen - såkaldt rhabdomyolyse.

I tre af tilfældene med leverpåvirkning var det svær forgiftning med shock, væske i lungerne, såkaldt lungeødem, vejrtrækningsbesvær, nyresvigt, akut leversvigt, svær rhabdomylyse og dyb bevidstløshed.

Varmebehandlede høsttidløs er mest giftige

I 14 af tilfældene var bladene spist som salat, i fire som pesto, i to tilfælde kogt som grøntsag og i 12 tilfælde i suppe for eksempel som krydderi.

Hvis bladene blev spist rå, udviklede 30 procent middelsvær eller svær forgiftning, mens 64 procent udviklede den slags symptomer ved at spise varmebehandlede blade.

Fakta

Ramsløg (Allium ursinum L.) har længe været anvendt i udlandet, mens især det nye nordiske køkken har gjort indsamling af planten populær i Danmark.

I en række europæiske lande er ramsløg vildtvoksende, og den findes også i Danmark.

I en del, primært centraleuropæiske lande, er der tradition for at plukke den i naturen og bruge bladene i salat, som krydderurt eller kogt som grøntsag.

Giftstoffet i høsttidløs er colchicin. Bladene fra høsttidløs indeholder mellem 0,075-0,2 procent colchicin.

En portion salat fremstillet af 60 gram blade indeholder mellem 45-120 milligram colchicin.

Forgiftningssymptomer optræder ved indtagelse af 0,5 milligram pr. kilo legemsvægt og dødelig dosis ved indtagelse af mere end 0,8 milligram pr. kilo legemsvægt.

Det betyder, at hvis en person på 60 kilo spiser en portion salat på 60 gram, er der risiko for, at personen indtager en dødelig dosis.

2 ud af 11 tilfælde dødelig udgang

Fra Kroatien, Slovenien og Østrig, Schweiz og Italien er forgiftningstilfælde med høsttidløs også rapporteret.

Her forvekslede de forgiftede også høsttidsløs med ramsløg (Brvar et al. 2004, Garbrscek et al. 2004, Sundov 2005, Klintschar M 1999, Hostettmann 2009, Colombo et al. 2009, Weidmann 2006).

I Italien var 2 ud af 11 af forgiftningstilfælde med høsttidløs med dødelig udgang.

Ramsløg kan forveksles med liljekonval
Figur 3: Blomstrende liljekonval (Foto: Colourbox)

I litteraturen advares desuden om forgiftninger som følge af forveksling med liljekonval.

De giftige stoffer i liljekonval er glykosidbundne cardenolider. De findes i hele planten, men indholdet er specielt højt i blomst og frø.

Cardenoliderne er toksiske for hjertet, fordi de blandt andet påvirker hjerterytmen. Liljekonvaller indeholder også Osteroidsaponiner, som virker på mavetarmkanalen.

Der er forskel på sammensætningen af cardenolider i liljekonval fra for eksempel Nordvesteuropa og Østeuropa.

Selvom cardenoliderne har en kraftig toksisk virkning på hjertet, er kun relativt få forgiftninger beskrevet.

Det kan muligvis skyldes, at kun cirka 10 procent af cardenoliderne bliver optaget fra mavetarmkanalen, eller det kan skyldes, at andre indholdsstoffer i planten, steroidsaponinerne, forårsager kvalme og opkastninger (Frohne & Pfänder 1997, Cooper & Johnson 1998).

29 tilfælde over 12 år

Colombo et al. (2009) nævner 29 tilfælde fra liljekonval over en 12-årig-periode, hvor liljekonval har været indrapporteret som forgiftningsårsag – uden dødsfald.

Fakta

OM FORFATTEREN

Kirsten Pilegaard er seniorrådgiver ved Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, DTU Fødevareinstituttet.

Forvekslingsmuligheden med ramsløg nævnes også, men hvor mange af tilfældene, der skyldes en sådan forveksling, er ikke oplyst.

Cooper & Johnson (1998) rapporterer et forgiftningstilfælde, hvor man forvekslede ramsløg med liljekonval.

I det tilfælde indgik planten i en suppe. De involverede personer havde symptomer som nervøsitet, hovedpine, hallucinationer og hudsymptomer.

Problematisk hvis folk selv samler blade

Blade fra ramsløg har i Centraleuropa været indsamlet fra naturen og har været indtaget som krydderurt, som salat eller varmetilberedt som grøntsag.

Planten indeholder forskellige svovlholdige indholdsstoffer, cysteinsulfoxider.

Forekomst af den type stoffer er også kendt fra andre løgarter som for eksempel hvidløg. Forgiftninger hos mennesker som følge af indtagelse af blade fra korrekt identificerede ramsløg er ikke beskrevet.

Det er derimod problematisk, hvis mennesker med utilstrækkelig botanisk viden indsamler bladene i Danmark eller udlandet til eget brug eller med henblik på videresalg.

Ramsløg gror ofte med høsttidløs

Fra Centraleuropa og Norditalien er forgiftningstilfælde, endog en del med dødelig udgang, beskrevet som følge af forveksling med blade fra høsttidløs.

Høsttidløs er ikke en naturlig del af den danske flora, men dyrkes som prydplante i haver og kan i sjældne tilfælde være forvildet.

Forgiftning efter forveksling med liljekonval, som både dyrkes som prydplante og gror vildt i Danmark, er også beskrevet.

Det har været fremme, at det er muligt at finde ramsløg i parker og på kirkegårde, men man skal være opmærksom på, at risikoen for, at den her gror sammen med for eksempel høsttidløs er større end i den fri natur.

Indlæg slettet

En række indlæg er blevet enten slettet eller redigeret i denne tråd pga. tone og personangreb.

Det må være muligt at diskutere artiklens emne uden at komme med nedsættende bemærkninger, og netop sådan skal denne debat fortsætte.

Redaktionen

Re Kvint:

Det er fortsat lidt svært at forstå dit indlæg. Ja lugten af ramsløg er ikke nævnt, og det kunne have været relevant. Dog kan det også give flertydigt budskab. Budskabet er jo netop, at mange uden forstand nok på planter, indsamler dem. Der sker jo altså uheld - ikke kun pga. forvekslinger med ramsløg.

Dine beskrivelser om konsekvens af at indtage liljekonval er relativt uforståelig... For det første nævner du andre symptomer end dem, som personerne havde. Og forgiftning med liljekonval kræver kontakt med læge, så folk skal ikke ligge derhjemme med forgiftningssymptomerne.. Jeg er vokset op med den plante lige uden for min dør fra børneværelset, sammen med en del andre giftige såsom digitalis.. Vi blev advaret mod dem, fra vi var helt små, men kunne ike lade være at prøve at lave "parfume" af liljekonvallen for sjov. Den dufter skønt, men er meget giftig : )

Mvh Dorte

Mere end et tilfælde

Ramsløg kan forveksles med giftige planter

DTU Fødevareinstituttet har vurderet de mulige giftvirkninger ved at spise ramsløg, som de seneste år er blevet populært at indsamle og spise i Danmark. Umiddelbart indeholder ramsløg ingen stoffer, der er giftige for mennesker, men ramsløg kan forveksles med giftige planter. Særligt inden blomstring kan bladene fra ramsløg forveksles med høsttidsløs og liljekonval. I udlandet er flere forgiftningstilfælde rapporteret med dødelig udgang i forbindelse med sådanne forvekslinger.

Ramsløg (Allium ursinum L.) har længe været anvendt i udlandet, men især det nye nordiske køkken har gjort indsamling af planten populær i Danmark. Ramsløg findes vildtvoksende både i Danmark og en række andre europæiske lande. I en del, primært centraleuropæiske lande, er der tradition for at plukke den i naturen og bruge bladene i salat, som krydderurt eller kogt som grøntsag.

Blot fordi det er naturligt, er det ikke ufarligt

”Mange mennesker har den opfattelse, at planter er sunde og ufarlige, blot fordi de stammer fra naturen. Det er ikke altid tilfældet. De planter, som ramsløg kan forveksles med, indeholder stoffer, der kan være potentielt farlige og direkte dødbringende for mennesker”, siger seniorrådgiver Kirsten Pilegaard fra DTU Fødevareinstituttet.

Ramsløg indeholder ingen stoffer, som umiddelbart er giftige for mennesker. Ved gennemgangen af litteraturen har DTU Fødevareinstituttet ikke fundet beskrivelser af forgiftninger hos mennesker, der har spist blade fra korrekt identificerede ramsløg. Ramsløg kan dog forveksles med giftige planter som høsttidløs og liljekonval. Forvekslingen er sket ved indsamlingen af plantens blade inden planten blomstrer. Ramsløg og liljekonval blomstrer om foråret, mens høsttidløs blomstrer om efteråret.

Indsamling af planter kræver botanisk viden

”Forvekslinger af ramsløg med giftige planter som høsttidløs og liljekonval skyldes dårligt kendskab til planter hos mange mennesker, der selv indsamler planter. De fleste mennesker ved, at indsamling af svampe kræver en vis viden, så man kan identificere svampen korrekt. Indsamlingen af planter kræver tilsvarende botanisk viden, så man er sikker på, at man ikke har plukket en giftig plante”, siger Kirsten Pilegaard.

Høsttidløs er vildtvoksende i blandt andet Centraleuropa. I Danmark dyrkes den som haveplante. Den forekommer kun sjældent som vild plante i Norden, men kan være forvildet fra haver. Liljekonval forekommer både dyrket i haver og gror som vild plante i Danmark.

”Flere steder har det været fremme, at det er muligt at finde ramsløg i parker og på kirkegårde. Her skal man være opmærksom på, at risikoen for, at den gror sammen med for eksempel høsttidløs er større end i den fri natur”, siger Kirsten Pilegaard.

Forgiftningstilfælde med dødelig udgang i udlandet

I en tysk undersøgelse af 32 forgiftningstilfælde, hvor blade fra høsttidløs er blevet indtaget i stedet for blade fra ramsløg, døde seks af de forgiftede personer. Andre tre tilfælde havde svære forgiftninger med blandt andet væske i lungerne, nyresvigt, akut leversvigt og dyb bevidstløshed, mens 6 havde middelsvære symptomer, som leverpåvirkninger og voldsomme eller vedvarende opkastninger eller diarré med smerter og påvirkning af muskulaturen. 17 tilfælde havde lettere forgiftninger med kvalme, lettere tilfælde af opkast og diarré. DTU Fødevareinstituttet har ikke kendskab til, at der er rapporteret danske forgiftningstilfælde.

”Litteraturen viser, at de forgiftede oftere får svære forgiftninger, når høsttidløs bliver varmet op. Bliver bladene spist rå, udviklede hver tredje middelsvære eller svære forgiftninger, mens cirka to tredjedele fik den slags symptomer ved at spise varmebehandlede blade”, siger Kirsten Pilegaard.

Forgiftningstilfælde, hvor ramsløg er blevet forvekslet med liljekonval, har ikke resulteret i dødsfald. Personerne havde symptomer som nervøsitet, hovedpine, hallucinationer og hudsymptomer efter indtagelse af liljekonval.

http://www.food.dtu.dk/Nyheder/Pressemeddelelser.aspx?guid={39641973-8812-4D21-B677-4D6830CE994C}

http://www.food.dtu.dk/upload/fødevareinstituttet/food.dtu.dk/publikationer/e-artikler/artikel_om_ramsløg.pdf

Re: Flot

Re: Flot bagsporingsforsøg..

Skrevet af Dorte Wulff Dahl, 19, maj 2012 kl. 17:44
Der er altså rapporterede tilfælde, hvor mennesker har forvekslet ramsløg med giftige planter, trods at ramsløg lugter anderledes. Jeg elsker duften af den meget giftige liljekonval forresten...

Kære Dorte

Det må være et helt enestående tilfælde at ramsløg er forvekslet med liljekonval.
Problemet med artiklen er at den ikke fortæller om den helt indlysende egenskab ved ramsløg som gør at man kan kende den fra alle andre planter i skoven.

Liljekonval er giftig ved at den påvirker hjertet og der for er den farligst for hjertesyge sengeliggende mennesker, fordi de har svært ved at kaste op.

En øjenåbner for Dorte Wulff

Det er helt fint at gøre opmærksom på at nogle få mindre intelligente mennesker kan forveksle disse planter, men man burde da også fortælle om hvordan man undgår en forveksling. Dette står der intet om i artiklen. Desuden skriver forfatteren at ramsløg i sig selv ikke indeholder giftige stoffer, men intet om at planten er sundere end hvidløg.

Det er ikke min ide Søren Nielsen

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at denne artikel er en del af "Forsker-zonen", hvor forskere og lignende selv skriver artiklerne. De er altså ikke skrevet af en journalist som P O Kvint påstår, så der er intet mellemled mellem fagområdet og formidlingsprocessen. Det er sådan set ret innerverede med det respons forskeren får fra de mere kontroversielt tænkende debattører. (Det sted jeg fortalte om ligger få meter fra have på et sted, hvor liljekonvaller sagtens kan gro også.)

Der står altså simpelthen at pga nogle lighedstegn sker det, at den forveksles med f eks høsttidløs og liljekonval. Det er åbenlyst at du og Peter har svært ved at forstå det, men det bør vel ikke føre til den form for kritik af forfatteren til artiklen? Der er ingen tvivl om, at I er på glatis i jeres argumenter, og at det ser tåbeligt ud med den form for kritik af fuldstændig ukontroversielt og fredeligt emne. Men det er nok den slags, som forskerne skal være indstillede på, hvis de vælger at skrive her. Der er trolls i debbatterne på videnskab.dk. Hvis de ikke har hørt om internet-trolls kan begrebet slås op på wikipedia mm.

Mvh Dorte

Noget vås, Dorte

Hvis man har en almindelig fungerende lugtesans, kan man ikke tage fejl af ramsløg og liljekonval. Desuden gror ramsløg og liljekonvaller ikke sammen, så Dorte Wulffs hjernespind om at man kan få et par liljekovaller mixet sammen med ramsløgene er det rene vås.

Flot bagsporingsforsøg..

Der er altså rapporterede tilfælde, hvor mennesker har forvekslet ramsløg med giftige planter, trods at ramsløg lugter anderledes. Jeg elsker duften af den meget giftige liljekonval forresten...

Mvh Dorte

Kære Peter. Jeg synes, du

Kære Peter.

Jeg synes, du skulle have lidt større tillid til dem, som modtager indrapporteringerne om forvekslingstilfældene...

Mvh Dorte

Umulighed

"Der skrives, at folk rent faktisk HAR forvekslet dem i sjældne tilfælde med dødelig udgang.."

Jeg tror ikke på den historie. Ingen som kender ramsløg kan forveksle den med en anden plante, det skulle da lige være hvidløg.

Læs dog artiklen...

Der skrives, at folk rent faktisk HAR forvekslet dem i sjældne tilfælde med dødelig udgang..

Jeg kan godt forstå, at det kan ske, når jeg har set andre forvekslinger som også drejer sig om planter og svampe, hvor der ellers er tydelige måder at skelne dem, hvis man netop kender til forskellene. Jeg har for eksempel fået udpeget et sted i naturen, hvor der er ramsløg, man kan tage. Hvis jeg var uopmærksom og var dumdristig, kunne jeg blot en anden forårsdag tro, at bladene fra liljekonval var fra ramsløg (hvis der endnu ikke var blomster på den karakteristiske og giftige lijlekonval), hvis de ved en tilfældighed kom frem samme sted. Hakke bladene sammen med de andre blade, jeg skulle bruge til det grønne drys, og uforvarende have lavet giftig coctail.. Da jeg fik vist ramsløg var det af en kvinde (med stor viden og fagkundskab indenfor botanik) som netop dagligt plukker forskellige planter og skud som et supplement til måltiderne. Men mange uden god nok viden indsamler også forvekslelige planter og svampe, og nogle af dem pådrager sig forgiftninger i den forbindelse.

I praksis sker disse forvekslinger, og i sjældne tilfælde medfører det dødsfald. Det er det artiklen handler om - og noget alle læger der har stået i akutmodtagelser kan bekræfte.

Mvh Dorte

Dårlig artikel.

Man kan godt diskuter hvilken artikel som er den dårligste på videnskab.dk, men en artikel om ramsløg, som nævner at det er farligt at forveksle ramsløg med andre løgplanter uden at nævne den infame stank af ramsløg, er et totalt lavpunkt.

Lidt som at fortælle om en skyskraber uden at fortælle hvor høj den er, eller fortælle om stillehavet uden at fortælle hvor stort og hvor dybt det er.

Jeg tror ikke journalisten nogensinde har set planten (eller lugtet den ramme stank).

Brug næsen

I artiklen er der intet som beskriver det absolut vigtigste kendetegn ved ramsløg, nemlig duften og smagen. Ramsløg har en kraftig duft og smag af hvidløg som på ingen måde er til at tage fejl af. Ramsløg spirer tidligt i marts måned, blomstrer i maj og visner og forsvinder derefter i juni.

Seneste fra Miljø & Naturvidenskab

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg